Vandbremser

Vandbremser regulerer vandføringen af regn- og spildevand. Vandbremser og afløbsregulatorer er ofte uden bevægelige dele og har en konstant stor gennemløbsåbning, der giver optimale drifts- og vedligeholdelsesbetingelser.

Leverandører af og viden om Vandbremser:


ACO NORDIC A/S

aco

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telf.: 57 66 65 00
E-mail: info.aco-nordic@aco.com

web

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsriste, Afløbsrør, Afløbssystemer, Boligafløb, Faldstammer, Fedtudskillere, Forsinkelsesbassiner, Gulvafløb, Højvandslukkere, Industriafløb, Nedsivningsanlæg, Rottespærrer, Rustfrie rør, Rørsystemer, Sandfang, Slidsrender, Stålrør, Udskillere, Vandlåse

Læs mere om ACO NORDIC A/S


Skybrudskompagniet ApS

D. Lauritzens Vej 15
6700 Esbjerg
Tlf.: 72 10 90 50
E-mail: info@skybrudskompagniet.dk

web

Kompetencer: Højvandslukke, kystsikring, stormflodssikring, stormflodsbarrierer, LAR-brønde

Læs mere om Anpartsselskabet Skybrudskompagniet


Mosbaek A/S

Værkstedsvej 20
4600 Køge
Tlf.: +45 5663 8580
E-mail: info@mosbaek.dk

www.mosbaek.dk

Kompetencer: Afløbsregulatorer - vandbremser

Læs mere om Mosbaek A/S


WINTEC - Big Steel Solutions

Risbjergvej 28
7330 Brande
Tlf.: 97181977
E-mail: wintec@wintec.dk

www.wintec.dk

Kompetencer: Propelpumper, klimasikring, slusesystemer, pumpesystemer, sneglepumper, dykpumper, mobilpumper, højvandssikring, mobil højvandssikring,  stormflodssikring, vakuumskyllesystemer, tromlesi, tromlefiltre, skydespjældsventiler, styring og overvågning, indløbsriste, Aquablokk præfabrikerede sluser, Aquablokk præfabrikerede pumpestationer, Veneroni Pumper, frekvensstyring for pumper

Læs mere om WINTEC – Big Steel Solutions


Vandbremse med stor gennemløbsåbning – CEV vandbremse

Der findes en CEV vandbremse til enhver kapacitet mellem 0,2 l/s til 80 l/s. Den monteres dykket og anvendes til små og moderate regnvandsmængder og visse typer industrispildevand.

Vandbremsen har trinløs indstilling af kapaciteten ved hjælp af en justeringsplade i indløbet. Den justerbare indløbsåbning kan indstilles til ±25% af kapaciteten i middelindstilling. Indstillingsintervallet er individuelt. Vandbremsen  kan endvidere fås med udskiftelig udløbsblænde, der muliggør yderligere justering af kapaciteten.

En CEV vandbremse kan leveres med kobling (kilekobling) og løftestang, der muliggør bekvem og renlig montage og demontage fra terræn. Inspektion, service eller kapacitetsændring af vandbremsen kan derfor foregå under maksimale hygiejnisk og arbejdsmiljømæssige forhold. Denne vandbremse er den eneste af sin type på markedet, der kan indstilles på stedet uden anvendelse af udskiftningsdele.

CEV vandbremsen har følgende egenskaber:

- Konstant stor gennemløbsåbning

- Ingen bevægelige dele

  • - Ingen elektriske dele

- Fremstilles i rustfrit, syrefast stål AISI 316L (Werkstof 1.4404) der bevirker, at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne er lave.

Lave anlægsomkostninger opnås idet CEV regulatoren som regel kan indbygges i eksisterende brønde; der skal dog være en sump.


Mosbaek A/S kan nu CE-mærke deres CEV vandbremser
CE-mærkning af hjertet i regnvandshåndtering

Igennem en årrække har Mosbaek A/S arbejdet på at dokumentere Deres produkters ydeevne, driftssikkerhed og kvalitet. Dette er nu kulmineret med erhvervelse af en ETA, baseret på det tidligere arbejde med det Europæiske EU-ETV program, således at CEV vandbremserne kan CE-mærkes.

I et mere og mere kaotisk marked, hvor ydeevnen hovedsagelig baseres på leverandørernes egne udsagn, giver CE-mærkningen af CEV vandbremserne, kunder en mulighed for at specificere et produkt med en dokumenteret ydeevne.

Hos Mosbaek har man i mere end 50 år arbejdet med vandbremser designet til situationer hvor regnvand skal håndteres, så der opnås beskyttelse og sikker drift af kloaksystemet. I de seneste år har der været et tiltagende ønske hos kunder fra hele verden om at få dokumenteret produkternes ydeevne og kvalitet. Vandbremsen er selve hjertet ved projekteringen af et kloaksystem og yder den ikke som specificeret, fejler hele systemet. De fleste ordninger bygger på standardisering af produktion og ikke på hvad produkterne kan. Med oprettelsen af den europæiske EU-ETV ordning blev det muligt at få dokumenteret ydeevnen og det har gyldighed i EU og potentielt hele verden. 

Mosbaek fik i 2015, efter et grundigt testforløb, EU-ETV verifikationen af deres CEV vandbremser. I 2018 valgte Mosbaek at tage skridtet videre til en ETA. Med en ETA opnår man en fælleseuropæisk teknisk måde at udtrykke CEV vandbremsens ydeevne for de egenskaber, som er relevante for den tilsigtede anvendelse. ETA’en er derudover grundlaget for den efterfølgende CE-mærkningen i 2019.

ETA Danmark A/S har styret Mosbaek A/S igennem den stringente proces, fra et EU-ETV til ETA og videre til CE-mærkning.

Info ETV

En EU-ETV (Environmental Technology Verification) er en verifikationsprocedure for banebrydende teknologier, der har svært ved på anden måde at få dokumenteret deres miljømæssige ekstraværdi. Verifikationsproceduren tillader en uafhængig fastlæggelse og validering af en producents påstande om ydelsen og de miljømæssige fordele ved dennes teknologi. Informationerne fra verifikationen er offentligt tilgængelige og kan benyttes til at sammenligne ydelsesmæssige parameter og dermed blive et utroligt brugbart værktøj i dialogen med tredjeparter om teknologiens berettigelse.

Info ETA

En ETA (European Technical Assessment) giver troværdig, tredjeparts dokumentation for en byggevares essentielle ydeevne karakteristika, og med en ETA kan man på et fælleseuropæisk teknisk sprog beskrive byggevarens ydeevne for de egenskaber som er relevante for den tilsigtede anvendelse. En ETA går forud for muligheden for at CE mærke et produkt, hvor der ikke er eksisterende standarder, som er tilfældet med vandbremser.

Info CEV Vandbremse

En CEV vandbremse placeres efter et regnvandsmagasin og sikrer, at der kun videreføres den mængde regnvand som kloaksystemet kan håndtere. Til forskel fra andre reguleringsmetoder har bremsen ingen bevægelige eller elektriske dele og en markant større gennemløbsåbning, samt et unikt design. Tilsammen bevirker dette, at risikoen for tilstopning er minimeret og drift- og vedligeholdelsesudgifterne kan holdes nede. Den enkelte vandbremse er desuden fleksibel så installationen er fremtidssikret.

Info Mosbaek A/S

Jørgen Mosbæk Johannessen opfandt som den første i verden vandbremsen. Den patenterede opfindelse har dannet grundlag for fortsat udvikling og optimering, og Mosbaek A/S har den bredeste produktportefølje og mere end 27.000 installationer på verdensplan.