Specialfabrikken Vinderup a-s

Industrivej 2-4
7830 Vinderup
Tlf.: +45 97 44 14 66
E-mail: mail@specialfabrikken.dk

www.specialfabrikken.dk

Kompetencer: Bukkestilladser, Facadestilladser, Foldestilladser, Murerstilladser, Rammestilladser, Rullestilladser, Stilladser, Traller

Historik
Specialfabrikken Vinderup A/S blev grundlagt i 1968 og er i dag en af Danmarks største producenter af stillads.

Produktion
Specialfabrikken Vinderup A/S har eget produktionsanlæg i Vinderup, der dækker et areal på 41.000 m2, hvoraf 7.500 m2 er under tag. Virksomheden, der beskæftiger ca. 30 mand, er miljøgodkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5.

Egenproduktionen i Vinderup foregår med svejserobotter og CNC-styrede svejseautomater. Fremstillingen udføres af svejsere, der er certificerede efter DS/EN 287-1 og for automatiserede og robotiserede svejsninger efter DS/EN 1418.

Kravene til styrke og dimensioner for stål og aluminium, sikres ved, at der kun anvendes materialer leveret med 3.1 certifikat efter DS/EN 10 204.

Korrosionsbeskyttelse
Stilladser af stål overfladebehandles primært ved varm-forzinkning i overensstemmelse med DS/EN 12 811-2 og DS/EN 1461.

Fabriksovervågning, supervision og inspektion udføres løbende ved uanmeldte kontrolbesøg af et uafhængigt prøve-laboratorium i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC 17025:2000

Specialfabrikken Vinderup A/S udviklingsafdeling har siden 2003 gradvist implementeret de nye europæiske standarder.

For stilladser fremstillet af stål DS/EN 12 810-1 m.fl. og stilladser fremstillet af aluminium DS/EN 1004 og DS/ENV 1999-1-1.


Nyheder fra Specialfabrikken Vinderup a-s


Seneste nyheder fra Specialfabrikken Vinderup a-s