Vandstandspejlere

Vandstandspejlere, også kendt som vandstandsindikatorer, er måleinstrumenter, der bruges til at måle og overvåge vandstanden i tanke, brønde, reservoirer, floder eller andre vandkilder. De giver visuel eller digital feedback om vandstanden, hvilket gør det muligt at vurdere vandniveauet og tage beslutninger baseret på det.

Leverandører af og viden om Vandstandspejlere:


Skybrudskompagniet ApS

D. Lauritzens Vej 15
6700 Esbjerg
Tlf.: 72 10 90 50
E-mail: info@skybrudskompagniet.dk

web

Kompetencer: Højvandslukke, kystsikring, stormflodssikring, stormflodsbarrierer, LAR-brønde

Læs mere om Anpartsselskabet Skybrudskompagniet


Eberhardt Procesinstrumentering

eberh

Baldersbuen 15 A
2640  Hedehusene
Telf.: 45 89 33 66
E-mail: info@eeberhardt.dk

www.eeberhardt.dk

Kompetencer: Procesinstrumentering, niveaumåling, flowmåling, trykmåling, vakuum, temperaturmåling, analysemåling

Læs mere om Eberhardt Procesinstrumentering


Endress+Hauser A/S

Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg
Tlf.: +45 70131132
E-mail: info.dk@endress.com

www.dk.endress.com

Kompetencer: Afstandsmåling, Belægningstykhedsmålere, Berøringsfri måleudstyr, Dataloggere, Energimålere, Farvemålere, Fedtmåling, Flowmålere, Flowmåling, Flowtransmittere, Friktionsmålere, Følere, Følerlommer, Gasanalyser, Gasmålere, Håndmåleværktøj, Iltmålere, Kalibrering af måleudstyr, Lagtykkelsesmålere, Ledningsevnemåling, Meteorologi, Niveauafbrydere, Niveaufølere, Niveaumålere, Niveaumåling, Niveauovervågning, Niveauswitche, Niveauvagter, pH-måling, Procesudstyr, Service af procesudstyr, Skumdetektorer, Spektrometre, Temperaturfølere, Temperaturmåling, Temperaturstyring, Termoføler, Termolomme, Termometre, TOC – Total Organic Carbon, Tomografi, Trykmåling, Tryktransmittere, Trådløs monitorering, Turbuditetsmåling, Tykkelsesmålere, Tørstofmålere, Ultralyds måleudstyr, Validering, Viskositetsmåling

Læs mere om Endress+Hauser A/S


KLINGER Danmark A/S

Nyager 12
2605 Brøndby
Tlf.: + 45 43 64 66 11
Ventiler: salesvalves@klinger.dk
Pakninger: salesgaskets@klinger.dk
Instrumentering: salesinstrumentation@klinger.dk

www.klinger.dk

Kompetencer: Butterflyventiler, Elektriske aktuatorer, Fiberpakning, Flangepakning, Flowmåling, Grafitpakning, Gummipakning, Hydraulik tætninger, Kamprofil, klingersil Olietætningsring, Kontraventiler, Kuglehaner, Kugleventiler, Manometre, Membranventiler, Niveaumåling, Nåleventiler, Pneumatiske aktuatorer, Reguleringsventiler, Reduktionsventiler, Returventil, Silikone pakning, Skueglas, Skydeventiler, Spadeventiler, Stopventil, Strengreguleringsventiler, Sædeventiler, Teflonpakning, Temperaturmåling, Temperaturtransmittere, Trykmåling, Tryktransmittere, Tætninger, Vandudlader

Læs mere om KLINGER Danmark A/S


Milton Megatherm A/S

Formervangen 14-16
2600 Glostrup
Tlf.: 46 97 00 00
E-mail: info@miltonmegatherm.dk

web

Kompetencer: Varmepumper, Luft til vand varmepumper, Gaskedler, Oliekedler, Bufferbeholdere, Elektriske kedler, Gulvvarme, Lavtemperatur, radiatorer, konvektorer, Varmtvandsbeholdere og vekslere, Strålevarme, Kondenserende kedler, Oliebrændere, Gasbrændere, Vandbehandling, Udsyring, Kalkspaltere, Vandfiltre, Tilbehør, Arimex rør og fittings

Læs mere om Milton Megatherm A/S


STORMFLODSSIKRING

Bjerrebyvej 80
5700 Svendborg
Tlf.: 25 73 97 51
E-mail: Kontakt@stormflodssikring.dk

web

Kompetencer: Kystsikring, stormflodssikring, skybrudssikring, skot, barrierer, mobiledæmninger, vandtætte døre, vandtætte vinduer

Læs mere om STORMFLODSSIKRING


Mere viden om Vandstandspejlere:

Vandstandspejlere opsættes steder hvor vandstanden ønskes overvåget - Og ofte er der monteret vandstandspejlere i boringer, således at man kan følge med i grundvandstanden.

Der er forskellige typer vandstandspejlere, der anvendes afhængigt af applikationen og kravene:

  1. Mekaniske vandstandspejlere: Disse bruger en flyder, der er forbundet med en indikator, der bevæger sig op og ned med ændringer i vandstanden. Denne bevægelse kan læses visuelt ved hjælp af en skala eller markør på apparatet.
  2. Elektroniske vandstandspejlere: Elektroniske vandstandspejlere bruger sensorer og elektronik til at måle og registrere vandstanden. De kan være udstyret med et display, der viser den aktuelle vandstand eller transmittere data til en fjernovervågningsenhed.
  3. Tryktransducerbaserede vandstandspejlere: Disse vandstandspejlere måler vandstanden ved at registrere det tryk, der genereres af væskestolpen. Trykket konverteres derefter til en måling af vandstanden ved hjælp af en tryktransducer.
  4. Ultralydbaserede vandstandspejlere: Ultralydbaserede vandstandspejlere bruger ultralydbølger til at måle afstanden til vandoverfladen og dermed bestemme vandstanden. Ved hjælp af tidsforsinkelsen mellem afsendelse og modtagelse af ultralydssignalet kan vandstanden beregnes.

Vandstandspejlere anvendes i forskellige applikationer, herunder vandforsyningssystemer, spildevandsbehandling, miljøovervågning, damkonstruktion, landbrug, hydrologi og mange andre områder, hvor nøjagtig overvågning af vandstanden er afgørende.

Fordele ved at anvende vandstandspejlere inkluderer evnen til at optimere vandstyring, forebygge oversvømmelser eller tørke, planlægge vandressourcer og overvåge vandkvaliteten. De bidrager også til at sikre en bæredygtig og effektiv brug af vandressourcer.