Pneumatisk transport

Pneumatisk transport har en stor fleksibilitet i både anlægslayout og drift. Der kan være flere opsamlingspunkter, som kan samles til en transportlinje. Desuden kan transportlinjen fordele ud til flere destinationer

Leverandører af og viden om Pneumatisk transport:


Aerzen Scandinavia Danmark

Aerzen

Industrivej 2
5550 Langeskov
Tlf.: +45 2310 0203
E-mail: Kenth.Lindgaard@aerzen.com

www.aerzen.dk

Kompetencer: Blæsere, Kapselblæsere, Kompressorer, Oliefri-luft, Turbo, Vakuum

Læs mere om Aerzen Scandinavia Danmark


Albjerg’s Maskintec A/S

Gl. Sognevej 3
5771 Stenstrup
Tlf.: +45 6226 2491
E-mail: info@maskintec.dk

www.maskintec.dk

Kompetencer: Cellesluser, Hydraulik, Hydraulikanlæg, Hydrauliske anlæg, Hydraulikfittings, Hydraulikslanger, Pneumatisk transport, Smedearbejde, Spåntagende bearbejdning, Spåntagning, Svejsning

Læs mere om Albjerg’s Maskintec A/S


Busch Vakuumteknik A/S

Parallelvej 11
8680 Ry
Tlf.: +45 87880777
E-mail: Info@busch.dk

www.buschvacuum.com

Kompetencer: Vakuumpumper, Systemer, Service, Kapselblæsere Sidekanalblæsere, Væskeringspumper, Lamelvakuumpumper, Rootspumper, Pneumatisk transport, Klovakuumpumper, Skruevakuumpumper, Vakuumboostere, Scrollvakuumpumper, Vakuumejektorer, Vakuum teknik

Læs mere om Busch Vakuumteknik A/S


Kongskilde Industries A/S

Skælskørvej 64
4180 Sorø
Tlf.: +45 72 17 60 50
E-mail: industry@kongskilde-industries.com

www.kongskilde-industries.com

Kompetencer: Granulattransport, Rensning af kværnet plast, Aspiratør, Håndtering af kanttrim, Værdiforøgelse af kværnet plast, Pneumatisk transport, Pneumatisk håndtering af udstanset plast og papir, Skånsom transport af færdige plastemner, Blæser, Højtryksblæser, Cellesluse, Injektor, Filter, Separator, Rør, Venturi-systemer, Cutter, Affaldshåndtering af plast og papir, Affaldsudsugning i trykkerier, Systemløsninger til procesaffald

Læs mere om Kongskilde Industries A/S


Mespo ApS

Energivej 3
4180 Sorø
Telf.: 42 91 41 00
E-mail: mespo@mespo.dk

www.mespo.dk

Kompetencer: Cellesluser, Pulverventiler, Bigbag-håndtering, Pneumatisk-transport, Fleks-forbindelser, Pulverblander, Doseringsanlæg, Handskeboks, Dosering & Blandeanlæg

Læs mere om Mespo ApS


TEKFA A/S

Aarhusvej 201
8464 Galten
Tlf.: 86 94 67 00
E-mail: tekfa@tekfa.dk

www.tekfa.dk

Kompetencer: Vejeceller, vejeceller og beslag, pulvertransport, doseringsanlæg, siloer, bigbag, vægte, bjælkevægte, platformsvægte, pneumatisk transport, sækkepåslag, pulverdosering, CAT pumper

Læs mere om TEKFA A/S


KONGSKILDE INDUSTRIES Produktlancering – Component Pick-Up Unit, CPU
Den nye Component Pick-Up Unit hjælper med at automatisere det interne flow af færdige produkter ved at transportere plastkomponenter som f.eks. skruelåg til mælk, vand, sodavand og sportsdrikke og andre lignende produkter. CPU-systemet er specielt udviklet til skånsomt at opsamle små plastkomponenter ved at suge dem gennem et rør-/slangesystem. Det konfigurerede rørsystem består af stålrør og fleksible slanger.

"Den nye pick-up-enhed supplerer det produktsortiment, vi har til transport af færdige komponenter", forklarer R&D-chef Steen Hansen. "Systemet opsamler skånsomt komponenter i større mængder fra lageret og transporterer dem til dit produktions- eller pakkeområde. Det er helt op til dig! Du bestemmer selv, hvor mange komponenter der skal frigives pr. batch - og hvor mange batches pr. time".

Systemet anvender den frekvensstyrede blæser, MultiAir® FC, forbundet med vores CVL vakuumenhed til opsamling, adskillelse og aflevering af materiale. Producenterne kan nu både hurtigt og effektivt flytte deres færdige produkter i specifikke partier til vibrationsfødere, beholdere, kasser, siloer osv.

Kongskilde Industries har specialiseret sig i pneumatisk transport af materialer og komponenter inden for plast- og emballageindustrien på verdensplan. Kongskilde Industries A/S har  salgskontorer i 9 lande og beskæftiger mere end 200 medarbejdere. Kongskilde har fremstillet blæsere siden 1949. Mere end 70 år senere udnytter vi fortsat luftens kraft


Bürkert – Nyt flowkontrol-system til pneumatisk transport af luftarter og pulver
Bürkert har udviklet et nyt flowkontrol-system til pneumatisk transport af luftarter og pulver, der optimerer produktiviteten og reducerer driftsomkostningerne i din proces
Bürkert udvikler løsninger til kunder i flere forskellige industrier, og leverer også flowkontrol-systemer til en bred række applikationer. Et af de senest udviklede systemer er designet med henblik på at skabe et stand alone system til flowkontrol af gasser og luftarter. Flowkontrol-system type 8750 er en løsning, der også kan bruges til pulvertransport, og som yderligere udmærker sig ved at reducere driftsomkostningerne og forbedre produktiviteten ved at sikre en bedre styring af kompressorerne. Hvad består det pneumatiske flowkontrol-system af? Flowkontrol-system type 8750 består af en ELEMENT sædeventil til kontinuerlig regulering  med en kompakt elektropneumatisk procesregulator og to tryktransmittere. Komponenterne leveres som et samlet system, og eliminerer behovet for en separat flowmåler. Hvordan fungerer flowkontrol-systemet? Den pneumatiske sædeventil kompenserer for tryktabet over sædet og sikrer, at det faste stof i form af pulver eller granulat bliver transporteret med luftstrømmen. Type 8750 kan lagre kurven for flowtab for hver enkelt ventilstilling, således at ved et hvilket som helst givet indgangstryk, så kalkulerer type 8750, hvor meget luftflow, der kræves for at kompensere for den luft, der mistes i system i form af tryktab. Ved at bruge differenstrykket over ventilen og den givne densitet (massefylde) og temperatur på mediet, kan et nominelt flow beregnes, og styre ventilens flow via procesregulatoren. Volumenflowet kan så justeres ved at ændre reguleringsventilens åbning. Reguleringsventilen fungerer både som en blænde og som en reel regulering af flowet. Systemet, der er nemt at montere direkte i rørinstallationen, er en løsning der giver et langt mindre tryktab sammenlignet med andre alternative løsninger. Velegnet til farmaceutisk industri og til føde- og drikkevareindustrien At udvikle flowkontrol-systemer kan være en kompleks opgave, især hvis det drejer sig om applikationer i den farmaceutiske industri eller i føde- og drikkevareindustrien. De fysiske krav, der skal overholdes, når der skal designes løsninger til denne type processer, er meget krævende og stringente, og Bükert har med 70 år i markedet med design og installation af flowkontrol-systemer dybtgående viden og erfaring med netop denne type systemer.