Sikringsrådgivning

Sikringsrådgivning - Leverandører af sikringsrådgivning finder du i listen på denne side. Leder du efter noget andet end sikringsrådgivning, så brug søgefeltet under denne boks.

Leverandører af og viden om sikringsrådgivning:


Dansk Brandteknik a.s.

Rosenkæret 31
2860 Søborg
Telf.: 70 111 333
E-mail: mail@danskbrandteknik.dk

www.danskbrandteknik.dk

Kompetencer: ABDL-anlæg, Aktiv brandsikring, Alarmanlæg, Aspirationssystem, Brandalarmer, Brandmateriel, Brandsikring i procesindustri, Brandtæpper, Brandtætninger, Flugtvejsbelysning, Flugtvejsskilte, Førstehjælp, Førstehjælpskurser, Hjertestartere, Håndslukkere, Røgalarmer, Sikkerhedsskilte, Slangevinder, Slukningsanlæg, Vandtåge

Læs mere om Dansk Brandteknik a.s.


NS Entreprise

Stenbæksgårdsvej 106
3460 Fredensborg
Jylland:
Redstedsgade 19 A
6400 Sønderborg
E-mail:mail@nsentreprise.dk
Tlf.: 26 20 86 84

www.nsentreprise.dk

Kompetencer: Spærrebomme, bomme, skydeporte, drejeporte, pullerter, søjler og standhuse, hegn, personsluser, hegn til indhegning, personkarruseller, terrorsikring

Læs mere om NS Entreprise


Polygon DB

Stamholmen 193B
2650 Hvidovre
Tlf.: 72 28 28 18
E-mail: info@polygondb.dk

web

Kompetencer: Følgeskadebekæmpelse, Hjælperøgdykker, følgeskade brand (sikring af løsøre), Rengøring efter brand-, vand- og stormskader, Affugtnings- og udtørrings opgaver, Skimmelsanering, Facaderens, Sikring af døre, vinduer, tag efter indbrud, hærværk og stormskader, stormflodssikring, Renovering af ejendele, Rengøring efter PCB, asbest og bly, Lugtsanering, Ligsanering

Polygonvatro for teknisk skadeservice - Tlf.:  24 790 790

Kompetencer: Kloridmåling på og omkring teknisk udstyr/installationer, Måling af flourid forurening efter lithium ion batterier involveret i brand, Måling af andre korrosive forbrændingsresidualer med væskekromatograf, Vurdering af risiko for korrosion i øvrigt f.eks. fugtniveau eller risiko for atypiske korrosive forbrændingsresiduale, Yderligere følgeskadebekæmpelse på korrosionsfølsomme overflader samt elektronik og elinstallationer, Sikring af udstyr på stedet ved afdækning og fugtreduktion eller flytning af udstyr om nødvendigt, Rapportering af skadevurdering og korrosionsrisiko samt anbefalinger til næste indsats.

Læs mere om Polygon DB


STORMFLODSSIKRING

Bjerrebyvej 80
5700 Svendborg
Tlf.: 25 73 97 51
E-mail: Kontakt@stormflodssikring.dk

web

Kompetencer: Kystsikring, stormflodssikring, skybrudssikring, skot, barrierer, mobiledæmninger, vandtætte døre, vandtætte vinduer

Læs mere om STORMFLODSSIKRING


WINTEC - Big Steel Solutions

Risbjergvej 28
7330 Brande
Tlf.: 97181977
E-mail: wintec@wintec.dk

www.wintec.dk

Kompetencer: Propelpumper, klimasikring, slusesystemer, pumpesystemer, sneglepumper, dykpumper, mobilpumper, højvandssikring, mobil højvandssikring,  stormflodssikring, vakuumskyllesystemer, tromlesi, tromlefiltre, skydespjældsventiler, styring og overvågning, indløbsriste, Aquablokk præfabrikerede sluser, Aquablokk præfabrikerede pumpestationer, Veneroni Pumper, frekvensstyring for pumper

Læs mere om WINTEC – Big Steel Solutions


DRA certificering sættes ind mod arbejdsulykker i byggeriet
Byggeriet i Danmark slås med et stigende antal af alvorlige arbejdsulykker, viser ny handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Materielsektionen i Dansk Byggeri arbejder for at vende udviklingen med indførelsen af DRA certificeringen.

DRA certificering sættes ind mod arbejdsulykker i byggeriet

Byggeriet i Danmark slås med et stigende antal af alvorlige arbejdsulykker, viser ny handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Materielsektionen i Dansk Byggeri arbejder for at vende udviklingen med indførelsen af DRA certificeringen.

Hvert år anmeldes 1.100 alvorlige arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Fra 2007 til 2011 er antallet af alvorlige ulykker per beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen steget med 45 procent. Det er bare nogle af de tal, der fremgår i en ny handleplan mod arbejdsulykker i branchen, som Arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og andre centrale aktører inden for bygge- og anlægsbranchen står bag. 

Bygge- og anlægsbranchen står altså over for en række fælles udfordringer. Med den nye DRA certificering arbejder Materielsektionen sammen med byggeriets parter om løsninger, der kan være med til at forhindre arbejdsulykkerne. Ordningen skal sikre, at lejede maskiner og materiel på byggepladserne er i orden, at materiel og maskiner håndteres rigtigt, og at man løbende arbejder med forebyggelse og forbedring af sikkerheden.

"Der sker desværre alvorlige arbejdsulykker hvert år, og det er tragisk hver gang, det sker. Derfor skal vi sammen arbejde på at sikre kvaliteten i det materiel, som anvendes, og have mere fokus på arbejdsprocesser og rutiner, som er med til at forbedre sikkerheden på byggepladserne," fortæller Dan Protin, bestyrelsesformand i Materielsektionen.

DRA certificering forbedrer sikkerheden

DRA certificeringen sætter fokus på forbedring af kvaliteten, sikkerheden og miljøet hos udlejere af maskiner og materiel til byggeri og anlæg. Alt materiel gennemgår streng egenkontrol hos de certificerede udlejere, der sikrer, at materiellet opfylder loven og gældende krav i ordningen. DRA har samtidig en ekstern kontrol, som udføres af FORCE Technology, der årligt foretager stikprøver, aflægger besøg og kontrollerer, at egenkontrol også finder sted og lever op til de fastsatte standarder.

"DRA er med til at højne sikkerheden på byggepladserne," siger Dan Protin og fortsætter:

"Vi ser desværre, at en gummiged vælter, fordi den betjenes forkert. Med DRA er der altid brugervejledninger og en systematisk tilgang, når materiellet videregives til kunderne. Det er vigtigt, at kunderne får den rette instruktion, så de ved, hvordan materiellet skal håndteres. DRA certificeringens systematiske tilgang sikrer, at der hele tiden arbejdes med løbende forbedringer af, hvordan kunderne instrueres."

Ifølge Kirsten Jørgensen, forsker i byggeprocesser og lektor ved DTU Management Engineering, er det helt afgørende, at byggepladserne har ordentligt materiel, som er let at anvende på en sikker måde. "Det er et problem, hvis virksomheder kan leje udstyr, som ikke er i orden. Det er vigtigt at arbejde med processer og arbejdsgange, så man sikrer, at materiellet er, som det skal være, og også bruges rigtigt. Det er jo målet, når folks liv og lemmer afhænger af det. Hvis det kræver en ordning for at kunne være sikker på, at materiellet er i orden, så er det godt med sådan en certificeringsordning." 

DRA certificeringen er også med til at synliggøre, hvad der sker på byggepladserne, og hvor der skal sættes ind, så arbejdsulykkerne forebygges bedre. De DRA certificerede virksomheder arbejder med løbende forbedringer og har bl.a. pligt til at behandle nærved-ulykker, der skal rapporteres i afvigelsesrapporter, som FORCE Technology efterfølgende behandler.

"Med DRA kan man ikke bare lukke øjnene. Man er som materieludlejer nødt til at forholde sig til, hvordan sikkerheden kan forbedres," fortæller Dan Protin.

Det handler om at tænke anderledes

Platform.as har som den første DRA certificerede platformudlejer erfaringer med det konkrete fokus på sikkerhed og nærved-ulykker. I virksomheden har man opsat en opslagstavle, hvor montørerne kan udfylde en formular, hvis de har oplevet problemer med sikkerheden.

"Hver 14. dag gennemgår vi i fællesskab de nærved-ulykker, som er blevet registreret på tavlen. Det kan både være store og små ting. Der har fx været meget glat på grund af frostvejret på pladsen, og derfor har vi lavet en aftale om, at en fast person skal salte pladsen hver morgen, inden arbejdet påbegyndes. For os handler det om at få tingene bragt frem i lyset og finde måder at løse dem, så vi kan forbedre sikkerheden løbende," siger Casper Knudsen, direktør i Platform.as.

For nogle par uger siden skulle virksomheden sætte en platform op, men arbejdet blev forhindret, fordi en medarbejder fra en anden virksomhed var faldet ned fra et stillads.

"Der er mange i branchen, som ikke har det rette udstyr og faldsikring på. Det opleves måske som klodset at slæbe rundt på og får ofte lov til at blive nede i bilen. Et af ønskerne fra vores montører har været at gøre det nemmere at tage sikkerhedsudstyret med rundt. Derfor har vi lavet en specialrygsæk, der indeholder alt deres sikkerhedsudstyr, som de altid har på sig, når de arbejder. På den måde er det nemt for montørerne at tage sele på, indtil monteringen af platformen er sikret," fortæller Casper Knudsen og fortsætter:  "Med DRA er vi begyndt at tænke anderledes. Det er vigtigt at opdage problemerne, inden de udvikler sig uheldigt. DRA har helt klart givet os en øget bevidsthed om sikkerhed, og hvordan vi forbedrer den løbende."

Mere information

Dan Protin, bestyrelsesformand i Materielsektionen. Telefon: 24 23 27 62, mail: dan@gsv.dk