Brady – Nye rørmærker til alle miljøer

Brady tilbyder rørmærker af typerne Indendørs, Udendørs og Udendørs+ i enhver farvestandard, som kan identificere rør i enhver fabrik i hele verden.

Reducer ulykker, øg effektiviteten
Synlige og læsbare rørmærker, som angiver rørenes indhold og flowretning, kan øge effektiviteten for vedligeholdelsesmedarbejdere, når de skal finde de rør, der skal serviceres, og de ventiler, der skal lukkes. Ud over at øge effektiviteten er rørmærker også med til at forebygge ulykker ved at advare medarbejdere, underentreprenører og redningsfolk mod rør med farligt indhold.

Rørmærker til ethvert miljø
Rørmærker reducerer ulykker på arbejdspladsen og øger effektiviteten, så længe de bliver siddende fastklæbet og forbliver læselige. Baseret på test i interne laboratorier med standardiserede testmetoder udvikler Brady indendørs, udendørs og udendørs+ rørmærker med maksimal holdbarhed og pålidelighed i en lang række miljøer. Vælg den rette, holdbare løsning til rørmærkning, som kan identificere rør indendørs eller udendørs på anlæg i ørkenmiljøer, på offshoreplatforme og i mindre krævende miljøer.

Overholder alle standarder
Brady tilbyder rørmærker af typen Indendørs, Udendørs og Udendørs+ i alle farvekombinationer, som sikrer overholdelse med alle anlæggets standarder for rørmærkning, både lokale, branchespecifikke og virksomhedsspecifikke standarder. Brancher kan vælge det kvalitetsniveau, de har brug for, de farver, meddelelser og symboler, der skal trykkes på rørmærkerne, samt et system til fastgørelse af rørmærker med eller uden klæbemiddel i henhold til behovene for enhver facilitet hvor som helst i verden.