Korrosion

Korrosion - Løsninger for at undgå rust og korrosion omfatter materialer fremstillet af galvaniseret materiale, rustfrit stål eller pulverlakeret materiale. Yderligere findes galvaniseret materiale også i forskellige grader af korrosionsbestandighed

Leverandører af og viden om Korrosion:


BKT Krom og Slib ApS

Sunekær 11
5471 Søndersø
Tlf.: 2021 3129
E-mail: BKT@kromogslib.dk

www.kromogslib.dk

Kompetencer: Forkromning, Hårdkrom, Korrosionsbeskyttelse, Slibning

Læs mere om BKT Krom og Slib ApS


Fugtkontrol

Charlottevej 2
4270 Høng
Tlf.: +45 5885 1008
E-mail: info@fugtkontrol.dk

www.fugtkontrol.dk

Kompetencer: Affugtning, affugtningsanlæg, befugtning, befugtningsanlæg, dampbefugtning, fugtstyring, styringer, is i fryserum , frostrum, korrosion, procestørring, fugtkontrol, indeklima, kølerum, luftaffugter, adsorptionsaffugter, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg, sorptionsaffugter, skimmelsvamp, mug, luftkonditionering, vandbehandling, 0mvendt osmoseanlæg, filterskabe, højtryksbefugtning, tør luft, renrum, koldtvandsbefugtning, dysebefugtning, ultralydsbefugtning, ultralydsbefugtere, overrislingsbefugtere, højtrykbefugtning, varmelegemebefugtere, gasopvarmede befugtere, dampfordelere, svømmebadsaffugtere, kondensaffugtere, dugpunktsfølere, AW måleinstrument, vandaktivitetsmåling, temperaturfølere, temperaturtransmittere, temperaturmåleudstyr, luftfugtighedsmåleudstyr, fugtighedsmålere, dampbade, bygningsudtørring, byggeudtørring, Areial, Cotes, DriSteem, Gann, Stulz, D&T, Hygromatic, Fisaire. Hygiejnecertifikat

Læs mere om Fugtkontrol


Laduco Industrilakereri A/S

Baldersbækvej 20
2635 Ishøj
Tlf.: 43 71 04 11
E-mail: Laduco@laduco.dk

www.laduco.dk

Kompetencer: Pulverlakering, vådlakering, industrilakering, sandblæsning, korrosionsbeskyttelse

Læs mere om Laduco Industrilakereri A/S


Metacoat A/S

Gillelejevej 28 B, Esbønderup
3230 Græsted
Telf.: 48 39 01 11
E-mail: metacoat@metacoat.dk

www.metacoat.dk

Kompetencer: Industriel overfladebehandling og korrosionsbeskyttelse, Pulverlakering, Miljøvenlig og Kromfri forbehandling, Sandblæsning, Slyngrensning/kugleblæsning og Glasblæsning, Pulverlakering af store emner.

Læs mere om Metacoat A/S


MetriCorr

Tørringvej 7
2610 Rødovre
Tlf.: 92 44 80 80
E-mail: info@metricorr.com

www.metricorr.com

Kompetencer: Dataloggere, Fjernovervågning, Remote Monitoring, Korrosionsmåling, Korrosionsanalyse, Rådgivning, Katodisk Beskyttelse, ER prober, Rørledningskorrosion, Offshore korrosion, Interferens korrosion (AC/DC)

Læs mere om MetriCorr


Munters A/S

munters 2

Ryttermarken 2A
3520 Farum
Tlf.: 44 95 33 55
E-mail: info@munters.dk

www.munters.com

Kompetencer: Affugtning, Befugtning, Fugtstyring, Is i fryseum, Korrosion, Procestørring, affugter, affugtningsanlæg,  befugtningsanlæg, fryserum, fugtkontrol, haccp, hygrostat, indeklima, kølerum, luftaffugter, sorptionsaffugtning, tørrerum, tørreskab, tørring, ventilationsanlæg

Læs mere om Munters A/S


REMA TIP TOP Danmark A/S

Ambolten 27
6000 Kolding
Tlf.: 75 52 81 33
E-mail: tiptop@tiptop.dk

www.tiptop.dk

Kompetencer: Båndservice, Båndrensning, Rensesystemer, Tromler, Båndruller, Slitagebeskyttelse, Sigteteknik, Gummisold, Møllepansring, Polyurethan, Gummi, Transportbånd, Korrosionsbeskyttelse, Flakelining, PVC-Transportbånd, Tromlemotor, Støjdæmpning, 2-komponentlim, Coating, Gummiprofiler, Industrigummi, Polyuretanbelægninger, PVC

Læs mere om REMA TIP TOP Danmark A/S


SKANACID A/S


Lunikvej 7
2670 Greve
Tlf: 39 40 13 14
E-mail: mail@skanacid.dk

www.skanacid.dk

Kompetencer: Vakuumisolering, Aerogel isolering, Højtemperaturisolering, Foamglas isolering, Renrum-isolering, T-FIT, TechLite, Korrosion under isolering, CUI, Keramisk isolering, Beregning af isolering, Superwool, Brandisolering, Afstandsisolering, Glasklæde, Mica, Vacupor, Varmevekslere

Læs mere om SKANACID A/S


TUNAP

Industrivej 7
6200 Aabenraa
Tlf.: 74 63 09 36
E-mail: kim.petersen@tunap.com

www.tunap.dk

Kompetencer: Smøremidler, håndrens og beskyttelse, lim, korrosionsbeskyttelse, klimaanlæg

Læs mere om TUNAP


VSM Contractor A/S

Smedevej 12
5690 Tommerup St.
Tlf.: 64 76 28 40
E-mail: vsm@mail.tele.dk

www.vsmcontractor.dk

Kompetencer: Brandbeskyttende maling, Brandmaling & overfladebehandling af stål og beton, Korrosionsbeskyttelse af stål, Sandblæsning, Water Jetting, Coating, Metallisering, Gulvbelægninger med epoxy eller acryl og kunststofbelægning, facaderenovering, imprægnering

Læs mere om VSM Contractor A/S


Mere viden om korrosion:

Korrosion eller oxidation af metal er kraftigt under indflydelse af tilstedeværelsen af fugt i luften. En relativ høj luftfugtighed bevirker, at der dannes et tyndt lag af vanddampmolekyler på overfladen af metallet med korrosion som resultat, og som således leverer en elektrolyt til korrosionsprocessen. Beskyttelse mod korrosion er også særdeles vigtig i forbindelse med sanering efter bl.a. vand- og brandskader.


Strenometer – Korrosionsprøveapparat HYGROTHERM 519 SMART
Korrosionstest med intelligent PLC-kontrol og valgfri enten fuldautomatisk eller manuel styring

Strenometer introducerer korrosionsprøveapparat Hygrotherm model 519 Smart fra Erichsen GmbH, som kombinerer og erstatter de 2 ældre modeller 519 FA og 519 SA.

Hygrotherm 519 Smart tester korrosionsbeskyttende systemers adfærd i kondensvandsklima i overensstemmelse med DIN EN ISO 6270-2. Kammeret er egnet til test udført i konstant kondensvandsklima (CH) og i vekslende klima (AHT, AT) samt i en SO2-holdig atmosfære i henhold til DIN EN ISO 6988.

En stor fordel ved Hygrotherm 519 Smart er den intelligente PLC-kontrol. De nødvendige testparametre indtastes på en touchscreen hvis display med brugervenlig menunavigation muliggør enten fuldautomatisk eller manuel temperaturstyring, grundvandspåfyldning og -udløb samt ventilation og udluftning. En flowmåler sikrer at nøjagtigt den forudindstillede mængde vand fyldes på. Hygrotherm 519 Smart har som standard lys i kammeret.

Hvis man ønsker det, kan fugtkammeret udstyres med et dataindsamlings- og registreringssystem, inklusive software, til registrering af prøvekammertemperaturen. Som ekstraudstyr fås også en elektronisk gasdoseringsenhed, der gør det muligt at udføre fuldautomatiske test i en svovldioxidholdig atmosfære. Automatisk ventilation og automatisk syredræning forhindrer at der opstår sundhedsskadelige effekter.


Steute – Korrosionsbestandigt koblingsudstyr afprøves og testes ved Nordsøen
Mange af serierne med koblingsudstyr fra steutes ”Extreme” sortiment er egnede til anvendelse i miljøer, der er fugtige, våde eller endog med indhold af saltvand
Tilsvarende korrosionstests – som f.eks. saltspray test efter DIN EN ISO 9227, kontrollerer kvaliteten af disse enheder, og gør dem kompatible med tilsvarende udstyr med disse egenskaber. Men hvordan fungerer koblingsudstyret i praksis? Hvordan bliver det eksempelvis påvirket af oversprøjtning af periodiske bølger eller begroning under vand? Dette er afgørende spørgsmål for steute, da steute ”Extreme” koblingsudstyr ofte bruges i maritime applikationer – på skibe, olieplatforme, på fortøjningssystemer på kajer eller i containerterminaler i havne. For at finde svarene på disse spørgsmål bestilte steute Fraunhofer IFAM (Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials) i Bremen til at foretage tests med at udsætte udstyret for saltvand i et år på IFAMs anlæg på den lille tyske ø Helgoland. Test proceduren var som følger: Adskillige eksemplarer fra hver udvalgt serie af ”Extreme” koblingsudstyr – inklusive kontakter, fodkontakter og wiretræk kontakter – blev fastgjort på den udsatte Sydmole, hvor Nordsø bølgerne oversprøjtede dem i et år. Nogle af enhederne blev installeret i områder med tidevand, hvilket medførte, at de sommetider var oversvømmede, somme tider ikke. Enhver potentiel begrænsning i enhederne ville derfor blive afsløret. Hvor ville der ske overbegroning, og ville det påvirke udstyrets funktionelle kapacitet? Testen medfører så skrappe tilstande, som koblingsudstyr næppe bliver udsat for i praksis. Dipl.-Ing. Rainer Lumme, steute Product Manager "Extreme" fortæller: ”Formålet med disse tests var at udsætte koblingsudstyret for så ekstreme forhold, at det oversteg alle de prøver, der forlanges af godkendelsesmyndighederne, så vi bliver bedre i stand til at finde og forstå mulige svage punkter.” De ekstreme tests er nu afsluttede. Den endelig IFAM rapport er endnu ikke færdig, men koblingsudstyrets tilstand har afsløret følgende, efter at have været udsat for et års saltvand og -sprøjt, samt efter nogle indledende tests hos steute af funktionerne: I alle de forskellige serier er enhederne saltvandsbestandige og stadig fuldt funktionsdygtige efter 12 måneder. Selv etiketterne og de laserprintede indskrifter er stadig læsbare. De forbehandlede og pulvermalede indkapslinger og huse til f.eks. fodkontakter, var i særdeles god stand, og 'indmaden', som eksempelvis kontaktdele, ankre og aksler til pedaler, var ligeledes korrosionsfrie. Det beviser den høje kvalitet af både overfladebehandling og forsegling. steute vil vurdere IFAM testresultaterne i detaljer, efterhånden som de bliver tilgængelige, og vil bruge dem til yderligere optimering af de eksisterende serier af koblingsudstyr, og selvfølgelig til udvikling af nye ”Extreme” enheder. ”Vi har nu den bekræftelse, vi havde brug for, på at den plastic, vi anvender til vore indkapslinger, huse og aktuatorer, er egnede til ekstreme krav, uden forbehold. Derfor vil vi intensivere vore bestræbelser på at erstatte metal med plastic – også i de enheder, der er beregnet til mere heavy-duty brug,” sagde Rainer Lumme