Sorteringsmaskiner

Sorteringsmaskiner

Sorteringsmaskiner er enheder, der automatiserer processen med at adskille og klassificere genstande eller materialer baseret på forskellige kriterier. De anvendes bredt i industrier som affaldshåndtering, logistik, fødevareproduktion og genbrug. Sorteringsmaskinerne kan identificere og sortere genstande efter størrelse, form, farve, vægt, tekstur eller magnetiske egenskaber.

Der findes forskellige typer sorteringsmaskiner afhængigt af applikationen. For eksempel kan båndsorterere skubbe genstande langs et bånd og adskille dem baseret på specifikke egenskaber. Optiske sorteringsmaskiner bruger kamerateknologi til at identificere og sortere genstande baseret på deres visuelle karakteristika. Elektromagnetiske sorteringsmaskiner bruger magnetfelt til at adskille magnetiske og ikke-magnetiske materialer.

Leverandører af Sorteringsmaskiner / Sorteringsanlæg 

Bica

Industriparken 16
7400 Herning
Tlf: 82 30 40 00
E-Mail: info@bicasolutions.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Newtec A/S

Stærmosegårdsvej 18
5230 Odense M
Tlf.: 66 15 84 44
E-mail: sales@newtec.dk

www.newtec.com

Se hele vores produktprogram og profil her

ReTec Miljø ApS

Fjordagervej 38
6100 Haderslev
Tlf: 74568106
E-mail: salg@retec.dk

web

Se hele vores produktprogram og profil her

Skanroll A/S

skanroll

Slussi 14

8620 Kjellerup
Telf: +45 86 88 28 11
E-mail: skanroll@skanroll.dk

www.skanroll.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Sorteringsmaskinen anvender avancerede sensorer og billedbehandlingsteknikker til at opnå nøjagtig og effektiv sortering. Nogle sorteringsmaskiner kan sortere tusindvis af genstande pr. minut, hvilket øger produktiviteten og reducerer omkostningerne. De kan også integreres i automatiserede produktionslinjer for at sikre en kontinuerlig og pålidelig sortering.

I affaldshåndtering spiller maskinerne en vigtig rolle i at øge genanvendelsesraten og reducere affaldsmængden. Ved at sortere affaldet i forskellige fraktioner kan værdifulde materialer som papir, plastik, glas og metal genbruges og genanvendes. Dette bidrager til at bevare naturressourcer og reducere miljøpåvirkningen af affaldshåndtering.

Sorteringsmaskinerne har også betydning inden for fødevareproduktion og landbrug. De kan fjerne defekte eller forurenede fødevarer fra produktionslinjer, hvilket forbedrer fødevaresikkerheden og kvaliteten. Desuden kan de sortere fødevarer efter størrelse, form eller farve for at opfylde specifikke markedskrav og standarder.

Med fortsatte teknologiske fremskridt forventes sorteringsmaskinerne at blive endnu mere avancerede og effektive i fremtiden. Deres evne til at sortere og håndtere forskellige materialer og genstande vil fortsat være afgørende for industrierne, deres produktivitet og deres bæredygtighed.


ReTec – Den første sorteringsskovl i Danmark fra finske ViperMetal sikrer genanvendelse af jord
Foto: Fra venstre til højre: Salgskonsulent Peter Ry Schmidt (ReTec) og Uffe Klinkby (Have og Skov) står foran ViperMetal sorteringsskovlen og giver hinanden hånd på handlen.

AF MAAIKE ESCHWEILER

Peter Ry Schmidt, salgskonsulent ved ReTec Miljø, fortæller: ”Vi er rigtig glade for, at den første ViperMetal sorteringsskovl nu er taget i brug i Danmark og allerede har sorteret de første 100 m3 jord. Der kører mange af disse skovle i Sverige og Finland, hvor de er kendt for deres høje kvalitet og robusthed, og vi kan kun bekræfte, at skovlen er bundsolid. Det er også nødvendigt, for kunden kører skovlen i Trekantområdet, hvor der er en svær lerjord".

Klimaregnskab medvirkende årsag til investering

Uffe Klinkby, indehaver af anlægsgartnervirksomheden Have og Skov: ”Det var vigtigt for os, at skovlen ikke kun var robust, men også at den belastede miljøet mindst muligt; Ofte har sorteringsskovle sliddele i plast, og det kan skabe mikroplast i jorden, når de slides under arbejdet. Denne skovl er derimod lavet af stål, hvilket sikrer, at vi undgår mikroplastforurening, når vi forbereder og sorterer jorden fra vores projekter til genanvendelse".

Læs mere om Sikkerhedsmakulering

En anden årsag til at Have og Skov investerede i sorteringsskovlen skal ses i lyset af deres arbejde med virksomhedens klimaregnskab. En fremskrivning af deres CO2-udledning viste nemlig, at transporten af overskudsjord til genbrugspladsen og indkøb af ren muld var en stor post. ”Det virker lidt skørt, at vi er nødt til at køre ren muld fra projekter på genbrugspladsen, og at vi dermed ikke kan genanvende jorden, når vi nu alligevel skal flytte den. Med den nye skovl er det dog heldigvis fortid, og vi kan nu genanvende overskudsjorden”, smiler Uffe.

Unik opbygning sikrer optimalt resultat i jord

Hele sorteringsskovlen VPH 3-1500 inkl. skiverne er lavet i slidstærkt 100 % Hardox stål og har et unikt rotor- og skivedesign, som giver en høj kvalitet i outputtet og en høj kapacitet. Af samme årsag er skovlene både 22-45 % lettere, og kapaciteten er op til 35 % højere, end ved hvad der typisk ellers findes på markedet. Det er alt i alt med til at sikre et lavere forbrug, en stabil drift samt ikke mindst en lang levetid.

Skiverne er desuden påmonteret særlige skrabere, så de renses under brugen og al jorden dermed udnyttes optimalt.

Fokus på grøn maskinpark og ansattes arbejdsvilkår

Jorden, som Have og Skov får til overs, fremkommer typisk under anlægning af haver, bede og belægninger, plantning af træer og hække mv. og bliver i et klimaregnskab betragtet som en del af virksomhedens affald og påvirker derfor regnskabet negativt.

I den forbindelse samt som især et led i Have og Skov´s engagement i FN´s 17 Verdensmål fokuserer de på en så grøn maskinpark som muligt. Dette indebærer brugen af GTL-brændstof og alkylatbenzin for at minimere CO2-udledningen fra deres maskiner. Derudover anvender de så vidt muligt elektriske, lette maskiner og hjælpeudstyr, såsom netop sorteringsskovlen, så vægten og støjniveauet reduceres. ”Det gavner ikke kun klimaet, men også vores ansatte – og ja, faktisk også vores kunder”, tilføjer Uffe.

Peter overtager ordet: ”Skovlen er udstyret med elementer til finsortering i 3 fraktionsstørrelser, som nemt og hurtigt kan udskiftes på kun 15 minutter. Det giver Have og Skov en øget fleksibilitet under sigtningen og lufter samtidig også jorden yderligere, så den bliver nemmere at arbejde med for de ansatte. Derudover er det generelt tidsbesparende, når jorden ikke først skal udsættes for unødvendig transport, men ligger klar til brug. På sigt kan de måske endda sortere jorden direkte ved deres kunder”.

Peter fortsætter: ”Noget andet der også er nemt, er vedligeholdelsen; De skal kun smøre lejerne en gang pr. skift og alle smørepunkterne er samlet. Det er nemt og bekvemt og det påvirker de ansattes arbejdsvilkår og arbejdsglæde positivt”, afslutter han.

1, 2, skovl…. og sortér

ViperMetal sorteringsskovle, som påmonteres f.eks. en gummiged, miniged eller gravemaskine, er egnede til at sortere en række af materialer, heriblandt jord. Sorteringen foregår ved, at skovlen tager en skovlfuld jord og med 2, 3 eller 4 aksler med påmonterede skiver sigter inputmaterialet, som f.eks. består af en blanding af sten, rødder, hårde jord- og lerklumper og almindelig jord. Skiverne med en foruddefineret afstand, tillader det mindre materiale (typisk ren jord) at sive igennem, mens det materiale som er større end afstanden, forbliver i skovlen og vippes ud, når materialet er sorteret. Herefter tages en ny skovlfuld og processen gentages. Herved opnås der to fraktioner; en ren og fin jordfraktion samt en restfraktion.


Konference sætter fokus på løsninger til værdifuld udnyttelse af sidestrømme fra fisk og skaldyr
Teknikker til at omdanne sidestrømme fra fisk og skaldyr til nye ingredienser, en sorteringsløsning til håndtering af fiskeafskær, omkostningseffektive løsninger til forlængelse af holdbarheden af sidestrømme samt værktøjer til optimering af brugen af sidestrømme i produktionen er blot nogle af de løsninger, der præsenteres på konferencen.

Konferencen "Get more value from your seafood side-streams" finder sted den 24. april 2023 i Barcelona og er baseret på de mange interessante resultater, der er opnået i det europæiske projekt WaSeaBi, som har været i gang i mere end tre et halvt år.

Hovedfokus er på muligheden for at udvikle højværdiprodukter fra de sidestrømme, der allerede findes i virksomhederne. Dermed banes vejen for at fiske- og skaldyrsvirksomhederne kan levere sunde produkter til forbrugerne samtidig med at de kan vækste. Resultaterne er baseret på sidestrømme fra sild, torsk, kulmule, laks og kogevand fra muslinger.

Fornuftig og bæredygtig udnyttelse af hele fisk

- Med denne konference ønsker vi at give fiskeindustrien ny inspiration til, hvordan de kan bruge de sidestrømme, som de allerede har og vise dem konkrete løsninger, der gør det muligt for dem at omdanne sidestrømmene til højværdiprodukter, siger Anni Simonsen, Senior Innovation Manager i Food & Bio Cluster Denmark, som er arrangør af konferencen.

- I dag oplever vi inflation, generelt stigende fødevarepriser og en meget lav forbrugertillid. Derfor er det vigtigere end nogensinde at øge virksomhedernes fokus på en fornuftig og bæredygtig udnyttelse af deres råvarer for at sikre, at vi får mest muligt ud af de ressourcer, der er til rådighed, forklarer Anni.

- Dette kræver nye løsninger fra industrien og derfor er det en fornøjelse at kunne præsentere viden og løsninger fra virksomhed til virksomhed.

Til konferencen vil det være muligt at få indblik i, hvordan Sweden Pelagic, Barna, Royal Greenland Seafood, Pescados Marcelino og Jeka Fish har arbejdet med konkret udvikling af sidestrømmene i deres respektive produktioner, og hvordan Nutrition Sciences har arbejdet med anvendelsen af nogle af produkterne som ingredienser i deres foderprodukter. Desuden vil deltagerne få mulighed for at høre oplæg fra eksperter samt deltage i diskussioner vedr. konkrete løsninger på morgendagens udfordringer.

Afslutningsvis arrangeres en netværksmiddag, hvor deltagerne får mulighed for at netværke eksklusivt med europæiske repræsentanter fra fiskeindustrien, politiske beslutningstagere samt WaSeaBi-partnerne.

Alle interesserede er inviteret til at deltage i konferencen den 24. april i Barcelona. Konferencen finder sted dagen før Seafood Expo Global den 25.-27. april 2023.
 

TILMELDING OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Deltagelse i konferencen er gratis, men da der kun er et begrænset antal pladser, opfordres interesserede til at tilmelde sig snarest for at sikre sig en plads.

Konferencen foregår den 24. april 2023 fra kl. 17.00-22.00 på Hotel Miramar Barcelona (adresse: Plaça de Carlos Ibáñez, 3, 08038 Barcelona, Spanien).

Fakta om WaSeaBi

  • WaSeaBi er et fireårigt projekt, hvor målet er at optimere udnyttelsen af sidestrømme fra akvakultur, fiskeri og fiskeindustrien ved at udvikle nye metoder til fremstilling af ingredienser til fødevareindustrien.
  • Bag projektet står et tværfagligt team bestående af 13 partnere fra Danmark, Sverige, Spanien og Belgien, som fra dansk side inkluderer Royal Greenland, Jeka Fish, DTU og Food & Bio Cluster Denmark.
  • Projektet modtager bevillinger fra Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) under EU's Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 837726. JU modtager støtte fra EU's Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram og Bio Based Industries Consortium.
  • Få yderligere info om projektet på www.waseabi.eu

Food & Bio Cluster Denmark er centrum for innovation, udvikling, iværksætteri og kapitalfremskaffelse i den samlede, danske fødevare- og bioressourceklynge. Vi bidrager til, at danske virksomheder kan levere bæredygtige, sunde og sikre fødevarer til en voksende verdensbefolkning, og at sikre en bæredygtig grøn omstilling af klyngen frem mod klimaneutralitet. Det gør vi blandt andet ved at hjælpe virksomhederne med at udnytte nyeste viden og nye teknologiske muligheder inden for fx digitalisering og automatisering.


3D-print gav Newtec øget styrke og vægtreduktion til kamerakomponent
Fynske Newtec Engineering A/S laver optiske sorteringsmaskiner til henholdsvis kartofler og gulerødder, og hertil bruger man også kamerateknologi. Til et af disse kameraer skulle man bruge en gitterstruktur til at holde de optiske komponenter, og den valgte man at designoptimere til 3D-print.

I Newtec Engineering A/S sidder en stor udviklingsafdeling, som arbejder med forskellige kamerateknologier - og et af disse kameraer blev en del af 3D-print designoptimeringsforløbet DfAM, som er initieret af Dansk AM Hub. 

Her kiggede man sammen med Teknologisk Institut på at optimere selve den gitterstruktur, der holder alle de optiske komponenter på kameraet, som Newtec gerne vil montere på en drone - og vægt spiller naturligvis en rolle i den forbindelse.

Markant optimering af styrke og vægt

Udfordringen med den oprindelige komponent - og egentlig alle iterationer siden da - var hovedsageligt at holde alle de optiske komponenter fast, uanset hvilken orientering kameraet befandt sig i. Især rotation er ret vigtig her, og det havde været svært at designe noget, der var præcist nok til at holde det hele fast, samtidig med at det også var rigidt 
samt let at flytte rundt på og teste. 

Her var 3D-print den helt rigtige løsning, og gevinsterne har især været i forhold til vægten, da komponenten er blevet markant lettere end tidligere, fordi man bruger aluminium i stedet for plast, og af samme grund er styrken også øget markant. Endelig er selve økonomien også bedre, da Newtec ikke skal have specialfremstillet en komponent, som har nok styrke til at holde konstruktionen. Helt konkret ende gitterstrukturen med at veje blot 143 gram, og volumen blev reduceret med 75,8 %, mens styrken blev øget med hele 794 %.

Vi ser et ret stort potentiale i 3D-print. Mere og mere faktisk i takt med at vi køber flere og flere printere fordi vi hurtigt finder ud af, at vi kan lave komponenter meget hurtigere og lave mange flere prototyper. Også i forhold til pris er det ret relevant, at komponenter, som bliver brugt i de forskellige maskiner, kan laves betydeligt billigere.

- Mads Peters, Newtec Engineering A/S

I videoen herunder kan du høre mere om Newtecs erfaringer med 3D-print i DfAM forløbet.

https://www.youtube.com/watch?v=KCIJp-gDzLw&t=27s


Nyheder og Indlæg om Sorteringsmaskiner


Seneste om Sorteringsmaskiner


Cookie-indstillinger