Niveauregulatorer

Niveauregulatorer er mekaniske og elektroniske produkter, specielt egnet til regulering af væskeniveau i industrielle køleanlæg, såsom oversvømmede fordampere og væskeudskillere. Leverandører af niveauregulatorer finder du i listen på denne side

Leverandører af og viden om niveauregulatorer:


Eberhardt Procesinstrumentering

eberh

Baldersbuen 15 A
2640  Hedehusene
Telf.: 45 89 33 66
E-mail: info@eeberhardt.dk

www.eeberhardt.dk

Kompetencer: Procesinstrumentering, niveaumåling, flowmåling, trykmåling, vakuum, temperaturmåling, analysemåling

Læs mere om Eberhardt Procesinstrumentering


Euromekanik AB

Morängatan 5
416 71 Göteborg
Tlf.: +46 31 780 56 00
E-mail: info@euromekanik.se

www.euromekanik.se

Kompetencer: Gasmålere, gasdetektorer, gasanalyser, gasalarmer, gasbrændere, filtre, gasfiltre, flowmålere, fordampere, kompressorer, mobile kompressorer, løftegrej, løfteudstyr, lækagedetektorer, lækagesporinger, lækagesøgningsapparater, odorisering, pakninger, gummipakninger, metalpakninger, gaspakninger, regulatorer, gasregulatorer, gastrykregulatorer, transmittere, temperaturtransmittere, tryktransmittere, manometre, termometre, ventiler, nåleventiler, ventilblokke, kugleventiler, reguleringsventiler

Læs mere om Euromekanik AB


H F Jensen A/S

Emdrupvej 70
2400 København NV
Telf.: 39 53 60 40
E-mail: info@hfjensen.dk

www.hfjensen.dk

Kompetencer: Sensorer, Niveausensorer, Tryksensorer, Transducere, Tryktransducere, Differenstryktransmittere, Elektroniske måleinstrumenter, Cylindersensorer , Længdetransducere, Niveaumålere

Læs mere om H F Jensen A/S


Aquasense – Niveauregulator til forurenet vand
Nolta har udviklet niveauregulatoren MS 1 specielt til anvendelse i pumpestationer og brønde, hvor der håndteres spildevand og lignende forurenet vand, som er belastet af store mængder fast stof etc.

MS 1 niveauregulatoren har fremragende kemiske og termiske egenskaber og er resistent overfor aggressive medier såsom basisk vaskevand, urinsyre, fækalier, olier, emulsioner, alkohol, frugtsyre og mange andre kemikalier, ligesom den kan anvendes ved temperaturer op til 80o C.

Flyderkablet fås i længder fra 5 til 30 m.

MS 1 er under UL certificering og kan leveres med EX-certifikat under EC direktiv 94/9 (ATEX 95).

For yderligere information kontakt Aquasense, Søren Torsbjerg Møller,
Telefon 42 42 50 30 – E-mail: stm@aquasense.dk - Se også www.aquasense.dk