Materialehåndtering

Materialehåndtering - Effektiv materialehåndtering/opbevaring sikrer en konstant materialestrøm til andre processor over korte afstande og beskytter medarbejderne. Forkert materialehåndtering og opbevaring af materialer kan føre til ulykker og nedetid

Leverandører af og viden om Materialehåndtering:


Fyns Kran Udstyr A/S

Brændekildevej 37
5250 Odense SV
Tlf.: +45 70152015
E-mail: fku@fku.dk

www.fyns-kran.dk

Kompetencer: Donkrafte, Dynamometre, El-taljer, Faldsikring, Hydraulisk værktøj, Kraner, Kranservice, Kæder, Løftegrej, Rundsling, Sjækler, Spil, Stålwirer, Surringer, Taljer, Vakuumløft, Wirestropper, Løfteklo, Løftemagnet, Surring, Svingkran, Traverskran, LøfteudstyrLøfteåg, Alle produkter, Udlejning, Taljer, Løftestrop, Kraner, Løfte udstyr, Fald sikring, Lufttalje, Faldblok, Dynamometer, Løftepuder

Læs mere om Fyns Kran Udstyr A/S


KSN Industri A/S

Bjerring Hede 12
8850 Bjerringbro
Tlf.: 86 68 03 00
E-mail: ksn@ksn.dk

www.ksn.dk

Kompetencer: Automatisering, Båndvasker, Emnevasker, Gennemløbsvasker, Industrirobotter, Kemi, Specialmaskiner, Testanlæg, Testbænk, Tromlevasker, Vaskeanlæg

Læs mere om KSN INDUSTRI A/S


Kardex Danmark A/S

Industrivej 10
5260 Odense S
Tlf.: 6612 8224
E-mail: contact.remstar.dk@kardex.com

www.kardex.com

Kompetencer: Automatisk plukning, Lagerautomat,  Lagerløsninger, Plukning af varer, Lagerstyringssystem

Læs mere om Kardex Danmark A/S


NIKODAN

Fællesvej 9
8766 Nørre Snede
Tlf.: 39 30 43 16
E-mail: nikodan@nikodan.dk

web

Kompetencer: Båndtransportører, palletering, palleteringsrobotter, palleteringsanlæg, robotløsninger, transportbånd, conveyors, UVC, materialehåndtering, udsorteringssystemer, specialmaskiner, emballeringsudstyr

Læs mere om NIKODAN


Troax Denmark A/S

Elektronvej 6
2670 Greve
Tlf.: +45 43710233
E-mail: info@troax.dk

www.troax.com/dk

Kompetencer: Depotrum, Garagebure, Maskinafskærmning, Materialehåndtering, Sikkerhedsafskærmning

Læs mere om Troax Denmark A/S


TAWI – Faciliteter til forebyggelse af arbejdsrelaterede skader under materialehåndtering
Logistik, lager, fremstilling og andre industrier hvor materialehåndtering spiller en fremtrædende rolle er desværre iblandt de farligste med hensyn til ikke-dødelige skader og sygdomme.

Ifølge National Safety Council (NSC) er skader ofte et resultat af overanstrengelse under håndtering, efterfulgt af et fald. Ofte er det muligt at forebygge eller reducere risikoen for for den type uheld, glide eller snuble. Det at forbedre medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel kan ses på effektivitet og bundlinje.

Hvad er arbejdsrelaterede skader og deres almindelige årsager?

Definitionen af ​​en arbejdsrelateret skade er enhver skade eller sygdom forårsaget eller væsentligt forværret af begivenheder på arbejdspladsen. Alene i USA løber de samlede omkostninger til skader på grund af arbejdsrelaterede ulykker og andre hændelser op på mere end 170 milliarder USD, ifølge NSC. Udgifter til læger udgør en del af dette tal, men produktivitetstab og administrationsudgifterne er endnu større.

Her er hvad NSC-statistikkerne beretter om de mest almindelige arbejdsrelaterede skader som resulterede i tabte arbejdsdage:

 1. Overanstrengelse efter løft og gentagne bevægelser tegner sig for mere end en tredjedel (33,5 %) af det samlede antal skader.
 2. Kontakt med genstande og udstyr såsom at blive ramt af eller fanget mellem materialer, er den næst hyppigste type skade (26%).
 3. Udskridninger, snuble og fald er næsten lige så almindelige og udgør 25,8 % af det samlede.

De fleste hændelser er oftest forstuvninger, forstrækninger eller rifter, ømhed eller smerte, snitsår, flænger eller punkteringer. I den private sektor sker de fleste skader i logistik, fremstilling, bygge, vedligeholdelse og reparations industrierne.

Sådan forebygges arbejdsrelaterede skader – generelle strategier

Den mest effektive måde at reducere menneskelige og økonomiske omkostninger er naturligvis ved at forhindre at de sker i første omgang.
Men hvor skal man starte? Virksomheder er forskellige unikke og kræver forskellige handlingsplaner. Mange vil dog have gavn af følgende generelle strategier til forebyggelse:

 • Sørg for tilstrækkelig træning: Utilstrækkelig træning i hvordan man betjener noget udstyr sikkert er årsagen til mange ulykker. Sørg altid for at den medarbejder som betjener farligt udstyr også har den rette uddannelse til at gøre det. Et fokus på sikkerhedsstandard bør opdyrkes hos ledelsen og holdes ajour.
 • Inkorporerer en sikkerhedsplan: En sikkerhedsplan er afgørende for et sikkert arbejdsmiljø og på undgåelse og forebyggelse af skader. Den bør basere sig på en vurdering af en potentielt farlige procedure på et specifikt område og sikre overholdelse af industriens standarder. Sikkerhedsplanen kan for eksempel omfatte regler og tjeklister for betjening af udstyr, procedurer for rapportering af farlig adfærd eller praksis, nødberedskabsinstruktioner og andre relevante retningslinjer.
 • Undersøgelser og opfølgning på sårbare områder inden for sikkerhed: Igen står alle virksomheder over for forskellige sæt sikkerhedsudfordringer. Et eksempel på en sårbarhed kan være en specifik procedure eller situation, hvor ulykker er almindelige. Undersøg årsagen til ulykkerne og udvikle en strategi for at forhindre dem i at ske.
 • Undgå risikabel adfærd: Ulykker er meget mere tilbøjelige til at ske på en arbejdsplads hvor medarbejdere presser sig selv for hårdt som f.eks. at tage genveje for at blive hurtigere. Selvom det er naturligt at tilskynde til kreativitet som medføre en forbedret produktivitet, så må dette aldrig ske på bekostning af sikkerheden. Prøv at find nogle metoder til at understrege at virksomheden er bedre stillet når medarbejderne forbliver sikre og sunde frem for at tage unødvendige risici.
 • Udbyg beskyttelsesudstyr: Hvis det kræves af arbejdsmiljøet, skal du sørge for og håndhæve brugen af ​​personlige værnemidler som f.eks. hjelm, ansigtsbeskyttelse, sikkerhedssko og høreværn – og tag dig tid til at træne medarbejderne i, hvordan for at bruge det korrekt.
 • Sørg for at udstyr og køretøjer vedligeholdes korrekt: Manglende vedligeholdelse af udstyr og køretøjer er både dyrt og en almindelig årsag til alvorlige ulykker. Implementering af en vedligeholdelses politik er en vigtig del af de sikkerhedsforanstaltninger som kan sikre at køretøjer, motordrevne håndteringsløsninger, og andet udstyr også bliver serviceret med de rette anbefalede intervaller.
 • Overvåg og støt medarbejdere: Alle medarbejdere skal have hurtig adgang til en supervisor, hvis de har spørgsmål. Supervision skal også sikre, at medarbejderne udfører de rigtige opgaver, hvilket er med til at undgå usikkerhed og unødig risikotagning. Dette er især vigtigt ved store faciliteter, hvor personalet ikke altid er opmærksomme på de andres roller.
 • Sørg for effektive værktøjer og udstyr: Gentagen eller tung manuel håndtering af materialer er ofte årsagen til ikke kun udmattelse, men også arbejdsrelaterede rygskader, skuldersmerter, håndledssmerter og andre invaliderende problemer. Ved at bruge vakuumløfterehejserkraner, transportsystemer og andet håndteringsudstyr vil i høj grad reducere risikoen for skader.

Ergonomi er nøglen til forebyggelse af arbejdsskader

Logistik og produktionsfaciliteter lægger ofte vægt på at forebygge ulykker, hvilket naturligvis er meget vigtigt. Det er dog også vigtigt ikke at overse den rolle, industriel ergonomi spiller i arbejdsrelateret skadesforebyggelse. Dårlig ergonomi er en meget almindelig årsag til alvorlige og langvarige skader, som uundgåeligt vil påvirke medarbejdernes sundhed og produktivitet.

Som tidligere nævnt skyldes mere end en tredjedel af de arbejdsrelaterede skader overanstrengelse fra bevægelse, løft, sænkning og gentagne bevægelser – som alle vedrører ergonomi.

Hvad er industriel ergonomi?

Industriel ergonomi studerer hvordan man designer og bruger industrielt udstyr på måder, der ikke skader medarbejdernes helbred. Det kan også forklares som tilpasning af menneske-maskine-grænsefladen og/eller arbejdsprocedurer, så de passer til naturlige menneskelige kropsbevægelser.

Til sammenligning fokuserer kontorergonomi typisk på detaljer som håndledsstøtte, stol- og skærmjusteringer, siddeposition eller hvilket type tastatur du anvender. Alt sammen noget som kan justeres for et mindre budget. Det modsatte gør sig ofte gældende inden for industriel ergonomi. Her er der typisk behov for avanceret udstyr til at assistere med f.eks. tunge løft eller montering procedurer.

Med andre ord kræver det ofte betydelige investeringer at forsyne medarbejderne med det udstyr de har brug for til at arbejde ergonomisk i industrielle omgivelser. Men disse investeringer kommer med store fordele i form af gladere og sundere medarbejdere, samt betydelige produktivitetsforbedringer, når de træffer de rigtige valg.

Ergonomiske løsninger og farer under materialehåndtering

Mange ergonomiske farer skyldes ofte tung eller forkert manuel håndtering. Løft af tunge elementer kan medføre belastning, udmattelse eller rygsmerter. f.eks. ved uhensigtsmæssige vrid eller rystelser.

Uddannelse i ergonomisk korrekte løfteteknikker er et vigtigt første skridt til at mindske risikoen for skader og er lige så vigtig ved brug af løfteudstyr. Det vil dog ikke være tæt på at eliminere de risici, der er forbundet med manuel håndtering.

En proaktiv løsning på mange ergonomiske farer er at minimere manuel håndtering så meget som muligt. Anvendelse af en skræddersyet vakuumløfte- og håndteringsløsning vil hjælpe:

 • Reducer personalets fysiske udmattelse markant ved at reducere indsatsen på tunge løft.
 • Reducer belastning på ryg og skuldre som ellers kan give langvarige skader.
 • Anvendelse af personalerotation. Nu kan alle løfte det tungt gods. En strømlinet personalerotation vil mindske risikoen for arbejdsrelaterede skader forårsaget af gentagne opgaver.
 • Reducer vridnings- og bøjningsbevægelser – vakuumløftere kan bygges til ubesværet vipning og drejning.

Ud over de store ergonomiske fordele og reduceret risiko for ulykker så reducerer vakuumløftere også cyklustiderne betydeligt. TAWIs skræddersyede løfteløsninger kan suppleres med værktøjer som passer til enhver arbejdsgang. Tøv ikke med at kontakte os i dag for at tage de første skridt til at reducere risikoen for arbejdsrelaterede skader på dit anlæg.