Sorteringsmaskiner

Sorteringsmaskiner benyttes blandt andet af fødevareindustrien, for eksempel til sortering af kartofler, gulerødder med mere. Sorteringsmaskiner kan sortere produkterne efter størrelse, form og kvalitet

Leverandører af og viden om Sorteringsmaskiner:


NIKODAN

Fællesvej 9
8766 Nørre Snede
Tlf.: 39 30 43 16
E-mail: nikodan@nikodan.dk

web

Kompetencer: Båndtransportører, palletering, palleteringsrobotter, palleteringsanlæg, robotløsninger, transportbånd, conveyors, UVC, materialehåndtering, udsorteringssystemer, specialmaskiner, emballeringsudstyr

Læs mere om NIKODAN


Newtec A/S

Stærmosegårdsvej 18
5230 Odense M
Tlf.: 66 15 84 44
E-mail: sales@newtec.dk

www.newtec.com

Kompetencer: Pakkemaskiner, vejemaskiner, sorteringsmaskiner, checkvejere

Læs mere om Newtec A/S


ReTec Miljø ApS

Fjordagervej 38
6100 Haderslev
Tlf: 74568106
E-mail: salg@retec.dk

web

Kompetencer: Komprimatorer, neddeling, neddelere, flishuggere, sønderdelere, woodcrackere, kompostvendere, sigter, sortering, sorteringsskovle, forbehandlingsanlæg, spandevaskere, filterskruepresse, shredder, kabelgranulering, grovneddelere, affaldskomprimatorer, ballepressere, skruekomprimatorer, snegle, balleåbnere, dåseåbnere, gips recycling, glasknusere, doserer, rullesigte, sneglemixer, sikkerhedsmakulering, robotsortering, optisk sortering, kanalballepressere, Twin ram ballepressere, mineraluldsrecycling

Læs mere om ReTec Miljø ApS


TOFT Nedbrydning

Herningvej 3
6870 Ølgod
Tlf.: 22 50 62 18
Email: toft@toftnedbrydning.dk

www.toftrecycling.dk

Kompetencer: Maskinpark, Nedbrydning, Skrotning, Sprængning, Knusning, Sortering, Kloak, Fundering, Vandbyg, Asbest, Miljøscreening, Miljøsanering, Indvendig Rydning, Indvendig nedbrydning

Læs mere om TOFT Nedbrydning


Konference sætter fokus på løsninger til værdifuld udnyttelse af sidestrømme fra fisk og skaldyr


25.jan 2023


Teknikker til at omdanne sidestrømme fra fisk og skaldyr til nye ingredienser, en sorteringsløsning til håndtering af fiskeafskær, omkostningseffektive løsninger til forlængelse af holdbarheden af sidestrømme samt værktøjer til optimering af brugen af sidestrømme i produktionen er blot nogle af de løsninger, der præsenteres på konferencen.

Konferencen "Get more value from your seafood side-streams" finder sted den 24. april 2023 i Barcelona og er baseret på de mange interessante resultater, der er opnået i det europæiske projekt WaSeaBi, som har været i gang i mere end tre et halvt år.

Hovedfokus er på muligheden for at udvikle højværdiprodukter fra de sidestrømme, der allerede findes i virksomhederne. Dermed banes vejen for at fiske- og skaldyrsvirksomhederne kan levere sunde produkter til forbrugerne samtidig med at de kan vækste. Resultaterne er baseret på sidestrømme fra sild, torsk, kulmule, laks og kogevand fra muslinger.

Fornuftig og bæredygtig udnyttelse af hele fisk

- Med denne konference ønsker vi at give fiskeindustrien ny inspiration til, hvordan de kan bruge de sidestrømme, som de allerede har og vise dem konkrete løsninger, der gør det muligt for dem at omdanne sidestrømmene til højværdiprodukter, siger Anni Simonsen, Senior Innovation Manager i Food & Bio Cluster Denmark, som er arrangør af konferencen.

- I dag oplever vi inflation, generelt stigende fødevarepriser og en meget lav forbrugertillid. Derfor er det vigtigere end nogensinde at øge virksomhedernes fokus på en fornuftig og bæredygtig udnyttelse af deres råvarer for at sikre, at vi får mest muligt ud af de ressourcer, der er til rådighed, forklarer Anni.

- Dette kræver nye løsninger fra industrien og derfor er det en fornøjelse at kunne præsentere viden og løsninger fra virksomhed til virksomhed.

Til konferencen vil det være muligt at få indblik i, hvordan Sweden Pelagic, Barna, Royal Greenland Seafood, Pescados Marcelino og Jeka Fish har arbejdet med konkret udvikling af sidestrømmene i deres respektive produktioner, og hvordan Nutrition Sciences har arbejdet med anvendelsen af nogle af produkterne som ingredienser i deres foderprodukter. Desuden vil deltagerne få mulighed for at høre oplæg fra eksperter samt deltage i diskussioner vedr. konkrete løsninger på morgendagens udfordringer.

Afslutningsvis arrangeres en netværksmiddag, hvor deltagerne får mulighed for at netværke eksklusivt med europæiske repræsentanter fra fiskeindustrien, politiske beslutningstagere samt WaSeaBi-partnerne.

Alle interesserede er inviteret til at deltage i konferencen den 24. april i Barcelona. Konferencen finder sted dagen før Seafood Expo Global den 25.-27. april 2023.
 

TILMELDING OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Deltagelse i konferencen er gratis, men da der kun er et begrænset antal pladser, opfordres interesserede til at tilmelde sig snarest for at sikre sig en plads. Tilmeld dig her.

Konferencen foregår den 24. april 2023 fra kl. 17.00-22.00 på Hotel Miramar Barcelona (adresse: Plaça de Carlos Ibáñez, 3, 08038 Barcelona, Spanien).

Fakta om WaSeaBi

  • WaSeaBi er et fireårigt projekt, hvor målet er at optimere udnyttelsen af sidestrømme fra akvakultur, fiskeri og fiskeindustrien ved at udvikle nye metoder til fremstilling af ingredienser til fødevareindustrien.
  • Bag projektet står et tværfagligt team bestående af 13 partnere fra Danmark, Sverige, Spanien og Belgien, som fra dansk side inkluderer Royal Greenland, Jeka Fish, DTU og Food & Bio Cluster Denmark.
  • Projektet modtager bevillinger fra Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) under EU's Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 837726. JU modtager støtte fra EU's Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram og Bio Based Industries Consortium.
  • Få yderligere info om projektet på www.waseabi.eu

Food & Bio Cluster Denmark er centrum for innovation, udvikling, iværksætteri og kapitalfremskaffelse i den samlede, danske fødevare- og bioressourceklynge. Vi bidrager til, at danske virksomheder kan levere bæredygtige, sunde og sikre fødevarer til en voksende verdensbefolkning, og at sikre en bæredygtig grøn omstilling af klyngen frem mod klimaneutralitet. Det gør vi blandt andet ved at hjælpe virksomhederne med at udnytte nyeste viden og nye teknologiske muligheder inden for fx digitalisering og automatisering.


3D-print gav Newtec øget styrke og vægtreduktion til kamerakomponent
Fynske Newtec Engineering A/S laver optiske sorteringsmaskiner til henholdsvis kartofler og gulerødder, og hertil bruger man også kamerateknologi. Til et af disse kameraer skulle man bruge en gitterstruktur til at holde de optiske komponenter, og den valgte man at designoptimere til 3D-print.

I Newtec Engineering A/S sidder en stor udviklingsafdeling, som arbejder med forskellige kamerateknologier - og et af disse kameraer blev en del af 3D-print designoptimeringsforløbet DfAM, som er initieret af Dansk AM Hub. 

Her kiggede man sammen med Teknologisk Institut på at optimere selve den gitterstruktur, der holder alle de optiske komponenter på kameraet, som Newtec gerne vil montere på en drone - og vægt spiller naturligvis en rolle i den forbindelse.

Markant optimering af styrke og vægt

Udfordringen med den oprindelige komponent - og egentlig alle iterationer siden da - var hovedsageligt at holde alle de optiske komponenter fast, uanset hvilken orientering kameraet befandt sig i. Især rotation er ret vigtig her, og det havde været svært at designe noget, der var præcist nok til at holde det hele fast, samtidig med at det også var rigidt 
samt let at flytte rundt på og teste. 

Her var 3D-print den helt rigtige løsning, og gevinsterne har især været i forhold til vægten, da komponenten er blevet markant lettere end tidligere, fordi man bruger aluminium i stedet for plast, og af samme grund er styrken også øget markant. Endelig er selve økonomien også bedre, da Newtec ikke skal have specialfremstillet en komponent, som har nok styrke til at holde konstruktionen. Helt konkret ende gitterstrukturen med at veje blot 143 gram, og volumen blev reduceret med 75,8 %, mens styrken blev øget med hele 794 %.

Vi ser et ret stort potentiale i 3D-print. Mere og mere faktisk i takt med at vi køber flere og flere printere fordi vi hurtigt finder ud af, at vi kan lave komponenter meget hurtigere og lave mange flere prototyper. Også i forhold til pris er det ret relevant, at komponenter, som bliver brugt i de forskellige maskiner, kan laves betydeligt billigere.

- Mads Peters, Newtec Engineering A/S

I videoen herunder kan du høre mere om Newtecs erfaringer med 3D-print i DfAM forløbet.

https://www.youtube.com/watch?v=KCIJp-gDzLw&t=27s


Newtec giver svar på 5 spørgsmål om optisk sortering af kartofler
Newtecs optiske sorteremaskine, Celox-P-UHD er designet til at kvalitets sortere vaskede kartofler efter størrelse, form og kvalitet i én arbejdsgang. Sorteringen sker i en integreret enkelt-trins proces, der eliminerer behovet for mekanisk sortering.  Det manuelle arbejde minimeres, alt imens den sikrer høj kapacitet med ensartet kvalitet.

Afhængig af kartoflernes størrelse, sorterer Celox-P-UHD op til 30 tons i timen. Processen omfatter sortering efter størrelse og form såvel som detektering af fremmedlegemer samt analyse af forskellige overfladefejl.

Det er forbløffende, hvor mange kriterier producenter, pakkerier og forbrugere stiller op, når det handler om at definere de bedste kartoffelkvaliteter”, siger Rasmus Andersen, leder af softwareafdelingen, Newtec Engineering A/S i Odense.

“Der er avlernes efterspørgsel på sygdomsresistens, agronomiske kvaliteter og rentabilitet, såvel som pakkeriernes krav til høj kapacitet, nøjagtighed og ensartet kvalitet. De store supermarkedskæder har stadig stigende krav om bedre og mere konkurrencedygtige produkter til deres forbrugere på de forskellige markeder. Præferencer angående udseende, sort, smag, størrelse form og kvalitet varierer fra forbruger til forbruger og fra marked til marked.”

“Vores modulopbyggede løsninger findes i en række kombinationer afhængigt af kundernes behov. 16 produktkategorier kan sorteres samtidig og sorteringskriterierne for disse kategorier kan øjeblikkelig tilpasses i henhold til aktuelle produktioner.  Specielt udvalgte produkter af særlig høj værdi kan således nemt sorteres ud af råvarerne.”

Inden kartoflerne ender i salgsemballagen har de således været igennem en grundig kvalitetskontrol ved klassificeringen af hver enkelt kartoffel.

Rasmus giver i det følgende svar på, hvordan Newtecs optiske sorteremaskine, model Celox-P-UHD, optimerer kundernes produktion.

Hvad er den største udfordring ved sortering af kartofler, og hvordan kan Newtecs maskiner løse disse problemer?

“Først og fremmest sikrer Newtecs unikke og patenterede, vibrerende rullesystem at samtlige produkter bliver kontrolleret fra alle vinkler. Samtidig opretholdes en høj hastighed. Udviklingen og implementeringen af en holdbar løsning til de ofte meget ugunstige produktionsmiljøer, har været en spændende udfordring.

For det andet er maskinen konstrueret med henblik på maksimal effektivitet. Trods dens relativt beskedne størrelse har den derfor et meget højt produktionsoutput.

Resultatet er en effektiv og pladsbesparende maskine, der sikrer en grundig kvalitetskontrol og klassificering af hver enkelt kartoffel”

Hvad er den største fordel ved at bruge Newtecs optiske sorteremaskine til sortering af kartofler?

“Sammenlignet med manuel sortering giver Celox-P-UHD en åbenlys fordel ved besparelse af arbejdskraft. Yderligere opnår man med den optiske sorteremaskine, en stabil kvalitet, der ikke varierer afhængigt af personalet.

I modsætning til den mekaniske sortering, udfører vores avancerede kamerasystem intelligent produktanalyse. Dette muliggør klassificering i både størrelse, form og kvalitet i én og samme arbejdsgang. Derved elimineres behovet for mekanisk forsortering.

En tredje vigtig detalje, i forhold til manuel og mekanisk sortering, er muligheden for udvælgelse af særlige sortimenter til forskellige formål, såsom bakker, kampagner eller lignende”.

Hvorledes bliver Newtecs optiske sorteremaskine optimeret af kunstig intelligens?

De fleste af vores algoritmer til størrelses, form og kvalitetsanalyse er baseret på kunstig intelligens (AI = Artificial Intelligence), som vi har integreret på avancerede hardwareplatforme.

Newtec producerede den første AI-baserede optiske sorteremaskine tilbage i 1997. Siden da er både AI-algoritmer og hardware i den grad forbedret, og vi er stolte af at Newtec Celox-maskinen fortsat er førende med den nyeste teknologiske udvikling.

Den største fordel ved AI i sorteremaskinerne er kriteriet for præcision, da maskinen fungerer med meget små tolerancer og fejlrater. En anden fordel er muligheden for hurtig omstilling til nye typer fejl eller sæsonudfordringer på specifikke sorter. Generelt letter implementering af AI identifikation af typiske fejl i mange forskellige produkttyper”.

Hvilken teknologi bruger Newtecs optiske sorteremaskiner til at opnå en 360° scanning af hver kartoffel?

Vores maskiner opbygges i moduler og findes i en række kombinationer, der tilpasses kundernes individuelle behov.

For hver fjerde bane vurderer et kamera produktionen. Kartoflerne transporteres og føres gennem kamerasektionen på envibrationsrulle. Det er et unikt og patenteret system, der sikrer, at kartoflerne bliver kontrolleret fra alle vinkler, fordi de roterer mens de drives fremad af de skånsomme vibrationsruller.

Når produkterne forlader inspektionssektionen, har den taget mere end 40 fotos af hver eneste kartoffel, for at indsamle præcise data om størrelse, form og overfladekvalitet”.

Hvilken rolle spiller den optiske sortering af kartofler i forhold til madspild og bæredygtighed?

“Med kunstig intelligens som kernen i vores teknologiske løsninger, har Celox-maskiner opnået et højt niveau af konsekvent præcision. Dette muliggør en millimeternøjagtig kontrol af produkterne. Behovet for at udvælge produkter af høj kvalitet har altid været højt prioriteret, og med vores optiske løsning er det nu muligt at sortere i alle kategorier, inklusive anden- og tredjeklassesprodukter.

Vi er godt forberedte og klar til at håndtere fremtidige forbrugerkrav til bæredygtighed.

Se mere her - Se video her

Klassificering af hver enkelt kartoffel, inden den præsenteres i salgsemballagen.

JNC Teknik – REMAV Vibration Sortere, model SB2800
JNC Teknik har just leveret en ny Remav SB2800 Sorter Box til Tvis ved Holstebro.

Igen en vognmand- der har fået øjnene op for store besparelse ved at investerer i en Remav SB2800, det gælder både transport og deponeringsudgifter.

Remav fordele:

  • øjeblikkelig videreforarbejdning på din arbejdsplads
  • kæmpe tidsbesparelse
  • minimal plads nødvendig
  • nem at transportere, pallegaffel-øje,  samt krankrog standard

Remav; Klarer dine problemer med udgravet jord, byggeaffald, beton, grus, humus, asfalt, bark m.v


Newtec er altid et skridt foran med automatiserede og pålidelige løsninger af høj kvalitet
Vidste du, at Newtec i 1997 konstruerede den første AI-baserede sorteringsmaskine til kartofler før:          

 • WiFi blev introduceret
• Facebook.com blev registreret
• Netflix blev oprettet
• Operativsystemer stadig blev installeret fra disketter
• Intel lancerede deres Pentium II
• En computer slog en regerende verdensmester i skak under en turnering?

"Når vi ser fremad og diskuterer fremtidige innovative løsninger, ser vi meget længere end 2025 for at give vores kunder den optimale løsning, der sikrer deres nuværende og fremtidige forretning", siger Newtecs administrerende direktør Robin Mumford.           

Forskning og udvikling

I en verden med konstant og accelererende forandring kan det være udfordrende at holde sig opdateret på de muligheder og potentielle trusler, som nye reguleringsstandarder medfører for ikke at nævne, håndteringen af COVID-19. ”Vi fortsætter med at investere betydelige ressourcer på forskning og udvikling for at sikre, at vores løsninger forbliver et skridt foran”, siger Robin Mumford. Med mere end 40 års erfaring og som førende producent af veje-, sortere- og pakkemaskiner til frugt- og grøntsagsindustrien kan Newtec nemt opdatere deres kunder vedrørende nye initiativer, tendenser og udvikling indenfor fødevareindustrien, hvilket giver kunderne mulighed for at vælge det rigtige udstyr.

Vores avancerede interne laboratorie arbejder i tæt samarbejde med nationale og internationale forskere, universiteter og ph.d.-studerende for at identificere ny udvikling og indsigter, der har potentiale til at transformere hele branchen i morgen”, forklarer han. Dette kan komme fra fremskridt inden for materialevidenskab, nanoteknologi, næste generations  optik, kunstig intelligens (AI) og utallige andre industrirelaterede teknologier.

Nem betjening af kompleks teknologi og software

For nye kunder kan dette føles overvældende, men den administrerende direktør for Newtec understreger, at kunderne ikke behøver at bekymre sig om de komplekse, højteknologiske maskiner og den nyeste software. ”Det giver bare pakkerierne sikkerhed i og med at de ved, at maskinerne fungerer i dag, i morgen og endda om 25 år, samtidig med at maskinerne er lette at bruge og vedligeholde,” forklarer han.

Den intuitive brugergrænseflade gør det let for operatørerne at have fuld kontrol over produktionen. Alle maskiner er designet til at arbejde sammen i forhold til produkthåndtering, signalering, datadeling, dataindsamling og brugergrænseflader. Én løsning, én leverandør sikrer total integration og optimal produktion.

Newtec leverer den højeste kvalitetssikring i branchen og servicerer en bred vifte af kunder fra små familiepakkerier til de største industrifabrikker i verden,” siger den administrerende direktør. “Du kan være sikker på, at når du samarbejder med Newtec og bruger Newtec-maskiner, vil du og din produktion være i sikre hænder med vores dedikerede og erfarne team”. Robin Mumford uddyber: "rustfri stålkonstruktion og fremragende mekanisk design gør vores maskiner ekstremt holdbare!"    

Håndtering af 200 tons gulerødder om dagen

Et af de største pakkerier i Australien, Rocky Lamattina & Sons, en mangeårig Newtec-relation, understøtter dette udsagn: ”Når du er nået til et stadie, hvor du skal håndtere op til 200t gulerødder om dagen, kan du ikke risikere at have udstyr, der vil fejle, ”siger administrerende direktør for Rocky Lamattina & Sons, Angelo Lamattina, og forklarer behovet for at vælge det bedste industriudstyr.

Vi er et stærkt globalt brand; kunder stoler på vores navn og omdømme,” siger forskningsleder Bjarke Jørgensen. ”Kvaliteten af vores maskiner for ikke at nævne vores dygtige service montører er uden sidestykke. Kunder kan vælge at automatisere deres processer på ethvert niveau, hvilket gør os til en værdifuld partner.”

Newtecs administrerende direktør, Robin Mumford, mener, at deres imponerende vækst skyldes grundlæggende principper. Som privatejet familievirksomhed er Newtec fortsat fokuseret på at løse deres kunders udfordringer og gøre deres liv lettere ved ”at levere høj kvalitet og maskiner der fungerer”.


Newtec – Odense-fabrik vil finde nåle i dine madvarer
Succesvirksomheden Newtec har fået offentlig støtte til højteknologisk udvikling sammen med Niels Bohr Instituttet.

Frygter du engang imellem, at den frugt eller det stykke chokolade, som du skal til at spise er blevet ødelagt og gjort farligt? I så fald er du ikke alene. I Canada har skjulte nåle i kartofler fra Nordamerikas førende kartoffelområde, Prince Edwards Island, i flere år skabt stor usikkerhed blandt producenter, butikker og forbrugere. Branchen har udlovet en dusør på en halv million canadiske dollar for oplysninger, der fører frem til den skyldige.

Alligevel er de mange tilfælde ikke opklaret, og de har fået branchen til at henvende sig til Odense-firmaet Newtec, der producerer de fleste af de anlæg, der sorterer kartofler. Kunderne vil have udstyr, der ikke bare kan finde pletter på overfladen men som også kan se ind i kartoflen og opdage nåle og andre problemer.

- Det er et meget stort ønske fra vores kunder - ikke mindst i det område. Både vi og de øvrige i projektet har fået rigtig mange henvendelser fra den canadiske branche. Vi har undersøgt det grundigt, men det kan ikke lade sig gøre at lave det produkt, vi ønsker, med den nuværende teknologi, så vi er nødt til at udvikle noget helt nyt fra bunden, siger Bjarke Jørgensen.

Stor støtte til forskning

Han er forskningsleder i Odense-virksomheden Newtec Engineering, som er en af verdens førende inden for store sorteringsanlæg, der kan undersøge kvaliteten af grøntsager og frugter - men kun på den synlige overflade.

En stor bevilling på ni millioner kroner fra Innovationsfonden skal gøre det muligt for Newtec samt en række partnere at udvikle en maskine, der ved hjælp af røntgenfotos afslører, om der er problemer indvendigt i en fødevare.

Det samlede budget er på 17 millioner kroner, og pengene går til udvikling af både nye røntgenkilder, nye kameraer og ikke mindst en helt ny form for maskinlæring - det som nogle gange kaldes kunstig intelligens - som skal udvikles på Niels Bohr Instituttet.

Newtecs systemer kan i meget høj fart finde pletter på kartofler og andre grøntsager, men et røntgenbillede er noget helt andet, og her kan den kendte teknologi ikke finde de ømme punkter, så der skal noget helt nyt til.

Nålene i kartoflerne eller i chokoladen er trods alt sjældne fænomener, det er et meget mere udbredt problem, at kartofler i visse lande udvikler et hulrum indvendigt, som nedsætter kvaliteten og brugbarheden. Denne tilstand samt en række andre vil røntgenfotoet også være i stand til at afsløre, og derfor står den nævnte maskine højt på ønskelisten hos Newtecs kunder.

- Vores system skal være i stand til at finde alle indvendige problemer. Samtidig skal det blive så billigt, at man kan installere en lille version i et supermarked, så det kan kontrollere sine varer, siger Bjarke Jørgensen, der regner med at kunne sælge den første maskine om fire år.

- Vi har undersøgt markedet, og selv om der er tale om dyr teknologi, ser det ud til, at der er gode muligheder for at sælge det nye udstyr. Vi vil også tilbyde at opgradere eksisterende anlæg, siger forskningslederen.

Newtecs anlæg er ofte meget store og kan håndtere voldsomme mængder frugter eller grøntsager på kort tid. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen.

Driften er gået bedre end nogensinde

Det er Newtec, der har taget initiativ til forskningsprojektet, hvor Niels Bohr Instituttets viden om maskinlæring er en helt central del. Odense-virksomhedens datterselskab Qtechnology i København skal udvikle kameraer og Magnatek i Aarhus skal udvikle en ny type røntgenkilder.

Virksomheden, der blev grundlagt af Gunnar Petersen, og som nu ejes af hans familie, er i forvejen meget succesrig. Det viser koncernens netop offentliggjorte regnskab, som fortæller om et år med et overskud af driften på 51 millioner kroner - langt det bedste nogensinde. Vigende obligationsrenter har til gengæld taget pynten af finansindtægterne, så resultatet på regnskabets bundlinje er blevet syv millioner kroner dårligere end året før.

Koncernen har øget medarbejdertallet med syv, så der i gennemsnit var 105 ansatte. Egenkapitalen i familiefirmaet er på enorme 813 millioner kroner.