Vandkøleanlæg

Et vandkøleanlæg fungerer ved at det køler en recirkulerende vandkreds, som så leverer køling til et vilkårligt antal køleforbrugere, maskiner, processer, køleflader, etc. Et vandkøleanlæg er en effektiv og driftssikker løsning til køling af maskiner, komfortkøling i bygninger, proceskøling og køling for ventilation. Beregningsværktøj til at effektivisere og optimere energiforbruget inden for forskellige køletekniske områder - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om vandkøleanlæg:


2K Klima- og Køle Distributøren

Odensevej 128
4700 Næstved
Tlf. 28 88 66 74
E-mail: jens@2k.dk

www.2k.dk

Kompetencer: Vandkølingsanlæg, køleanlæg, varmepumper, fancoil & fancoils, chillere, Downflow & Upflow & Inrow & bagdørskøle & EDB fancoil, affugtere, lufttæpperKølebaffel & kølebafler, Tørkølere (frikølere), Kondensatorer (Luft- & Vandkølede), On-Rak (EDB Køling), Luftkølere (Køle- & Frostrum), Ventilationscentraler (AHU), Rooftop, Pladevarmevekslere (Loddede og pakninger), varmevekslere, Kølekompressorer, SABIANA fancoils, Kalorifere

Læs mere om 2K Klima- og Køle Distributøren


Dæncker Køleinventar ApS

Fynsvej 9
5400 Bogense
Tlf.: +45 6481 3111
E-mail: info@daencker.dk

www.daencker.dk

Kompetencer: Fryserum, kølerum, fryseanlæg, køleanlæg, kølediske, kølemontrer, køleaggregater, industrikøleskabe, isterningmaskiner, industrifryseskabe, frysehuse, fryseborde, køleskabe til kemi, køleborde, bordkølere, kølesystemer, blæstfrysere, kølehuse, blæstkølere, isknusere, kølemaskiner, skælismaskiner, køleelementer, brudismaskiner, frysereoler, kølereoler, is i fryserum, impulskølere, kølegondoler, køleteknik, frysegondoler, affaldskølere, vandkøleanlæg

Læs mere om Dæncker Køleinventar ApS


SA-AL Køleteknik ApS

Stavneagervej 8
8250 Egå
Tlf.: 86 22 62 88/ Vagttelefon:86 30 07 26
E-mail: sa@koleteknik.dk

Kolding afd.: Esbjergvej 16 A, 6000 Kolding, Tlf.: 86 30 07 26

Aalborg afd.: Indkildevej 12 B, 9210 Aalborg SØ, Tlf.: 96 34 20 22

www.koleteknik.dk

Kompetencer: Køleanlæg, miljøvenligt CO2-køleanlæg, fryseanlæg, frostrum, kølemontører, varmepumper, køleteknik, klimaanlæg, vandkøleanlæg, varmegenvinding, ismaskiner, køleskabe, fryseskabe, aircondition

Læs mere om SA-AL Køleteknik ApS


Vojens Køleteknik A/S

Tingvejen 42D
​6500 Vojens
Tlf.: 74 54 21 76
E-mail: salg@voko.dk

www.voko.dk

Kompetencer: Køleanlæg, kølerum, kølemontører, frostrum, fryseanlæg, køleteknik, kølesystemer, CO2 kølesystemer

Læs mere om Vojens Køleteknik A/S


Mere viden om vandkøling og vandkøleanlæg:

Vandkøling med vandkøleanlæg er en metode til fjernelse af varme fra komponenter og industrielt udstyr. I modsætning til luftkøling anvendes vand som varmeleder. Vandkøling er almindeligt anvendt til køling i biler med forbrændingsmotorer og store industrielle faciliteter såsom damp elværker, vandkraftanlæg generatorer, olieraffinaderier og kemiske anlæg. Andre anvendelser omfatter køling af tønder maskingeværer, køling af smøreolie i pumper, til køleformål i varmevekslere, køle produkter fra tanke eller kolonner, og for nylig, køling af forskellige større komponenter i high-end pc'er. Den vigtigste mekanisme til vandkøling er konvektiv varmeoverførsel.

Med vandkøleanlæg bliver varme ved hjælp at vandet fjernet fra en maskine eller et system. Kølevand kan recirkuleres via et recirkulerende system eller anvendes i en enkelt passage med ét gennemløb afkøling (OTC) system. Recirkuleringssystemerne kan være åbne, hvis de afhængige af køletårne eller køling damme at fjerne varme eller lukket, hvis fjernelse af varme opnås med ubetydelig fordampningstab af kølevand. En varmeveksler eller kondensator kan holde de ikke-kontakt kølevand fra et fluid bliver afkølet, eller kontakt kølevand kan direkte indvirke på emner som savklinger hvor faseforskel tillader let adskillelse. Miljøregler understreger de reducerede koncentrationer af affaldsprodukter i berøringsfri kølevand.

Fordele
Vand er billig og ikke-toksisk. Fordelene ved anvendelse af vandkøling og vandkøleanlæg i luftkøling indbefatter vand er højere specifik varmekapacitet, densitet og varmeledningsevne. Dette tillader vand at overføre varme over større afstande med meget mindre volumenstrøm og reducerede temperaturforskel.

Til køling af CPU-kerner dens primære fordel er, at dens voldsomt øget evne til at transportere varmen væk fra kilden til en sekundær køleflade giver mulighed for store, mere optimalt designet radiatorer stedet for små, ineffektive finner monteret direkte på varmekilden.

Vandkappen rundt om en motor er også meget effektiv til at dæmpe mekaniske støj, hvilket gør motoren lavere. Men den primære ulempe er, at det koster betydeligt mere end en luftkølet motor system.

Ulemper
Vand accelererer korrosion af metaldele og er en gunstig medium for biologisk vækst. Opløste mineraler i naturlige vandforsyninger koncentreres ved inddampning, hvorved aflejringer kaldet skala. Kølevand ofte kræver tilsætning af kemikalier for at minimere korrosion og isolerende aflejringer af skala og begroning.

Et åbent vandkølingssystem gør brug af fordampningskøling, sænkning af temperaturen af den resterende (ikke-evaporeret) vand. Denne metode var almindelig i begyndelsen af forbrændingsmotorer, indtil kedelstensopbygning blev observeret fra opløste salte og mineraler i vandet. Moderne åbne kølesystemer kontinuerligt spilder en brøkdel af recirkulerende vand som udblæsning til at fjerne opløste faste stoffer i koncentrationer lave nok til at forhindre dannelse af kedelsten. Nogle åbne systemer anvender billig vand fra hanen, men det kræver en højere udblæsning satser end deioniseret eller destilleret vand. Rensede vandsystemer stadig kræver udblæsning til at fjerne ophobning af biprodukter af kemisk behandling for at forebygge korrosion og begroning.


2K – ekspert i Køleanlæg med Naturlige Kølemidler
Vores vandkølingsanlæg kan anvendes til køling af vand eller glykol ved hjælp af naturlige kølemidler som CO2 (R744) og propan (R290) samt det miljøvenlige HFO kølemidlet R1234ze, men vi har selvfølgeligt også anlæg med de traditionelle HFC kølemidler, R410A, R32 eller R134a.

Et vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (Chiller) er en maskine, der fjerner varme fra en væske via en damp-kompression eller absorption kølecyklus.
Den afkølede væske kan derefter cirkuleres gennem en varmeveksler til afkøling af udstyr, eller en anden processtrøm (såsom luft eller procesvand).

Decentrale køleaggregater (vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere)) er sædvanligvis små i størrelse og kølekapacitet. Centraliseret kølere (vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere)) har generelt meget store kapaciteter.

Kølet vand bruges til at køle og affugte luften i større kommercielle-, industrielle- og institutionelle- (CII) faciliteter. Vandkølere (vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere)) kan være vandkølet, luftkølet, eller fordampningskølede. Vandkølede chillere bruger køletårne, tørkølere / frikølere eller procesvand på kondensatorsiden, som forbedrer kølemaskinernes termodynamisk effektivitet i forhold til luftkølede chillere. Dette skyldes varmeoverførslen sker ved eller nær luftens wet-bulb temperatur snarere end den højere, undertiden meget højere, tør-bulb temperatur. Fordampnings kølede vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere) har højere effektivitet end luftkølede vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere), men lavere end vandkølede vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere).

Som et nødvendigt biprodukt, skaber køling spildvarme, der skal føres væk til omgivelserne eller, for større effektivitet, genvindes til opvarmning.
Overvejelser man bør gøre sig ved design og valg af chillere omfatter ydeevne, effektivitet, vedligeholdelse, og produktets miljøpåvirkning i sin livscyklus.

Vandkølede vandkølingsanlæg / vandkøleanlæg (chillere) er typisk beregnet til indendørs installation og drift, og kondensatoren køles af en ekstern enhed, som f.eks. køletårn, eller tørkøler.

Læs mere om vores Vandkølingsanlæg her