Prototyper

Definitionen på prototyper er en foreløbig udgave af et produkt, der fremstilles inden der påbegyndes en egentlig elektronikproduktion af det. Leverandører af prototyper finder du i listen på denne side.

Leverandører af og viden om prototyper:


BTTB Elektronik ApS

Gørtlervej 3D
7600 Struer
Tlf.: 93 10 21 05
E-mail: kontakt@bttb.one

www.bttb.one

Kompetencer: Box-build, Elektronik, Elektronikproduktion, Fleksibilitet, Funktionstest, Håndmontage, Komponentindkøb, Kvalitet, Kvalitetslodning, Printmontage, Produktionsmodning, Prototyper, Rework, SMD-montage, Testfixtur, Underleverandør

Læs mere om BTTB Elektronik ApS


DENCKER A/S

Færøvej 2
7900 Nykøbing Mors
Tlf.: (+45) 97 72 48 48
E-mail: dencker@dencker.net

www.dencker.net

Kompetencer: CAD-CAM, Plastemner, Plastsprøjtestøbning, Sprøjtestøbning, Værktøjsfremstilling, 3D print, 3D scanning, Fræsning, CNC fræsning, Gnist, gnistarbejde, Trådgnistning, Sænkgnistning, Lasersvejsning, Protyper, Proto type værktøjer, Prototypefremstilling, Produktudvikling, Konstruktion, Service, Service af støbeværktøjer, Reparation, Reparation af støbeværktøjer, Støbeforme, Dreje, Drejning, CNC drejning, Slibning, CNC bearbejdning, CNC fremstilling, Plastproduktion

Læs mere om DENCKER A/S


EKTOS A/S

Farvervej 35
8800 Viborg
Tlf.: +45 7070 1499
E-mail: info@ektos.net

www.ektos.dk

Kompetencer: Printkort, Printlayout, Printmontage, Printplader, Printproduktion, Apparatmontage (box-build), CE-mærkning, Elektronikproduktion, Elektronikprøvning, Elektronikudvikling, EMC, EMC-test, PCB, Prototyper, SMD montage

Læs mere om EKTOS A/S


KB Metal ApS

kb metal

Energivej 9
9300 Sæby
Tlf. 98864066
E-mail: kb@kbmetal.dk

www.KBMetal.dk

kompetencer: CNC drejningCNC fræsningspåntagende bearbejdning, Automatdrejning, CNC drejning 5-akslet, CNC fræsning 5-akslet, automatsavning, robothåndtering, overfladebehandling, CAD-CAM, hjælp til udvikling af prototyper, hjælp til optimering af eksisterende emner

Læs mere om KB Metal ApS


LS Control A/S

ls control

Industrivej 12, Gelsted
4160 Herlufmagle
Telefon: (+45) 5550 5550
E-mail: lsc@lscontrol.dk

www.lscontrol.dk

Kompetencer: Styring og regulering, Affugtning, Aktive komponenter, Anden software, Automatiseret, Automatisering, El - og elforsynings produkter, El- og styretavler, Elektronik, Elektronik måling, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elektroniske styringer, Embedded software, Energibesparelser, Flowsensorer, Forbrugsvarer - teknik, Frekvensomformere, Frekvensomformere mv., Fugtstyring, HMI (Human Machine Interface), Industriel IT, software mv., Instrumentering, Invertere, ladere, omformere, strømforsyninger mv., Kompetencer, Konstruktion og udvikling, Kvalitetsstyring og test, Køle og klimaanlæg, Måleudstyr, Manuel, Maskiner, Medico industri, Passive komponenter, Printplader, Processtyringsanlæg og software, Produkter, Produktudvikling, Programmering, Prototyper, Punktudsugning, Rådgivere, Radiostyrede løsninger, Rumudsugning, Sensorer og måleudstyr, Software, Softwareprogrammer, Sourcing, Special industrier, Styringer, Styringer mv., Svejserøgsudsugning, Temperaturmålere, termometer, Test og kontroludstyr, Transformere mv., Trykmåling, Udsugning, Underleverandør, Ventilation, udsugning, kompressoranlæg mv., Ventilationsudstyr

Læs mere om LS Control A/S


MR Industries ApS

Sandvadvej 20
5210 Odense NV
Tlf.: 60 46 31 65
E-mail: mr@mr-industries.dk

www.mr-industries.dk

Kompetencer: Drejning, fræsning, cnc drejning, cnc fræsning, prototyper, underleverandør, langdrejning, værktøjsslibning

Læs mere om MR Industries ApS


Rasi Maskinfabrik A/S

Snedkergårdsvej 24 Hørby
9300 Sæby
Tlf: 4015 8275
E-mail: lj@rasi.dk

www.rasi.dk

Kompetencer: CNC bearbejdning, 5- akset CNC-drejning, 5-akset CNC-fræsning, robothåndtering, automatsavning, overfladebehandling, CAD-CAM, udvikling af prototyper, optimering af eksisterende emner

Læs mere om Rasi Maskinfabrik A/S


TME - Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLAND

web

Kompetencer: elektroniske komponenter, elektronikkomponenter, laboratorium strømforsyninger, Halvledere, Indlejrede og IoT Systems, Stik, Sikringer, Afbrydere og omskiftere, Lyd Kilder, Relæer og kontaktorer, Transformere og ferritkerner, Ventilatorer, køle- og varmesystemer, Ledninger og kabler, Mekanik, Kabinetter, Automatisering, Pneumatik, Arbejdspladsudstyr, Robotter og prototypefremstilling, elektroniske komponenter distributør

Læs mere om TME – Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.


LENZE – Bedre værktøjer til digital engineering


04.feb 2019


Lenze udvikler nye værktøjer og services baseret på digital tvilling

Produktion bliver stadig mere digitaliseret hvorimod den digitale transformation i forbindelse med konstruktion og udvikling endnu ikke er så langt. Den digitale tvilling findes, men der mangler stadig en gennemgående værktøjskæde. Lenze arbejder stærkt sammen med maskinbyggere omkring tilpasning og udvidelse af sine værktøjer og services for at lukke dette hul.

Maskinkonstruktion er under både tids- og omkostningspres: leveringstider skal overholdes, aftalte specifikationer skal følges og software skal tilpasses under idriftsættelse samtidig med at kunden presser på. Når der opstår problemer, sker det ofte, at der skal flere forsøg til, før prototypen stemmer fuldstændig overens med kundens ønsker. Og så passer omkostningskalkulerne ikke længere.

Digital engineering er svaret på dette dilemma. Med den digitaliserede udviklingproces er det muligt at teste mere nøjagtigt i den tidlige projektfase, at understøtte programmering af applikationssoftware og at bane vej for den virtuelle idriftsættelse. Og det er positivt for maskinbyggeren: kortere udviklingstid med færre ressourcer og hurtigere time-to-market. Kundens ønsker opfyldes allerede i første forsøg og fastlagte specifikationer overholdes.

Fra enkeltstående løsninger til en kæde af værktøj – den digitale tvilling er en god start
Den digitale tvilling er med til at skabe sådanne fremskridt. Informationer om komponenter, maskiner og anlæg gemmes og videregives problemløst uden tab til de forskellige trin af udviklingsprocessen, til den løbende drift og vedligeholdelse og helt til slutningen af maskinens levetid. Men stadig eksisterer der i udviklingsprocessen for mange enkeltstående løsninger, som ikke kan udveksle data uden store omkostninger. Uden en gennemgående informationskæde opnås ingen positive resultater af digital engineering.

Det gælder derfor om at udvikle en gennemgående kæde af værktøjer baseret på en standardiseret digital tvilling, i det mindste inden for en lukket producent verden. Lenze har besluttet at følge den vej og tage sine kunder med på et tidligt tidspunkt. Lenze ser digital engineering som en af industriens vigtigste innovationskræfter, der vil præge fremtidens temaer.

Videre- og nyudviklinger
Udviklingen hos Lenze tager udgangspunkt i de værktøjer, som brugere allerede kender til, som f.eks. Lenze FAST application software toolbox. Dertil kommer nye applikationer, som er udviklet specielt med henblik på digital engineering. Basis er her Lenzes Innovative Automation koncept. Med det kan maskinbyggeren konfigurere og parameterisere sin applikation med mekatroniske maskinmoduler og automatisk generering af software. Med en VR eller Hololens brille vises en virtuel maskine som Augmented-Reality-Objekt i 3D med simulerede simple forløb. Fejl og problemer opleves således tidligt i projektfasen og kan løses med færre omkostninger, end hvis de først blev opdaget senere i implementeringen.

FAST Application Software Toolbox, der gør det meget nemt at udvikle en modulær maskinstyring, udbygges til at være software framework, som kan arbejde både med den digitale tvilling men også danne basis for den automatiske code generering. Dertil suppleres med features til automatisk code-testing, som yderligere vil aflaste R & D afdelingen. Der arbejdes på en ny applikation, lignende det populære Drive Solution Designer værktøj, som ikke kun dækker motion control men også den komplette maskinautomation.

Ved hjælp af yderligere værktøjer kan maskiner og anlæg simuleres på diverse trin, som stiller forskellige krav til computing time og calculating capacity: lige fra mekanik, drevteknik og motion applikationer helt til automationssystemer og komplette produktionsprocesser – det gælder altså ikke kun de grundliggende egenskaber men de kundetilpassede konstruktioner med mange konkrete detaljer. Med tilstrækkelig regnekraft idriftsættes virtuelt.

I den digitale tvilling findes alle nødvendige data, som leverer værdifuld information om maskinbyggerens nye services og forretningsmodeller. Standardiserede datamodeller og -formater forenkler data og brugen af cloud applikationer, f.eks. machine learning applikationer og brugen af big data analyser, som er nød-vendige i IIoT.

Tæt forbundet med markedet
På messer præsenterer Lenze allerede de første værktøjer, prototyper og konceptstudier for at vise kunderne, hvor deres R & D kan fokusere i fremtiden. Kunderne opfordres til at give deres feedback og definere deres krav. På den måde udvikler Lenze værktøjer, som er tæt forbundet med markedets behov. Lenze positionerer sig således som udbyder af Industri 4.0 og IIoT løsninger og påtager sig en førende rolle i digitaliseringen af industrien