Ildslukkere

Ildslukkere - En ildslukker lige i nærheden kan være forskellen på en lille eller en stor brand. I nogle situationer er det ligefrem lovpligtigt at have ildslukkere i nærheden. Det er ikke ligegyldigt hvilken type ildslukker der benyttes i forskellige situationer.

 

Leverandører af og viden om ildslukkere:


Lotek A/S

Rønsdam 10
6400 Sønderborg
Tlf.: 70 13 52 00​
E-mail: info@lotek.dk

web

Kompetencer: Gasdetektering, flammedetektering, evakueringsøvelser, førstehjælpskurser, brandslukningskurser, brandslukningsmateriel, ildslukkere, brandslukkere, slangevinder, slangeskab, brandtæpper, hjertestartere, alarm og slukningssystemer, førstehjælpsudstyr, øjenskyl, tasker og kufferter, kemikaliedragter, skæreslukker, FLIR termiske kameraer, frigørelsesværkøjer, dykker og røgdykkerudstyr, brandhjelme, redningshjelme, marine services

Læs mere om Lotek A/S


Mførstehjælp

Marion Frederiksen
Mejsevej 3
3600 Frederikssund
Tlf.: 22 18 34 33
E-mail: mail@mførstehjælp.nu

web

Kompetencer: Førstehjælp, førstehjælpskurser, salg af udstyr til førstehjælp, hjertestartere, plastre, brandslukkere, masker, redningstæpper

Læs mere om Mførstehjælp


Würth Industri Danmark A/S

Merkurvej 5
6000 Kolding
Tlf.: 73 20 73 20
E-mail: salg@wuerthindustri.dk

www.wuerthindustri.dk

Kompetencer: befæstelse, befæstigelse, nitter, blindnitter, Lean, produktionsoptimering, indkøbsoptimering, besparelser, reduktion i tidsforbrug, reduktion i vareforbrug, reduktion i spend, konsolidering, vending, kanban, automatisering, six sigma, kaizen, SCM, supply chain management, partnerskab, international partner, global leverandør, international leverandør, VMI, leverandørstyret lager, genbestilling, full service, tegningsvarer, special-befæstelse, duplex, super-duplex, Zinkflake, HDG, A2, A4, rustfri, DIN, NORM, ISO, PPE, værnemidler, forbrugsartikler, standardartikler, automatisk genopfyldning, Skruer, Bolte, møtrikker, skiver, handsker, sikkerhedsbriller, høreværn, masker, PPE

Læs mere om Würth Industri Danmark A/S


BrandSikring Danmark

Maltvej 11-13
9700 Brønderslev
Tlf.: 98 19 10 34
E-mail: info@brandsikringdanmark.dk

www.brandsikringdanmark.dk

Kompetencer: Serviceeftersyn & salg af brandmateriel, pulverslukkere, vandslukkere, skumslukkere, kulsyreslukkere, brandslanger, brandskabe, brandtæpper, ildslukkerskabe, førstehjælpkasser & udstyr, hjertestartere, sikkerhedsskilte, øjenskyl, røgalarmer, strålerør, ADR kufferter, kurser i førstehjælp & brandbekæmpelse.

Læs mere om ​BrandSikring Danmark


Hvordan sikrer Falck, at importerede håndildslukkere lever op til gældende lovkrav?
Tjek CE-mærket på dine importerede produkter

Hvert år importeres utallige produkter til Europa og Danmark fra lande udenfor EU. Selvom de importerede produkter er CE-mærkede, er det ikke en garanti for, at de lever op til gældende EU-regler. Det skal man som importør være særlig opmærksom på, inden man sender produkterne på markedet. Importøren har nemlig ansvaret for, at de produkter, de sælger, lever op til EU-kravene.

Her kan du læse, hvordan Falck sikrer sig, at deres importerede håndildslukkere lever op til lovkravene og trygt kan sælges på det danske marked.


Dansk Standard – Har du styr på kravene til vedligeholdelse og eftersyn af håndildslukkere?
Håndildslukkere skal løbende kontrolleres, så der er vished for, at de virker og kan slukke en potentiel brand hvad enten det er på byggepladsen, på kontoret eller i et produktionslokale. Derfor skal certificerede håndildslukkere på det danske marked efterses mindst én gang årligt efter DS 2320-standarden, som er udkommet i en ny version.

Den danske standard for vedligeholdelse og eftersyn af håndildslukkere DS2320 er udkommet i en opdateret version med en række væsentlige ændringer. Standarden sætter krav til vedligeholdelsen af håndildslukkere under og efter brug, så brugere, forhandlere og myndigheder kan have tillid til, at håndildslukkerne sikkerheds- og brandslukningsmæssigt er af samme kvalitet, som da de oprindeligt blev godkendt. Desuden stiller standarden krav til egenkontrol af håndildslukkere. 

Sikkerhed og kvalitet skal være i orden

”Standardens primære formål er at sikre funktionsdygtige håndildslukkere i hele den periode, de skal anvendes ved at stille krav til vedligeholdelse, serviceeftersyn, periodisk undersøgelse, genopladning og kvalificeret egenkontrol,” siger Henryk Stawicki, seniorkonsulent i Dansk Standard og ansvarlig for Dansk Standards udvalg for brandslukningsmateriel, der beskæftiger sig med standardisering af bl.a. funktionskrav samt prøvnings- og beregningsmetoder på området. 

Standarden er blevet opdateret af en række eksperter indenfor brandslukningsudstyr, der deltager i Dansk Standards udvalg, bl.a. SikkerhedsBranchen, Force Technology og DNV GL Business Assurance Denmark, og er godkendt af bl.a. Beredskabsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet.

Mange vigtige ændringer

Der er en lang række væsentlige ændringer i standarden, heriblandt fx følgende:

  • Standardstrukturen er grundlæggende opbygget efter princippet "hvordan" og ikke" hvem" og lever dermed op til det såkaldte "neutralitetsprincip", som er kravet i den europæiske og internationale standardisering.
  • Normative referencer. Eksempelvis henvises ikke længere til DS/SBC 225 og DS/SBC 246 vedr. certificering.
  • Særlige bestemmelser for certificering i henhold til DS 2320:2020 er ikke en del af selve standarden, men et informativt anneks (Anneks A).
  • Certificerede fyldestationer kan kun servicere CE-mærkede håndildslukkere, som derudover er DCO-mærkede efter, at overensstemmelsen med DS/EN 3-10 er verificeret af et akkrediteret inspektionsorgan. DCO-mærkningen af håndildslukkere opretholdes, så længe de vedligeholdes i overensstemmelse med standarden og tilhørende anneks.

Standarden henvender sig til producenter og importører af håndildslukkere samt virksomheder, som udfører serviceeftersyn, genopladning og periodisk undersøgelse af håndildslukkere.

Om standarden DS 2320

Den danske standard DS 2320 omfatter reglerne for vedligeholdelse, serviceeftersyn, periodisk undersøgelse, genopladning og egenkontrol af håndildslukkere, som er CE- mærkede i henhold til DS/EN 3-10 eller produceret efter DS 2120. Anneks A anvendes ved certificering af fyldestationers overensstemmelse med standarden.


Dansk Brandteknik – Måske er din ildslukker farlig
Uhyggeligt mange virksomheder har brandslukkere, der ikke kan slukke de brande, der kan opstå

Det skyldes et helt forkert fokus ved anskaffelsen, hvor det var vigtigere, at slukkeren er helt renlig, end at den rent faktisk kan slukke branden.

Der sidder i dag tusindvis af CO2-slukkere (kulsyre) rundt om i de danske kontorer og institutioner. Disse slukkere er fuldstændig virkningsløse hvis der opstår brand i træ, papir, pap, tekstiler … hvilket jo netop er det, der udgør brandfaren på f.eks. et kontor. Faktisk risikerer de at sprede branden på grund af det høje tryk.
CO2-slukkere er egnet til slukning af små brande i brandfarlige væsker og gasser, men det har du næppe ret meget af på dit kontor, vel?

Den rigtige løsning er WaterMist - en vandtågeslukker, der er markedets mest effektive, skånsomme og miljørigtige brandslukker. Du får den i en rustfrit stålbeholder, som sikrer lang levetid, og den er testet imod 35.000 volt for at give dig optimal sikkerhed, hvis du skulle ramme spændingsførende udstyr.

Mere information: www.danskbrandteknik.dk
Dansk Brandteknik a.s.
Rosenkæret 31
2860 Søborg
Tlf: 70 111 333


Dansk Brandteknik a.s. – Brand i friture er mere udbredt, end man tror
Da Hotel Munkebjerg brændte, var det en frituregryde som var årsagen. En defekt termosikring gjorde, at varmen ikke blev slået automatisk fra ved en vis temperatur

Branden spredte sig hurtigt, og fordi flammerne blev så høje, at de fik fat i ventilationskanalerne hvor der sad fedt.

Har jeres kantine det rette slukningsudstyr, hvis uheldet opstår?

Vi kan hjælpe jer med at undgå, at en friturebrand i jeres kantine udvikler sig til en katastrofe.
Kontakt os for et uforpligtning konsulentbesøg.

http://www.danskbrandteknik.dk/Kontakt

Du kan også se mere om friturebrand på YouTube:

 

 

 


Få bedre udnyttelse af dine CO2-slukkere
I en stor teknisk udredning ("Selection and Installation of Portable and Wheeled Fire Extinguishers") skriver EUROFEU " ... The use of CO2 is not recommended for general protection of buildings ..." På trods af denne anbefaling ser vi i vores daglige arbejde med brandsikring mange kontorer, hvor der er installeret CO2-slukkere - som vi heldigvis kan omplacere til brandbeskyttelse af områder, hvor disse slukkere har en gavnlig effekt.

Dit kontor kan vi derimod sikre effektivt mod brand med markedets mest miljøvenlige brandslukker (WaterMist - vandtåge af destilleret vand). Slukkeren har passeret en test imod 35.000 volt og slukker effektivt brande i it-udstyr, kopimaskiner, papir, pap, tekstiler m.m. - alt det, der udgør brandfaren på et kontor.
 
En brand kan lamme din virksomhed i en længere periode, hvilket vi sammen kan ændre med en løsning, der koster under 2,25 kr. om dagen! Denne pris inkluderer årligt certificeret serviceeftersyn på jeres adresse samt evt. reservedele og lovpligtige trykprøvninger. Der er allerede installeret mere end 10.000 WaterMist-slukkere i danske virksomheder.

Læs mere om WaterMist her http://www.danskbrandteknik.dk/watermist


Brandgodt design gør det cool at være sikker
Sjove og elegante designs i retrostil gør nye brandslukkere flotte i boligen. Nu gør en ny designserie fra TermaTech det smart at have en brandslukker fremme, hvor den skal være: Som en flot og sjov del af indretningen, der siger pang – og er lige ved hånden.

Designstilen er amerikansk 50'er retro med temaer som Hot chocolate, Coffee Time, Delicious Pancakes, Classic Garage og Love of the Ocean.

Nu vil vi gerne se den
De 9 nye designs er så originale, at de både er værd at se på - og passer ind i en moderne bolig. Modsat i dag, hvor mange vælger at gemme den ensfarvede, røde brandslukker væk, fordi den kan virke kedelig og malplaceret.

Derfor vil det nye, anderledes design være med til at give større sikkerhed i hverdagen. For nu har brandslukkeren kvaliteten til at være fremme - i køkken/alrummet, ved grillen på terrassen, i bilen, i garagen, båden, campingvognen m.v.

Cool at være sikker
De nye design brandslukkere fra TermaTech er nemme at hænge op med det medfølgende beslag. Det er 2 kg kvalitetspulverslukkere - godkendt til privat brug efter DS/EN3 (Europæisk Standard) og med 2 års garanti. Vejl. udsalgspris 895,-