Branddetektering

Branddetektering - Branddetetektering skal hurtigt kunne detektere røg og brand i et tidligt stadie. Leverandører af branddetektering finder du i listen på denne side. En flamme detektor benyttes til at detektere og reagere på tilstedeværelsen af en flamme eller brand - læs indlæg af Morten B. Jensen - Product Manager, Klinger

Leverandører af og viden om branddetektering:


Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 34 90 00
E-mail: dbi@brandogsikring.dk

www.brandogsikring.dk

Hos DBI er vi specialiserede i brand og sikring og arbejder målrettet for at sikre liv og værdier. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser inden for brandforebyggelse, brandteknik og sikring og arbejder for at hjælpe vores kunder med at opnå de bedste sikkerhedsløsninger.

Læs mere om Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut


Hauberg Technique A/S

Færøgade 6
4690 Haslev
Tel: 56 31 58 15
Email: adminstration@htfire.dk

www.htfire.dk - facebook

Kompetencer: Brandmateriel, Brandudstyr, Brandpumper, lysmaster, Kæde, Skære og Betonsave, Skum sluknings udstyr, Strålerør, Vandkanoner, Slange vinder, Overtryks ventilatorer, Gasudstyr til træning, Miljøvenlige skumvæsker, Skærer slukkere, Højtryk strålerør, Mobile flydespærring, Brandkar, Slukningspulver, Storzkoblinger og armaturer, Termiske Kameraer, Brandslanger, Brandøvelser, Flammedetektere, Gnistslukning, Tågekanoner, Tågerør, Slukningsmidler, Skumgenerator, Slangekurve, Redningsstiger, Belysningsanlæg, Belysningsteknik, LED belysning, LED lamper, LED lygter, Atex - RUBERG, FIRECO lysmaster, FLOWMIX, CTD, PROTEK, Hannay Reels, GROUP LEADER, BIO-EX, TFT, POWERMOON, NORDICLIGHTS

Læs mere om Hauberg Technique A/S


Lotek A/S

Rønsdam 10
6400 Sønderborg
Tlf.: 70 13 52 00​
E-mail: info@lotek.dk

web

Kompetencer: Gasdetektering, flammedetektering, evakueringsøvelser, førstehjælpskurser, brandslukningskurser, brandslukningsmateriel, ildslukkere, brandslukkere, slangevinder, slangeskab, brandtæpper, hjertestartere, alarm og slukningssystemer, førstehjælpsudstyr, øjenskyl, tasker og kufferter, kemikaliedragter, skæreslukker, FLIR termiske kameraer, frigørelsesværkøjer, dykker og røgdykkerudstyr, brandhjelme, redningshjelme, marine services

Læs mere om Lotek A/S


Polygon DB

Stamholmen 193B
2650 Hvidovre
Tlf.: 72 28 28 18
E-mail: info@polygondb.dk

web

Kompetencer: Følgeskadebekæmpelse, Hjælperøgdykker, følgeskade brand (sikring af løsøre), Rengøring efter brand-, vand- og stormskader, Affugtnings- og udtørrings opgaver, Skimmelsanering, Facaderens, Sikring af døre, vinduer, tag efter indbrud, hærværk og stormskader, stormflodssikring, Renovering af ejendele, Rengøring efter PCB, asbest og bly, Lugtsanering, Ligsanering

Polygonvatro for teknisk skadeservice - Tlf.:  24 790 790

Kompetencer: Kloridmåling på og omkring teknisk udstyr/installationer, Måling af flourid forurening efter lithium ion batterier involveret i brand, Måling af andre korrosive forbrændingsresidualer med væskekromatograf, Vurdering af risiko for korrosion i øvrigt f.eks. fugtniveau eller risiko for atypiske korrosive forbrændingsresiduale, Yderligere følgeskadebekæmpelse på korrosionsfølsomme overflader samt elektronik og elinstallationer, Sikring af udstyr på stedet ved afdækning og fugtreduktion eller flytning af udstyr om nødvendigt, Rapportering af skadevurdering og korrosionsrisiko samt anbefalinger til næste indsats.

Læs mere om Polygon DB


SafeVent ApS

safevent

Mads Clausensvej 6
9800 Hjørring
Tlf.: 88 63 89 00
E-mail: rh@safevent.dk

www.safevent.dk

kompetencer: Brandsikring, Eksplosionssikring, Gnistslukning, Eksplosions aflastning, Rotorsluser, Brandspjæld, Ir kamera, Termisk kamera, Atex, Flammedetektere, Eksplosionsundertrykkelse, Flammespærrer

 

Læs mere om SafeVent ApS


LAPP – Brandresistent NT kabel til branddetektering


23.feb 2022


FLAME-X950-serien – designet til hurtig og enkel installering

Brandresistente kabler er meget sikre ved brand, og de anvendes især på steder, hvor der er mange mennesker. Ved en brand skal kablerne ikke afgive nogen farlige stoffer, og de skal bibeholde den elektriske funktion så længe, at bygningerne kan nå at evakueres. Hos LAPP tilbyder vi dig et omfattende sortiment af brandresistente kabler med ledere af både kobber og glasfiber.

En brandresistent kabel har en række egenskaber, som skal bidrage til høj sikkerhed i tilfælde af brand. Den må ikke afgive halogener, som - selv i små doser - er dødelige, og som blandt andet dannes, når et PVC-kabel brænder.

Derudover skal et brandresisten kabel hverken afgive saltsyre eller kraftig røg, og det skal slukke hurtigt selv ved brand eller kortslutning.

Vores kabler i FLAME-X950-serien er designet til hurtig og enkel installering. Kablerne har en lille diameter, og de er meget lette at afisolere og tilslutte.

FLAME-X950 HDGs 2x1 mm2 er primært beregnet til at koble branddetektorer sammen og kan modstå brand i 90-180 minutter, afhængig af den mekaniske påvirkning.

FLAME-X950 HDGsekwf har EMC-skærm i form af en aluminiumfolie.Den findes med 2-4 isolerede ledere i 1,5 mm2 eller 2,5 mm2. Altid med en uisoleret jordleder med samme kvadrat som de øvrige ledere. Jordlederen har også galvanisk kontakt med Alu-folien, som dermed automatisk jordes. Disse kabler er optimale i brandalarmsystemer, til nødbelysning og i øvrige alarmsystemer.


Schneider – Korsbæk oplever massivt rykind med brandsikring i top
Korsbæk på Bakken har tiltrukket 130.000 betalende gæster i årets sæson, hvor mange også har nydt et måltid på Postgården eller Jernbane Restauranten. Det massive publikumspres stiller samtidig store krav til effektiv brandforebyggelse og -alarmering. Bakken åbner igen den 17. marts 2016 og forsalget til den populære attraktion er allerede startet.

Uanset om du vælger Postgårdens damaskduge eller udsætter dig for Tjener Bolts luner i Jernbane Restauranten, kan du nyde dit måltid i sikre rammer, når Bakken igen åbner den 17. marts 2016. Der er nemlig tænkt på brandsikkerheden overalt i Korsbæk på Bakken, hvor det velkendte Matador-univers er omsat fra TV-kulisser til virkelighed.

Alligevel har den nyeste teknologi gjort sit indtog. Korsbæks bygninger er således udstyret med flere hundrede detektorer, som staks afslører kritisk røg eller varmeudvikling.

"Det betyder, at medarbejdere og brandmyndigheder straks kan yde den nødvendige indsats, hvis der f.eks. opstår behov for lokal brandslukning eller tømning af en restaurant eller en brandslukningsindsats i f.eks. et køkken eller teknik rum", siger Mads Seemann, der er indehaver af Trebbien Electric, som er hovedentreprenør på installationsarbejdet i Matador-byen.

Røg i køkkenet - ikke i teknikken
Brandsikringen omfatter i alt ca. 235 detektorer, alarmtryk og andre enheder fra Schneider Electric, som er bundet sammen i et netværk med en brandalarmeringscentral. Den udpeger kritisk røgudviklinger og unormale temperaturstigninger overalt i bygningerne, så brandfolk i sidste ende sparer kostbar tid ved udrykning. Samtidig er de akustiske brandalarmer suppleret med talevarslingsanlæg, som erfaringsmæssigt forhindrer panik og stress blandt publikum.

Færre, forstyrrende fejlalarmer
Der er også tænkt på at minimere antallet af generende og kostbare fejlalarmer uden at give køb på sikkerheden. ABA - systemet er således bestykket med i alt 140 intelligente, optiske røgdetektorer og termiske sensorer, som "tænker før de taler" og kun udløser et alarmsignal, når det er påkrævet.

"Enhver røgudvikling er kritisk i et teknik-rum men ikke nødvendigvis i et køkken, hvor unormale temperaturudsving til gengæld kan indikere en latent brandudvikling, som kræver handling og måske assistance fra brandvæsenet", siger projektleder Haig Kriegbaum, Schneider Electric.

Lise Nørgaard og DR- samarbejde om Korsbæk på Bakken
Korsbæk på Bakken er blevet til i et samarbejde mellem DR, forfatter Lise Nørgaard og initiativtager og ejer Torben "Træsko" Pedersen, som er Bakkens største teltholder. Byen omfatter velkendte restauranter og butikker fra Matadorserien, og publikum betjenes efter datidens normer