Vink Moulding

Møgelhøj 13
8520 Lystrup
Tlf.: 86 22 16 88
E-mail: info@vinkmoulding.dk

www.vinkmoulding.dk

Kompetencer: Sprøjtestøbning, vakuumformning, bearbejdning, sparring omkring produkt/-udvikling og design, innovative løsninger (kombination sprøjt/vakuum/CNC), hurtige og agil (fleksibel), store emner, små serier, standardprogram af SEL-lamper og emballeringsmateriale, specielt sprøjtestøbning, teknisk plast, høj automatisering, specielt vakuumformning, klare emner, kraftige emner

Vink Moulding har mere end 30 års erfaring i at arbejde med plast. Vores kundetilpassede produkter varierer lige fra transparente kupler og store afskærmningsplader til komplekse emner med ilægning af f.eks. bøsninger eller større serieproduktioner af små og store emner. Vi indgår i tæt samarbejde med vores kunder og forstår, at alle kunder er forskellige og har brug for en løsning, der passer til netop dem. På baggrund af vores ekspertise, kreativitet, erfaring og vilje arbejder vi målrettet på altid at fremstille de bedst mulige løsninger i højeste kvalitet. Vi leverer primært til det danske marked, men eksporterer også til Nordeuropa, Østeuropa, USA og Fjernøsten.

Vi har egen værktøjsmagerafdeling, som fremstiller mindre formværktøjer og optimerer eksisterende værktøjer ved hjælp af nytænkning, så der opnås en mere sikker produktion. Vi koordinerer fremstilling af større værktøjer med andre værkstøjsmagere som alle skal leve op til vores strenge krav om kvalitet i alle led. Vink Moulding er certificeret i henhold til DS/EN ISO9001:2015

Kvalitets- og miljøpolitik

Vi ønsker at bidrage aktivt til et bedre miljø ved at reducere mængden af affald fra produktionen og øge mængden af genanvendelse. Alle vores sprøjtemaskiner har monteret kværn, så restmaterialer kværnes og genbruges direkte i den igangværende proces, hvor det er muligt. I bearbejdningen efter vakuumforming fraklippes materiale som efterfølgende kværnes til granulat til genanvendelse i nye produkter.

Alt vores affald sorteres i forskellige kategorier. De restmaterialer fra plastproduktionen, vi ikke selv kan genanvende, bliver bearbejdet af vores autoriserede partnere og genanvendt til produktion af nye plastprodukter.

Vi arbejder desuden på at øge indkøbet af plastplader og -granulat, der er fremstillet af regenereret plast og på den måde opnå en mere bæredygtig produktion.

Kvalitetspolitik

Vi ønsker i størst muligt omfang at efterleve kundernes forventninger og ønsker. Gennem et tæt samarbejde og god kommunikation mellem kunder, leverandører og medarbejdere er det vores ønske altid at tilbyde og levere den optimale løsning i forhold til kundens behov.

Vi vil være en troværdig og kompetent samarbejdspartner for vores kunder og leverandører og overvåger løbende kvaliteten af vores produkter og ydelser for at sikre fortsat høj kundetilfredshed.

Vink Moulding er DS/EN ISO9001:2015 certificeret.

Miljøpolitik

Vi indkøber kun anerkendte råvarer fra anerkendte og autoriserede leverandører, idet vi ønsker at tage miljømæssigt ansvar for de produkter, vi bruger og leverer.

Vi ønsker at mindske forbruget af råvarer og energi i vores produktion, derfor overvåger vi løbende virksomhedens forbrug.

Alt kølevand, der bruges i produktionen, styres i et lukket kredsløb, hvilket sikrer et minimalt forbrug af vand.

Vi genbruger så vidt muligt restmaterialer. Affaldsplast fra sprøjtestøbning og vakuumformning genanvendes enten af os selv eller af vores autoriserede partnere til produktion af nye plastprodukter.

Vi tænker miljømæssige aspekter ind i enhver investering og planlægger så vidt muligt produktionen under hensyntagen til maskinernes energiforbrug.

Vink Moulding efterlever relevante direktiver – herunder REACH og ROHS

Vink Moulding er certificeret i henhold til DS/EN ISO14001:2015


Nyheder og Indlæg fra Vink Moulding


Seneste fra Vink Moulding