Automatisk vanding

Automatisk vanding kan være et ur med sensor og automatisk justering af vandingen til daggry og/eller solnedgang, som er den bedste tid til vanding

Leverandører af og viden om Automatisk vanding:


JCH A/S

Karetmagervej 21
DK-7100 Vejle
Tlf.: +45 7585 8408
E-mail: jch@jch.as

www.jch.as

Kompetencer: Kontraventiler, Kuglehaner, Forskruning, Målerforskruning, Passtykke, Rødgods, Sommerhusgarniture, TBS, Tilbagestrømningssikring, Udligningsstykke

Læs mere om JCH A/S