Olieopsamlingskassetter

Olieopsamlingskassetter

Olieopsamlingskassetter, også kendt som olieopsamlingsbakker eller olieafløbsbakker, er beholdere eller bakker. De er designet til at opsamle og indeholde spildt olie, kemikalier eller andre væsker. Disse kassetter bruges typisk under maskiner, udstyr eller containere. Områder hvor der er risiko for lækager eller spild af olie eller andre væsker.

Leverandører af Olieopsamlingskassetter:

Anmasi A/S

anmasi

Thorsvej 240
7200 Grindsted
Tlf.: 76 50 02 32
E-mail: info@anmasi.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Her er nogle vigtige punkter :

  1. Formål: Formålet med olieopsamlingskassetten er at forhindre, at spildte væsker såsom olie, smøremidler eller kemikalier kommer i kontakt med jorden, gulve eller afløbssystemer. Dette hjælper med at reducere miljøpåvirkningen og sikre, at forurenende stoffer ikke siver ned i jorden eller forurener vandløb eller havområder.
  2. Design: Olieopsamlingskassetterne er normalt flade, lavt profilerede beholdere med opkantede kanter for at forhindre, at væsker flyder ud. De kan være fremstillet af materialer som plastik eller metal og kan have forskellige størrelser afhængigt af mængden af væske, der forventes at blive opsamlet.
  3. Brug: Olieopsamlingskassetter placeres typisk under udstyr, der bruger eller opbevarer olie, såsom motorer, hydrauliske systemer, pumper eller andet industrielt udstyr. Hvis der opstår lækager eller spild, vil kassetten opsamle de spildte væsker og forhindre dem i at sprede sig.
  4. Vedligeholdelse: Olieopsamlingskassetter skal regelmæssigt inspiceres, tømmes og rengøres for at sikre deres effektivitet. Spildte væsker bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale miljøregler.
  5. Miljøfordele: Olieopsamlingskassetter spiller en vigtig rolle i at forhindre jord- og vandforurening fra lækager og spild af olie eller kemikalier. De hjælper med at beskytte miljøet og overholde miljøregler og -standarder.

Olieopsamlingskassetter er en del af bredere bestræbelser på at minimere miljøpåvirkningen fra industrielle processer og forhindre forurenende stoffer i at skade miljøet. De bruges i en række industrier, herunder fabrikation, transport, olie- og gasindustrien og mange andre, hvor der håndteres væsker, der kan udgøre en risiko for forurening.

Cookie-indstillinger