Kraftvarmeanlæg

Kraftvarmeanlæg er kendetegnet ved at der produceres både el og varme på samme anlæg. Det effektive ved kraftvarmeanlæg og kraftvarmeproduktionen, er at den varme, der dannes under el-produktionen, udnyttes fuldt ud - Og dermed ikke går til spilde

Leverandører af og viden om Kraftvarmeanlæg:


BRUGG Denmark A/S

Erritsø Møllebanke 35
7000 Fredericia
Tlf.: +45 7020 4955
E-mail: info.bpdk@brugg.com

www.skafte.as

Kompetencer: Fjernvarmerør, Gevindfittings, Lækagesporinger, Lækagesøgninger, Messing fittings, Muffer, Præisolerede rør, Rørsystemer

Læs mere om BRUGG Denmark A/S


GEMINA TERMIX A/S

Navervej 15-17
7451 Sunds
Tlf.: 97 14 14 44
E-mail: mail@termix.dk

www.termix.dk

Kompetencer: Vandvarmere, Fjernvarme, Varmevekslere, Compactstationer, Vekslere, Fjernvarmeunits, Beholdere, Fjernvarme anlæg, Fjernvarmestationer, Varmeanlæg

Læs mere om GEMINA TERMIX A/S


Linka Energy A/S

Nylandsvej 38
6940 Lem St
Tlf.: 97341655
E-mail: linka@linka.dk

www.linka.dk

Kompetencer: kraftvarmeanlæg, energioptimering, opvarmning, biobrændsler. kedler

Læs mere om Linka Energy A/S


Schneider Electric Danmark A/S


Lautrupvang 1
2750 Ballerup
Tlf.: 88 30 20 00

www.schneider-electric.dk

Kompetencer: Alarmanlæg, Antenneanlæg, Batterier, Belysning, El - og elforsynings produkter, El anlæg, El- og styretavler, El-installation, Elektriske isolationssystemer, Elektromotorer, Generatorer, Elektronikmontage, Elektronikudvikling, Elforsyningsprodukter, Energibesparelser, Energiprojekter, Energisektor - service og vedligehold, EX-udstyr, Flugtvejsarmaturer, Frekvensomformere, Installationsmateriel, Invertere, Ladere, Omformere, strømforsyninger, Kabel- og rørgennemføringer, Kabelrør, Kabelskabe, Kabinetter, Kabler, Koblingskabe, Luftledningsmateriel, Målere, måleinstrumenter, Montage, Muffer, Projektering af energianlæg, Relæer, Samtaleanlæg, Sikkerhedsbelysning, Sikringer, Styringer, Teknisk dokumentation, Tele og svagstrøm, Transformere, Transformerstationer

Læs mere om Schneider Electric Danmark A/S


VETO Kedler

Østergade 33
4140 Borup
Tlf.: 40 30 78 05
E-mail: info@vetokedler.dk

www.vetokedler.dk

Kompetencer: Kedler, varmeløsninger, varmecentraler, biobrændsler, stoker kedler, styresystemer, varmluftproduktion

Læs mere om VETO Kedler


Weiss ApS

Aalborgvej 53
9560 Hadsund
Tlf.: 96 52 04 44
E-mail: service@weiss2energy.eu

www.weiss2energy.eu

Kompetencer: Kedler, Weiss biomasseanlæg, Weiss affaldsanlæg, energianlæg, kraftvarmeanlæg, service, reservedele, reparationer, stoker, aksesnegl, transportsnegle, siloer, posefiltre

Læs mere om Weiss ApS


Første spadestik – Nyt CO2 Neutralt kraftvarmeværk i Sindal skal reducere varmepriser
Hjørrings borgmester Arne Boelt(A) og Sindal Varmeforsynings formand Bjarne Christensen tog første spadestik til opførelsen af et nyt banebrydende CO2-neutralt kraftvarmeværk, som i fremtiden skal forsyne varmeforbrugerne i Sindal med miljøvenlig fjernvarme

Den nye multibrændselsovn, der både producerer strøm og varme, har så lav udledning af emissioner, at Sindal belønnes med tilskud fra staten, så varmepriserne holdes nede og forbrugerne derved undgår en årlig stigning på mindst 5000 kr.

Sindals nye Kraftvarmeværk har et danskudviklet, brændselsfleksibelt forgasningsanlæg, som i modsætning til andre biomasseanlæg, gør det muligt at bruge alle mulige forskellige former for brændsler, der så omdannes til strøm og varme – f.eks. haveaffald, træer og grene, men også gyllefibre, affald fra bryggerier, mv. kan puttes i det nye anlæg.

- Vi har brugt en del år på at undersøge markedet for et nyt anlæg, der skal erstatte det naturgasfyrede anlæg, når det i 2019 ikke længere er rentabelt at benytte naturgas til fjernvarme. Med dette nye og banebrydende anlæg fra Dall Energy, der udleder under 100 mg NOx og derved er et af verdens mest miljøvenlige anlæg, kan vi som minimum holde varmepriserne nede. Men hvis det går som forventet, så får vores brugere lavere varmepriser, forklarer Bjarne Christensen, der er formand for Sindal Varmeforsyning.

Staten belønner nemlig forgasningsanlæg, der producerer strøm med meget lave emissioner (under 100 mg/Nm3). Det betyder, at Sindal Varmeforsyning får et pris-tilskud på den strøm, anlægget producerer. På den måde kan varmepriserne hos forbrugerne i Sindal reduceres yderligere.

Første anlæg hvor affald på genbrugspladsen bliver til varme
Det er den danske leverandør af biomasse teknologi, Dall Energy, der de senere år har vundet en række priser inden for biomaseteknologi, der har udviklet multibrændselsovnen. Ovnen er en videreudvikling af de første anlæg, der bl.a. allerede kører i Bogense og Sønderborg, men udledningen af emissioner er forbedret væsentligt, samtidig med, at det nu er muligt at anvende flere brændsler som f.eks. affald fra haver og savværker.

- Dall Energy har garanteret at udledning af NOx er under 100 mg/m3 hvilket er under halvdelen af, hvad der er normalt. Anlægget kan også køre med forskellige brændsler, f.eks. haveaffald, så vi regner med at kunne bruge lokale ressourcer. Det betyder reelt set, at når vores borgere afleverer grønt affald på genbrugspladsen, så får de det tilbage som varme i radiatoren, forklarer Jesper Skrubbeltrang, driftsleder for Sindal Varmeforsyning.

Fremtidens teknologi
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har støttet udviklingen af biomasse teknologien, fordi det har potentialet til at blive fremtidens teknologi – både i Danmark og internationalt. Og det er da også en stolt borgmester

EUPD er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

- I Sindal kan man med det nye anlæg være stolte af, at man på innovativ vis formår at levere miljøvenlig strøm og varme. Med den EUDP-støttede teknologi er det nu muligt at anvende grønt affald til at forsyne Sindals borgere i fjernvarmen, forklarer energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Det nye kraftvarmeværk koster 65 millioner kr. at opføre og anlægget forventes driftsklar til varmesæsonen 2018/2019