TOC – Total Organic Carbon

TOC – Total Organic Carbon måler organiske kontamineringsniveauer og er dermed en særdeles vigtig indikator for den generelle vandkvalitet. Måling af TOC – Total Organic Carbon kan enten foretages direkte i processen, med et bærbart instrument ved specifikke udvalgte punkter eller ved manuel udtagning af prøver til laboratoriet eventuelt med en tilknyttet multisampler enhed

Leverandører af og viden om TOC – Total Organic Carbon:


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk.sc@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


Insatech – Anvender du certificeret TOC-referencemateriale?
Minimér risici og eliminér variabler ved at anvende Sievers certificerede vials og standarder

Når du måler TOC i et laboratorie eller i et sterilt rum, er det vigtigt at kunne minimere forureningsrisici og mindske antallet af testvariabler i din analyse. Er dit referencemateriale ikke af den højeste kvalitet og produceret i et omhyggeligt styret miljø, så kan det resultere i testfejl, afvigelser, problemer med målingernes kvalitet og i værste fald nedetid.

Sievers standarder og vials er alle produceret og kontrolleret under strenge krav og det betyder, at de både er ISO 17034 og ISO/IEC 17025 akkrediterede. Disse certificeringer sikrer, at produkterne overholder de høje krav, både under produktion og ved testprocedurer, hvor alle usikkerhedsfaktorerne er taget i betragtning.

Alle Sievers standarder er klar til brug ved levering, og der medfølger selvfølgelig et certifikat, som verificerer sporbarheden, den samlede nøjagtighed og den anbefalede holdbarhed. Suez udarbejder desuden skræddersyede løsninger, og det giver dig mulighed for at få et kalibrerings- eller verifikationssæt, der passer til lige netop din Standard Operating Procedure (SOP).

Udover Sievers akkrediterede standarder og vials kan vores kalibreringslaboratorie desuden hjælpe dig med on-site akkrediteret kalibrering af dine Sievers TOC-instrumenter.

Vil du vide mere, så kontakt Sarah Omø Nielsen +45 2761 4517, son@insatech.com