EMC Forskruninger

Forkortelsen EMC står for Electro Magnetic Compatibility elektromagnetisk forenelighed. Installationen er hurtig og pålidelig og kan udføres i et snuptag. Installatøren sætter ganske enkelt det skærmende kabel i forskruningen. Kablets skærm holdes ind mod børsten, topmøtrikken drejes, og kablet bliver automatisk centreret, trækaflastet og tilsluttet hele vejen rundt, så der er høj EMC-sikkerhed

Leverandører af og viden om EMC forskruninger:


Desitek A/S

desitek

Sunekær 8
5471 Søndersø
Tlf +45 63893210
E-mail: desitek@desitek.dk

www.desitek.dk

Kompetencer: Lynbeskyttelse, EMC, Overspændingsbeskyttelse

Læs mere om Desitek A/S


Mekoprint A/S

Hermesvej 2
9530 Støvring
Telf.: 99 36 56 00
E-mail: info@mekoprint.dk

www.mekoprint.dk

Kompetencer: Anodisering, Tastaturløsninger, Grafiske løsninger, Metalskilte, Touchfolier, Sensorer og elektroder, Frontfolier, Kabler og ledninger, Aluminiumsprofiler, Tyndepladeemner, Fræsede metalemner, EMC-afskærmninger, Faconætsning, CNC-drejning, Drejning, Spåntagning, Laserskæring, MIG Svejning, TIG svejsning, Robot svejsning, Lasersvejsning, Afgratning, Aluminium bearbejdning, Boring, Lavtryksstøbning, Højtryksstøbning, Finmekanik, Kantbukning, Maskinbearbejdning, CNC bearbejdning, Overfladebehandling, Spåntagende bearbejdning

Læs mere om Mekoprint A/S


Mere viden om EMC forskruninger:

EMC drejer sig om, at et givent udstyr skal udstråle mindst muligt elektromagnetisk felt/elektrisk støj. Samtidig skal det kunne modstå en vis mængde af indstråling fra et elektromagnetisk felt, der stammer fra et andet udstyr. Det skal med andre ord kunne "leve" i fordragelighed med andre udstyr, så der ikke opstår fejlfunktioner. Fabrikanter, der producerer elektrisk/elektronisk udstyr, skal altså med rimelighed sikre, at det hverken generer, eller bliver generet af, omgivelserne. F.eks. må en computer ikke udstråle sine meget høje frekvenser, så de generer modtagelsen af radio i samme rum. Omvendt må computeren heller ikke gå i stå eller lave fejl, når der tændes en cigaret med en elektronisk lighter i nærheden af den. Grænseværdierne for maksimum udstråling, samt minimum modstandsdygtighed over for indstråling, er beskrevet i nogle internationale tekniske standarder, som fabrikanterne skal leve op til.