Avantor, delivered by VWR

Tobaksvejen 21
2860 Søborg
Tlf.: +45 43 86 87 88
E-mail: info.dk@vwr.com

web

Kompetencer: Autoklaver, Centrifuger, DataloggereKemikalier, Laboratorieudstyr, Life Science, Personlige værnemidler, RenrumDataloggereKlimaskabeLaboratorie vandbadLaboratorie VarmepladeLaboratorie VarmeskabeLedningsevnemålerMagnetomrørerMikrobiologisk Inkubator, Laboratorie vægteVarmeskabe, Vortex-mixer, laboratoriekemikalier, Robot Pipettespidser

Avantor, delivered by VWR er en førende global, uafhængig leverandør af produkter, serviceydelser og løsninger til laboratorie- og produktionsfaciliteter for kunder i farmaceutiske, bioteknologiske, industrielle og sundheds-industrier samt offentlige og uddannelsesinstitutioner