EDB køl

EDB køl - Leverandører af EDB køl finder du i listen på denne side. Leder du efter noget andet end EDB køl, så brug søgefeltet under denne boks.

Leverandører af og viden om EDB køl:


2K Klima- og Køle Distributøren

Odensevej 128
4700 Næstved
Tlf. 28 88 66 74
E-mail: jens@2k.dk

www.2k.dk

Kompetencer: Vandkølingsanlæg, køleanlæg, varmepumper, fancoil & fancoils, chillere, Downflow & Upflow & Inrow & bagdørskøle & EDB fancoil, affugtere, lufttæpperKølebaffel & kølebafler, Tørkølere (frikølere), Kondensatorer (Luft- & Vandkølede), On-Rak (EDB Køling), Luftkølere (Køle- & Frostrum), Ventilationscentraler (AHU), Rooftop, Pladevarmevekslere (Loddede og pakninger), varmevekslere, Kølekompressorer, SABIANA fancoils, Kalorifere

Læs mere om 2K Klima- og Køle Distributøren


JRV A/S

Nimbusvej 10
2670 Greve
Tlf: +45 43 95 09 50
E-mail: sales@jrv.dk

www.jrv.dk

Kompetencer: Ventilationsanlæg, sugearme, punktudsugning, udsugning, Smedearbejde, Kemikaliebestandige ventilatorer, Flexoduct Medical, Flexoduct International, Store anboringer, Køleanlæg for datamater, IT-klimaanlæg, Renrumsinventar, Flowvagter til stinkskabe, Stål, Tilbehør til stinkskabe, Kontrolanordning til stinkskabe, Stålrørsvarmeflader, Stinkskabsstyringer, Dampvarmeflader, Renrumsinstallation, Udsugningsventilatorer, EDB-køleunits, Kildefiltre, Punktventilationsalarmer, Punktventilation, Flexoduct, Laboratorieventilationsanlæg, Filterhuse, Centrifugalventilatorer, Luftkonditioneringsanlæg, Hospitalstilbehør, Flow, Renrumsgruppen®, Safe-X-Change®, FLEXODUCT

Læs mere om JRV A/S


Norwerk A/S

norwerk

Tuborg Boulevard 12
2900  København / Hellerup
Tlf.(+45) 7012 1317
E-mail.: kontakt@norwerk.dk

www.norwerk.dk

Kompetencer: Generatoranlæg, UPS anlæg, Nødstrømsanlæg, Nødstrøm

Læs mere om Norwerk A/S


SA-AL Køleteknik ApS

Stavneagervej 8
8250 Egå
Tlf.: 86 22 62 88/ Vagttelefon:86 30 07 26
E-mail: sa@koleteknik.dk

Kolding afd.: Esbjergvej 16 A, 6000 Kolding, Tlf.: 86 30 07 26

Aalborg afd.: Indkildevej 12 B, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96 34 20 22

www.koleteknik.dk

Kompetencer: Køleanlæg, miljøvenligt CO2-køleanlæg, fryseanlæg, frostrum, kølemontører, varmepumper, køleteknik, klimaanlæg, vandkøleanlæg, varmegenvinding, ismaskiner, køleskabe, fryseskabe, aircondition

Læs mere om SA-AL Køleteknik ApS


Vojens Køleteknik A/S

Tingvejen 42D
​6500 Vojens
Tlf.: 74 54 21 76
E-mail: salg@voko.dk

www.voko.dk

Kompetencer: Køleanlæg, kølerum, kølemontører, frostrum, fryseanlæg, køleteknik, kølesystemer, CO2 kølesystemer

Læs mere om Vojens Køleteknik A/S


2K – InRak (In-Row) Målrettet IT-køling
Via den korteste, og mest direkte vej

InRak ™ (300 mm), der i folkemunde også kaldes Inrow, er en præcis kølingsløsning, med høj ydeevne, der placeres imellem serverrackene (in-row), og tilbyder branchens førende køleeffektivitet for dens kapacitet.

Designet til at sidde mellem serverrackene i en konfiguration af varm gang, drager InRak ™ (300 mm) fordel af sin position tæt på servervarmekilden og højere lufttemperaturer, der er forbundet med den, og gør dem til den mest effektive afkøling af kritisk it-udstyr.

Rækkebaseret placering af InRak ™ (300 mm) giver intelligent præcisionskøling ved varmekilden, hvilket sikrer, at kold luft når serverne hurtigt. Luftstrømmen tager den korteste, mest direkte vej, for at reducere energiforbruget og optimere ydelsen.

Skalerbar

• Giver mulighed for stigende kølebehov, som dit datacenter udvikler sig.
• Kompakt, modulopbygget design, der gør det let at tilføje flere enheder i forskellig størrelse og
kapacitet, når belastningen øges eller for at eliminere hot spots

Pålidelig – 24/7 total tillid

• Opretholder tilgængelighed ved serverniveau
• Indsættes i ethvert miljø uden modifikation
• Holder varm luft i den varme gang, og kontrollerer rackets indgangstemperatur nøjagtigt
• Dobbelt strømforsyning (ekstraudstyr) – i tilfælde af strømafbrydelse kan strømforsyningen skiftes øjeblikkeligt, til en alternativ strømforsyning således at køling fortsætter, og understøtter redundans strømforsyningsspecifikationer i byggeri af kritiske datacenter
• Trykdifferensstyring – opretholder trykket i den varme gang, i det indesluttede system inden i serverdesignkuben, mens den stadig sikrer, at temperaturen styres.

Fleksibel

• Kræver ikke gulv eller lofts tomrum og har en lille areal.
• Let at installere og vedligeholde. Kompakt design minimerer krav til gulvplads
• Inkluderer lette og enkle forbindelsespunkter, der giver mulighed for hurtig installation enten fra oven eller neden (skal specificeres ved bestilling)
• Kompatibel med rackstativer fra enhver producent

Læs mere her


Rittal A/S – Opnå højere driftssikkerhed med målrettet luftføring
Målrettet luft er mere effektivt

For at sikre dig mod fejl og nedbrud, som følge af overophedning af komponenter i elektronik- og automationsskabe, findes et tilbehør der retter køleluften derhen, hvor der er mest brug den.

Målretter den kolde luft
For at opnå optimal køling af alle komponenter helt ned til bunden af indkapslingen, findes et tilbehør til styring af den kolde luft.

– Tilbehøret vi har udviklet, sikrer luftcirkulationen i indkapslingen og forbedrer derved køleenhedernes energieffektivitet, siger Göran Bjelk, produktchef for Climate Control hos Rittal.
Luftkanalsystemet komplimenterer væg- og topmonterede køleenheder og kobles enkelt på enhedens udblæsning. Kanalerne fører her fra den kølede luft til bunden af indkapslingen. Luftstyringen betyder, at brugeren får mere nytte af køleenheden og højere driftssikkerhed.

Ekstra beskyttelse med filtermåtter
Fordi køleenhederne skal virke i forskellige miljøer, har Rittal også udviklet særlige filtre. Rittals køleenheder har en RiNano-belægning på kondensatorens lameller, hvilket medvirker, at tørt støv ikke klæber til overfladen. I normalt støvede omgivelser er filtre derfor ikke nødvendige, men i barske miljøer, kan det være nødvendigt.

Til brug i særligt støvede omgivelser fås derfor filtermåtte som fuldender køleenheden. Ved olietåge er metalfiltre kan rengøres og genbruges


2K – INDRETNING AF SERVERRUM / DATACENTRE
Princippet med Varm eller Kold Gang

Hvordan Princippet om Varm eller Kold Gang, kan anvendes til at opfylde de centrale mål i effektiv datacenter design:·

- Forbedring af oppetid ved at reducere afhængigheden af mekanisk køling.·

- Øget energieffektivitet og sænke PUE (Power Usage Efficiency).·

- Styring af kapitalomkostninger gennem højeffektive løsninger·

- Minimering af driftsomkostninger, primært gennem energibesparelser·

- Reduktion af footprint og stigende kabinet densitet

Hvad er Serverrum med Åben Gang?

Traditionelle Åben Gang i datacentre bruger perimeter PAC (precision air conditioning / præcision aircondition) eller CRAC (computer room air conditioning / computerrum aircondition) enheder til at kanalisere kold luft op gennem et hævet gulv via riste placeret foran IT kabinetterne.
Dette har betydelige ulemper, da der ikke er nogen adskillelse mellem til- og afgangsluften og en væsentlig luftbevægelse i rummet resulterer i dårlig kontrol af returluften.

Hvad er Serverrum med Kold Gang?

I serverrum / data centre med kold gang konfigurationer er luftforsyningen kontrolleret og den varme afkastsluft får lov til at vende tilbage til CRAC enheden. Fordi tilgangs- og returluft holdes adskilt, kan rumtemperaturen være lidt højere end i åben gang arkitektur.

Hvad er Serverrum med Varm Gang?

I serverrum / data centre med kold gang konfigurationer , er indblæsningsluften rettet mod forsiden af Rackene, og den varme returluft ledes tilbage til PAC-enheden gennem loftrummet; hvilket dette giver bedre kontrol af rumtemperatur og giver mulighed for højere lufttemperatur  på afkastluften og øger muligheden for frikøling.

Endnu større effektivitet kan opnås ved at placere køleenhederne ind i rækken af raks, som med vores InRak . Denne konfiguration reducerer luftstrømmen med en kontrolleret afkøling og, fordi luftstrømmen er overvejende vandret, ikke kræver gulv og loft hulrum. Al energien bruges til at køle rackene, ikke rummet.

Kompakte bag-dørs kølere til rum med  Varm Gang, såsom OnRak , som er monteret direkte på Rackene, vil tilsvarende forkorte luften vej og luftens bevægelse.

Anvendelsen af lukkede gange (Kuber) giver meget tættere styring af luftvejen for til- og afkastluften inden for ASHRAE retningslinjer, som siger at  tilgangsluftens temperatur skal holdes under 27 ° C. Ved effektivt at styre luftstrømmen, kan højere lufttemperaturer returneres til kølefladen og dermed optimere varmeveksling og maksimere frikølingsmulig-hederne.

Åben versus Kold versus Varm Gang
Lad os se det i praksis, baseret på en typisk 500 kW anlæg:

I en Åben Gang konfiguration, vil tilgangs- og retur lufttemperaturer typisk sættes til henholdsvis 12 ° C og 24 ° C. Fordi der opstår luft opblanding, skal rummet holdes på en kunstigt lav temperatur.

Ved at indføre Kold Gang arkitektur, hvor den varme og kold luft er adskilt, kan indblæsningstemperaturen øges til 17 ° C, og afkastet lufttemperaturen til 27 ° C. Rumtemperaturen styres af returluft temperatur tilbage til PAC enheden.

Med begge de ovennævnte konfigurationer, er rack belastning på 5kW, hvilket betyder, at 100 kabinetter vil være nødvendige for at opfylde 500 kW belastning.

De virkelige store fordele begynder at blive opnået, når Varm Gang arkitektur introduceres. Tilgangs- og returlufttemperaturerne kan øges til 22 ° C og 35 ° C, og med ingen luftblanding i rummet, kan rack belastning øges til 10kW, og dermed kræves kun 50 kabinetter for at tilfredsstille 500kW belastning. Dette skaber mulighed for at man, i samme rum, kan bringe yderligere IT udstyr ind, svarende til 420 kW belastning. Rumtemperaturen styres af indblæsningstemperaturen der forlader PAC enheden. Med højere afkøling pr footprint, vil InRak  kølesystemet frigøre yderligere plads i datacenteret pågrund af en stigning i køle ydelse per kvadratmeter.

Den højeste effektivitet kan imidlertid opnås ved anvendelse af en kompakt Varm Gang konfiguration. Med bag-dør kølere som vores OnRak  , bliver lufttilgangstemperaturen til Rack kabinettet holdt på 27 ° C, i overensstemmelse med ASHRAE retningslinjerne. Varmeudvekslingen sker på bagsiden af kabinettet og giver en høj afgangstemperatur (i dette tilfælde 42 ° C). Denne konfiguration af serverrummet halverer antallet af kølere, der er nødvendige for at opfylde 500 kW belastning, til 25 og med en høj rack belastning på 20 kW per rack. Dette skaber en ekstra mulighed for 1880 kW ekstra IT udstyr i rummet.

Sammenfatning
Åben Gang konfigurationer giver begrænset mulighed for frikøling på grund af de lavere luftafkasttemperaturer der kræves for at holde rummet kunstigt meget nedkølet. Baseret på vores typiske 500kW installation, vil en Åbent Gang konfiguration kun fungere med fuld frikøling 1% af året og med en eller anden form for mekanisk køling 51% af året. Disse tal reduceres til 6% og 32%, hvis Kold Gang implementeres.

Varm Gang konfiguration vil yderligere øge frikølings mulighederne med InRak  stand så der leveres fuld frikøling i op til 25% af året (18% af året med mekanisk køling) og OnRak  leverer frikøling i op til 20% af året og er kun afhængig af mekanisk køling 11% af året, med en høj procentdel af integreret frikøling, der maksimerer effektiviteten af komponenter ved del-belastninger.

Odensevej 128
4700 Næstved
Tlf. 45 87 66 74
E-mail: jens@2k.dk

www.2k.dk