Vakuumventiler

Vakuumventiler bliver ofte fejlagtigt kaldt for udluftningsventiler, kan ikke erstatte ventilation af afløbsinstallationer, da en vakuumventil udelukkende suger luft ind og ikke kan puste den ud

Leverandører af og viden om vakuumventiler:


PURUS A/S

purus logo

Farum Gydevej 71
3520  Farum
Telf.: 46 16 19 19

www.purus.dk

kompetencer: PURUS Line Designgulvafløbsrender, PURUS MultiFlex Gulvafløb til smøremembran, MaxiFlex afløbsskåle, MaxiOne vandlåse, MaxiFlex gulvafløb til Klinker, PURUS afløbsskåle til Vinyl, PURUS Designafløbsrender til Vinyl, JotiFlex drejbare rørbøjninger og reduktioner, Fodbøjninger, P- & S-vandlåse, Afløbsrør & rørkoblinger, Afløbsrenovering, Vakuumventiler, Forkromede kobberrør og fittings, Industri render

Læs mere om PURUS A/S


ProMetal A/S

Industrivej 3A
5500 Middelfart
Tlf.: 6340 4040
E-mail: prometal@prometal.dk

www.prometal.dk

kompetencer: Reguleringsventiler, sikkerhedsventiler, afspærringsventiler, kugleventiler, butterflyventiler, skydeventiler, kontraventiler, aktuatorer, ventillåsesystemer, ventillyddæmpere, bolte og møtrikker, smedegods, støbegods, flanger, valsede ringe, sprængplader, aksler, diske, stålstøbegods, præcisionsstøbegods.

Læs mere om ProMetal A/S


QMT SCIENCE AB

Amerikavägen 6
SE-393 56 Kalmar
Mob +46-70-3694892
Tel +46-480-44 26 51

E-mail: info@qmt3.com

web

Kompetencer: Ventiler, centraler, regulatorer, filtre, klemringsfittings, koblinger, rør og fittings, slanger, flowmetre, trykmålere, gasmålere, klembeslag

Læs mere om QMT SCIENCE AB


WINTEC - Big Steel Solutions

Risbjergvej 28
7330 Brande
Tlf.: 97181977
E-mail: wintec@wintec.dk

www.wintec.dk

Kompetencer: Propelpumper, klimasikring, slusesystemer, pumpesystemer, sneglepumper, dykpumper, mobilpumper, højvandssikring, mobil højvandssikring,  stormflodssikring, vakuumskyllesystemer, tromlesi, tromlefiltre, skydespjældsventiler, styring og overvågning, indløbsriste, Aquablokk præfabrikerede sluser, Aquablokk præfabrikerede pumpestationer, Veneroni Pumper, frekvensstyring for pumper

Læs mere om WINTEC – Big Steel Solutions


Watts Nordic AB

Verkstadsgatan 38
S-392 39 Kalmar
Sverige

www.wattsindustries.com

Kontakt adresse:
Godthaabsvej 83
DK-8660 Skanderborg
Tlf.: +45 86 52 00 32
E-mail: wattsnordic@wattswater.com

Socla www.socla.com 

Kompetencer: Ventiler, kontraventiler, butterflyventiler, luft- og el-aktuatorer, kuglehaner, reduktionsventiler, reguleringsventiler, kompensatorer og Tilbagestrømningssikringer, insert ventiler.

Læs mere om Watts Nordic AB


Vakuumventiler bliver brugt for tit og forkert
Der er gået inflation i brugen af vakuumventiler. Installatørerne bruger dem alt for ofte, og de bruger dem forkert. Det mener teknisk konsulent i PURUS as, Lars Konradsen. Resultatet er, at flere og flere klager over lugtgener i badeværelset, fordi der ikke er den nødvendige udluftning eller ventilation i kloaksystemet

Badeværelser landet over vil i de kommende år blive ramt af nogle voldsomme lugtgener. Det forudser teknisk konsulent Lars Konradsen fra PURUS as, der blandt andet udvikler og sælger afløbssystemer. En af årsagerne er, at kloaksystemerne ikke bliver luftet nok ud. Der bliver simpelthen brugt for mange vakuumventiler og for få direkte udluftninger over hustagene. Lars Konradsen forklarer, at virksomheden ofte bliver kontaktet af folk, der klager over kloaklugt i deres vådrum, som de har observeret typisk kommer fra gulvafløbene. De er af den opfattelse, at det må være vandlåsene, der ikke virker som de skal.
- Mine kollegaer og jeg tager i den forbindelse ofte ud til kunden for at få lokaliseret kilden til lugtgenen. Her finder vi alt for ofte, at lugtgenerne skyldes overtryk i kloaksystemet, siger Lars Konradsen.
Hvorvidt der er overtryk i systemet, kan man finde ud af ved at tage indsatsvandlåsen op og holde hånden over afløbet. Hvis man kan mærke, at det "puster", eller man kan se, at der kommer små bobler i vandlåsen, så er der overtryk i systemet.
- Vi opdager ved besøgene, at der mange steder blot er sat en vakuumventil på, uden at den nødvendige udluftning er sikret gennem direkte udluftning over taget. Det er et problem, hvis installationerne ikke bliver udluftet korrekt, fordi det påvirker hele afløbssystemet, siger Lars Konradsen.

Kun en nødventil
Men vakuumventiler, der ofte fejlagtigt bliver omtalt som udluftningsventiler, kan ifølge Lars Konradsen aldrig erstatte ventilation af afløbsinstallationer, fordi en vakuumventil kun kan suge luft ind, den kan ikke puste luft ud. Den er således helt utilstrækkelig, hvis der opstår overtryk i systemet. Af samme grund er en vakuumventil kun en nødventil.
- Det hænder, at der kommer en ordre ind på et stort antal vakuumventiler fra en af vores forhandlere til for eksempel renovering af et boligkompleks. I de tilfælde ringer vi forhandleren op og får overbevist installatør, ingeniør og arkitekt om, at det vil være en god ide at få ført faldstammerne ud over taget efter de gældende regler. Dermed får vi ofte bragt antallet af bestilte vakuumventiler ned til det faktiske behov, siger Lars Konradsen.
Overforbruget af vakuumventiler ved mange byggerier skyldes ifølge Lars Konradsen mange gange bygherrerne og deres rådgivere, der får overbevist installatøren om, at det kan være uhensigtsmæssigt at føre rør ud gennem tagfladen. Dels fordi rørene ikke pynter, og dels fordi der kan være risiko for, at man ikke får tætnet underpappet, så der kan komme vand og sne ind under taget.
- Det er de begrundelser, vi hører, for, at de i stedet for udluftning over taget vælger at benytte en vakuumventil placeret inde under taget eller i skunken - ofte på steder, hvor man ikke kan komme til at servicere ventilen, siger Lars Konradsen og tilføjer:
- Når husejere får lagt nyt tag, ser vi desværre også, at dem, der lægger taget, ofte afskærer den oprindelige udluftning og placerer en vakuumventil under taget i stedet for. Det er helt katastrofalt, fordi det kan være netop det hus, som myndighederne i tidernes morgen har udpeget til at være det hus, der er med til at udlufte og ventilere kloaksystemet. Man bør aldrig ændre på de installationsmæssige forhold, som er lavet, da huset blev opført. Og her tænker jeg på afløbsventilationerne.

Systemet mangler vand
Ifølge Lars Konradsen vil problemet med overtryk i kloaknettet og deraf følgende lugtgener vokse i fremtiden. Det skyldes, at flere og flere ønsker at skåne miljøet og derfor i stigende omfang installerer vandbesvarende armaturer og toiletter. Lars Konradsen forklarer, at nye tiders tiltag med vandbesparelser medfører stigende afløbstekniske problemer, fordi der ikke er vand nok til at skylle ordentligt ud i toiletterne, så kloakledningerne stopper til dels i husene, dels i gadekloakkerne. Når det sker, rådner det organiske materiale, som stadig er i ledningerne, og der bliver udviklet gasarter, som skaber overtryk i kloaknettet. En af gasarterne er svovlbrinte, som er en giftig luftart. Udover at lugte fælt skaber den også overtryk i kloakkerne, tærer på rørene mv. Det er vandlåsenes opgave at lave et lugtlukke for at tilbageholde de ubehagelige lugte fra afløbssystemet, men betingelserne for denne funktion er ofte ikke til stede. Det skyldes blandt andet manglende vand i vandlåsene. Den situation opstår dels som følge af vandbesparelser, dels som følge af utilstrækkelig ventilation på den liggende ledning med det resultat, at der dannes et vakuum, som suger vandet fra vandlåsene, eller der dannes et overtryk, som presser luften og dermed lugten ud gennem vandlåsen.
- Det er derfor yderst vigtigt, at der er den nødvendige udluftning i systemet, men desværre må vi konstatere, at installatørerne har glemt de regler, de har lært om udluftning i løbet af deres uddannelse. De er ellers rimeligt godt beskrevet i den litteratur, der hører til uddannelserne, siger Lars Konradsen.

Kommunerne sjusker også
Men det er ikke kun installatørerne, der til tider glemmer reglerne. Også kommunerne har problemer med dem. Ifølge DS 432 "Norm for afløbsinstallationer" skal spildevandledningerne i jorden være udluftede i fornødent omfang. Den stedlige bygningsmyndighed (som oftest kommunen) kan derfor stille krav om, at afløbsledninger i visse bygninger skal være frit udluftet. Men det glemmer kommunerne ifølge Lars Konradsen i vidt omfang.
- Her citerer vi, hvad der står i DS 432: "spildevandsledninger i jord skal være udluftede i fornødent omfang for enden af alle hovedafløbsledninger samt en gang for hver 100-200 meter afløbsledning. Den stedlige bygningsmyndighed kan derfor stille krav om, at afløbsledninger i visse bygninger skal være frit udluftet", siger Lars Konradsen og tilføjer:
- Der er desværre det lille ord "kan" i teksten, som ofte bliver misbrugt, når vi hører myndighedernes forklaringer. Havde der bare stået "skal", så ville det være nemmere at skyde skylden over på myndighederne.
Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at udluftningen sker ved den rigtige faldstamme. Anbefalingen går på, at det altid skal være ved den første faldstamme, den der er tættest på hovedkloakken eller brønden.

Installatørerne har et ansvar
Lars Konradsen opfordrer installatørerne til at være opmærksomme på problematikken, som ikke mindst er blevet yderst aktuel som følge af de problemer, som vandbesparende armaturer og toiletter kan medføre. Han mener, at installatørerne har et ansvar for at rådgive borgerne rigtigt, så de undgår problemerne. Samtidig mener han også, at installatørerne bør rådgive kommunerne i spørgsmålet og så vidt muligt sikre, at reglerne bliver overholdt ved nybyggeri og renoveringer.

FAKTA: Definition fra DS 432:
Vakuumventil: Ventil, der åbner for lufttilførsel, hvis der er undertryk i ledningen