Termostater

En termostat er en komponent i et styringssystem, der reg. temp. af systemet, således at systemets temperatur opretholdes i nærheden af et ønsket indstillingspunkt. Termostaten gør dette ved at skifte mellem opvarmning/køling enheder til/fra, eller ved at reg. strømmen af et varmeoverførselsfluidum efter behov, for at opretholde den korrekte temperatur.

 

Leverandører af og viden om termostater:


Dansk Elgulvvarme

Tlf.: 28 72 87 61
E-mail: salg@dansk-elgulvvarme.dk

www.dansk-elgulvvarme.dk

Kompetencer: El-gulvvarme, gulvvarme, gulvvarmesystemer, varmekabler, spejlvarme, termostater

Læs mere om Dansk Elgulvvarme


Dansk Varmekabel A/S

Lundagervej 102
8722 Hedensted
Tlf.: +45 7675 8030
E-mail: info@handyheat.net

www.handyheat.net

Kompetencer: El-Gulvvarme, Gulvvarmesystemer, Industrivarme, Spejlvarme, Varmefolie, Termoswitche, Termostater for El-Gulvvarme, Varmekabler, Silikonevarmeelementer, Dimensionering af El-tracing onshore / offshore, varmetabsberegning, fremstilling af specialvarmekabler i henhold til kundeønske

Læs mere om Dansk Varmekabel A/S


HEATCOM A/S

Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Telf.: +45 63 41 77 77
E-mail sales@heatcom.dk

www.heatcom.dk

Kompetencer: El-gulvvarme, varmekabler, varmemåtter, frostsikringer, termostater, spejlvarme

Læs mere om HEATCOM A/S


JEVI A/S


Godthåbsvej 7
7100 Vejle
Telf.: 75 83 02 11
E-mail: jevi@jevi.dk

www.jevi.dk

Kompetencer: Varmelegemer, Rørvarmelegemer, Elpatroner, Varmepatroner, Varmeblæsere, Kanalvarmeflader, Anti-kondens varmere, Silikonekabler, Selvregulerende varmekabler, Termostater

Læs mere om JEVI A/S


SALUS Nordic A/S


Rønhøjvej 12
8300 Odder
Tlf.: 53 53 44 99
E-mail: Mail@salus-controls.dk

www.salus-controls.dk

Kompetencer: Gulvvarme, Styring til radiatorsystemer, Styring af elvarmesystemer, Rumtermostater, Kedelstyring, Styring til pilleovne, Styring af ventilations enheder og kaloriferer, Smart Home styring, Varmestyring til virksomheder og institutioner, Cirkulationspumper, Magnetfiltre

Læs mere om SALUS Nordic A/S


Stego Norden AB

Förretagsallén 4
184 23 ÅKERSBERGA, Sverige
Tlf.: +46 8 545 86 160
E-mail : sales@stegonorden.se

www.stego-norden.se

Kompetencer: Kapslinger, Varmelegemer, Varmeblæsere, Ex Varmelegemer, Skabsventilaton, 19” Ventilationsmoduler, Termostater, Ex Termostater, Hygrostater, Skabsbelysning, Trykudligning

Læs mere om Stego Norden AB


Summit Electronics
Summit

Stamholmen 147
2650 Hvidovre
Tlf.: +45 4847 5919
E-mail: summit@summit.dk

www.summit.dk

Kompetencer: Anemometer, CO2 måling, Differenstryk, EncoderFugtmåling, ATEX sensorer, Bygningsautomatik, CO2 transmitter, Differenstrykmanometer, Differenstryktransmitter, Flowmåling, Flowswitch, Fugttransmitter, Hygrostat, Kontaktmanometer, Lineærtransmitter, Manometer, Masseflow, Niveausensor, Niveauswitch, PID Controller, Pitotrør, Pressostat, Regulatorer, Reguleringsventiler, Termostatventiler, TrykkalibratorTrykmåling, Tryktransmitter, Tørstof måling, Vandindhold, Kapacitiv niveausensor, Kapacitiv niveauswitch, Linieskrivere, Positionsmåling, Positionssensorer, Temperaturregulator, Termofølere, Thyristor, Varmelegemer, Varmetråde

Læs mere om Summit Electronics


Mere viden om termostater:

Navnet er afledt af det græske ord "thermos" "hot" og "statos" "en stående". En termostat kan være en styreenhed til et varme eller kølesystem eller en del af et varmeapparat eller air condition. Termostater kan konstrueres på mange måder og kan anvende et forskelligt udvalg af sensorer at måle temperaturen.  Udgangssignalet fra føleren styrer derefter opvarmning eller afkøling apparat. En termostat kan tændes og slukkes ved temperaturer på hver side af indstillingspunktet. Omfanget af forskellen er kendt som hysterese og forhindrer for hyppig omskiftning af den styrede udstyr.


Nicobelli – Et velfungerende brugsvandssystem


12.feb 2020


Kalk, spændingskorrosion og energiforbrug. Danske etageejendomme og brugsvandscirkulation har gennem årerne været en udfordring for boligselskaberne. Det kan være kalk i ventiler og rør, utilstrækkeligt tryk ude i systemet, et stort energiforbrug, problemer med udskiftning af defekte ventiler og Legionella.

Hos FlowCon International, hvis produkter sælges og distribueres via Nicobelli, har man udviklet to løsninger. De to løsninger er tilpasset ingeniørens og boligforeningens behov for at designe et velfungerende og vedligeholdelsesvenligt brugsvandssystem.

FlowCon Inox med T-Just termostat består af to dele, en termostatindsats som er udtagelig og udskiftelig. Når termostaten er taget ud, kan man sætte en udslamningsventil ind. Strengene kan så gennemskylles, det kan være en stor fordel, hvis der ”arbejdes” med anlægget og der ved uheld kommer slam i rørene. Det afstedkommer problemer med termostatarmaturerne.

Legionellaprogram
FlowCon Inox rustfri flow indsats er en løsning, der er skræddersyet til de anlæg, hvor der køres med temperaturstyring for at undgå legionelladannelse. Ventilen er flowkontrolleret via en dynamisk indsats, i rustfrit stål. Indsatsen dimensioneres til liter efter beregnet behov.