Spånsugningsanlæg

Spånsugningsanlæg anvendes primært inden for træindustrien, hvor udsugning af spån er en nødvendighed for arbejdsmiljøet. Spånsugningsanlæg er normalt opbygget med ventilatorer, filtre, kamre mm. Spånsugningsanlæg har også rigtig god anvendelser til andre områder, bl.a. til brug for udsugning af lettere/volumiøse materialer som eksempelvis træ, plastic, papirrester og støv mv.

Leverandører af og viden om Spånsugningsanlæg:


Moldow A/S

Jørgen Hansens Vej 1
6670 Holsted
Tlf.: +45 75 39 26 44
E-mail: mail@moldow.com

www.moldow.com

Kompetencer: FilteranlægMaleanlægSpånsugningsanlæg, UdsugningVådmaling 

Læs mere om Moldow A/S


Nederman Danmark A/S

Ryttermarken 3
3520 Farum
Tlf.: 70200302
E-mail: gert.schytt@nederman.dk

www.nederman.com

Kompetencer: Centralstøvsuger, Energispareventilator, Industristøvsuger, Industriventilation. Kanalsystemer, Laboratorieventilation, Punktsug, Punktudsugning, Spjæld - Ventilation, Spånsugningsanlæg, Sugearme, Udsugning, Ventilation, Ventilation installation og vedligeholdelse, Ventilationsanlæg, Ventilatorer

Læs mere om Nederman Danmark A/S


Mere viden om Spånsugningsanlæg:

Spånsugningsanlæg kan både erhverves som en standars udsugningsløsning, men kan også dimensioneres efter den enkelte kundes behov og ønsker samt evt. miljøkrav.


Moldow – Case – ATEX spånsugnings- og filteranlæg til gladfiber


24.feb 2021


Vi har for nyligt installeret dette ATEX filteranlæg til udsugning og filtrering af glasfiberstøv på en af VELUX’s fabrikker i Danmark. Eksplosionskarakteristikaene på denne type glasfiberstøv kendtes ikke på forhånd, og da det er afgørende for ATEX-klassificeringen, blev det testet, inden anlægget blev designet.

Testen viste en Kst på 60 m*bar/sek., en Pmax på 6 bar og en nedre eksplosionsgrænse (LEL) på 750 g/m3.

Baseret på de værdier blev der valgt et Ex-typegodkendt MHL EXP-filter med det korrekte antal eksplosionsaflastninger og en Ex-typegodkendt rotorsluse for at opnå det nødvendige sikkerhedsniveau. De to ventilatorer er valgt til Ex-kategori 3 (zone 22) indvendig, da den aktuelle støvbelastning er meget lavere end den nedre eksplosionsgrænse.

Selvom mængden af støv og spåner er lille, blev MHL EXP-filteret med automatisk regenerering valgt på grund af dets høje driftssikkerhed, Ex-godkendelse samt mulighed for nem udvidelse i fremtiden takket være det modulopbyggede design.

Anlægget er forberedt til, at der i den nærmeste fremtid installeres en varmeveksler til genbrug af varmen fra den udsugede luft for at reducere energiforbruget.