Køleanlæg

Køleanlæg anvendes til at fjerne varme fra et isoleret rum eller fra en luft- eller væskestrøm ved en temperatur, der er lavere end omgivelsernes. Et køleanlæg afgiver varme til omgivelserne ved en temperatur, der er højere end disses. En sådan varmetransport fra en lav til en høj temperatur går i modsat retning af den naturlige varmebevægelse og kan kun finde sted, når køleanlægget tilføres energi. Vurder hvilket kølemiddel der kan benyttes i forskellige typer af anlæg - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om køleanlæg:


2K Klima- og Køle Distributøren

Odensevej 128
4700 Næstved
Tlf. 28 88 66 74
E-mail: jens@2k.dk

www.2k.dk

Kompetencer: Vandkølingsanlæg, køleanlæg, varmepumper, fancoil & fancoils, chillere, Downflow & Upflow & Inrow & bagdørskøle & EDB fancoil, affugtere, lufttæpperKølebaffel & kølebafler, Tørkølere (frikølere), Kondensatorer (Luft- & Vandkølede), On-Rak (EDB Køling), Luftkølere (Køle- & Frostrum), Ventilationscentraler (AHU), Rooftop, Pladevarmevekslere (Loddede og pakninger), varmevekslere, Kølekompressorer, SABIANA fancoils, Kalorifere

Læs mere om 2K Klima- og Køle Distributøren


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.bruggpipes.com

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


Dæncker Køleinventar ApS

Fynsvej 9
5400 Bogense
Tlf.: +45 6481 3111
E-mail: info@daencker.dk

www.daencker.dk

Kompetencer: Fryserum, kølerum, fryseanlæg, køleanlæg, kølediske, kølemontrer, køleaggregater, industrikøleskabe, isterningmaskiner, industrifryseskabe, frysehuse, fryseborde, køleskabe til kemi, køleborde, bordkølere, kølesystemer, blæstfrysere, kølehuse, blæstkølere, isknusere, kølemaskiner, skælismaskiner, køleelementer, brudismaskiner, frysereoler, kølereoler, is i fryserum, impulskølere, kølegondoler, køleteknik, frysegondoler, affaldskølere, vandkøleanlæg

Læs mere om Dæncker Køleinventar ApS


JRV A/S

Nimbusvej 10
2670 Greve
Tlf: +45 43 95 09 50
E-mail: sales@jrv.dk

www.jrv.dk

Kompetencer: Ventilationsanlæg, sugearme, punktudsugning, udsugning, Smedearbejde, Kemikaliebestandige ventilatorer, Flexoduct Medical, Flexoduct International, Store anboringer, Køleanlæg for datamater, IT-klimaanlæg, Renrumsinventar, Flowvagter til stinkskabe, Stål, Tilbehør til stinkskabe, Kontrolanordning til stinkskabe, Stålrørsvarmeflader, Stinkskabsstyringer, Dampvarmeflader, Renrumsinstallation, Udsugningsventilatorer, EDB-køleunits, Kildefiltre, Punktventilationsalarmer, Punktventilation, Flexoduct, Laboratorieventilationsanlæg, Filterhuse, Centrifugalventilatorer, Luftkonditioneringsanlæg, Hospitalstilbehør, Flow, Renrumsgruppen®, Safe-X-Change®, FLEXODUCT

Læs mere om JRV A/S


LS Control A/S

ls control

Industrivej 12, Gelsted
4160 Herlufmagle
Telefon: (+45) 5550 5550
E-mail: lsc@lscontrol.dk

www.lscontrol.dk

Kompetencer: Styring og regulering, Affugtning, Aktive komponenter, Anden software, Automatiseret, Automatisering, El - og elforsynings produkter, El- og styretavler, Elektronik, Elektronik måling, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elektroniske styringer, Embedded software, Energibesparelser, Flowsensorer, Forbrugsvarer - teknik, Frekvensomformere, Frekvensomformere mv., Fugtstyring, HMI (Human Machine Interface), Industriel IT, software mv., Instrumentering, Invertere, ladere, omformere, strømforsyninger mv., Kompetencer, Konstruktion og udvikling, Kvalitetsstyring og test, Køle og klimaanlæg, Måleudstyr, Manuel, Maskiner, Medico industri, Passive komponenter, Printplader, Processtyringsanlæg og software, Produkter, Produktudvikling, Programmering, Prototyper, Punktudsugning, Rådgivere, Radiostyrede løsninger, Rumudsugning, Sensorer og måleudstyr, Software, Softwareprogrammer, Sourcing, Special industrier, Styringer, Styringer mv., Svejserøgsudsugning, Temperaturmålere, termometer, Test og kontroludstyr, Transformere mv., Trykmåling, Udsugning, Underleverandør, Ventilation, udsugning, kompressoranlæg mv., Ventilationsudstyr

Læs mere om LS Control A/S


ProVentilation A/S

H.J. Holst Vej 20-22
2610 Rødovre
Tlf.: 36 36 09 09
E-mail: info@proventilation.dk

www.proventilation.dk

Kompetencer: Komfortventilation, ventilation, ventilationsmontage, indregulering, service af ventilationsanlæg, ventilationsanlæg, indeklima, styring og regulering, køleanlæg, automatik, skoleklima, luftrenser, energioptimering

Læs mere om ProVentilation A/S


SA-AL Køleteknik ApS

Stavneagervej 8
8250 Egå
Tlf.: 86 22 62 88/ Vagttelefon:86 30 07 26
E-mail: sa@koleteknik.dk

Kolding afd.: Esbjergvej 16 A, 6000 Kolding, Tlf.: 86 30 07 26

Aalborg afd.: Indkildevej 12 B, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96 34 20 22

www.koleteknik.dk

Kompetencer: Køleanlæg, miljøvenligt CO2-køleanlæg, fryseanlæg, frostrum, kølemontører, varmepumper, køleteknik, klimaanlæg, vandkøleanlæg, varmegenvinding, ismaskiner, køleskabe, fryseskabe, aircondition

Læs mere om SA-AL Køleteknik ApS


TME Solutions ApS


Myhlenbergvej 62
9510 Arden
Tlf.: 81 611 116
E-mail: kb@tmesolutions.dk

www.tmesolutions.dk

Kompetencer: Vibrationsmåleudstyr, Vibrationssensorer, Accelerometer, Transducere, Temperaturmålinger, Dataopsamling, Vibrationsanalyse, Software til vibrationsanalyse, Industri balancering, Balancering af køleanlæg, Online Maskinovervågning, ADASH

Læs mere om TME Solutions ApS


TC-Teknik

Thomas Carlsen
Toftevang 10
4550 Asnæs
Tlf.: 59 18 16 66/ 24 46 46 05
E-mail: tc.naturvarme@gmail.com

www.tc-naturvarme.com

Kompetencer: Varmepumper, luft til vand varmepumper, luft til luft varmepumper, klimaanlæg, køleanlæg, aircondition, eftersyn og reparation, jordvarme, jordvarmepumper

Læs mere om Tc-Teknik


Vojens Køleteknik A/S

Tingvejen 42D
​6500 Vojens
Tlf.: 74 54 21 76
E-mail: salg@voko.dk

www.voko.dk

Kompetencer: Køleanlæg, kølerum, kølemontører, frostrum, fryseanlæg, køleteknik, kølesystemer, CO2 kølesystemer

Læs mere om Vojens Køleteknik A/S


Mere viden om køleanlæg:

Der skelnes mellem 2 slags køleanlæg, hvor den ene er et køleanlæg med direkte køling, hvor fordamperne er placeret på de steder, hvor kølebehovet er, og det andet som er med indirekte køling, i hvilke en sekundær kuldebærer køles i en centralt placeret fordamper og gennem et rørsystem fordeles til de enkelte kølesteder. Der er som altid fordele og ulemper ved begge systemer. For direkte køling taler, at energiforbruget er lavere, dels fordi man undgår den ekstra temperaturdifferens mellem det fordampende kølemiddel og brinen, dels fordi det koster energi at cirkulere brinen. Endvidere er anskaffelsesprisen lavere. Fordelene ved det indirekte system er, at kølemiddelfyldningen bliver mindre, især for anlæg med mange kølesteder, og at den del af anlægget, hvori kølemidlet findes, kan isoleres i et maskinrum. Det sidstnævnte er især af betydning, hvor man ønsker at anvende et kølemidler med ammoniak in places where this can udgøre en sikkerhedsrisiko . Et eksempel er butikskøleanlæg, where the phasing out of CFC and HCFC refrigerants has increased interest in using naturally occurring refrigerants..


B COOL udvikler banebrydende CO2 køleanlæg til skibe


27.jan 2022


Aarhusianske B COOL, der er specialiseret i køle- og HVAC-systemer, har skabt et CO2-baseret køleanlæg til maritimt brug. Virksomheden markerer sit 20-års jubilæum med systemet, der understøtter rederiernes ønske om en grønnere fremtid for hele søfartsbranchen.

Vi er rigtig stolte af at kunne markere B COOLs 20-års jubilæum ved at præsentere vores banebrydende CO2-baserede køleanlæg til blandt andet fragtskibe og færger. Det er afløseren til eksisterende anlægstyper med de skadelige HFC-gasser, og samtidig reducerer det skibenes forbrug af sort olie til elproduktion, fordi CO2 er så effektivt et kølemiddel. Det her anlæg ér fremtiden for grønnere søfart, siger direktør i B COOL A/S, Ejner Brodersen.

B COOL har 20 års erfaring med køle-fryseanlæg og HVAC-systemer til skibe og maritime installationer. Udviklingen af CO2-anlægget er foregået i virksomhedens egne testfaciliteter i Aarhus, og ambitionen er at skubbe til den grønne omstilling inden for søfarten med et anlæg, der både ruster rederier og det enkelte fartøj til fremtiden.

En langtidsholdbar løsning

Vores CO2-anlæg er en langtidsholdbar løsning. Her er der ingen omkostninger til næste konvertering eller tilpasning på grund af nye og strengere regler til kølemidler. Og når anlægget samtidig bruger mindre energi - og dermed olie - end konventionelle anlæg, er det både klimamæssigt og økonomisk den rigtige løsning, der påvirker rederiets grønne regnskab positivt, forklarer Ejner Brodersen.

CO2 er allerede gennemtestet som klimavenligt alternativ i kølesystemer til blandt andet supermarkeder. Nu bringer B COOL også søfarten med på en grønnere bølge, hvor de første skibe er klar til at få installeret det CO2-baserede anlæg.

Rederiernes tilbagemeldinger er utrolig positive. Vi kan mærke, at branchen er klar til at tage det grønne valg og ønsker den klimamæssige gevinst, som vores CO2-baserede system giver dem. Vores CO2-anlæg er bygget til dem, der sammen med os insisterer på at gå foran, siger Ejner Brodersen.


Ny ultrakompakt CO2-køleanlæg
Bæredygtig køleløsning til mindre dagligvare- og discountbutikker sætter nye standarder inden for branchen

Den nye MiniBooster fra Advansor er udviklet specielt til mindre dagligvare- og discountbutikker, men kraftfuld nok til en lang række applikationer.

Den leverer op til 45 kW kølekapacitet og optager ikke mere plads på gulvet end en europalle.

Med sit ultrakompakte format er den opdaterede MiniBooster designet til at passe ind og kan placeres i et hjørne eller anvendes udendørs, og den kan leveres med et kabinet for at reducere støjniveauet.

Nyt udvælgelsesværktøj

Som kunde hos Advansor har du adgang til et nyt og brugervenligt værktøj, som gør det nemt at vælge den rigtige MiniBooster. Værktøjet indeholder 27 forskellige kompressorkonfigurationer og tre mærker af styringer og dermed 82 varianter. Det er også muligt at vælge optioner og moduler som varmegenvinding, kabinet, chillermodul og gaskøler. Du får prisen med det samme, og den maksimale leveringstid er fem uger. Tyve high-runners kan leveres direkte fra lager.

CEO Kristian Breitenbauch udtaler: "MiniBooster er et af vores mest populære produkter. Vi har fået en masse erfaring efter at have bygget mere end 1.000 enheder, og vi følte, det var tid til at sætte en ny standard. Så det har vi gjort. Som det mindste køleanlæg på markedet er alt ved MiniBooster ultrakompakt – ikke bare størrelsen, men også udvælgelsesprocessen, støjen, prisen og leveringstiden. Det sætter en ny standard at have en række enheder på lager, herunder egnede gaskølere og kabinetter."

Klimavenligt naturligt kølemiddel

Som alle Advansor anlæg bruger MiniBooster CO2 som kølemiddel. CEO Kristian Breitenbauch forklarer: "CO2 er et naturligt kølemiddel og påvirker derfor hverken klimaet eller miljøet. Vi har et stærkt fokus på at udvikle energieffektive anlæg, som sikrer det lavest mulige energiforbrug. Til små og store racks. Der er ingen tvivl om, at kemiske kølemidler bidrager enormt til den globale opvarmning, og det bedste alternativ er at bruge naturlige kølemidler. Ud over de åbenlyse positive virkninger med hensyn til energieffektivitet og energiforbrug er CO2 hverken giftigt eller brændbart, det skader ikke drikkevandet, og det påvirker ikke ozonlaget."

Ingen vibrationer eller støj

MiniBooster har også fået nogle vigtige tekniske opdateringer. Teknisk direktør Kenneth Bank Madsen forklarer: "Vi har forbedret en masse detaljer, og 80 % af alle rørene er nydesignede. Takket være filtre er den nye og forbedrede MiniBooster mere modstandsdygtig over for snavs. Vi har installeret en varmeveksler på sugerøret for yderligere at øge sikkerheden og reducere risikoen for væskedannelse. Desuden har vi tilføjet invertere på både køle- og frostkompressorer, og vi har tilbragt timevis i laboratoriet for at sikre, at anlægget er ekstremt robust over for vibrationer. Vi har valgt en anden FoU-tilgang for at reducere vibrationer til et ultralavt niveau."  

Alt i den opdaterede MiniBooster er forprogrammeret og defineret af Advansor som en plug-and-play-løsning.


Teknologisk Institut – Markant reduktion af energiforbrug og kølemiddelfyldning i industrielle ammoniakkøleanlæg
Køling er en af de mest energikrævende processer i industrien og bruges i fødevareproduktion over det meste af verden. Det naturlige kølemiddel ammoniak er det mest effektive kølemiddel til industriel køling og er derfor også klart det foretrukne. Der er dog et stort potentiale for at forbedre de ammoniakanlæg, man ser i dag – både hvad angår energieffektivitet og sikkerhed.

Ammoniak har været brugt som kølemiddel på det industrielle område i over 100 år, da det er særdeles effektivt og økonomisk fordelagtigt. Og med EU’s udfasning af F-gasser – de såkaldte syntetiske kølemidler med stor drivhuseffekt – er interessen for ammoniak stigende.

Den høje effektivitet og de gode termodynamiske egenskaber, der er forbundet med ammoniak, betyder, at anlæggene kan levere en høj ydeevne – selv ved høje udetemperaturer. Derudover er ammoniak yderst miljøvenligt. Ammoniak findes allerede i naturen og har et ozonnedbrydningspotentiale (ODP) og et globalopvarmningspotentiale (GWP) på nul.

Ammoniak er dog også et giftigt og svagt brandbart kølemiddel. Derudover har det en betydelig lugt, som kan medføre paniksituationer for dem, der ikke er bekendt med kølemidlet. Med henblik på at øge sikkerheden er der derfor stor interesse i at udvikle anlæg med lavere fyldninger end dem, man kender fra traditionelle ammoniakanlæg.

Nye systemløsninger på vej
I et igangværende projekt under titlen ’Fremtidens ammoniakkølesystemer’, som ledes af Teknologisk Institut, arbejdes der netop intenst med at udvikle komponenter, der kan styre de traditionelle anlæg hen imod en højere energieffektivitet og lavere fyldningsmængder. I anlægsdesign fra før 2014 ligger de specifikke fyldningsmængder typisk på ca. 5 kg ammoniak per kW kølekapacitet. I nyere design, hvor man har taget hensyn til fyldningerne, er man kommet ned på ca. 4 kg.

Ideen bag projektarbejdet er at minimere tryktabet ved at udvikle en kontinuerlig aktiv styring og kontrol, der sikrer drift ved minimal cirkulation af kølemiddel igennem selve fordamperen samt mindsker eller eliminerer behovet for at trække væske retur. Denne aktive styring vil minimere de energitab, der findes i de anlægsløsninger, der anvendes i dag.

I projektet arbejdes der på tre systemløsninger – nemlig CCR (Controlled Circulation Rate), DR (Dry Return) samt brug af microchannel-fordamper. Ved CCR-løsningen er forventningen at komme ned på en specifik vægt på 1,4 kg ammoniak/kW kølekapacitet, ved DR-løsningen at komme ned på 1,2 kg og ved microchannel-løsningen at komme endnu længere ned.

Controlled Circulation Rate
Denne løsning udvikles til allerede eksisterende industrielle kølesystemer, som har været installeret i de seneste 15 år. Her bruges manuelle reguleringsventiler, som indstilles til en fast åbningsgrad i anlæggets opstartsfase. I anlæggets levetid øges denne åbningsgrad kun, hvis der opstår problemer. Dette medfører, at anlægget kører med en noget højere cirkulationsgrad, end det er designet til, hvilket som oftest er omkring 3 for kølehuse. Der er ikke ualmindeligt at se nye anlæg med en cirkulationsgrad på mellem 4 og 7, når de har været i drift i et stykke tid. Det giver øgede driftsomkostninger og en væsentlig større fyldning end nødvendigt.

I den løsning, som er under udvikling, arbejdes der på at indstille cirkulationen af kølemiddel igennem fordamperen til den lavest mulige og holde den der under forskellige belastningsvariationer. På den måde kan der spares energi pga. et mindre tryktab i returrørene, og fyldningen kan sænkes på grund af den lavere cirkulation.

Løsningen er netop nu i gang med at blive testet i laboratoriet. Målinger har vist, at det med en state-of-the-art fordamper er muligt at reducere cirkulationsgraden til 1,5 uden at forringe kølekapaciteten, hvilket kan ses på grafen.

Denne løsning skal afprøves på en luftfordamper til en luft til vand-varmepumpeinstallation, hvor en fordamper uden styring bliver sammenlignet med en fordamper med den nye styring. Målinger fra denne opstilling forventes at blive foretaget i efteråret. 

Dry Return
Ved Dry Return-løsningen arbejdes der på at udvikle udstyr, der bruger væsken direkte fra højtrykssiden ind til fordamperen, og som sikrer, at gassen, der kommer ud fra fordamperen til sugeledningen, er tør, men uden overhedning. På den måde er det muligt at gøre anlæggene væsentligt billigere og enklere og samtidig forbedre effektiviteten i forhold til eksisterende løsninger.

Ved at bruge højtryksvæsken direkte ind til fordamperne slipper man for pumpebeholdere og pumper. Derudover kan rørstørrelser reduceres, hvilket medvirker til billigere anlæg med lavere driftsomkostninger.   

I forhold til denne løsning er vi i gang med at teste en specielt udviklet fordamper til ”Dry return” sammen med en sugegasveksler, som koger af den væske, som forlader fordamperen, inden den ledes til sugerøret. Væskemængden til fordamperen styres med en nyudviklet sensor, således at gassen kommer lidt våd ud af fordamperen. Ligesom ved CCR gælder det her, at når fordamperen skal reguleres tæt på grænsen til overhedet, bliver fordelingen ind til fordamperen meget kritisk, og skævfordelinger i væskestrømmen ind til fordamperen bliver meget tydelige. Dette kræver meget af fordamperdesignet og af den væskefordeler, som fordeler væsken ind til de forskellige løb i fordamperen.

En anden udfordring er ekspansionsventilerne. På grund af ammoniakkens høje latente varme bliver en lille bevægelse af ventilen til en stor ændring i kapaciteten. Det har vist sig, at de tilgængelige ventiler har været for grove, og der arbejdes på at løse denne udfordring.

Microchannel-fordamper
For yderligere at øge effektiviteten og mindske fyldningerne på fordamperne undersøges brugen af microchannel-profiler til fordampere. Der kigges på udfordringer som tilrimning og efterfølgende afrimning af fordamperne, ligesom det undersøges, hvilken indflydelse olie og vand har på fordamperen.

Der er lavet en række simuleringer for at finde ud af den mest hensigtsmæssige udformning af køleren med hensyn til dræning af vand efter afrimning samt effektivitet. Denne køler bliver netop nu bygget af Aluventa og forventes at være klar til test i slutningen af maj.

Størrelsen af fordamperen er valgt ud fra, at ydelsen skal blive den samme som for de andre fordampere, vi har testet, og at trykfaldet på luftsiden ikke bliver større end for de andre testede fordampere. Dette er gjort for at kunne sammenligne den nye microchannel-fordamper med en konventionel state-of-the-art fordamper, som bruges ude i industrien.   

”Ved projektopstart havde vi en konservativ forventning om, at vores nye løsninger ville generere en elbesparelse for anlæggene på 4 - 6 pct. sammenlignet med traditionelle oversvømmede industrielle anlæg. Her et lille års tid inden projektafslutning står det klart, at det estimerede potentiale vil kunne indfries”, fortæller Jóhannes Kristófersson, der er seniorprojektleder i Køle- og Varmepumpeteknik på Teknologisk Institut.

Med de nye løsninger bliver det muligt at sænke kølemiddelfyldningerne med op til  50 pct. med CCR-løsningen – og en del mere med DR-løsningen. Det betyder, at sikkerheden, som følge af den giftighed og brandfarlighed der er forbundet med ammoniak, forøges væsentligt.

Vil du vide mere? Så kontakt seniorprojektleder Jóhannes Kristófersson, Teknologisk Institut, på tlf.: 72 20 32 54 eller via e-mail jkri@teknologisk.dk

Teknologisk Instituts arbejde med fremtidens ammoniakkøleanlæg er støttet af EUDP. Øvrige projektpartnere er Danfoss, DTU, Innoterm, Aluventa, Scanico og Claus Sørensen.

Sammenlignet med traditionelle ammoniakanlæg har de nye systemløsninger vist sig at kunne øge både sikkerhed og energieffektivitet på anlæggene. På billedet ses en af de fordampere, der er blevet testet i projektet.

Det traditionelle køleanlæg – teknikken bag
Traditionelt bygges industrielle ammoniakanlæg som oversvømmede – dvs. med overcirkulation igennem fordamperen – da det giver en mere effektiv drift af selve fordamperen. Men det medfører også et højere tryktab fra fordamperen frem til kompressoren, idet der skal trækkes væske med retur fra fordamperen – med et betydeligt ekstra elforbrug til følge.
I anlæg, hvor der bruges andre kølemidler end ammoniak, anvender man som regel direkte ekspansion (DX). Denne teknologi medfører normalt også store tab pga. kravet om overhedning – også her med et betydeligt ekstra elforbrug til følge. Til gengæld giver teknologien mulighed for både enklere og billigere anlægsinstallationer. DX-teknologien har dog aldrig for alvor vundet indpas i industrielle ammoniakanlæg, da den er svær at styre pga. den ekstremt høje latente varme, som ammoniak har – og dermed lave massestrøm. Olie og især vand, som altid er indeholdt i industrielle ammoniakanlæg, giver også ekstra udfordringer, når DX-teknologien bruges til fordamperne.

FAKTA

• Ammoniak er det foretrukne kølemiddel i industriel køling.
• Ammoniak er et effektivt, miljøvenligt og økonomisk fordelagtigt kølemiddel.
• Ammoniak har gode termodynamiske egenskaber.
• Ammoniak er giftigt og svagt brandbart.


Panasonic lancerer naturlig CO₂-opløsning til kommerciel køling
Panasonic lancerer nu sin hidtil mest kompakte køleløsning til kommercielt brug
Den nye VF-serie består af CO₂-baserede kondenseringsenheder, der giver den optimale køleløsning til supermarkeder, skoler og sygehuse. Hvis man tager fødevareindustrien som eksempel, kan køleproblemer medføre dyre konsekvenser, da store fødevaremængder skal kasseres. Med Panasonics nye, pålidelige CO2-løsning får brugeren et system, der ved den rette temperatur kan holde madvarer friske året rundt samtidig med, at man maksimerer energieffektiviteten. Panasonics CO2 VF-serie findes i to versioner med to forskellige fordampningstemperaturer: En med fordampning ned til -20 grader celsius og en, der kan fryse ned til -45 grader celsius. Fordampningen kan let justeres i forskellige trin for at spare mest mulig energi. Ved hjælp af CO2-baserede kondenseringsenheder sikrer VF-serien optimale temperaturer til at holde maden frisk i lang tid. Det passer perfekt til store, kolde rum som på skoler og hospitaler. VF-serien har også et lavt lydniveau, kun 35,5 dB (A). VF-serien har en høj energiydeevne med en SEPR-kølehastighed på 3,83 og en SEPRfrysehastighed på 1,92. Det giver en vigtig miljømæssig fordel, men også en betydelig økonomisk besparelse, da enhederne giver brugerne lave omkostninger sammenlignet med tidligere modeller på markedet, der ikke anvender miljøvenlige kølemidler. VF-seriens kondenseringsenhed kan give op til 25 procent lavere omkostninger ved frysning og 16 procent lavere ved kølning1. Med udviklingen af mere bæredygtige produkter ønsker Panasonic at hjælpe fødevareindustrien til at blive mere miljøvenlig. Den nye VF-serie giver ikke kun detailhandlere og fødevareforretninger mulighed for langsigtede besparelser, den giver også bedre betingelser for at opfylde fremtidige kølebestemmelser fra EU. VF-serien indeholder derudover et komplet sæt forprogrammerede panelcontroller, ekspansionsventil og censorer til sikring af hurtig og sikker installation.

Advansor – CO2-køleanlæg til industriel anvendelse efterspørges i industrien af flere årsager
- blandt andet disse 2, som du kan læse om her

Miljøbevidsthed
For at leve op til Kigali-aftalen, hvor næsten 200 nationer i 2016 godkendte at begrænse den globale opvarmning ved at reducere 90% af HFC' gasserne.

Det er dermed en fremtidssikret løsning!

Besparelser
Højere energieffektivitet, særligt ved dellast, forbedret COP og et stort varmegen-vindingspotentiale er meget vigtige faktorer såvel som de lavere installations- og drifts-omkostninger samt omkostningerne til service- og vedligehold der også er væsentligt lavere.


Panasonic opruster på kølefronten i Danmark
Innovative og energivenlige køleløsninger er et brandvarmt emne i Danmark, og Panasonic har svarene. Derfor øger selskabet indsatsen på det danske marked for køleanlæg, og nyansatte Jakob Elvstrøm Bærholm skal løfte opgaven.

Panasonics enhed for køle- og opvarmningsløsninger vækster fortsat betydeligt i Danmark. For at imødekomme de mange nye efterspørgsler har man pr 01.01 2015 ansat Jakob Elvstrøm Bærholm som key account manager. Jakob Elvstrøm Bærholms primære fokusområde bliver at øge salget og servicere Panasonic Heating and Coolings kunder - særligt inden for køleområdet.

"Selvom vi har vækstet kraftigt på industrien de seneste år, viser vores temperaturmålinger, at der fortsat er et brandvarmt potentiale for at udbrede kendskabet til vores energibesparende og miljøbeskyttende løsninger i Norden. Vi vil nu styrke indsatsen over for både industrien og detailhandlen," siger Jakob Elvstrøm Bærholm, key account manager hos Panasonic Heating and Cooling Danmark

Panasonic stræber altid efter at sikre så energi- og miljøvenlige løsninger som muligt, og for nyligt blev selskabet kåret som  verdens grønneste teknologivirksomhed.

"Hos Panasonic er vores mål at bidrage til grønnere løsninger. Det gavner os alle sammen. I løbet af de næste par måneder vil vi introducere en række nye initiativer på det danske marked, som i fremtiden vil gøre det nemmere for vores kunder at sætte et grønnere aftryk," siger Jakob Elvstrøm Bærholm.

For mere information, kontakt venligst

Jakob Elvstrøm Bærholm, Key Account Manager, Panasonic Heating and Cooling Danmark

Tlf. +45 20564234

jakobelvstrom.baerholm@eu.panasonic.com


ICS fusionerer til stærk industriel kølevirksomhed
ICS Roskilde A/S og ICS Industrial Cooling Systems A/S i Vojens har efter længere tids samarbejde pr. 1. oktober 2013 officielt fusioneret til ICS Industrial Cooling Systems A/S (ICS). Bag ICS står ejerne af de to fusionerede virksomheder, Jan Lund Pedersen og Lars Christiansen, med hver deres respektive Holding selskaber.

ICS fusionerer til stærk industriel kølevirksomhed

ICS Roskilde A/S og ICS Industrial Cooling Systems A/S i Vojens har efter længere tids samarbejde pr. 1. oktober 2013 officielt fusioneret til ICS Industrial Cooling Systems A/S (ICS). Bag ICS står ejerne af de to fusionerede virksomheder, Jan Lund Pedersen og Lars Christiansen, med hver deres respektive Holding selskaber.
Formålet med fusionen er at skabe en fælles stærk virksomhed på det industrielle og semi-industrielle kølemarked, hvor især mejerimarkedet, samt nichemarkedet Frugt og Grønt lagring og modning spiller en stor rolle for ICS. De fælles kompetencer gør ICS i stand til at løfte endnu større opgaver fremover. Senest blev det bevist ved en innovativ varmepumpeløsning for Energicentralen i Bjerringbro, solgt af ICS Energy.

ICS Energy forbliver uændret

I forbindelse med fusionen fastholder de to holdingselskaber det fælles ejede selskab ICS Energy A/S som et selvstændigt salgsselskab med fokus på industrielle varmepumpeløsninger. Selskabets formål er udelukkende at lave de bedste energioptimerede varmepumpeløsninger for kundens applikation uafhængig af varmepumpeproducent.

ICS - en seriøs spiller på markedet for industriel køling

"Vi ser fusionen som det næste naturlige spring for vores virksomheder for at vokse og blive mere konkurrencedygtige i et marked med relativ få spillere, men hvor opgaverne kun bliver større, og kravene stiger". Det udtaler de to ejere, Jan Lund Pedersen og Lars Christiansen, og pointerer samtidig, at de ønsker at fastholde nuværende kunder og kompetenceområder.

"Med fusionen af ICS har vi lagt grundstenen for en yderst seriøs industriel kølevirksomhed, hvor vi får et tættere samarbejde med OEM leverandører og dermed bliver i stand til at tage endnu større opgaver ind", slutter de to ejere.

For yderligere information kontakt:

Jan L. Pedersen
Telefon: 40 74 83 75
E-mail: jlp@icsenergy.dk