JRV A/S

Nimbusvej 10
2670 Greve
Tlf: +45 43 95 09 50
E-mail: sales@jrv.dk

www.jrv.dk

Kompetencer: Ventilationsanlæg, sugearme, punktudsugning, udsugning, Smedearbejde, Kemikaliebestandige ventilatorer, Flexoduct Medical, Flexoduct International, Store anboringer, Køleanlæg for datamater, IT-klimaanlæg, Renrumsinventar, Flowvagter til stinkskabe, Stål,Tilbehør til stinkskabe, Kontrolanordning til stinkskabe, Stålrørsvarmeflader, Stinkskabsstyringer, Dampvarmeflader, Renrumsinstallation, Udsugningsventilatorer, EDB-køleunits, Kildefiltre, Punktventilationsalarmer, Punktventilation, Flexoduct, Laboratorieventilationsanlæg, Filterhuse, Centrifugalventilatorer, Luftkonditioneringsanlæg, Hospitalstilbehør, Flow, Renrumsgruppen®, Safe-X-Change®, FLEXODUCT

JRV Jørgen Rasmussen’s Ventilation A/S, i daglig tale — JRV, startede i 1968, og gennem tid har vi gennemgået en kraftig udvikling. Fra underentreprenør til selvstændig producent.

Vi har i over 30 år uddannet lærlinge.

Én af vores stærke sider er, at vi hurtigt kan omdanne idéer til resultater. Vores faste samarbejdspartnere benytter derfor JRV som sparringspartner under udvikling af komplicerede projekter Her kommer mange års erfaring alle parter til gode.

Idéerne har ofte bidt sig fast og dermed blevet til en del af det faste produktsortiment.

Dette har resulteret i mange produkter: Køleunits til EDB-industrien, styresystmer til stinkskabe, punktudsugning, ventilatorer og diverse aggregater.

Disse produkter har siden gennemgået en stadig produktudvikling. Som igen har resulteret i nye eller beslægtede produkter.