Indvendig efterisolering gavner miljø, indeklima og pengepung

Xella har stor tiltro til
fremtidsudsigterne i energioptimering og bæredygtighed. Spørger man
den internationale byggevareproducent, så præges byggebranchen
nemlig af en stigende opmærksomhed omkring vigtigheden af at
energirenovere med størst mulig hensyntagen til indeklima såvel som
miljø.

Et voksende behov
Som verdens førende leverandør af byggematerialer i porebeton og
kalksandsten hilser Xella den bæredygtige dagsorden velkommen. Den
er nemlig særdeles forenelig med koncernens højisolerende Ytong
Multipor isoleringsplader, der rummer et stort potentiale i forhold
til at opfylde et stadigt voksende behov på det danske marked,
nemlig indvendig efterisolering. Xellas direktør Niels Jørgen
Pallesen forklarer:

– Behovet for efterisolering er enorm på det danske marked, og
det mærker vi tydeligt gennem efterspørgslen på vores
isoleringsplader. Og deres popularitet afspejler ikke kun et
voksende behov for renovering og efterisolering. Som et
“natureplus”-certificeret produkt med et 100 pct. mineralsk og
uorganisk indhold vidner efterspørgslen på Ytong Multipor nemlig
også om, at grønne løsninger er i højsædet hos både bygherrer,
arkitekter og slutbrugere, siger Niels Jørgen Pallesen og
fortsætter:

– Hidtil har specielt indvendig isolering været voldsomt
nedprioriteret på det danske marked pga. dårlige erfaringer med
skimmel og fugt. Men hos Xella har vi gennem 15 års forskning på
området været i stand til at udvikle et komplet system til
indvendig efterisolering, der udover at være utrolig enkelt er
udstyret med solide varmeisolerende og fugtregulerende
egenskaber.

Den bæredygtige løsning til indvendig
efterisolering

Ifølge Niels Jørgen Pallesen rummer Danmarks mange historisk
bevaringsværdige bygninger et stort potentiale hvad angår
renovering og efterisolering. Perspektivet rækker dog længere end
blot energioptimering og udbedring af skader, da forbedring af
bygningernes indeklima og komfort ligeledes er et vigtigt
parameter. Netop her kommer de indeklimamærkede og skadestoffri
isoleringsplader til deres ret, og ifølge Niels Jørgen Pallesen
ligger kimen til tilfredsstillende løsninger i at lade bruger- og
miljøhensyn går op i en højere enhed.

– Den ideelle efterisolering skal kunne sænke energiforbruget,
forbedre indeklimaet og minimere risikoen for svamp og råd. Med
Ytong Multipor ønsker vi at sætte standarden for indvendig
efterisolering, så utætte og trængende bygninger optimeres bedst
muligt for både beboerne og miljøet, slutter han.