Måleenheds-omregner:
Måleenheds-kategori:


Udgangsværdi:


Udgangsenhed:

Svarer til:


Omregn enheder

Brug enhedsomregneren til omregning af flere diverse enheder. Mange forskellige måleenheder. Et ideelt værktøj for beregneren, teknikeren og ingeniøren.

Kategorierne er CO2, absorberet stråledosis, acceleration, brændstofforbrug, Bytes/bits, dataoverførelseshastighed, dosisækvivalent, drejningsmoment, dynamisk viskositet, effekt, eksponering for radioaktivitet, elastans, elektrisk dipolmoment, elektrisk kapacitans, elektrisk konduktans, elektrisk ladning, elektrisk spænding, elektrisk strøm, elektriske modstand, energi, hastighed, illuminans, induktans, katalytisk aktivitet, kinematisk viskositet, kraft, luminans, luminous flux, lysmængde, lysstyrke, længde, madlavning/opskrifter, magnetisk feltstyrke, magnetisk flux, magnetisk fluxtæthed, magnetmotorisk kraft, masse, massefylde, massestrøm, molar volumen, molmasse, molær koncentration, olieækvivalenter, område, parts-per…, radioaktivitet, rumvinkel, SI-præfiks, skriftstørrelse (CSS), stofmængde, stråledosis, tekstil måleenheder, temperatur, tid, tryk, vinkel, vinkelhastighed, volumen, volumenstrøm, overfladespænding.

Ved at benytte enhedsomregneren er det muligt at indtaste værdier, som skal omregnes i forbindelse med måleenheden. Når du benytter den, kan du bruge enhedens fulde navn eller en forkortelse af det. Derefter foreslår omregneren kategorien af den måleenhed, der skal omregnes til. Herefter får du den indtastede værdi i alle de relevante enheder, som den kender. I resultatlisten kan du være sikker på også at finde den omregning, som du oprindeligt søgte. Uanset hvilken mulighed du bruger, sparer enhedsomregneren dig for den besværlige søgning efter de relevante kategorier i lange og utallige selektionslister med understøttede enheder. Måleenheds kategori:

CO2

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

g/km CO2
l/1 km Benzin
l/1 km Dieselolie
l/1 km LPG
kg/1 km CNG

Absorberet stråledosis

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Centigray [cGy]
Nanogray [nGy]
Mikrogray [µGy]
Milligray [mGy]
Gray [Gy]
J/kg
Kilogray [kGy]
Rad [rd]
Kilorad [krd]
Megarad [Mrd]

Acceleration

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

cm/s²
µm/s²
mm/s²
m/s²
Milligal [mGal]
Gal
Foot per hour per second [fph/s]
Foot per minute per second [fpm/s]
Foot per second squared [fps²]
Inch per minute per second [ipm/s]
Inch per second squared [ips²]
Mile per hour per second [mph/s]
Mile per minute per second [mpm/s]
Mile per second squared [mps²]
Knot per second [kn/s]
Tyngdeacceleration

Brændstofforbrug

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Gallons per 1 miles (Imperial)
Liter per Kilometer [l/km]
Liter per 1 Kilometer [l/1km]
Kilometer per Liter [km/l]
Miles per gallon (US) [MPG]
Gallons per mile (US) [GPM]
Gallons per 1 miles (US) [GPHM]
Gallons per 1 miles (US) [GP1K]
Miles per gallon (Imperial)
Gallons per mile (Imperial)
Gallons per 1 miles (Imperial)

Bytes/bits

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Bit
Byte
Kilobyte SI
Kilobyte [kB]
Megabyte SI1.25
Megabyte [MB]
Gigabyte SI
Gigabyte [GB]
Terabyte SI
Terabyte [TB]
Petabyte SI
Petabyte [PB]
Exabyte SI
Exabyte [EB]
Zettabyte SI
Zettabyte [ZB]
Yottabyte SI
Yottabyte [YB]
Kilobit SI
Kilobit [kb]
Megabit SI
Megabit [Mb]
Gigabit SI
Gigabit [Gb]
Terabit SI
Terabit [Tb]
Petabit SI
Petabit [Pb]
Exabit SI
Exabit [Eb]
Zettabit SI
Zettabit [Zb]
Yottabit SI
Yottabit [Yb]

Dataoverførselshastighed

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Bit/s
kBit/s
MBit/s
GBit/s
TBit/s
Byte/s
kByte/s
MByte/s
GByte/s
TByte/s
kByte/min
MByte/min
kByte/h
MByte/h

Dosisækvivalent

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Centisievert [cSv]
Nanosievert [nSv]
Mikrosievert [µSv]
Millisievert [mSv]
Sievert [Sv]
J/kg
Kilosievert [kSv]
Roentgen equivalent man [rem]
Kilorem [krem]
Megarem [Mrem]

Drejningsmoment

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Dyne-centimeter [dyncm]
Piconewtonmeter [pNm]
Nanonewtonmeter [nNm]
Mikronewtonmeter [µNm]
Millinewtonmeter [mNm]
Newtonmeter [Nm]
J/rad
Kilonewtonmeter [kNm]
Meganewtonmeter [MNm]
Pound-feet [lbft]
Foot-pounds-force [ftlb]
Pound-inches [lbin]
Inch-pounds-force [inlb]
Ounce-feet [ozft]
Foot-ounces-force [ftoz]
Ounce-inches [ozin]
Inch-ounces-force [inoz]
Pond-meter [pm]
Kilopond-meter [kpm]
Kilogram-force-centimeter [kgfcm]
Kilogram-force-meter [kgfm]
Meter-Kilogram [mkg]
Foot-poundal [ftpdl]
Dyne-meter [dynm]

Dynamisk viskositet

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

(N·s)/m²
µPa·s [µPas]
mPa·s [mPas]
Pa·s [Pas]
g/(cm·s)
kg/(m·s)
Poiseuille [Pl]
Centipoise [cP]
Poise [P]
Pound per foot hour
Pound per foot second
Pound-force second per square foot
Pound-force second per square inch
Psi-second
Reyn

Effekt

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Boiler horsepower [hp(S)]
Mikrowatt [µW]
Milliwatt [mW]
Watt [W]
Kilowatt [kW]
Megawatt [MW]
Gigawatt [GW]
Terawatt [TW]
Joule per sekund [J/s]
erg per sekund [erg/s]
Hestekraft [hk]
Metric horsepower
Brake horsepower [bhp]
Kilogram-force meter [kgf·m]
Foot-pound force per second [ft-lb/s]
Foot-pound force per minute [ft-lb/min]
Foot-pound force per hour [ft-lb/h]
cal/s
cal/min
cal/h
kcal/s
kcal/min
kcal/h
BTU/s
BTU/min
BTU/h
Lusec
Poncelet [p]

Eksponering for radioaktivitet

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

C/kg
nC/kg
µC/kg
mC/kg
kC/kg
Microrøntgen [µR]
Millirøntgen [mR]
Røntgen [R]
Kilorøntgen [kR]

Elastans

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

1/Farad
V/C
Picodaraf
Nanodaraf
Mikrodaraf
Millidaraf
Daraf
Kilodaraf
Megadaraf
Gigadaraf
Teradaraf

Elektrisk dipolmoment

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

aC·m
yC·m
zC·m
fC·m
pC·m
nC·m
µC·m
mC·m
C·m
Debye [D]
Kilodebye [kD]
Megadebye [MD]
Fr·cm

Elektrisk kapacitans

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Abfarad [abF]
Femtofarad [fF]
Picofarad [pF]
Nanofarad [nF]
Mikrofarad [µF]
Millifarad [mF]
Farad [F]
Kilofarad [kF]
Megafarad [MF]
Gigafarad [GF]
Terafarad [TF]
C/V
Statfarad [statF]

Elektrisk konduktans

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

1/Ω
Picosiemens [pS]
Nanosiemens [nS]
Mikrosiemens [µS]
Millisiemens [mS]
Siemens [S]
Kilosiemens [kS]
Megasiemens [MS]
Gigasiemens [GS]
Terasiemens [TS]
A/V
Picomho [p℧]
Nanomho [n℧]
Mikromho [µ℧]
Millimho [m℧]
Mho [℧]
Kilomho [k℧]
Megamho [M℧]
Gigamho [G℧]
Teramho [T℧]

Elektrisk ladning

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Abcoulomb [abC]
Picocoulomb [pC]
Nanocoulomb [nC]
Mikrocoulomb [µC]
Millicoulomb [mC]
Coulomb [C]
Kilocoulomb [kC]
Megacoulomb [MC]
Amper-sekunder [As]
Milliamper-timer [mAh]
Amper-timer [Ah]
Elementær afgift [e]
Statcoulomb [statC]
Electrostatic unit of charge
Franklin [Fr]
Faraday [Fd]

Elektrisk spænding

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

AbVolt [abV]
Picovolt [pV]
Nanovolt [nV]
Mikrovolt [µV]
Millivolt [mV]
Volt [V]
Kilovolt [kV]
Megavolt [MV]
Gigavolt [GV]
Teravolt [TV]
W/A
J/C
StatVolt [statV]

Elektrisk strøm

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

abAmpere [abA]
Femtoampere [fA]
Picoampere [pA]
Nanoampere [nA]
Mikroampere [µA]
Milliampere [mA]
Ampere [A]
Kiloampere [kA]
Megaampere [MA]
Gigaampere [GA]
Teraampere [TA]
C/s
W/V
V/Ohm [V/Ω]
statAmpere [statA]
Biot [Bi]

Elektriske modstand

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Abohm
Picoohm [pΩ]
Nanoohm [nΩ]
Mikroohm [µΩ]
Milliohm [mΩ]
Ohm [Ω]
Kiloohm [kΩ]
Megaohm [MΩ]
Gigaohm [GΩ]
Teraohm [TΩ]
V/A

Energi

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Attojoule [aJ]
Femtojoule [fJ]
Picojoule [pJ]
Nanojoule [nJ]
Mikrojoule [µJ]
Millijoule [mJ]
Joule [J]
Kilojoule [kJ]
Megajoule [MJ]
Gigajoule [GJ]
Terajoule [TJ]
Petajoule [PJ]
Exajoule [EJ]
N·m
Kalorie [cal]
Kilokalorie [kcal]
Elektronvolt [eV]
Kiloelektronvolt [keV]
Megaelektronvolt [MeV]
Gigaelektronvolt [GeV]
Watt-sekund [Ws]
Kilowatt-sekund [kWs]
Watt-time [Wh]
Kilowatt-time [kWh]
Megawatt-time [MWh]
Gigawatt-time [GWh]
Terawatt-time [TWh]
British thermal unit [Btu]
Thousand BTU [MBtu]
Million BTU [MMBtu]
Therm [thm]
Quad
Foot-pound force [ftlbf]
Inch-pound force [inlbf]
Foot-poundal [ftpdl]
Litre-atmosphere [lATM]
Erg
Rydberg [Ry]
Hartree [Ha]

Hastighed

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Beaufort [Bft]
Meter per sekund [m/s]
Meter per minut [m/min]
Meter i timen [m/h]
Kilometer per sekund [km/s]
Kilometer per minut [km/min]
Kilometer i timen [km/h]
Inch per second [ips]
Inch per minute [ipm]
Inch per hour [iph]
Feet per second [fps]
Feet per minute [fpm]
Feet per hour [fph]
Miles per second [mps]
Miles per minute [mpm]
Miles per hour [mph]
Knob [kn]
Sømil i timen [nm/h]
Lydens hastighed [Mach]
Lysets hastighed [c]

Illuminans

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Foot-candle [fc]
Mikrolux [µlx]
Millilux [mlx]
Lux [lx]
Kilolux [klx]
Lumen/m²
Lumen/cm²
Lumen/foot²
Lumen/inch²
Nox [nx]
Phot [ph]

Induktans

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Abhenry [abH]
Picohenry [pH]
Nanohenry [nH]
Mikrohenry [µH]
Millihenry [mH]
Henry [H]
Kilohenry [kH]
Megahenry [MH]
Gigahenry [GH]
Wb/A
Stathenry [statH]

Katalytisk aktivitet

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Enzyme unit [U]
Picokatal [pkat]
Nanokatal [nkat]
Mikrokatal [µkat]
Millikatal [mkat]
Katal [kat]
mol/s
Kilokatal [kkat]
Megakatal [Mkat]
Gigakatal [Gkat]
µmol/min

Kinematisk viskositet

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Centistokes [cSt]
mm²/s
cm²/s
m²/s
Stokes [St]
foot²/s [ft²/s]
inch²/s [in²/s]

Kraft

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Atomic unit of force
Millinewton [mN]
Centinewton [cN]
Decinewton [dN]
Newton [N]
Dekanewton [daN]
Kilonewton [kN]
Meganewton [MN]
Giganewton [GN]
Dyn [dyn]
Sthène [sn]
Pond
Kilopond [kp]
Megapond [Mp]
Milligrave-force [mGf]
Kilogram-force [kgf]
Ounce-force [ozf]
Pound-force [lbf]
Kilopound-force [kip]
Ton-force [tnf]
Poundal [pdl]

Luminans

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Apostilb [asb]
cd/m²
cd/dm²
cd/cm²
cd/foot²
cd/foot²
cd/inch²
Nit [nt]
Kilonit [knt]
Stilb [sb]
Blondel
Skot [sk]
Bril
Lambert [L]
Footlambert [fL]

Luminous Flux

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

cd·sr
Millilumen [mlm]
Lumen [lm]
Kilolumen [klm]
Lux·m²
Spherical candle power [SCP]

Lysmængde

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Lumberg
Talbot
Lumensekunde [lms]
Lumenminut [lmmin]
Lumentime [lmh]
Lumerg

Lysstyrke

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Berliner Lichteinheit
Millicandela [mcd]
Candela [cd]
Kilocandela [kcd]
lm/sr
Hefnerkerze
International candle
Decimal Candle
Candlepower
DVWG-Candle
Violle
Carcel

Længde

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Astronomisk enhed [AE]
Attometer [am]
Femtometer [fm]
Picometer [pm]
Nanometer [nm]
Mikrometer [µm]
Millimeter [mm]
Centimeter [cm]
Decimeter [dm]
Meter [m]
Dekameter [dam]
Hektometer [hm]
Kilometer [km]
Metric mile
Mile (international) [mi]
Statute mile
Mile (US)
Roman mile
Mil / Thou
Inch – Tomme [in]
Foot – Fod [ft]
Link
Rod
Pole
Perche
Quarter
Yards
Chain [ch]
Furlong
Cubit (british) – British Alen
Fathom [fm]
Cable length – Kabellængde
Nautical mile – Sømil – nautisk mil
Twip
Ångström [Å]
X Unit / Siegbahn
Parsec [pc]
Lyssekund
Lysminut
Lystime
Lysdage
Lysår

Madlavning/opskrifter

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Centiliter
Kop
Spiseske
Teske
Knivspids
Milliliter
Deciliter
Liter

Magnetisk feltstyrke

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

A/m
kA/m
Oersted [Oe]

Magnetisk flux

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Attoweber [aWb]
Femtoweber [fWb]
Picoweber [pWb]
Nanoweber [nWb]
Mikroweber [µWb]
Milliweber [mWb]
Weber [Wb]
Volt-sekund [Vs]
T·m²
Picomaxwell [pMx]
Nanomaxwell [nMx]
Nanomaxwell [nMx]
Mikromaxwell [µMx]
Millimaxwell [mMx]
Maxwell [Mx]
Kilomaxwell [kMx]
Megamaxwell [MMx]

Magnetisk fluxtæthed

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Gamma [γ]
Picotesla [pT]
Nanotesla [nT]
Mikrotesla [µT]
Millitesla [mT]
Tesla [T]
Kilotesla [kT]
Megatesla [MT]
Gigatesla [GT]
Teratesla [TT]
Milligauss [mG]
Wb/m²
Vs/m²
Gauss [G]

Magnetomotorisk kraft

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Ampere
Ampere-turn [AT]
Gilbert [Gi]

Masse

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Atommasseenhed [u]
Picogram [pg]
Nanogram [ng]
Mikrogram [µg]
Milligram [mg]
Centigram [cg]
Decigram [dg]
Gram [g]
Decagram [dag]
Hektogram [hg]
Pund (metrisk)[Pfd]
Kilogram [kg]
Deciton [dt]
Ton (metrisk) [t]
Kiloton [kt]
Megaton [Mt]
Gigaton [Gt]
Centner
Quintal
Karat (metrisk) [kt]
Carat [ct]
Grain [gr]
Drachm
Dram (avoirdupois)
Troy unse [ozt]
Unse [oz]
Pound [lb]
Slug
Quarter (imperial)
Hundredweight (long/imperial)
Hundredweight (short/US) – Cental [cwt]
Stone
Ton (long/imperial)
Ton (short/US)
Tola
Dalton [Da]
Kilodalton [kDa]
Megadalton [MDa]

Massefylde

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Gram per Deciliter [g/dl]
Picogram per Liter [pg/l]
Picogram per Deciliter [pg/dl]
Picogram per Milliliter [pg/ml]
Nanogram per Liter [ng/l]
Nanogram per Deciliter [ng/dl]
Nanogram per Milliliter [ng/ml]
Mikrogram per Kubikmeter [µg/m³]
Mikrogram per Liter [µg/l]
Mikrogram per Deciliter [µg/dl]
Mikrogram per Milliliter [µg/ml]
Milligram per Kubikmeter [mg/m³]
Milligram per Liter [mg/l]
Milligram per Deciliter [mg/dl]
Milligram per Milliliter [mg/ml]
Gram per Kubikmeter [g/m³]
Gram per Kubikdecimeter [g/dm³]
Gram per Kubikcentimeter [g/cm³]
Gram per Liter [g/l]
Gram per Milliliter [g/ml]
Kilogram per Kubikmeter [kg/m³]
Kilogram per Kubikdecimeter [kg/dm³]
Kilogram per Kubikcentimeter [kg/cm³]
Kilogram per Liter [kg/l]
Slug per cubic foot [slug/ft³]
Ounce per cubic inch [oz/in³]
Ounce per cubic foot [oz/ft³]
Ounce per cubic foot [oz/ft³]
Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]
Ounce per gallon (US fluid)
Pound per cubic inch [lb/in³]
Pound per cubic foot [lb/ft³]
Pound per gallon (imperial) [lb/gal]
Pound per gallon (US fluid)

Massestrøm

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Gram per minut [g/min]
Gram per sekund [g/s]
Gram per time [g/h]
Kilogram per sekund [kg/s]
Kilogram per minut [kg/min]
Kilogram per time [kg/h]
Ounce per second [oz/s]
Ounce per minute [oz/min]
Ounce per hour [oz/h]
Pound per second [lb/s]
Pound per minute [lb/min]
Pound per hour [lb/h]
Slug per second [slug/s]
Slug per minute [slug/min]
Slug per hour [slug/h]
Ton (short/US) per second [tn/s]
Ton (short/US) per minute [tn/min]
Ton (short/US) per hour [tn/h]

Molar volumen

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

cm³/mol
dm³/mol
m³/mol
ml/mol
l/mol

Molmasse

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

g/mol
mg/mol
kg/mol

Molær koncentration

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Mikromolar [µM]
Molar [M]
Millimolar [mM]
Nanomolar [nM]
Picomolar [pM]
Mol per liter [mol/l]
Millimol per liter [mmol/l]
Mikromol per liter [µmol/l]
Nanomol per liter [nmol/l]
Picomol per liter [pmol/l]
Mol per kubikmeter [mol/m³]
Millimol per kubikmeter [mmol/m³]
Mikromol per kubikmeter [µmol/m³]
Nanomol per kubikmeter [nmol/m³]
Picmol per kubikmeter [pmol/m³]

Olieækvivalenter

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Barrel olieækvivalenter [boe]
Kilogram olieækvivalenter [kgoe]
Ton olieækvivalenter [toe]
Megaton olieækvivalenter [Mtoe]
Gigaton olieækvivalenter [Gtoe]
Gigajoule
Ton Dieselolie
m³ Dieselolie
Ton Benzin
m³ Benzin
Ton Biodiesel
m³ Biodiesel
Ton Bioætanol
m³ Bioætanol
Ton kulækvivalenter [tce]
Ton TNT [tTNT]

Område

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Acre (international)
Kvadratnanometer [nm²]
Kvadratmikrometer [µm²]
Kvadratmillimeter [mm²]
Kvadratcentimeter [cm²]
Kvadratdecimeter [dm²]
Kvadratmeter [m²]
Kvadratkilometer [km²]
Square inch [in²]
Square foot [ft²]
Square foot (US) [sqft]
Square yard [yd²]
Square mile [mi²]
Square mile (US) [sqmi]
Ar [a]
Rai
Hektar [ha]
Metriske Morgen
South african morgen
Rood
Acre (US) [ac]
Circular inch [circin]
Circular mil
Circular thou
Square mil (US)
Square thou (UK)
Attobarn [ab]
Femtobarn [fb]
Picobarn [pb]
Nanobarn [nb]
Mikroarn [µb]
Millibarn [mb]
Barn [b]
Kilobarn [kb]
Megabarn [Mb]
Shed
Outhouse
Skilodge
Two Inch Equivalent [TIE]
Dunam (metrisk)

Parts-Per…

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Parts per billion [ppb]
Procent [%]
Promille [‰]
Parts per million [ppm]
Parts per hundred million [pphm]
Parts per trillion [ppt]
Parts per quadrillion [ppq]

Radioaktivitet

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Becquerel [bq]
Kilobecquerel [kbq]
Megabecquerel [Mbq]
Gigabecquerel [Gbq]
Terabecquerel [Tbq]
Picocurie [pCi]
Nanocurie [nCi]
Mikrocurie [µCi]
Millicurie [mCi]
Curie [Ci]
Disintegrations per minute [dpm]
Rutherford
Stat

Rumvinkel

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Dezisteradian [dsr]
Pikosteradian [psr]
Nanosteradian [nsr]
Mikrosteradian [µsr]
Millisteradian [msr]
Zentisteradian [csr]
Steradian [sr]
Kvadratgrad[deg²]

SI-præfiks

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Atto
Yotta
Zetta
Exa
Peta
Tera
Giga
Mega
Kilo
Hekto
Deka
Deci
Centi
Milli
Mikro
Mikro
Mikro
Nano
Pico
Femto
Zepto
Yokto
Nano

Skriftstørrelse (CSS)

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Centimeter [cm]
Millimeter [mm]
Quarter-millimeters [q]
Inches [in]
Picas [pc]
Points [pt]
Pixels [px]

Stofmængde

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Formelenhed
Picomol [pmol]
Nanomol [nmol]
Mikromol [µmol]
Millimol [mmol]
Mol [mol]
Kilomol [kmol]
Gram-mole [g-mol]
Kilogram-mole [kg-mol]
Pound-mole [lbmol]

Stråledosis

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Gray per sekund [Gy/s]
Naturlig baggrundsstråling
Årlige grænseværdi (ICRP)
Nanosievert per sekund [nSv/s]
Nanosievert per time [nSv/h]
Nanosievert per år [nSv/y]
Mikrosievert per sekund [µSv/s]
Mikrosievert per time [µSv/h]
Mikrosievert per år [µSv/y]
Millisievert per sekund [mSv/s]
Millisievert per time [mSv/h]
Millisievert per år [mSv/y]
Sievert per sekund [Sv/s]
Sievert per time [Sv/h]
Sievert per år [Sv/y]
Rem per sekund [rem/s]
Rem per time [rem/h]
Rem per år [rem/y]
Gray per time [Gy/h]
Gray per år [Gy/y]

Tekstil måleenheder

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Decitex [dtex]
Millitex [mtex]
Tex
Kilotex [ktex]
Gram / meter
Denier [den]
Nummer metrisk
Nummer fransk
English cotton count [NeC]

Temperatur

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Grad Celsius [°C]
Kelvin [K]
Grad Fahrenheit [°F]

Tid

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Atomic time unit
Attosekund [as]
Femtosekund [fs]
Picosekund [ps]
Nanosekund [ns]
Mikrosekund [µs]
Millisekund [ms]
Sekund [s]
Minut [min]
Time [h]
Dage
Uge
Måned
År
Planck-tid
Svedberg [S]
Shake

Tryk

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Bar
Mikropascal [µPa]
Millipascal [mPa]
Pascal [Pa]
Hektopascal [hPa]
Kilopascal [kPa]
Megapascal [MPa]
Gigapascal [GPa]
N/m²
kN/m²
MN/m²
N/dm²
kN/dm²
N/cm²
kN/cm²
N/mm²
kN/mm²
Millibar [mBar]
Torr
Mikrometer kviksølv [µmHg]
Millimeter kviksølv [mmHg]
Centimeter kviksølv [cmHg]
Foot of mercury [ftHg]
Inch of mercury [inHg]
Teknisk atmosfære [at]
Fysiske atmosfære [atm]
Pound per square foot [psf]
Pound per square inch [psi]
Kilopound per square inch [ksi]
Poundal per square foot
Short ton per square foot
Kilogram-kraft per kvadratmillimeter [kgf/mm²]
Kilogram-kraft per kvadratcentimeter [kgf/cm²]
Kilogram-kraft per kvadratdecimeter [kgf/dm²]
Kilogram-kraft per kvadratmeter [kgf/m²]
Millimeter vandsøjle [mmH2O]
Centimeter vandsøjle [cmH2O]
Decimeter vandsøjle [dmH2O]
Meter vandsøjle [mH2O]
Foot of water column [ftH2O]
Inch of water column [inH2O]
Barye [Ba]
Pièze [pz]

Vinkel

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Bueminut
Picoradian [prad]
Nanoradian [nrad]
Mikroradian [µrad]
Milliradian [mrad]
Centiradian [crad]
Deciradian [drad]
Radian [rad]
Mikrobuesekund
Millibuesekund
Buesekund
Grad [°]
Nygrad – Gon
Fuld cirkel
Kompasstreg
Terrænstreg (NATO)
Timevinkel

Vinkelhastighed

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

1/h
1/s
1/min
Omdrejninger pr sekund
Omdrejninger pr minut
Omdrejninger pr time
rad/s
rad/min
rad/h
Grader/s
Grader/min
Grader/h

Volumen

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Acre-foot [ac ft]
Kubiknanometer [nm³]
Kubikmikrometer [µm³]
Kubikmillimeter [mm³]
Kubikcentimeter [cm³]
Kubikdecimeter [dm³]
Kubikmeter [m³]
Kubikkilometer [km³]
Picoliter [pl]
Nanoliter [nl]
Mikroliter [µl]
Milliliter [ml]
Centiliter [cl]
Deciliter [dl]
Liter [l]
Hektoliter [hl]
Minim imperial [min]
Minim US
Ounce fluid imperial [floz]
Ounce fluid US
Gill imperial [gi]
Gill US
Pint liquid imperial [pt]
Pint liquid US
Pint dry US
Quart liquid imperial [qt]
Quart liquid US
Quart dry US
Gallon liquid US
Gallon dry US
Peck imperial [pk]
Peck dry US
Bushel imperial [bsh]
Bushel dry US
Barrel imperial
Barrel dry US
Barrel liquid US
Barrel – Tønde (Olie)
Cubic inch [in³]
Cubic foot [ft³]
Cubic yard [yd³]
Cubic mile [mi³]
Cubic fathom [fm³]
Acre-inch [ac in]

Volumenstrøm

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

Cubic foot per hour [cfh]
Kubikcentimeter per sekund [cm³/s]
Kubikcentimeter per minut [cm³/min]
Kubikcentimeter per time [cm³/h]
Kubikdecimeter per sekund [dm³/s]
Kubikdecimeter per minut [dm³/min]
Kubikdecimeter per time [dm³/h]
Kubikmeter per sekund [m³/s]
Kubikdecimeter per sekund [dm³/s]
Kubikdecimeter per minut [dm³/min]
Kubikdecimeter per time [dm³/h]
Kubikmeter per sekund [m³/s]
Kubikmeter per minut [m³/min]
Kubikmeter per time [m³/h]
Liter per sekund [l/s]
Liter per minut [l/min]
Liter per time [l/h]
Cubic inch per second [in³/s]
Cubic inch per minute [in³/min]
Cubic inch per hour [in³/h]
Cubic foot per second [cfs]
Cubic foot per minute [cfm]
Gallon (fluid, US) per second [gps]
Gallon (fluid, US) per minute [gpm]
Gallon (fluid, US) per hour [gph]

Overfladespænding

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

dyn/cm
mN/m
N/m
kg/s²
mJ/m²
J/m²
erg/cm²

Testing

Indtast udgangsværdi og se udgangsenhed:

First Unit

Cookie-indstillinger