Ledningsevnemåling

Ledningsevne målere er instrumenter som kan måle og registrere, koncentrationen af opløste salte. PH målerne anvendes mange steder i industrien og ofte i forbindelse med kontrol af CIP væsker (Clean In Proces). De benyttes også i forbindelse med grundvandssænkninger, som kontrol for indtrængende urent eller salte vande.

Leverandører af og viden om Ledningsevnemåling:


Baumer A/S

Runetoften 19
8210 Aarhus V
Tlf.: +45 89317611
E-mail: info.dk@baumer.com

www.baumer.com

Kompetencer: Encodere, Fotoelektriske sensorer, Induktive Sensorer, Kapacitive sensorer, Ledningsevne målere, Magnetiske sensorer, Niveau switch, Speed switche, Tachogeneratorer, Temperaturfølere, Temperaturtransmittere, Tryktransmittere, Ultralyd sensorer, Vinkel sensorer, Vision sensorer

Læs mere om Baumer A/S


Eberhardt Procesinstrumentering

eberh

Baldersbuen 15 A
2640  Hedehusene
Telf.: 45 89 33 66
E-mail: info@eeberhardt.dk

www.eeberhardt.dk

Kompetencer: Procesinstrumentering, niveaumåling, flowmåling, trykmåling, vakuum, temperaturmåling, analysemåling

Læs mere om Eberhardt Procesinstrumentering


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk.sc@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


Insatech A/S

Næstvedvej 73C
4720 Præstø
Tlf.: +45 5537-2095
E-mail: mail@insatech.com

web

Kompetencer: Afspærringsventiler, Butterflyventiler, Dataloggere, Flowmålere, Flowmåling, Fugtindholdsmålere, Fugtmåler, Kalibrering, Kalibrering af udstyr, Kalibreringsudstyr, Kontraventiler, Kontrolventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Ledningsevne-måling, Linieskriver, Manometre, Mekaniske ventiler, NAMUR ventiler, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, pH-måling, Pitotrør, Positioner, Procesventiler, Procesudstyr, Regulering, Reguleringsventiler, Service af procesudstyr, Sikkerhedsventiler, Skibsventiler, Spadeventiler, Sædeventiler, Temperatur, Temperaturfølere, Temperaturmåling, TOC – Total Organic Carbon, Trykkalibrator, Trykmåling, Tryktransmittere, Tørstofsmålere, UV lys, Validering, Vandbehandling, Vandindhold, Viskositetsmåling

Læs mere om Insatech A/S


Lisco Analytical ApS

Naverland 2
2600 Glostrup
Tlf.: +45 3990 3905
E-mail: sales@liscotech.dk

www.liscotech.dk

Kompetencer: ViskosimetreRefraktometre, Brix-Meter, Wedgewood Fotometer Service Parts, Proces Spektrometer, Proces Viskosimeter, Proces Tomografi, Skumdetektorer, Niveaumålere, Ledningsevnemålere, Slamtørstofmålere, Viskositets måling

Læs mere om Lisco Analytical ApS


Medico Support A/S

Marielundvej 46C 2.TH.
2730 Herlev
Tlf.: 44 94 11 00
E-mail: kontakt@medico-support.dk

www.medico-support.dk

Kompetencer: Temperaturloggere, Tryk- og fugtloggere, Trådløse dataloggere, Partikeltællere, Airsampler, Dugpunktstransmittere, Iltmålere, Gasanalysatorer, RH og temperatur kalibratorer, Hygrometre, Processudstyr, Flowkalibratorer, Kalibrering af temperatur, Kalibrering af fugt, Kalibrering af tryk/vacuum, Kalibrering af ledningsevne, Kalibrering af gas flow, Kalibrering af airsamplers, Validering af køle/-fryseskab, klimarum, inkubator, frysetørrer og temperaturbade, kvalificering, validering

Læs mere om Medico Support A/S


Metrohm Nordic ApS

Smedeland 7
2600 Glostrup
Tlf.: 70 200 561
E-mail: mail@metrohm.dk

www.metrohm.dk

Kompetencer: Spektrometre, titratorer, lonkromatografi, pH/ioner og konduktivitet, voltametri/CVS, procesanalysatorer, potentiostater, stabilitetsmåling, væskehåndtering

Læs mere om Metrohm Nordic ApS


Reciprotor A/S

Værkstedsvej 7
4600 Køge
Tlf.: 54 75 75 45
E-mail: info@reciprotor.com

www.reciprotor.com

Kompetencer: membranpumper, flowmålere, sidekanalblæsere, vakuumpumper, magnetiske flowmålere, ultralydsflowmålere, ledningsevnemålere, ph-målere, røreværker, mixere, filterpatroner, blandeanlæg, overfladerengøring, væskepumper, doseringspumper, stempeldoseringspumper, slangepumper, bælgpumper, centrifugalpumper, oscillatorpumper, tandhjulspumper, kompressorer, vandure, UV-systemer, stålkurvsfiltre

Læs mere om Reciprotor A/S


Selandia Lækagesporing

Østerled 6
4300 Holbæk
Tlf.: 70 70 19 15
Email: info@70701915.dk

www.selandialaekagesporing.dk

Kompetencer: Lækagesporinger, Lækagesporing på alle former for skjulte rør, ledningslokalisering, spindelsøgning, fejlfinding på el gulvvarme, påvisning af gulvvarmeslanger, rørtætning med mere

Læs mere om Selandia Lækagesporing


Mere viden om ledningsevne-måling:

Måleteknik kaldes med et fint ord "metrologi". En måling består altid af en sammenligning med en kendt størrelse. For eksempel måles længden af et stykke rundjern med et målebånd eller en målestok, hvorpå der er indgraveret en måleskala. En måling vil altid være behæftet med eller flere målefejl, og jo mere nøjagtig en måling skal være, desto sværere er det at undgå disse målefejl. Årsagen til fejlene kan være mange og afhænger af den enkelte situation, hvorunder en måleproces skal udføres. Der kan derfor ikke opstilles generelle regler for fejlenes opståen og deres størrelse. Problemet må undersøges og/eller vurderes i de enkelte tilfælde. Den nøjagtighed, man skal opnå, må man skønne sig til, idet man dig som tommelfingerregel regner med, at målenøjagtigheden skal være 5 til 10 gange bedre end den tolerance, emnet skal fremstilles med. Tegningstolerancen er til brug for fremstillingsprocessen og ikke til brug for målenøjagtigheden.

Når man har bestemt, med hvilken nøjagtighed man skal udføre målingen, er det meget ofte også bestemt, hvilket måleinstrument der kan benyttes. Som regel vil man benytte det groveste måleinstrument, der lige netop tilfredsstiller kravet om nøjagtighed, fordi anvendelse af et måleinstrument med større nøjagtighed ofte øger omkostningerne.

Til enhver måltagning hører også en målenøjagtighed, der er afhængig af måleinstrumentet, måleobjektet (emnet), miljøet (fx temperaturen), manden (personen) og målemetoden - dette kaldes de 5 m'er.


Lisco Analytical har det rigtige udstyr til måling af ledningsevne
Vi fører Ledningsevne og koncentrationsmålere fra Valmet

Ledningsevnemålere, som ex. sensorer til måling af ledningsevne og koncentration er produkter, som har været brugt i rigtig mange år i industrien. Vores ledningsevnemålere er funderet på en afprøvet og gennemtestet teknologi, der har gjort det muligt at bruge dem i selv de mest krævende procesapplikationer. Vores måleudstyr til ledningsevne har på denne baggrund en ledende rolle i forholdsvis mange måle- og kontrolsystemer på f.ex. kraftvarmeværker, i kemisk-, farma- og fødevareindustrien samt i energi sektoren, med alle anvendte råvarer.

Det er sådan set ligegyldigt hvilken applikation sensorerne installeres på, er de vedligeholdelsesfri, nøjagtige og robuste.

Kontakt os for mere information - Tlf.: +45 3990 3905 - E-mail: sales@liscotech.dk


Insatech – ARC-familien byder endnu en sensor velkommen
Det nyeste medlem i ARC-familien er Incyte sensoren, som gør det muligt at måle levende celler ved hjælp af kapacitans – helt uden den hidtil nødvendige transmitter

Incyte sensoren muliggør desuden realtidsmåling af cellernes tilvækst og påvirkes ikke af de ændringer, der måtte opstå undervejs i mediet såsom tilstedeværelse af microcarriers, døde celler eller udfældninger.

Data fra realtidsmålingen kan ud over kontrol også bruges til udvikling, optimering af udbytte, reducering af produktionsomkostninger og bedre reproducerbarhed.

Realtidsmåling giver dig:

• Visualisering af hele processen – trin for trin

• Hurtig indikation ved ændringer i processen

• Indblik i cellernes fysiologi

Med tilføjelsen af Incyte omfatter ARC-familien nu sensorer til måling af:

• pH

• ORP

• DO (opløst ilt)

• Ledningsevne

• Celledensitet, kapacitans

Vil du vide mere, så kontakt Heidi Herup - +45 2761 4525 - hhe@insatech.com


Insatech – Nem ledningsevnekalibrering
Insatechs Insacal T9 kalibreringstank med indbygget cirkulation gør det nemt at kalibrere dine ledningsevneinstrumenter

Effektiv sammenligningskalibrering Med Insatechs T9 kalibreringstank til Insacal-serien er det nemt og effektivt at foretage nøjagtige ledningsevnekalibreringer. Tanken kan indeholde op til 9 liter kalibreringsvæske, og er produceret i elektropoleret rustfri stål. Når der er fyldt kalibreringsvæske i tanken, som sagtens kunne bestå af rent vand fra egen produktion, bliver den cirkuleret med den indbyggede pumpe. Der kan monteres flere instrumenter til test på én gang, og disse kalibreres ved at cirkulere væsken igennem Insacal’ens flowfitting. Disse muligheder sikrer en enestående sammenligningskalibrering.

Ved at udføre sammenligningskalibreringen i en tank med kontrollerede forhold og omrøring undgås fejlkilder, som skyldes forskelle i temperatur, ionindhold og installationsforhold. Ydermere er Insatech i sidste fase af udviklingen af en resin bed, der vil være med til at sikre, at T9 tanken sammen med Insacal mk. II kan lave nøjagtige kalibreringer af ledningsevne i den helt lave ende.

En løsning tilpasset dine behov Insatech T9 produceres som standard med Tri-clamp tilslutninger; 1½’’, 2’’ og 2½’’. Men den kan også leveres med tilslutninger efter dit behov, for eksempel forskellige størrelser af clamps, gevind og varivent-tilslutninger. Vi skræddersyer derfor T9 kalibreringstanken til netop dine ønsker.

Såfremt det ikke er muligt at fjerne en sensor fra processen, fx grundet kontamineringsrisici, kan Insatechs Insacal benyttes til at udføre kalibreringer at-line, ved at benytte det nærmeste prøveudtag.

Vil du vide mere, så kontakt Mathias Schouw +45 2761 4542 masc@insatech.com


Insatech – Insacal mk. II – Ledningsevnekalibrator
Vores nye ledningsevnekalibrator Insacal mk. II er specialudviklet til at kalibrere instrumenter, der måler ledningsevnen af Water for Injection (WFI) og Ultra Pure Water (UPW)

Insacal mk. II overholder gældende regler specificeret i blandt andre den amerikanske og den europæiske farmakopé. Derudover kan den bestemme cellekonstanten med 4 gange bedre nøjagtighed end specificeret i den amerikanske farmakopé ved 100 µS/cm.

Hvad er ledningsevne?

Ledningsevne er et udtryk for, hvor godt et medie leder strøm. De fl este medier er vandige, og som udgangspunkt er helt rent vand knap ledende. Så snart der kommer salte/mineraler i vandet, vil dets ioniske egenskaber og styrke medføre, at det kan lede en strøm. Man kan derfor sige, at ledningsevnen er et udtryk for, hvor mange ioner, der er til stede i vandet, og dermed vandets renhedsgrad.

Ledningsevne bliver brugt i forskellige industrier, men især inden for pharma og biotech, hvor de er pålagt normer og regler vedrørende vandkvalitet. Grunden til dette er, at vandet i nogle tilfælde ender i menneskekroppen, som for eksempel ved injektioner. I andre tilfælde benyttes vandet til at vaske og skylle procesudstyr, og man ønsker ikke at vandet kontaminerer udstyret.

Hvorfor kalibrerer vi?

Ledningsevneinstrumenter bliver brugt til at kontrollere ionkoncentrationen i vandet, men hvem kontrollerer at instrumentet måler korrekt? Det er her kalibrering kommer ind i billedet. Da instrumentets målenøjagtighed kan ændre sig over tid, bliver vi nødt til løbende at kontrollere, om instrumentet måler korrekt. Kalibreringen er det periodiske tjek af udstyret, der er nødvendigt for at dokumentere dette.

To måder at kalibrere ledningsevne på

Man kan bruge to forskellige metoder, når man udfører en ledningsevnekalibrering. En metode er kalibrering vha. en standardopløsning, som er en væske med en kendt ledningsevne. Benytter man denne metode skal man have fokus på temperatur; bl.a. temperaturfordeling, termisk belastning af set-up’et samt den overordnede nøjagtighed, hvormed temperaturen af standarden bestemmes. Ud over temperatur skal man også have fokus på kontaminering, det være sig fra udstyr under test, hjælpeudstyr som termometer, målebæger osv. Da kalibreringen foretages i et bæger, skal processen stoppes og elektroden tages ud, hvilket i nogle tilfælde betyder, at procesudstyret skal dekontamineres før processen kan genoptages. Den anden metode er at bruge en ledningsevnekalibrator som Insacal mk. II, der har en dokumenteret måleevne/præcision. Med den kan man udføre sammenligningskalibreringer, imens udstyret under test er installeret (altså forbliver i processen). Det kan også udføres i et måle bæger, hvor man selv fremstiller, og dermed bestemmer, den ledningsevne, hvorved kalibreringen er udført. Kalibrering udført vha. denne metode, kan gøres mere nøjagtigt og med bedre usikkerheder samt hurtigere sammenlignet med kalibreringer, der er udført vha. standardopløsninger. Udføres kalibreringen imens udstyr under test er installeret vha. et testudtag, kan kalibreringerne også udføres uden, at genere processen.

Insatech Insacal mk. II

Insacal mk. II er en videreudvikling af Insacal ledningsevnekalibratoren, og et resultat af årtiers kalibreringer i felten vha. ledningsevnekalibratorer. Hvor Insacal måler op til 240 mS/cm, er mk. II specialbygget til at kalibrere instrumenter, der måler på lav ledningsevne fra UPW / WFI op til 1000 µS/cm. Det lave ledningsevneområde kan være problematisk at måle på, da selv små påvirkninger af temperatur eller CO2 kontaminering kan have stor indfl ydelse på målingen. Derfor har Insacal mk. II indbyggede funktioner, der skal hjælpe dig med at få en mere præcis måling. Hele mk. II systemet bliver som standard elektrisk kalibreret i to punkter, 1,3 µS/cm og 100 µS/cm, men passer dette dig ikke, kan du selv vælge i hvilke punkter, Insacal mk. II skal kalibreres. Dette betyder, at hvis du for eksempel har en alarmgrænse, der er vigtig at måle præcist, kan du vælge netop dette punkt, for at sikre en mere præcis måling. Ydermere kan vi levere resistorer med specifi kke punkter, som løbende kan verifi cere elektronikken. Verifi ceringen fore går ved at sætte elektroden og modstanden i Insacal’en, hvor man sammenligner den af kalibratoren målte ledningsevne med modstandsværdien. Udføres denne verifi cering med en modstand som svarer til de 100µS/cm, hvor hele systemet (elektronik og celle) er kalibreret, kan der udføres kalibreringer ved 100µS/cm, som er bedre end 0,5% og dermed 4 gange bedre end den i farmakopérne fordrede 2% nøjagtighed.

Insacal mk. II kan vise ledningsevnemåling både med og uden temperaturkompensering. Med temperatur kompensering får du vist den ledningsevne, du ville have haft, hvis du havde målt ved 25 °C. Som standard indeholder Insacal mk. II temperaturkompensering i områderne 0…50 og 50…90 °C, men hvis din proces har et specifi kt temperaturområde, kan du vælge dette område i stedet. Området kan bestemmes med 2...5 punkters temperatur-linearisering, hvilket kan være med til at formindske usikkerheden af kompenseringen.

Kalibrering både i proces og bæger

Med Insacal mk. II kan du både kalibrere direkte i processen eller i et omrørt bæger. Kalibrering i processen foregår ved at sætte sensoren ned i en pre-installeret fl ow fitting tæt på instrumentet, der skal kalibreres, hvorefter du kan udføre en sammenligningskalibrering. Da Insacal’en ikke vejer mere end 4 kg, kan du nemt transportere den rundt i processen, hvis du har fl ere instrumenter, der skal kalibreres. Du kan også tage mk. II med i laboratoriet, hvor den kan bruges i et bæger. Du placerer sensoren fra Insacal mk. II og instrumentet, der skal kalibreres i samme omrørte bæger og laver en sammenligningskalibrering.


Insatech – Totalløsning til kraftværker
Opgaven fra et kraftværk lød på at renovere deres eksisterende vandbar, da instrumenteringen var nedslidt, og man ønskede fornyelse og tidssvarende instrumenter med den nyeste teknologi

Vi tilbød en totalløsning med fuld renovering af vandbaren – det vil sige ny tavle med filtre og måleudstyr, ledningsevne transmittere og sensorer.

Køling og temperaturstyring til nedkøling af kedelvandet I løsningen indgik ligeledes akkrediteret kalibrering af ledningsevne-måleudstyret samt aftale om rekalibrering og en årlig mekanisk gennemgang af vandbarens funktion for at sikreoptimal drift. Hele løsningen er udført på eget værksted og kalibreringslaboratorie.

Kontakt os om mulige løsninger Vi har i flere år lavet specielt designet vandbarer, ud fra hvad vores kunder ønsker. Så har du en gammel vandbar, eller påtænker du ny installation, så kontakt Insatech, for at høre om mulige løsninger.


Fagerberg – Smartpat COND
Nye SMARTPAT ledningsevnesensorer

• SMARTPAT COND 1200, 3200 og 5200 til måling af ledningsevne i væsker
• 2-wire loop-forsynede sensorer med indbygget transmitter
• Konfiguration og kalibrering via PACTware FDT / DTM eller HART DD
• Installation i ATEX- (zone 0) og hygiejniske områder.

Krohne udvider sin portefølje af analysesensorer og introducerer således tre nye SMARTPAT-sensorer til måling af ledningsevne i væsker: SMARTPAT COND 1200, 3200 og 5200.

SMARTPAT er en serie af digitale 2-wire loop-forsynede sensorer med indbygget transmitter. Ved hjælp af et VP-kabel kan enhver SMARTPAT-sensor tilsluttes direkte til processens kontrolsystem via 4...20 mA/HART 7, hvilket er en fordel både mht. håndtering og omkostninger i forbindelse med et målepunkt. Det er ikke længere nødvendigt med en ekstra transmitter på målepunktet da SMARTPAT-sensorerne kan konfigureres og kalibreres offline via PACTware FDT/DTM på stedet med en HART håndholdt terminal eller andet loop-forsynet udstyr.

SMARTPAT COND 1200 (måleområde for cellekonstant c=1: 100 µS/cm...20 ms/cm) er målrettet vand- og spildevandsapplikationer, procesovervågning/kontrol i vandbehandlingsanlæg (industri- og drikkevand), vandkvalitet/overvågning af grænseværdier samt overvågning af filtrering.

SMARTPAT COND 3200 (måleområde for cellekonstanter c=0,1: 1...1000 µS/cm, c=0,01: 0,05...10 µS/cm) er rettet mod måling af kvaliteten i kondensat, kølevand og kedelfødevand i kraftværker. Den kan også anvendes til omvendt osmose, overvågning af ionbytningsanlæg samt deionisering eller afsaltning - f.eks. i halvlederproduktionen.

SMARTPAT COND 5200 (måleområde for cellekonstant c=1: 10 µS/cm...15 ms/cm) er designet til brug i f.eks. separationsprocesser (kaustisk opløsning/vand) eller procesovervågning i vand- og spildevandsindustrien, såvel som i spildevandsapplikationer i den kemiske og petrokemiske industri.

Hver enkelt SMARTPAT COND-sensor er specielt designet til sit anvendelsesområde: godkendelser og certifikater spænder fra installation i ATEX-områder (zone 0) til hygiejniske områder. Som tilbehør til SMARTPAT COND tilbyder KROHNE en stor portefølje af tilbehør, herunder loop-forsynede displays, USB-kabel, samledåser, betjeningsenhed, standardopløsninger, sensorkabler og monteringstilbehør


MonoLine Cond 3310IDS sæt ledningsevneinstrument-sæt (IP67) fra WTW
Nyt digitalt felt- og laboratorieinstrument til ledningsevnemåling på ultrarent vand og op til 2000 mS/cm afhængig IDS-elektrode. Stort let læseligt display og stor hukommelse med plads til op til 5000 datasæt.

Autoread stabilitetfunktion, Sal, HOLD-funktion til frysning af målesignal, batteristatus og statusvisning på USB-udgang og elektrode. Indbygget temperaturkompensering nLF iht. DIN EN27888. Brugervenlig menu, indbygget datalogger, USB-udgang til pc. Leveres komplet i kuffert med TetraCon® 925 ledningsevneelektrode, standardvæske, CD-rom, kabel, manual og batterier.
Kontakt Fagerberg på tlf. 43290200 eller fagerberg@fagerberg.dk for nærmere oplysninger


CombiLyz: Se Ledningsevne og temperatur ved et øjekast
Baumer udvider sin CombiSeries med en ny Ledningsevne sensor. Navnet er CombiLyz og den er primært blevet udviklet til præcis analyse og differentiering af forskellige medier indenfor fødevare- og den farmaceutiske industri, samt indenfor teknologi til vandbehandling.

CombiLyz sensoren leveres i det kompakte CombiSeries hus. Med IP69 K beskyttelses klasse og udførelse helt i rustfrit stål kan den hygiejniske udgave overholde selv de skrappeste krav.

I praksis er CombiLyz perfekt til brug i CIP og SIP processer, til overvågning af koncentrationer i væsker eller til fase separation af forskellige medier. Der står et udvalg af 14 måleområder til rådighed: Fra  500 µS/cm til 1000 mS/cm.

Sensorens måleresultater er meget nøjagtige, med en afvigelse på maksimum <1 %.
Den frembyder ligeledes en imponerende hurtig respons tid på mindre end 0,3 sekund til Ledningsevne måling, og mindre end 15 sekunder til temperatur måling.

Standard udgaven omfatter det gennemprøvede CombiView display, der kan vise flere proces variabler på samme tid. Dette inkluderer koncentration, temperatur, nuværende output, omskifter status og enhedens status - udover Ledningsevnen.

Det store display betyder også, at brugerne kan udlæse de målte værdier på længere afstand.
Dertil kommer, at farven på baggrunden virker lige som et trafiklys (rød/grøn), afhængig af hvorvidt måleresultatet har nået en kritisk værdi, som kræver indgriben eller handling fra brugeren.
Måleværdierne kan nemt ændres ved at bruge touch screen displayet - selv mens processen foregår.

Få flere informationer på: www.baumer.com/combilyz


Nyt lab/feltinstrument fra WTW til pH- og ledningsevnemåling til vand og spildevand
WTW ProfiLine pH/Cond 3320 håndinstrument sæt til pH- og ledningsevnemåling. Vandtæt brugervenligt feltinstrument (IP 67) med stort letlæseligt LCD display, selv under vanskelige lysforhold, stor hukommelse med plads til op til 5000 datasæt og interface USB-B udgang til pc eller USB-nøgle.

Leveres komplet i kuffert med Sentix 41 pH-og TetraCon 325 ledningsevne-elektroder, væsker, batterier, manual og tilbehør.

Kontakt Fagerberg på tlf. 43290200 eller www.fagerberg.dk  for nærmere information