Palleomviklere

Palleomviklere anvendes til at sikre og beskytte pallegods

Palleomviklere sikrer en vikling af pallen , stabiliserer pallen så den ikke vælter og går i stykker under transporten. Ved anvendelse af farvede eller behandlede folier kan andre egenskaber som lys beskyttelse, tyveri sikring, rustbeskyttelse, regnvejrs beskyttelse tilføres pallen.

Pallemomviklere er en rigtig god sikring af varer og emner som lastes på pallen. Palleomviklere omvikler varerne på pallen. Hermed forbliver varernepå pallen under transport. Palleomviklere fås i et stort og bredt udvalg, ligesom palleomviklere både sælges fra nye, men også brugte

Leverandører af Palleomviklere:

Genpack A/S

Hirsemarken 6-8
DK-3520 Farum
Tlf.: +45 4448 6200
E-mail: sales@genpack.com

www.genpack.com

Se hele vores produktprogram og profil her

STOK Emballage K/S

Erik Stoks Alle 4
5550 Langeskov
Tlf.: 72 200 700
E-mail: info@stok.dk

www.stok.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Sal-Tech Easy Packaging

Eggebækvej 10, Kravlund
6360 Tinglev
Tlf.: 70272220
E-mail: support@sal-tech.com

web

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

En palleomvikler er en maskine, der bruges til at indpakke paller med film. Dette for at sikre og beskytte lasten under transport og opbevaring. Disse maskiner er en vigtig del af emballageindustrien, da de hjælper med at optimere processen med at indpakke og sikre store mængder af varer til forsendelse.

Her er nogle nøglefunktioner og fordele ved palleomvikleren:

  1. Automatisering: automatiserer processen med at indpakke paller, hvilket øger effektiviteten og reducerer behovet for manuel arbejdskraft.
  2. Sikkerhed og stabilitet: Ved at indpakke pallen med stram film sikrer palleomvikleren, at varerne forbliver stabile under transport og undgår skader såsom forskydning eller nedbrydning af lasten.
  3. Beskyttelse mod støv og fugt: Filmen, der anvendes af palleomvikleren, beskytter også varerne mod støv, fugt og andre miljømæssige faktorer, der kan påvirke produktets kvalitet.
  4. Fleksibilitet: Moderne udgaver kan tilpasses til forskellige typer af paller og last, og de kan også justeres til at ændre indpakningsniveauer og stramhed efter behov.
  5. Tids- og omkostningsbesparelse: Ved at automatisere indpakningsprocessen sparer virksomheder tid og omkostninger forbundet med manuel indpakning af paller.

Der er forskellige typer tilgængelige på markedet, herunder halvautomatiske og fuldautomatiske modeller. Halvautomatiske palleomviklere kræver en vis grad af operatørintervention til at placere og fjerne paller, mens fuldautomatiske modeller kan håndtere hele processen fra start til slut uden behov for operatørintervention.

Palleomviklere er uundværlige for virksomheder, der håndterer store mængder af gods, da de ikke kun hjælper med at sikre effektiv transport og opbevaring af varer, men også bidrager til at beskytte varerne mod skader og bevare deres kvalitet.Cookie-indstillinger