JE electronic a/s

Maserativej 3
7100 Vejle
Tlf.: (+45) 75 85 70 77

www.je-electronic.dk

Kompetencer: Apparatmontage (box-build), Apparatudvikling, El-tavler, Elektronik- og softwareudvikling, El-styringer, PLC-styringer, Elektronisk styring, Elektronikudvikling, Apparatudvikling, 3D konstruktioner, Motorstyringer

Udvikling – Kundens egen (eksterne) udviklingsafdeling for el-styringer

Blandt vores kunder oplever vi ofte den problemstilling, at man er i tvivl om, hvorvidt man selv skal gå i gang – eller om elektronik-/styringsopgaver bør lægges ud til en samarbejdspartner. I realiteten er der ofte tale om et valg mellem følgende betragtninger:

Drejer det sig om en vigtig kerneydelse, som skal beskyttes og hemmeligholdes ved at beholde alle data i egen virksomhed, eller er kravet til stadig ny og ajourført teknisk viden og ikke mindst omkostningsbetragtninger af afgørende betydning?

JE eletronic er i mange tilfælde svaret på denne problemstilling. Med vores fortrolighedserklæring afklares alle spørgsmål om beskyttelse og hemmeligholdelse, og når det gælder ajourført teknisk viden og omkostningsbevidsthed er det ganske enkelt betingelsen for, at vi kan eksistere som et selvstændigt specialfirma på området!

Se mere om Udviklng

Produktion

JE electronic har den nødvendige baggrund for en effektiv indsats – fra produktets idéfase til den pågældende styring/automatikenhed foreligger fuldt færdig i det ønskede antal.

Se mere om Produktion