Teknologisk Institut – Ny dansk teknologi til genanvendelse af plast kan reducere CO2-udledning og olie-forbrug

Teknologien kan være med til at reducere olieforbrug og co2-udledning – og blive en rigtig god forretning for danske virksomheder.

Et dansk samarbejde mellem forskere og virksomheder vil udvikle metoder til at genanvende plastmaterialet polyurethane – eller PUR-plast i daglig tale – som findes i alt fra køleskabe, sko og madrasser til isolering og vindmøller. Problemet er nemlig, at plasten i dag kun genanvendes i mindre grad og derfor ender mange tons på verdensplan enten på forbrændingsanlæg til energigenvinding eller på lossepladser.

Men det skal der laves om på. Seks af de førende danske virksomheder med relation til den danske PUR-industri vil være de bedste i verden til at genanvende PUR-plast. Ud over de tiltag virksomhederne i dag har sat i værk på området, skal der mere til. Derfor er de nu gået sammen med bl.a. danske forskere fra Teknologisk Institut, der skal udvikle nye, banebrydende teknologier til at genanvende PUR.

Innovationsfonden har investeret 11 mio. kr. i projektet, som kan gøre danske virksomheder førende i verden, når det kommer til genanvendelse af PUR-plast.

– Der findes i dag ingen gode løsninger til at genanvende PUR, og det er netop det projektet vil løse med støtte fra Innnovationsfonden. Det gør vi ved at bringe verdens bedste forskere, teknologiudviklere og førende virksomheder sammen og herigennem bringe denne type plast ind i en helt ny cirkulær økonomi”, siger seniorspecialist Anders T. Lindhardt fra Teknologisk Institut.

PUR er et højteknologisk plastmateriale, som indgår i et væld af produkter fra vores dagligdag. Man finder det i alt fra isoleringsmateriale over sko, møbler og madrasser til vindmøller.

Globalt set ender hele 95 procent af alt PUR med at blive brugt til energigenvinding på forbrændingsanlæg eller at ende som værdiløst affald på lossepladser. Ganske simpelt fordi eksisterende teknologier til at genanvende PUR ikke er gode nok. Det nye danske projekt, der skal udvikle genanvendelsesteknologier til PUR-plast, vil ikke blot kun spare store mængder af olie, når plasten fremstilles, men også medføre en markant reduktion i verdens CO2 udledning, når plastikmaterialet ikke længere brændes af til energigenvinding på forbrændingsanlæg.

– Potentielt kan vores projekt resultere i en fremtid, hvor mange tons polyurethane genanvendes i nye produkter og ikke ender på lossepladser og forbrændingsanlæg. Projektet har et stort vækstpotentiale og vil styrke dansk industris konkurrenceevne globalt. Samtidig vil det positionere Danmark endnu stærkere i forhold til reduktionen af CO2-udledning, cirkulær økonomi og den grønne dagsorden”, siger Anders T. Lindhardt.

Helt konkret vil forskerne i projektet udvikle to teknologier. Den første metode fokuserer på materiale, der går tabt under produktion af PUR-produkter, hvor den anden metode vil dekonstruere PUR-affald – også det som har være ude hos forbrugeren – til dets originale byggesten kaldet monomere. Begge metoder genskaber polyurethane som dermed kan bruges i helt nye produkter -til gavn for klimaet og dansk erhvervsliv.

Fakta:
Innovationsfondens investering: 11 mio. kr.
Samlet budget: 19 mio. kr.
Varighed: 3 år
Officiel titel: RePURpose

Om partnerne:

Teknologisk Institut:
Teknologisk Institut (TI) er en selvejende not-for-profit organisation, sammensat af specialister indenfor et væld af videnskabelige retninger. TI´s formål er at styrke dansk erhvervslivs i mødet med fremtidens teknologiske og erhvervsmæssige udfordringer.

Kontakt person: Anders Lindhardt, PhD, seniorspecialist, Teknologisk Institut

Dan-Foam Aps, Aarup:
Dan-Foam er blandt verdens førende producenter af madrasser og puder med fremstilling, salg og distribution over hele verden. Dan-Foam er en af de førende brugere af polyurethane i Danmark og investerer kraftigt i forskning og innovation for at bevarer deres position som markedsledende.

Kontakt person: Tom Mikkelsen, Global Sr. Category Manager (SC)

ECCO Sko A/S, Bredebro:
ECCO er blandt verdens førende producenter af kvalitetssko. ECCO ejer stort set hele værdikæden fra læder- og skoproduktion til butikker. ECCO produkter sælges i 99 lande. ECCO er familieejet, grundlagt i Danmark i 1963 og beskæftiger 21.300 personer på verdensplan.

Kontakt person: Thomas Gøgsig, Head of Applied Research (SC)

Logstor A/S, Løgstør: 
Logstor A/S er verdens førende producent af præisolerede rørsystemer, med konstant fokus på at sætte standarden for energieffektive løsninger.

Kontaktperson: Peter Rønbøg, R&D Manager (SC), Logstor A/S

H. J. Hansen Genvindingsindustri A/S, Odense:
H. J. Hansen er en af de største genvindingsvirksomheder i Europa og modtager hvert år store mængder skrot, der primært forarbejdes på shredderanlægget i Odense. Derudover modtages dagligt store mængder kølemøbler til oparbejdning, der skal miljøbehandles korrekt og udsorteres således, at mere end 80% genanvendes. H.J. Hansen investerer løbende i ny teknologi for at være konkurrencedygtig og udnytte ressourcerne bedre, til gavn for miljøet.

Kontaktperson: Sophus Borch, Produktchef (SC), H. J. Hansen Genvindingsindustri A/S

Tinby A/S, Søndersø:
Tinby A/S, en del af SP Group, er Skandinaviens førende underleverandør af formstøbte emner i massiv, opskummet og fleksibel polyuretane samt kombinationer heraf. Tinby A/S har et indgående kendskab til materialeteknologi der anvendes til udvikling af kundespecifikke løsninger.

Kontaktperson: Michael V. Therkelsen, salgs- og projektchef (SC), Tinby A/S

Covestro A/S, Otterup:
Covestro A/S er et datterselskab til en af verdens største råvareproducenter inden for polyurethan-industrien Covestro AG. Covestro A/S er ledende ekspert i udviklingen af polyurethan-formuleringer til processindustrien.

Kontaktperson: Lars Bruntse, Direktør (SC), Covestro A/S

Aarhus Universitet:
Professor dr. scient. Troels Skrydstrup R. er en internationalt anerkendt syntesekemiker der leder en forskningsgruppe på Aarhus Universitet og som har til formål at udvikle nye kemiske reaktioner til både opbygning og nedbrydning af organiske forbindelser.

Kontaktperson: Prof. Dr. Troels Skrydstrup, R. (SC)

Cookie-indstillinger