Alux – Case – har sørget for den bedste løsning i forhold til røg- og brandsikring af bygning

”Borgernes Hus er et moderne forsamlingshus, hvor en række af de traditionelle forsamlingshusfunktioner gentænkes i en moderne kontekst – med læring, formidling og civilsamfund som bærende principper. I huset finder du nemlig både Hoved- og Musikbiblioteket, Center For Civilsamfund, Borgerservice og Frivilligcenter Odense.”

Der er af Alux blevet monteret 435 m2 røggardiner i det gennemgående trapperum i borgerhuset. Røggardinerne aktiveres ved hjælp af aspirationsfølere, som er placeret rundt om trapperummet.

Røggardinerne er installeret på en sådan måde, at personer på trappen evakueres ind på etagerne for enden af trapperne, når røggardinerne aktiveres.

LÆS også: Alux – Adgangssikring med specialdesignet rulleport – Opus Odense
Alux A/S's Firmaprofil