Palleudtræk

Palleudtræk - På denne side finder du leverandører af Palleudtræk, produktnyheder om Palleudtræk, samt viden om Palleudtræk.

Leverandører af og viden om Palleudtræk:


Constructor Danmark A/S

Rorupvej 1
4320 Lejre
Tlf.: +45 46 32 80 08
E-mail: coda@constructor.dk

www.constructor.dk

Kompetencer: Dybdestabling, Dækreoler, Gennemløbsreol, Grenreoler, Hyldereoler, Lagerautomat, Lagerindretning, Lagerinventar, Lagerreoler, Langspændsreol, Mezzanin, Mobile pallereoler, Pallereoler, Palleudtræk, Plastkasser, Reolkontrol, Shuttle, Småvarereol, Stålreoler, Vægsystem

Læs mere om Constructor Danmark A/S


Constructor – Palleudtræk forbedrer ergonomien for Danfoss ansatte
Danfoss, der er stolte af at levere morgendagens energieffektive løsninger til deres kunder, fandt at det var på tide med en ny lagerløsning til deres virksomhed i Aabenraa

Udfordringer som mangel på plads og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger var blevet et problem for personalet. 

Constructor leverede et system med palleudtræk i pallereoler, der havde flere fordele. Danfoss valgte palleudtræk med 100% udtræk for at få plads til 6 pallelokationer i stedet for 4.

Palleudtrækkene er monteret I 2 niveauer, begge i en god arbejdshøjde, hvor operatøren hurtigt kan plukke uden at skulle strække eller bøje sig for at nå de bagerste lokationer. Løsningen hvor palleudtrækkene er monteret i pallereoler, betyder at Danfoss kan udnytte den fulde lokalehøjde og dermed yderligere optimere på pladsen. 

Win-win hele vejen rundt

Installationen med palleudtræk forbedrer både ergonomien og pladsudnyttelsen. Og det er ikke kun personalet der er tilfreds, Danfoss har opnået en øgning i lagerkapaciteten på 33%. “Vi er blevet overrasket over hvor meget plads vi sparer med denne løsning”, fortæller Jannik Hollænder Jensen, Danfoss.


Constructor – Danfoss – Bedre ergonomi med palleudtræk
Da Danfoss i Kliplev valgte palleudtræk til pluklageret var hovedfokus på ergonomi samt pladsudnyttelse. Derfor valgte virksomheden udtræk med 100% udtræk. Det gav fuld adgang til hele hylden samt plads til 6 pluklokationer i stedet for 4.

Danfoss er en af verdens førende leverandører af energieffektive og innovative løsninger, med over 22.000 medarbejdere og aktiviteter i over 100 lande. Tidlig etablering på vækstmarkeder og skarpt fokus på innovative produkter til kunderne er en del af forklaringen på denne succes.

Pladsmangel, problemer med ”dumme løft” og et ønske om bedre udnyttelse af personaleressourcerne er de faktorer der ligger bag den nye løsning med palleudtræk.
Tidlligere stod varerne på pallerammer, og der var en klar opdeling af mandskabet mellem de der arbejdede med plukkevarer, og de der arbejde med pallevarer. 

Løsning:
Palleudtrækkene er installeret i 2 niveauer der begge sidder i en ergonomisk god arbejdshøjde. Ydermere valgte Danfoss at gå hele vejen og vælge palleudtræk med 100% frem for 70%.
Det har betydet en kapacitetsforøgelse med 33%, da der nu er 6 lokationer på udtrækker frem for 4.

Samtidig giver det den ergonomiske fordel at plukkeren ikke skal bøje eller strække sig for at plukke fra de bagerste lokationer.

Med palleudtræk installeret i pallereoler frem for småvarereoler udnyttes højden i lokalet fuldt ud