VSM Contractor A/S

Smedevej 12
5690 Tommerup St.
Tlf.: 64 76 28 40
E-mail: vsm@mail.tele.dk

www.vsmcontractor.dk

Kompetencer: Brandbeskyttende maling, Brandmaling & overfladebehandling af stål og beton, Korrosionsbeskyttelse af stål, Sandblæsning, Water Jetting, Coating, Metallisering, Gulvbelægninger med epoxy eller acryl og kunststofbelægning, facaderenovering, imprægnering

VSM Contractor A/S er grundlagt i Vejle i 1959.
I dag ligger virksomheden centralt placeret i Tommerup St. på Fyn, hvor vi pga. tilkørselsforholdene på motorvejen kan nås indenfor ca. fem minutter via afkørslerne 53 og 54.

Vi beskæftiger os med:
Facaderenovering, brandbeskyttelse af stål konstruktioner, sandblæsning, metallisering, coating og maling, betonrenovering samt belægning af gange og gulve.
Vi tilbyder løsninger, som er tilpasset netop dit ønske og behov.

Fabriksfaciliteter
Vi arbejder med moderne fabriksfaciliteter, hvor vi kan håndtere selv de største konstruktioner.
Vores hal til sandblæsning måler 25 x 8 meter og malerhallen måler 70 x 16 meter, hvilket giver en stor fleksibilitet med hensyn til kapacitet, desuden har vi tørrehaller og 17.000 kvadratmeter udenomsareal til opmagasinering.

On location
Vi udfører også overfladebehandling direkte hos kunden.
F.eks. stålsiloer, tankanlæg, skibe, renovering af bygningsfacader og betongulve af forskellig art.

ISO 9000
VSM Contractor samarbejder med de Danske Farve- og Lakfabrikker og er i stand til at arbejde efter DS/ISO 9000 kvalitetsnorm.

Service
Vi er til rådighed for dig med tilkaldeservice 24 timer i døgnet