Slangevinder

Slangevinder har til formål at muliggøre, at personer uden brandslukningsmæssige forudsætninger kan foretage brandbekæmpelse i den første fase af en brand. Som et led i den aktive brandsikring er der for mange bygningskategorier etillet krav om installering af vandfyldte slangevinder.

Leverandører af og viden om slangevinder:


Hauberg Technique A/S

Færøgade 6
4690 Haslev
Tel: 56 31 58 15
Email: adminstration@htfire.dk

www.htfire.dk - facebook

Kompetencer: Brandmateriel, Brandudstyr, Brandpumper, lysmaster, Kæde, Skære og Betonsave, Skum sluknings udstyr, Strålerør, Vandkanoner, Slange vinder, Overtryks ventilatorer, Gasudstyr til træning, Miljøvenlige skumvæsker, Skærer slukkere, Højtryk strålerør, Mobile flydespærring, Brandkar, Slukningspulver, Storzkoblinger og armaturer, Termiske Kameraer, Brandslanger, Brandøvelser, Flammedetektere, Gnistslukning, Tågekanoner, Tågerør, Slukningsmidler, Skumgenerator, Slangekurve, Redningsstiger, Belysningsanlæg, Belysningsteknik, LED belysning, LED lamper, LED lygter, Atex - RUBERG, FIRECO lysmaster, FLOWMIX, CTD, PROTEK, Hannay Reels, GROUP LEADER, BIO-EX, TFT, POWERMOON, NORDICLIGHTS

Læs mere om Hauberg Technique A/S


MERLETT Danmark

Fabriksvangen 15
3550 Slangerup
Telf.: 48 10 33 00
E-mail: salg@merlett.dk

www.merlett.dk

Kompetencer: PVC slanger, PU slanger, PUR slanger, PE slanger, Gummislanger, Silikoneslanger, Neoprenslanger, Spiralslanger, Vandslanger, Klare slanger, Armeret slange, Fiskeslanger, Industrislanger, Kemislanger, Fødevareslanger, Støvsugerslanger, Olieslanger, Hydraulikslanger, Sugeslanger, Vakuumslanger, Ventilationsslanger, Luftslanger, Trykslanger, Kølerslanger, Afløbsslanger, Armorvin, Luisiana, Shark, Arizona, Superflex, Vacupress, Oregon, Ragno, Jamaica, Cristallo, Spiralina, Spændebånd, Koblinger, Muffer

Læs mere om MERLETT Danmark


Mere viden om slangevinder:

Vandfyldte slangevindere placeres ved dør til det fri eller dør til anden brandmæssig enhed.
I bygningsafsnit som anvendes til industri- og lager med et etageareal større end 1000 kvm skal der installeres slangevinder. I garageanlæg med et etageareal større end 600 kvm skal der installeres slangevinder. Der skal installeres slangevinder i et sådant omfang, at der fra et vilkårligt punkt maksimalt er 25 meter til nærmeste slangevinde under hensyn til ruminddeling, placering af maskiner, inventar med videre. Antallet af slangevinder skal beregnes for hver brandsektion, idet der ikke må regnes med gennemføring af slanger til anden brandsektion