ESABs tekniske service med merværdi hjælper kunderne

ESABs “Value Added Engineering” (VAE) service (teknisk service med merværdi) giver produktionsvirksomheder en meget effektiv måde at øge produktiviteten af deres fabrikationsprocesser på, og således også deres rentabilitet, men uden at skulle opgive kvalitet. Kunderne kan se fordelene ved VAE og vil typisk opnå besparelser på op til titusindvis af kroner om året, og ESABs VAE-team står klar til at hjælpe kunder over hele verden med at høste fordelene af denne gennemprøvede tilgang.

I et VAE-projekt vil ESABs eksperter analysere skærings- og svejsningsprocesserne for derefter at anbefale forbedringer og estimere de omkostningsbesparelser, der kan opnås. Alt afhængig af de opgaver, som anbefalingerne kan omfatte, som f.eks. ændringer i tilsatsmaterialer, revidering af svejseparametre, uddannelse af operatører, omprogrammering af svejserobotter, ændringer af samlingsudformning eller skift til en anden form for tilsatsmaterialer. Hvis der kræves investering i nyt udstyr, vil målet være at opnå afskrivning inden for en kort og acceptabel tidsramme.

Analysen omfatter detaljerede målinger af relevante parametre, således at VAE-teamet kan fremsætte deres anbefalinger på grundlag af hårde facts og ikke formodninger. Derudover stiller ESAB også en brugervenlig online kalkulator af svejseomkostninger til rådighed, “Quick Weld Productivity Analyzer” (QWPA), for at alle kan bruge den til at beregne omkostningerne af deres nuværende svejseprocesser. Fremstillingsvirksomheder er sjældent helt klar over de virkelige omkostninger af deres svejseprocesser, men ved at bruge QWPA bliver udgiften synlig, og de begynder at påskønne mulighederne for at opnå omkostningsbesparelser og øge rentabiliteten ved ganske enkelt at forbedre deres svejseprocesser.

VAE-teamet bruger en holistisk tilgang til analysen og studerer alle aspekter af skærings- og svejsningsprocesserne, herunder også materialeflows. På den anden side, hvis en kunde kun er interesseret i et enkelt aspekt i processen eller en enkelt svejsestation, vil VAE-teamet koncentrere sig om kundens ønske.
I modsætning til andre produktionskonsulenter, som skriver en rapport og går deres vej, vil ESABs VAE-eksperter samarbejde med kunden for at sikre, at anbefalingerne kan føres ud i livet så let som muligt.

Ekstern ekspertise
Selv kunder, der har interne svejseingeniører, finder, at ESABs VAE-team bidrager med et ‘nyt syn’ på skærings- og svejsningsprocessen og finder nye løsninger på gamle produktivitetsproblemer. Desuden kan ESABs egne faciliteter bruges til forsøg og demonstration af nye svejseprocedurer eller forskellige tilsatsmaterialer, således at kunderne er sikre på, at de anbefalede procesændringer fungerer.

Det vigtigste er dog, at ESABs VAE-teams hjælper kunderne med at øge produktiviteten uden, at de er nødt til at gå på kompromis med kvaliteten. Når procesforbedringerne er blevet gennemført, vil svejseintegriteten være lige så god, om ikke bedre, og der vil ikke være yderligere omkostninger forbundet med f.eks. ekstratid til rengøring efter svejsning.

De fleste kunder ønsker at bruge VAE for at øge rentabiliteten, men nogle har andre mål. I nogle tilfælde har fabrikanterne behov for forøgelse hele vejen igennem, men har ikke plads til at udvide eller kan ikke rekruttere de faglærte svejsere, de ønsker. Uanset kundens krav vil ESABs VAE-team finde en måde at nå målet på så hurtigt og omkostningseffektivt som muligt.

Se Leverandører af Svejsemaskiner