Laseropretning

Laseropretning, også kendt som lasersporing eller laserskæring, refererer til en teknik, hvor laserlys bruges til at justere og rette positionen af maskindele, komponenter eller systemer. Formålet med laseropretning er at sikre, at de justerbare dele er korrekt justeret og i den ønskede position i forhold til en reference eller et ideelt mål.

 

Leverandører af og viden om Laseropretning (laseropmålingsudstyr):


Elma Instruments A/S

Ryttermarken 2
3520 Farum
Telf.: 70 22 10 00
E-mail: info@elma.dk

www.elma.dk

Kompetencer: Afstandsmålere & lasere, Blowerdoors, Datalogning, Drift & Service, El, Elektronik, Endoskoper, Forsyning og industri, Gods- & lagtykkelse, Kabelsøgere, Kalibratorer, Kemi, Køl, Lydmålere, Lysmålere, Lækagesporing, Prøveledninger, Røgprodukter, Småtestere, Softwareløsninger, Solcellemåling, Tele & data, Temperatur og fugt, Termografering, Tryk, TV, Sat og feltstyrke, Ventilation & Klima, VVS, X-tra tilbehør

Læs mere om Elma Instruments A/S


QteC ApS

Lundsbjerg Industrivej 17
6200 Aabenraa
Tlf.: 73 66 21 00
E-mail: info@qtec.dk

web

Kompetencer: Vandskæring, vandstråleskæring, højtryksudstyr, højtrykspumper, vandskæremaskiner, 2D/3D laserprojektorer, linielasere, CNC maskiner, måleudstyr, aluprofiler og automation, anlagsstop, vacuumhold, afkortesave

Læs mere om QteC ApS


Thybotech ApS

Industrivej 12
8653 Them
Tlf.: 20 86 26 40
E-mail: thorben@thybotech.dk

web

Kompetencer: Pumper, service af pumper, reparation af pumper, tandhjulspumper, membranpumper, fadpumper, doseringspumper, kemipumper, slangepumper, impellerpumper, centrifugalpumper, dykpumper, spildevandspumper, grundvandspumper, maskinreparationer, reparation af gear, afbalancering industriventilation, reparation af dampturbiner, laseropretning, mekanisk termografering, termisk sprøjtning og indsmeltning

Læs mere om Thybotech ApS


Mere viden om Laseropretning:

Laseropretning anvendes i forskellige industrier, herunder:

  1. Maskinindustrien: I maskinindustrien bruges laseropretning til at rette og justere dele på maskiner og maskinudstyr. Dette inkluderer aksler, koblinger, lejer, kileremme og tandhjul. Ved at anvende laseropretning kan man sikre, at maskindelene er korrekt justerede og arbejder optimalt, hvilket reducerer slitage, vibrationer og øger effektiviteten.
  2. Drivlinje og roterende maskiner: Laseropretning anvendes også i drivlinjer og roterende maskiner som motorer, generatorer, pumper og kompressorer. Ved at justere aksler, koblinger og lejer med laseropretning sikres en præcis afstemning, hvilket forbedrer ydeevne, reducerer slid og forlænger levetiden for komponenterne.
  3. Skibsbygningsindustrien: I skibsbygningsindustrien anvendes laseropretning til at justere skibsdele som skruer, propelaksler, ror og skrogsektioner. Ved at sikre korrekt justering opnås optimal hydrodynamik og forbedret skibsstabilitet og manøvreevne.
  4. Stål- og metalindustrien: I stål- og metalindustrien anvendes laseropretning til justering af store strukturer og svejste komponenter. Det kan være i forbindelse med montering af stålrammer, broer, konstruktioner eller svejsede rørledninger. Ved at sikre præcis justering opnås korrekt pasform, styrke og strukturel integritet.

Laseropretning involverer normalt brugen af en laserenhed og målreflektorer, der er fastgjort til de justerbare dele. Laseren sender en laserstråle mod reflektorerne, og en måleenhed registrerer og analyserer de reflekterede stråler. Ved at analysere justeringen og forskellen mellem målte værdier og ønskede målværdier kan justeringer foretages for at opnå den korrekte position og justering af de justerbare dele.

Laseropretning er en præcis og nøjagtig metode til at justere maskinelementer og komponenter. Ved at sikre korrekt justering kan man opnå forbedret ydeevne, reducere slid, forlænge komponenters levetid og minimere fejl og problemer i driften.

Laseropretning - Grundelementet i en laser er et aktivt medium, der ved stimuleret emission mellem to energiniveauer, det øvre og det nedre laserniveau, kan forstærke stråling inden for et bestemt bølgelængdeområde.

Cookie-indstillinger