MARTEC

Generelt om MARTEC

MARTEC i Frederikshavn er en selvejende institution under ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelse. Vi tilbyder en bred vifte af uddannelser til den maritime sektor, bl.a. skibsassistenter, skibsmekaniker, professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift (maskinmester), skibsmaskinist m.v. Desuden udbyder vi en række kurser til industrien samt den maritime sektor. MARTEC varetager også driften af Skoleskibet DANMARK. Vi er ca. 60 ansatte fordelt på to skoler i Frederikshavn samt på Skoleskibet DANMARK.

MARTEC beskæftiger sig med uddannelse på mange områder.
Vores hovedaktiviteter er uddannelse af:

Maskinmestre
Skibsmaskinister
Skibsassistenter
HF-Søfart

Ud over dette udbyder MARTEC en bred vifte af efteruddannelseskurser ligesom vi tilbyder kurser tilpasset den enkelte virksomhed indenfor en lang række områder.

MARTEC lægger stor vægt på samarbejde med erhvervslivet, således at vi kan sikre kvalitet, relevans og effektivitet i indholdet i de uddannelser og kurser vi udbyder.

MARTEC har ca. 240 årsstuderende og kursister. De har omkring 10.000 kvm. plads at boltre sig på og 55 – 60 ansatte sørger for, at rammerne om uddannelserne er de bedst mulige.

Til centrets søfartsskoleuddannelser er der tilknyttet et skolehjem og vi ligger meget tæt på fine kollegieboliger. Der er gode busforbindelser til banegården, hvorfra der afgår bus og tog til alle større og mindre byer i regionen


Der er en lang tradition for at uddanne søfolk i Frederikshavn.

Maskinmesterskolen blev oprindeligt grundlagt i 1929 i bygninger midt i byen, men i 1968 flyttede skolen ud på Hånbækvej 54 i de nuværende lokaler. Skolen har hele tiden været en selvejende institution.

Søfartsskolen blev etableret i 1949 på en stor, skøn grund kun nogle få meter fra Kattegat / Kragholmen 180. Elevfløjen blev oprindeligt bygget i 1938 som turisthotel. Indtil 1974 hed skolen Statens Sømandsskole, men da der begyndte at komme kvinder på skibene, blev navnet ændret til Statens Søfartsskole. I begyndelsen af 1980’erne blev navnet igen ændret til Frederikshavn Søfartsskole, og skolen har hele tiden været en statsinstitution.

1. januar 2001 blev MARTEC dannet ved en sammenlægning af maskinmesterskolen og søfartsskolen og 1. maj 2003 overtog MARTEC driften af Skoleskibet DANMARK fra Søfartsstyrelsen.

læs mere om os på www.martec.nu