Desinfektionsrobotter

Desinfektionsrobotter hjælper med til at automatisere den vigtige desinfektion af laboratorier, hospitaler og lign. hvor hygiejnen skal været helt i top for at sikre optimale renlige omgivelser. Robotter til desinfektion er i hastig fremmarch i disse tider og kan i den grad supplere den manuelle desinfektion med stor virkningskraft

Leverandører af Desinfektionsrobotter (desinficeringsrobotter):


BILA A/S

Industrivej 18
7900 Nykøbing M
Tlf.: +45 97710044
E-mail: bila@bila.dk

www.bila.dk

Kompetencer: Automatisering, Industrirobotter, Universal Robots, MiR, Kawasaki Robots, samarbejdende robotter, Mobile robotter, Produktionsoptimering, Robot service, Robotter, Robotarme, Palleteringsrobotter

Læs mere om BILA A/S


Climates Health Tech ApS

Borupvang 3
2750 Ballerup
Tlf.: +45 21 81 55 21
E-mail: info@climates.dk

www.climateshealthtech.dk

Kompetencer: Desinfektion, Desinfektionsrobotter

Læs mere om Climates Health Tech ApS


KUKA Nordic AB


A Odhners Gata 15
Telf.: +45 49 70 80 00
Email: info@kuka.dk

www.kuka.dk

Kompetencer: Robotter, Robot service, Robotafskærmninger, Robotgear, Robotkabler, Robotslanger, Robotsvejsning

Læs mere om KUKA Nordic AB


Universal Robots A/S

Energivej 25
5260 Odense S
Tlf.: +45 8993 8989
E-mail: ur.ne@universal-robots.com

www.universal-robots.com

Kompetencer: Kollaborative robotter, Robotarme, Robotløsninger, Robotter

Læs mere om Universal Robots A/S


Mere viden om Desinfektionsrobotter:

Desinfektionsrobotter bliver anvendes i mange brancher bl.a. til at desinficere toiletter, udleveringsområder, passager samlingspunkter, i diverse kontrolsteder og mange andre områder - og ofte efter lukketid.


Tæt samarbejde gør verdenskendt robotproducent endnu mere effektiv


16.nov 2021


Leverandørstyret lagerløsning fra Lemvigh-Müller giver robotproducenten Blue Ocean Robotics forsyningssikkerhed og frigør ressourcer til andre opgaver.

Danske Blue Ocean Robotics er en af verdens mest innovative og succesrige robotproducenter med kunder i flere end 80 lande. Desinfektionsrobotten UVD Robot®, der anvendes i sundhedssektoren og medicinalindustrien, er verdensledende med en global markedsandel på over 75 pct. Blue Ocean Robotics’ forretningsmodel bygger bl.a. på tæt samarbejde med slutbrugerne, og virksomheden har hentet talrige priser og anerkendelser siden grundlæggelsen i 2013.

Udvikler og optimere drift

Men Blue Ocean Robotics tænker ikke kun nye tanker i forhold til produkter og anvendelsesmuligheder. Der bliver også arbejdet med at udvikle og optimere den daglige drift.

Det har bl.a. ført til, at virksomheden har implementeret VMI – leverandørstyret lagerstyring – i forbindelse med indkøb af strategisk vigtige komponenter og hjælpemidler. Det er sket i samarbejde med Lemvigh-Müller.

Varer fra 250 producenter samlet ét sted

Aktuelt sikrer Lemvigh-Müllers VMI-koncept SmartLager™, at varer fra et stort antal producenter altid er til rådighed i rette mængde for Blue Ocean Robotics. Helt uden at trække på virksomhedens egne medarbejder-ressourcer. Det er en stor lettelse, konstaterer Anton Vittrup, Strategic Purchaser hos Blue Ocean Robotics..

”Det giver tryghed at vide, at vi har en meget høj leveringssikkerhed for komponenter, som er kritiske for vores produktion. Lemvigh-Müller er tilgængelige og tilpasser sit sortiment vores særlige behov. Det betyder, at vi kan source mere fra en enkelt leverandør og på den måde spare tid og ressourcer,” siger han.

Bidrager til løsninger

Samarbejdet med Lemvigh-Müller rækker videre end blot levering af komponenter. Lemvigh-Müller har sit eget dedikerede automationsteam, som løbende styrker sine kompetencer og er certificeret af markedets førende komponent- og systemproducenter. Det betyder, at teamet kan bidrage med viden i forbindelse med valg af komponenter og løsninger hos Blue Ocean Robotics.

”Med Lemvigh-Müller oplever vi en samarbejdspartner, der følger Blue Ocean Robotics tæt og engagerer sig i de udfordringer og opgaver, vi arbejder med. Det er en stor hjælp, både i forhold til konsolidering af leverancer og udvikling af tekniske løsninger,” siger Anton Vittrup.

Lagerløsning er strategisk værktøj

Ikke mindst hos unge, højteknologiske virksomheder kan indkøbsløsninger som VMI og EDI – elektronisk samhandel – udgøre strategiske vækstværktøjer. Det mener Tobias Høenhof, Account Manager hos Lemvigh-Müller.

”Indkøbsløsninger sikrer, at det, der er brug for til produktionen eller til serviceopgaver, altid er til rådighed, hverken mere eller mindre. Vel at mærke uden at trække på virksomhedens egne ressourcer. Dem er der som regel god brug for til andre opgaver i vækstvirksomheder. Effektive indkøbsløsninger er også med til at forberede virksomheden til vækst og dermed et godt argument over for potentielle investorer,” siger Tobias Høenhof.

Flere muligheder for lagerløsning

Aktuelt er Blue Ocean Robotics’ SmartLager™-løsning baseret på et såkaldt box2box-system, som serviceres af en mercher fra Lemvigh-Müller. Det betyder, at robotproducentens egne medarbejdere kun er i kontakt med lageret for at hente varer. Opfyldning sørger Lemvigh-Müller for. En SmartLager™-løsning fra Lemvigh-Müller kan også være baseret på automater eller vægtsystemer.


EU bestiller nu yderligere 100 danske desinfektionsrobotter


25.sep 2021


Blue Ocean Robotics i Odense har netop landet en ordre på 100 robotter af typen UVD Robots, der skal uskadeliggøre virus og bakterier på hospitaler i Europa. Det er Europa-Kommissionen, der har lagt ordren hos den danske robotproducent. Bestillingen kommer samtidig med, at robotvirksomheden netop har afsluttet leverancen af i alt 200 robotter til hospitaler i hele EU. Samtlige 300 robotter er en donation fra kommissionen til medlemslandenes sundhedsvæsen for at beskytte patienter, personale og pårørende mod smitte under Covid-19-epidemien.

En selvkørende robot, der på 15 minutter kan desinficere en patientstue eller operationslokale, er nu taget i brug på et hospital i Barcelona. Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí hospitalet i Barcelona har fået robotten doneret af EU-Kommissionen som et led i en donation på 200 robotter til hospitaler i EU. Teknologien gives som led i bekæmpelsen af hospitalsinfektioner, Covid-19 og andre smitsomme mikroorganismer på hospitalerne

Erfaringerne med den danske teknologi er så gode, at kommissionen netop har valgt at investere i yderligere 100 robotter af mærket UVD Robots fra servicerobotfirmaet Blue Ocean Robotics.

Margrethe Vestager, ledende næstformand i Europa-Kommissionen, begrunder investeringen i de fynske robotter sådan her:

Det har topprioriteret for EU at hjælpe medlemslandene med at overvinde epidemien, og denne donation af desinfektionsrobotter er en meget håndgribelige form for opbakning og derfor er et glimrende eksempel på, hvad vi sammen kan opnå. Det her europæisk solidaritet i praksis, og jeg er meget glad for at EU-Kommissionen vil gøre en ekstra indsats ved at donere yderligere 100 desinfektionsrobotter til hospitaler, der virkelig har brug for dem, siger Margrethe Vestager.

I Danmark fik Rigshospitalet som det første hospital i Danmark en desinfektionsrobot fra Blue Ocean Robotics via EU-donationen i april 2021. Det var Juliane Marie Centret, der fik mulighed for at automatisere desinfektion ved hjælp af UVC-lys.

Et whitepaper, der præsenterer resultaterne fra et sammenlignende studie af desinfektionsrobotters effekt, viser en markant effekt af teknologien. Studiet, der er foretaget på et hospital i Kroatien med 1100 ansatte, dokumenterer blandt andet, at sundhedspersonale på det robot-desinficerede afsnit kunne undgå smitte på nær i ét tilfælde, mens der var i alt 37 smittede medarbejdere på afsnit, hvor der fortsat kun udføres almindelig rengøring. Dertil kommer, at robotten netop desinficerede i hospitalets corona-afsnit, der alt andet lige gør personalet mere udsat end på andre afsnit. Studiet viste også, at otte ud af ti prøver i et manuelt rengjort operationsrum viste positiv for bakterier, mens der var 0 positive prøver efter autonom desinfektion med UVD robotten.

Danmark er teknologisk frontløber

Forud for valget af den danske producent som leverandør af desinfektionsrobotter til EU-landenes hospitaler gennemgik EU-Kommissionen forskellige produkter på markedet. UVD Robots er vurderet som bedst vurderet på parametrene teknisk kvalitet, teknologiens modenhed, implementeringsvenlighed, responstidpå teknisk support og vedligeholdelse. Det bygger på mange års intens produktudvikling i tæt samarbejde med Odense Universitetshospital.

"Vi var de første til at udvikle, producere og levere en robot af denne type. Den har sat standarden for autonom UV-C desinfektion i hele verden. Det globale markeds interesse for UVD Robots, der oprindelig er udviklet til generel forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner, er vokset kolossalt under covid19-pandemien. Bestillingen af i alt 300 robotter til EU beviser vores robotters effektivitet, og vi vil implementere de næste 100 så hurtigt som muligt for at hjælpe sundhedspersonale og patienter i kampen mod spredning af covid-19," siger CEO i Blue Ocean Robotics, Claus Risager.

Udover sundhedssektoren bruges UVD Robots også i hotelbranchen, i lufthavne, på krydstogtskibe, i butikscentre, skoler og andre steder, hvor der færdes mange mennesker.


Rigshospitalet har modtaget en desinfektionsrobot fra EU Kommissionen


26.apr 2021


Som det første hospital i Danmark har Rigshospitalet fået en autonom desinfektionsrobot UVD Robots fra fynske Blue Ocean Robotics som en donation fra EU-kommissionen. Teknologien gives som led i bekæmpelsen af hospitalsinfektioner, Covid-19 og andre smitsomme mikroorganismer på hospitalerne.

En robot produceret i Odense er rullet ind på Juliane Marie Centret på Rigshospitalet. Den er udstyret med UVC-lys, som skal hjælpe i kampen mod hospitalsinfektioner samt Covid-19.

Offentliggørelsen af et whitepaper, der præsenterer resultaterne fra et sammenlignende studie af desinfektionsrobotters effekt, sker samtidigt. Studiet, der er foretaget på et hospital i Kroatien med 1100 ansatte, dokumenterer blandt andet, at sundhedspersonale på det robot-desinficerede afsnit kunne undgå smitte på nær i ét tilfælde, mens der var i alt 37 smittede medarbejdere på afsnit, hvor der fortsat kun udføres almindelig rengøring. Dertil kommer, at robotten netop desinficerede i hospitalets corona-afsnit, der alt andet lige gør personalet mere udsat end på andre afsnit. Studiet viste også, at otte ud af ti prøver i et manuelt rengjort operationsrum viste positiv for bakterier, mens der var 0 positive prøver efter autonom desinfektion med UVD robotten.

UVD Robots, en del af servicerobotkoncernen Blue Ocean Robotics, er udvalgt af Europa-Kommissionen til at levere 200 UVD robotter til hospitaler i EU. Robotterne skal bidrage til at håndtere covid-19-pandemien. UVD Robots er vurderet som bedst i EU-Kommissionens gennemgang af forskellige desinfektionsrobotter, hvor den tekniske kvalitet, teknologiens modenhed, implementerings-venligheden, responstiden på teknisk support og vedligeholdelse indgår. UVD Robotterne er allerede blevet implementeret på hospitaler i Holland, Belgien, Estland, Slovenien, Irland, Luxembourg, Kroatien, Letland, Grækenland og Spanien.

I Danmark bruges desinfektionsrobotterne også på andre af landets hospitaler, på pharmaceutiske virksomheder, skoler, plejecentre samt i hotel og butiksbranchen, heriblandt Clarion Hotel Copenhagen og Rosengårdscentret. Det globale markeds interesse for UVD Robots, der oprindelig er udviklet til generel forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner, er vokset kolossalt under covid19-pandemien. Først kom der i februar 2020 ordrer fra Wuhan i Kina på et trecifret antal danske desinfektionsrobotter. Dernæst fulgte efterspørgslen så at sige med hele kloden rundt i slipstrømmen på den globale smittespredning.

”Vi er meget begejstrede over, at vores UVD robotter er blevet udvalgt af Europa-Kommissionen i kampen mod spredningen af covid-19 på hospitaler over hele Europa. Vi vurderer, at der er tale om den hidtil største ordre på servicerobotter af denne type,” siger Per Juul Nielsen, CEO, UVD Robots.

”Vi var de første til at udvikle, producere og levere en robot af denne type. Den har sat standarden for autonom UV-C desinfektion i hele verden. Størrelsen og omfanget af denne ordre beviser vores robotters effektivitet, og vi er i gang med at indsætte dem så hurtigt som muligt for at hjælpe sundhedsarbejdere og patienter i kampen mod spredning af covid-19.”

I modsætning til stationære desinfektions-robotter leverer UVD Robots en mobil, autonom robot, som integrerer UV-C lys til at desinficere virus og bakterier. Ikke blot på overflader, men også i luften. Denne løsning sikrer således en omfattende infektionskontrol, samtidig med at den forebygger smittespredning.

UVD robotterne gør hospitalerne i stand til at reducere overførsel af sygdomme ved at uskadeliggøre 99,99 pct. af bakterierne og mikroorganismerne på en patientstue på kun ti minutter. Robotten er allerede i drift i mere end 60 lande verden over.
”Det betyder meget for os at være udvalgt af EU-Kommissionen. Vi fokuserer på at hjælpe i kampen mod spredningen af Covid-19, samtidig med, at vi styrker de forebyggende tiltag mod infektioner generelt i operationsstuer, intensive plejeafsnit, kræftafdelinger m.m. på hospitaler," siger Per Juul Nielsen, CEO, UVD Robots.


Danske UVD Robots vinder international designpris


21.apr 2021


UVD-robotten fra Odense stikker op i mængden med sit design. En jurygennemgang af 10.000 produkter og deres design hædrer den selvkørende danske desinfektionsrobot UVD Robots fra servicerobotvirksomheden Blue Ocean Robotics.

iF International Forum Design GmbH, der hvert år siden 1953 har kåret verdens designvindere i sin prisuddeling med deltagere fra 60 lande, fremhæver i år et dansk produkt blandt de 10.000 indstillede produkter. Der er tale om verdens første tredje generations desinfektionsrobot fra UVD Robots, anerkendt som førende inden for desinfektion og med en andel på over 75% af verdensmarkedet.

Robotten kører autonomt rundt i bygninger og bruger UV-C-lys,  der uskadeliggør 99,99% af bakterier og vira på overflader og i luften inden for 10 minutter. Lyset ødelægger DNA- og RNA-strukturer i mikroorganismer, inklusive coronavirus, hvilket bremser smittespredning. UVD Robotten er oprindeligt designet til at bekæmpe hospitalsinfektioner generelt, men under pandemien er den også blevet brugt på plejehjem, hospitaler, skoler, lufthavne, flyselskaber, hoteller, butikscentre samt af fødevare- og medicinalindustri i 60+ lande, herunder USA.

UVD Robots er en robotteknologi, som Blue Ocean Robotics var først i verden til at udvikle i tæt samarbejde med flere danske hospitaler. Siden er både design, brugergrænseflade, elektronik og funktionalitet blevet videreudviklet og forfinet. Designmæssigt er den omkringkørende robot udformet i et meget kompakt og slankt design med runde hjørner, som gør, at den fleksibelt kan navigere rundt selv i trange omgivelser.

I Danmark bruges desinfektionsrobotterne især på hospitaler, skoler og i butikscentre. Det globale markeds interesse for de dansk designede UVD Robots, der oprindelig er udviklet til generel forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner, er vokset kolossalt under covid19-pandemien. Vi har en stærk tradition for godt og intuitivt design her i Danmark, og vi oplever, at selve udformningen og brugeroplevelsen af vores produkter er en afgørende faktor for, at kunderne foretrækker vores teknologi, siger Claus Risager, CEO i Blue Ocean Robotics.

Udover desinfektionsrobotter udvikler Blue Ocean Robotics-koncernen også andre typer servicerobotter såsom telepresencerobotter under brandet GoBe Robots samt forflytnings- og rehabiliteringsrobotter under PTR Robots brandet.


Fast Company placerer Blue Ocean Robotics på top 10 over verdens mest innovative robotselskaber


12.mar 2021


Sammenlignet med samtlige robotvirksomheder globalt er den danske servicerobotkoncern Blue Ocean Robotics blandt de 10 mest nyskabende. Det konkluderer magasinet Fast Company på sin årlige liste over klodens mest innovative selskaber.

Et fremadstormende robotfirma i Odense vækker opsigt globalt. Også hos det internationale magasin Fast Company med 39 millioner læsere. Magasinet har netop fremhævet Blue Ocean Robotics på sin liste over verdens 10 mest innovative robotvirksomheder for succesen med deres UVD Robots.

Som begrundelse for valget af den danske producent af desinfektionsrobotter skriver magasinet følgende:

UVD Robots, der er en selvkørende desinfektionsrobot til sundhedssektoren og en del af Blue Ocean Robotics, spiller en nøglerolle under covid-19. Robotten bruger UV-C-lys, der kun behøver 10 minutter i et rum til at uskadeliggøre 99,99% af bakterier og vira på overflader og i luften. Lyset ødelægger DNA- og RNA-strukturer i enhver mikroorganisme, inklusive coronavirus, hvilket bremser smittespredning. UVD Robotten er oprindeligt designet til at bekæmpe hospitalsinfektioner generelt, men under pandemien er den blevet brugt på plejehjem, hospitaler, skoler, lufthavne, flyselskaber, hoteller, butikscentre samt af fødevare- og medicinalindustri i 60+ lande, herunder USA.

I et år med uforudsete udfordringer viser firmaerne på listen frygtløshed, opfindsomhed og kreativitet i en krisetid, siger Fast Companys redaktør David Lidsky.

Den største anerkendelse af vores servicerobotter sker naturligvis gennem de mange ordrer, vi får fra kunder i hele verden, som viser tillid til vores klinisk verificerede robotter som en løsning på deres behov for desinfektion og automatisering. Når det så er sagt, så betyder det også meget for os at få en placering på så prominent en liste over verdens bedste robotvirksomheder. Det kan man kun blive stolt over, konstaterer Claus Risager, CEO i Blue Ocean Robotics.

International prisregn samt blåstempling fra EU

Det er langt fra første gang, Blue Ocean Robotics får anerkendelse og hæder for sin teknologi og udvikling. I tidens løb har selskabet modtaget mere end 20 udmærkelser. Her i 2021 har servicerobotkoncernen fået international anerkendelse i form af prisen for “Best Covid-19 Response” fra Verdict Medical Devices, ligesom koncernen blev udnævnt til “Soonicorn – Top Tech Startup In Denmark to Watch Out For” på baggrund af en screening foretaget af det internationale analysehus Tracxn blandt Danmarks 2.500 teknologi-iværksættere.

Der var også en international blåstempling til selskabet fra EU-Kommissionen, da kommissionen udvalgte UVD Robots til at levere 200 desinfektionsrobotter til hospitaler i EU. Robotterne skal bidrage til at håndtere covid-19-pandemien. UVD Robots er vurderet som bedst i EU-Kommissionens gennemgang af forskellige desinfektionsrobotter, hvor den tekniske kvalitet, teknologiens modenhed, implementeringsvenlighed, responstid på teknisk support og vedligeholdelse indgår.

Udover desinfektionsrobotter udvikler Blue Ocean Robotics-koncernen også andre typer servicerobotter såsom telepresencerobotter under brandet GoBe Robots samt forflytnings- og rehabiliteringsrobotter under PTR Robots brandet.


American Society for Mechanical Engineers tildeler UVD Robots den prestigefyldte Emerging
Selvstyrende desinfektionssrobot fra Danmark anerkendes for sin rolle i forandring af industrier samt støtte af samfundet under COVID-19-krisen.

UVD Robots og Blue Ocean Robotics er blevet udvalgt til at modtage den prestigefyldte Emerging Technology Award inden for feltet robotteknologi, som uddeles af American Society for Mechanical Engineers (ASME), for deres selvstyrende desinficeringsrobot udstyret med UV-C-lys. Mens denne pris traditionelt set anerkender nye teknologier, der står på spring til at transformere de områder, de anvendes inden for, samt de innovatører, som står bag dem, anerkender den ifølge ASME i 2020 innovationer, som ikke blot forandrer industrier, men som også fungerer som en støtte for samfundet under COVID-19-krisen. Der blev sat fokus på vinderne i december 2020-udgaven af Mechanical Engineering magazine.

Ifølge Carlos M. González,der er Special Projects Manager, Media & Content for ASME, har COVID-19 vist os, hvor vigtige rene og sterile overflader er for vores fælles helbred og sikkerhed. ”I tider som disse, hvor mennesker er begrænset i deres interaktioner og arbejde, er automatisering af afgørende betydning for, at verden kan holde sig i gang. UVD Robots slår to fluer med ét smæk. De tilbyder en effektiv løsning til desinficering af overflader samt miljøer og klarer udfordringen via robotautomatisering. Dette er årsagen til, at virksomhederne i Mechanical Engineering Magazine, som udgives af American Society of Mechanical Engineers, anerkendes for deres markedsledende rolle inden for robotteknologi til sundhedssektoren.”

“Vi er begejstrede over, at ASME har valgt at tildele os deres Emerging Technology Award”, udtaler Claus Risager, som er CEO for Blue Ocean Robotics samt bestyrelsesformand hos UVD Robots. “Vi så allerede en kraftig vækst på næsten 400 procent om året i 2018 og 2019. Da verden blev ramt af coronavirus, blev denne vækst imidlertid tredoblet på blot få måneder. Når vi kigger mod fremtiden, er det tydeligt, at virussen har skabt nye krav, og der er en klar forventning om desinficerede miljøer, overalt hvor mennesker samles. Vores teknologi giver ro i sindet, både hurtigt og sikkert.”

UVD Robots blev grundlagt i 2014 for at løse problemet med hospitalserhvervede infektioner, og virksomhedens mobile samt fuldt selvstyrende robot har spillet en vigtig rolle i kampen mod COVID-19. UVD-robotten kan eliminere 99,99 % af alle bakterier samt virusser på overflader og i luften inden for 10 minutter, og den har hurtigt opnået stor anvendelse til desinfektion i forbindelse med COVID-19. Der er stor global interesse for robotten i hospitalsbranchen, mens den også anvendes i sundhedsplejen, uddannelsessektoren, luftfarts-, medicinal- og levnedsmiddelindustrien samt hotelbranchen verden over.

På nuværende tidspunkt anvendes den dansk udviklede robotteknologi i mere end 60 lande til at sikre rene miljøer, og den bidrager dermed til større sikkerhed for og beskyttelse af mennesker.

Sådan fungerer UVD-robotterne

Når UV-C-lys gennemtrænger cellemembraner, ødelægger det DNA- og RNA-strukturene i mikroorganismer, hvorved deres reproduktion stoppes, mens miljøet steriliseres. Udfordringen ved brug af UV-C-lys lå tidligere i, at det skal anvendes meget tæt på overfladerne (ca. 1 meter) for at kunne fungere efter hensigten.

UVD-robotten navigerer selvstændigt igennem gange og lokaler via forudprogrammerede layouts. Operatøren kan bruge en smartphone eller en tablet til at dirigere robotten til det ønskede lokale og køre desinficeringsprogrammet. Robotten registrerer automatisk overflader og sikrer tilstrækkelig UV-C-belysning over et givent område.

“Robotten er også udstyret med “intelligente UVC”-funktioner. Når desinficeringen er fuldført, scanner og foretager den målinger i lokalet for at kunne give en effektivitetsrapport, så rengøringspersonalet kan vurdere den udførte desinficering og foretage justeringer af robotten for at optimere dens ydeevne. Dette er en absolut unik fordel ved UVD-robotsystemet. Alt i alt tager det ca. 10 minutter at desinficere et lokale korrekt, mens desinficering af større rum såsom operationsstuer tager 15 til 20 minutter”, udtaler Per Juul Nielsen, der er CEO for UVD Robots.


Odense Kommune vælger UVD Robots desinfektionsrobotter til pilotprojekt
Danskudviklet teknologi skal bekæmpe bakterier og virus i kommunale bygninger i Odense. Kommunens Sundhedsudvalg har netop besluttet at indgå et samarbejde med UVD Robots, datterselskab af Blue Ocean Robotics, om at teste de selvkørende, desinficerende UVD-robotter på skoler og i genoptræningsfaciliteter. Pilotprojektet er en del af indsatsen for at gøre Odense til verdens bedste robotby, hvor et tæt samarbejde med byens teknologi- og robotvirksomheder er et vigtigt element.

“Vi har i dag UVD-robotter kørende verden over i både sundhedssektoren, hotelbranchen, lufthavne, butikscentre, fødevarevirksomheder, rengøringsbranchen, krydstogtskibe, farmaceutiske virksomheder, kontorkomplekser og mange andre steder. De bidrager i høj grad til at reducere risikoen for infektioner og smittespredning. Adskillige uafhængige tests dokumenterer stor effekt i forhold til at uskadeliggøre covid-19 med blot 10 sekunders brug af UV-lys. Derfor glæder det os, at vi også herhjemme kan gøre en forskel, og at Odense Kommune nu vælger at afprøve vores desinfektionsrobotter i nogle af deres bygninger,” fortæller Per Juul Nielsen, CEO i UVD Robots.

Medlemmerne af Sundhedsudvalget i Odense Kommune prioriterer at bruge 300.000 kroner på pilotprojektet, der strækker sig over fire måneder.

“Vi vil rigtigt gerne være nysgerrige på, hvordan en desinfektionsrobot eventuelt kan være til gavn for borgerne. Vi er i en tid, hvor vi alle gerne vil blive klogere på generel virusbekæmpelse, så det er oplagt, at vi som kommune sammen med virksomheden får undersøgt, om der er et potentiale for eksempel i forhold til reduktion af sygefravær,” siger Søren Freiesleben, der er formand for Sundhedsudvalget.

UVD-robotten er selvkørende og kan på egen hånd dræbe virus og bakterier ved at belyse rummene med ultraviolet lys af typen UV-C.

Den ene robot bliver en synlig del af hverdagen på Abildgårdskolen, hvor den skal supplere den nuværende daglige rengøring og indgå som en del af undervisningen i udskolingen. Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen er spændt på, hvilke ringe i vandet robottens færd på gangene vil føre med sig.

“Jeg har i længere tid været i dialog med firmaet bag UVD-robotten. Det er svært at få hænderne ned nu, hvor tre forvaltninger og Sundhedsudvalget er blevet enige om at afprøve robotten. Som kommune er det en vigtig opgave at skabe gode rammer for det lokale erhvervsliv ved fx at lade vores skoler være en arena for deres produkter. Jeg håber ydermere, at dette vil være startskuddet til at skabe Verdens Bedste Robotskole i Vollsmose. Vi inviterer gerne robotter ind både for at supplere rengøringsindsatsen, men også for at bringe læring om og med robotter helt tæt på børnene i Verdens bedste Robotby,” siger Susanne Crawley Larsen.

“Projektet er spændende og giver os lejlighed til at samarbejde med nogle elever i deres undervisning. De kan for eksempel studere fysikken og biologien omkring UV-teknologien, og vi får som odenseansk robotvirksomhed mulighed for at åbne deres øjne for den naturvidenskabelige uddannelsesretning. Den slags unge får vi brug for i fremtiden,” siger Kenneth Ranzau, Sales Manager Northern Europe for UVD Robots.

Også i Ældre- og Handicapforvaltningen hilser rådmand Søren Windell deres nye desinfektionsrobot velkommen i formentlig et genoptræningslokale.

“Jeg ser et stort potentiale for den her teknologi på ældre- og genoptræningsområdet. Hvis det viser sig, at vi ser en mærkbar effekt på hygiejneforhold, så kan det blive til gavn for både de ældre- og sårbare borgere - men også for vores medarbejdere, som kan få hjælp til noget af det grove arbejde. Jeg er glad for samarbejdet med UVD Robots og ser frem til, at vi får det prøvet af,” siger Søren Windell.

Erfaringer fra projekter i hospitalssektoren indikerer, at systematisk desinfektion med UV-robotter kan reducere sygdom ved øget hygiejne. Det nye pilotprojekt vil kunne vise, om det også teknisk og praktisk er muligt at anvende robotterne i kommunalt regi. Pilotprojektet vil således munde ud i en evaluering, der skal danne grundlag for en eventuel videreførelse af projektet.


Dansk desinfektions-robot kåret som Danmarks mest bæredygtige løsning til sundhedsområdet
Der var statuette og anerkendelse til vinderen Blue Ocean Robotics og datterselskabet UVD Robots, da gruppens CEO, Claus Risager, modtog prisen for Danmarks mest bæredygtige sundhedsløsning ved SDG Tech Awards i København, torsdag den 22. oktober.

”Vi er stolte af at kunne bidrage til både større tryghed og en mere bæredygtig udvikling i verden ved hjælp af vores desinfektionsrobotter, som er udviklet ved at kombinere de nyeste teknologier inden for autonome mobile robotter og sensorer med den seneste forskning inden for infektions- og mikrobiologi. Vi ser denne kåring som en flot anerkendelse af vores vision om at skabe robots for humans,” siger Claus Risager, CEO i Blue Ocean Robotics.

Selskabet vandt prisen sammen med sit datterselskab, UVD Robots. Blue Ocean Robotics har i sine øvrige datterselskaber udviklet en række løsninger, der også adresserer nogle af verdens store udfordringer, heriblandt telepresencerobotter fra GoBe Robots og patientløfterobotter fra PTR Robots.

Det er organisationen Sustainary, der står bag kåringen af Danmarks mest bæredygtige løsninger. Ved en ceremoni torsdag blev vinderen afsløret. Formålet med kåringen er at skabe større kendskab til Danmarks mest bæredygtige løsninger, så de kan vinde endnu større udbredelse globalt. Organisationen har gennemgået 200 nomineringer af danske teknologier, der fremmer en bæredygtige udvikling og FNs verdensmål. Dette sker som et led i EU-kommissionens Green Impact Week, der finder sted i denne uge.

“Vi er glade for at have Blue Ocean Robotics og UVD Robots som vindere i sundhedskategorien. Deres autonome desinfektionsrobot er yderst relevant i disse tider med Covid-19, og deres høje scores fra vores forskellige panel af internationale dommere var en klar sejr,” siger Sophia Christou, projektleder i organisationen Sustainary.

Blue Ocean Robotics’ og UVD Robots’ løsning er verdens mest avancerede desinfektionsrobot, der autonomt kan køre rundt og sikre rene omgivelser på hospitaler, i lufthavne, hoteller, butikscentre, fødevarevirksomheder, rengøringsbranchen, krydstogtskibe, farmaceutiske virksomheder, kontorkomplekser og mange andre steder til at sikre smittefrie miljøer. Den danske løsning er udbredt til mere end 60 lande og er udviklet i samarbejde med forskere og specialister på Odense Universitetshospital gennem de seneste 6 år. UVD Robots bidrager dermed til større tryghed og sikkerhed for mennesker. Under Covid-19 pandemien har løsningen med en selvkørende robot udstyret med UV-lys som våben mod bakterier og virus i høj grad vist sit værd.


KEBOMED forhandler THOR UVC Desinfektionsrobot
I 1903 modtog læge Niels Ryberg Finsen, som den første dansker, Nobel prisen for sine opdagelser af lysets egenskaber til at helbrede forskellige hudlidelser. Finsens resultater har siden inspireret andre til at eksperimentere med udnyttelsen af lysets bredere anvendelse, og således også det engelske firma Finsen Tech, som nu har udviklet en desinfektions robot, THOR der beviseligt sikrer en optimal desinficering af både luft og overflader ved hjælp af UVC-stråler, som ikke efterlader nogen restprodukter/kemikalier. Dette er i og for sig ikke nyt, men Finsen Tech har optimeret UVC- teknologien, primært på følgende parametre

Egenskaber/fordele
  • THOR yder markedets højeste energieffekt
  • THOR´s teleskopiske egenskab sikre minimal skyggevirkning og dermed optimal desinfektion i alle rum
  • Præcis rumdimensionering via 3 præ-scanninger af rummet for optimal dosering af desinfektionscyklussen
  • Enkel og hurtig betjening
  • Valideret slutrapport efter hver cyklus for dokumentation
  • THOR er kørbar og enkel at transportere og kan endda bruges i fx ambulancer og svært tilgængelige steder

Se mere her


Gibotech lander endnu en sterilcentral
Den odenseanske automationsspecialist slår sin position i hospitalsverdenen fast med endnu en ordre på en automatisk sterilcentral og varemodtagelse.

Lige i baghaven

Opgaven er vundet i samarbejde med 5E Byg fra Odense, der er totalentreprenør på opførelsen af den nye sterilcentral og varemodtagelse – en del af servicebyen på Nyt OUH. Der er altså tale om et lokalt samarbejde mellem flere odenseanske aktører, hvilket vil medføre unikke fordele og synergier.

Gibotech har allerede installeret sterilcentraler og varemodtagelser på Rigshospitalet og i Køge, Herlev og Gødstrup. I 2020 er virksomheden også gået ind på det tyske marked og er ved at installere sterilcentraler i Kiel og Lübeck. Men denne gang forgår byggeriet altså lige i baghaven, nemlig på Nyt OUH.

- Det har gennem hele tilbudsfasen været meget vigtigt for os at have en erfaren medspiller på holdet, der har bidraget med indsigt i processerne omkring en sterilcentral. Samarbejdet med Gibotech har i den sammenhæng været eksemplarisk og vi ser meget frem til at udføre den spændende opgave og fortsætte det tætte samarbejde, udtaler Allan Østergaard, afdelingschef i 5E Byg.

Unik position på markedet

Ordren er også vigtig for Gibotech og cementerer virksomhedens position indenfor automatisering af sterilcentraler.

- Vi har efterhånden lavet så mange sterilcentraler både herhjemme og i udlandet, at vi begynder at introducere standarder og erfaringer som vi kan udnytte til at lande en ordre som Nyt OUH og fremtidige sterilcentraler, udtaler Mikkel Bjerregaard, CSO og partner i Gibotech.

Projektarbejdet er allerede i gang og hele servicebyen, inkl. sterilcentralen, skal efter planen stå færdig ultimo 2022.


Den globale rejsebranche vælger UVD Robots
Lufthavne, hoteller og tog-selskaber bruger selvkørende desinfektions-robotter til at genskabe sikkerhed og tryghed for kunderne, så rejsebranchen igen kan vinde terræn.

Samtidig med, at den seneste prognose fra US Travel Association af Tourism Economics forudsiger et tab på i alt 3.200 milliarder kroner i tab globalt ved udgangen af ​​2020,  konstaterer UVD Robots, at deres autonome desinfektions-robotter i stigende grad bliver anvendt af hoteller, jernbaner og lufthavne i hele verden. UVD Robots’ mobile og selvkørende robot er udstyret med UVC-lys og et stort antal desinfektions-specialiserede apps til desinfektion mod vira og bakterier, ikke kun på overflader, men også i luften, hvilket giver en fuldstændig løsning til infektionskontrol og -forebyggelse.

”Rejsebranchen ser på, hvordan de hurtigt kan få de rejsende tilbage og gør derfor meget ud af at skabe tillid ved at imødekomme markedets øgede forventninger til tryghed og hygiejneniveau. Fordi vores UVD-robotter er så enkle, sikre og effektive, arbejder vi sammen med et stigende antal hoteller, lufthavne, tog-selskaber og andre i rejsebranchen for at bringe desinfektionsløsninger af hospitalskvalitet ind i deres rammer. Vi er ovenud begejstrede over at kunne spille en rolle i genopretningen af ​​denne industri, ” siger Per Juul Nielsen, CEO i UVD Robots.

Hoteller

I begyndelsen af ​​september 2020 annoncerede YOTEL Boston, et hotel med 326 værelser ved havneområdet i Boston, at det vil implementere UVD Robots-teknologien. Fra og med 15. september 2020 bliver udvalgte værelser inden for YOTEL desinficeret af UVD-robotterne, når de er ledige, ligesom fællesarealer desinficeres, når der ikke færdes gæster.

”YOTEL Boston er beæret over at implementere UVD Robot-teknologien og kunne tilbyde gæsterne et endnu højere desinfektionsniveau både i fællesområder og på udvalgte værelser, siger Trish Berry, General Manager, YOTEL Boston.

”Lige nu er det afgørende for hotelbranchen ikke kun at forbedre, hvordan vi beskytter rejsende, men også at give dem vished om, at vi tager alle tiltag i anvendelse fra check-in til check-out. Vores partnerskab med UVD Robots er en udvidelse af YOTELs koncept, hi-tech, lo-touch, hvor vi med avanceret teknologi sikrer en god kundeoplevelse med minimalt berøring. Dertil hører også #SmartStay-filosofien, som handler om, at vi sørger for at enhver gæst får det, der gør at de føler sig trygge som rejsende.”

De autonome desinfektionsrobotter er også i brug i Europas hotelindustri, f.eks. på Clarion Hotel & Congress Copenhagen Airport, som i øjeblikket tester UVD-robotter og bruger dem til at desinficere konferencelokaler og offentlige områder.

"Vi synes, det er en meget spændende mulighed at udforske mulighederne i ​​UVD-robotter. Det er fascinerende at se, hvordan robotter nu bevæger sig fra at kunne slå græs og støvsuge huse til også at kunne desinficere lokaler," siger generaldirektør Jesper Olesen, der også fremhæver dette som en vigtig konkurrenceparameter.

"Vi ser desinfektion på hospitalsniveau som en ny måde at tilbyde merværdi som et led i vores kommunikation til vores gæster om, hvorfor de skal vælge vores hotel."

Lufthavne og togstationer

I sidste uge blev Gerald R. Ford International Airport (GRR) endnu en af ​​de lufthavne i USA, der bruger en UVD-robot. UVD-robotterne bliver brugt til at desinficere toiletter, bagage-udleveringsområder, passager-kontrolsteder, sikkerhedskontrollen og andre områder efter lukketid.

"Grand Rapids lufthavn har valgt at bruge UVD-robotter på grund af produktets autonome evne, der gør det muligt for GRR at være på forkant med UVC-teknologi," forklarede Timothy Haizlip, CM, vedligeholdelsesdirektør for Gerald R. Ford International Airport Authority. "UVC-teknologi skaber et mere sikkert miljø for vores rejsende og er i overensstemmelse med vores 'Fly Safe, Fly Ford' kampagne."

Derudover har UVD Robots, som en del af en "Fly Safe" -kampagne i kølvandet på COVID-19, nu været i drift i Heathrow Lufthavn i London i adskillige måneder.

”Vi får fremragende tilbagemeldinger på robottens ydeevne fra lufthavnen,” siger Heath Williams, administrerende direktør og grundlægger af Nordic Eye Sales Accelerator, UVD Robots 'salgspartner i Storbritannien, der også arbejder med St. Pancras International jernbanestation i London, som modtager UVD-robotter i de kommende dage, og planlægger at indsætte dem til desinficering af toiletterne på stationerne.

Adskillige andre projekter med UVD Robots gennemføres i øjeblikket i rejsebranchen i Mellemøsten, herunder Hamad International Airport i Qatar.


Climates uddanner Aarhus pedeller i robotdesinficering
16 Teknisk Servicemedarbejdere i Aarhus Kommune er nu certificeret til at betjene desinficeringsrobotter, der særdeles effektivt fjerner bakterier, sporer og virus – fx den berygtede Coronavirus

Bakterier, sporer og vira går en svær fremtid i møde i Aarhus Kommune, hvor de første 16 servicemedarbejdere nu er uddannet og certificeret i brugen af desinficeringsrobotten Decon-X – og flere vil snart komme til. Det er nemlig målet, at alle servicemedarbejdere på alle kommunens plejecentre skal certificeres.

Climates Desinficering er resultatet af avanceret teknologi, der fjerner 99,9999 procent af alle bakterier, virus og sporer i et rum. Det gælder både Norovirus og den berygtede Coronavirus. Derfor er teknologien også helt oplagt at bruge på fx plejehjem, i skoler eller i andre bygninger, hvor der har været konstateret corona-smitte.

Metoden fungerer ved, at robotten under tryk omdanner brintoverilte til en tør tåge, der fylder rummet og når alle overflader. Tågen når ud i alle hjørner, revner og undersider af inventar, hvor UV-lys og manuel arbejdskraft ikke når frem. Processen tager ca. tre timer. Herefter er rummet ’nulstillet’ og efter kort udluftning igen klar til at blive taget i brug.

Sparer ressourcer

Udover at være væsentlig mere effektiv i forhold til almindelig manuel desinficering – og i det hele taget er den mest effektive løsning, der findes – medfører robotteknologien også store besparelser, idet der ikke er brug for personale til det manuelle og tidskrævende desinficeringsarbejde.

Climates Health Tech, der forhandler Decon-X i Danmark, står for uddannelsen og certificeringen af servicepersonalet i Aarhus Kommune, hvor robotten har været i drift siden 2015. Her har man netop anskaffet flere robotter, og der er allerede planlagt yderligere uddannelse og certificering af kommunens servicemedarbejdere, så de kan betjene robotterne på de enkelte plejecentre i hverdagen.

”Det giver os en god fleksibilitet på plejecentrene og mulighed for desinficering straks, der er behov for det – f.eks. ved smitteudbrud,” siger Lotte Lucia Jelnes, der er sygeplejerske og velfærdsteknologikonsulent på Center for Test og Evaluering af Velfærdsteknologi i Aarhus Kommune.

Signe Steen Risager, der er adm. direktør i Climates Health Tech peger på, at en stor fordel ved robotterne er, at de er en tryghed i hverdagen, da menneskelige fejl undgås og man kan stole på, at der faktisk er helt rent når robotten har været der. Og hun peger på, at der netop nu er særligt behov for Climates Desinficering.

”Efter der igen er åbnet for besøg på kommunernes plejecentre, kommer der mange mennesker ud og ind ad dørene, hvilket gør afdelingerne modtagelige for smitte af virus og bakterier. Her kan robotterne forbedre sikkerheden væsentligt,” siger Signe Steen Risager.

Myndighedsgodkendt og skånsom
Climates Desinficering er testet og godkendt af såvel SSI, Statens Serum Institut, som Miljø- og Fødevareministeriet til brug for rumdesinfektion. Behandlingsmetoden er skånsom, miljøvenlig og skader ikke møbler, tekstiler eller elektronik. Der anvendes ikke giftige kemikalier og der er ingen skadelige bivirkninger.

Gevinst for både helbred og økonomi
Direktør og stifter af Climates Health Tech, Signe Steen Risager, påpeger, at teknologien rummer store perspektiver, både sundhedsmæssige og økonomiske.

Metoden har vist sig utrolig effektiv. Ikke alene i forhold til at dræbe enhver bakterie, virus eller spore i et rum, men den er også særdeles omkostningseffektiv, når man sammenligner med manuel desinficering. Teknologien er udviklet før, verden blev ramt af corona. Men den er ikke desto mindre så effektiv, at den kan fjerne både Norovirus og multiresistente bakterier, der er langt mere modstandsdygtige. Så metoden er også fremtidssikret mod potentielle pandemitrusler, vi ikke har mødt endnu,” siger hun.


Blue Ocean Robotics – Globalt kvantespring for desinfektionsrobotter
Verdens førende producent af desinfektionsrobotter, UVD Robots, introducerer nu tredje generation af deres selvkørende mobile robot, der eliminerer vira og bakterier i luften og på overflader ved hjælp af UV-C ultraviolet lys. Robotten er hyper-intelligent og kan vise brugeren, hvor godt den har desinficeret, så brugeren kan optimere og styre kvaliteten. Nyskabelsen har et væsentligt mindre footprint, så den kan løse opgaver i ganske snævre rum og udbredelsen dermed forøges kraftigt. Desuden er den så simpel at alle og enhver kan lære det på få minutter.

Der er stor efterspørgsel i hele verden på at kunne sikre et højt niveau af renhed i vores omgivelser. Corona-pandemien har permanent øget kravene til hygiejne. Det handler om at kunne betrygge patienter, personale, kunder, gæster, elever, studerende, rejsende, beboere og andre, der færdes steder med mange mennesker.

Hospitaler, lufthavne, hoteller, butikscentre, fødevarevirksomheder, rengøringsbranchen, krydstogtskibe, farmaceutiske virksomheder, kontorkomplekser og mange andre aktører anskaffer i stor stil løsninger til at sikre smittefrie miljøer.

Det mærker UVD Robots forhandlere i mere end 60 lande i stigende grad. De har nu fået det nye produkt på hylderne, som tegner til at blive et veritabelt gennembrud for desinfektionsrobotter på globalt plan. Nyskabelsen er den tredje generation selvkørende mobile UV-C desinfektionsrobot fra UVD Robots i Danmark, siden første generation blev introduceret helt tilbage i 2015.På baggrund af massiv læring og respons fra markedet over en årrække fra hospitaler og andre kundegrupper fra hele verden med erfaringer og input fra brugere og specialister i infektionskontrol, har producenten videreudviklet robotten på en lang række parametre. Alligevel koster den nye robot med flere features og hurtigere installation det samme som forgængeren, og den findes allerede nu på markedet installeret og i drift mange steder.

Pak ud, tænd og desinficér

Vi har designet verdens mest avancerede UV-robot, som også er verdens mest enkle at bruge. Brugervenligheden er så høj, at en hvilken som helst person på få minutter kan lære at installere den og straks sætte den i gang med at uskadeliggøre eventuelle bakterier og virusser fra alle overflader. Tredje generations robotten fra UVD Robots kan desuden navigere og operere i helt små og snævre miljøer, så det åbner op for nye markeder som fx små hotelværelser o. lign. Den nye robot har væsentligt mindre footprint end forgængeren og har præcis samme desinfektions styrke. Jo mere agile robotter er, jo større nytte kan de gøre med automatisering af desinfektion, siger Per Juul Nielsen, CEO i UVD Robots.

Oprindelig er UVD Robots opfindelse udviklet til at bekæmpe hospitalsinfektioner blandt patienter og sundhedsprofessionelle. Problemet er så stort, at flere millioner af patienter hvert år får en hospitalserhvervet infektion, og mange af disse patienter dør som direkte konsekvens heraf. Corona-pandemien har yderligere tydeliggjort behovet for også at bekæmpe smittespredning generelt i mange flere miljøer. Salget har været kraftigt voksende i flere år, og i 2020 er væksten accelereret yderligere, og dermed spiller de danske desinfektionsrobotter nu en central rolle på mange typer arbejdspladser over hele verden.

Den største andel af de robotter, som UVD Robots leverer, er til sundhedssektoren; de øvrige leveres til et meget bredt udsnit af brancher, der ønsker at bruge moderne teknologi til effektivt at beskytte deres brugere. På verdensplan er der 30.000 hospitaler, og undersøgelser viser, at mindst 10 procent af de coronasmittede i et af verdens hårdest ramte lande under pandemien, USA, er personale i sundhedssektoren. UVD Robots forhandlere mærker også stor ordreindgang fra butikscentre, pharma-/life science og kommercielle lufthavne blandt andre. Sidstnævnte er der 17.000 af på verdensplan, forklarer Per Juul Nielsen, UVD Robots.

En verdensnyhed på markedet for desinfektion

Vores tredje generation selvkørende mobile UV-C desinfektionsrobot er en verdensnyhed og absolut en “game-changer” på flere områder, og den vil for altid forandre fremtiden for brugen af UV-C robotter til desinfektion inden for en række brancher, siger bestyrelsesformand for UVD Robots, Claus Risager, og uddyber; Robotten har et unikt sikkerhedssystem, hvor vi benytter fire lag af sikkerhed, så robotten kan køre i alle former for omgivelser, også hvor der er mennesker, men således at den lukker pænt ned, hvis mennesker kommer for tæt på. Den har en unik måde at interagere med brugere på, idet den kan dokumentere og vise brugere hvor godt der er desinficeret i et areal, og brugeren kan så nemt og hurtigt justere processen og optimere på kvaliteten, hvis der er behov, hvilket ingen anden UV-C desinfektionsrobot i verden kan. Det hele er i øvrigt patenteret.


Flow Robotics – Ny dansk robot automatiserer opslidende laboratorieopgaver
Københavnske Flow Robotics præsenterer nu et smart alternativ til opslidende manuel pipettering
Firmaet har opfundet en fleksibel robot, der er så nem at bruge, at det også kan betale sig at automatisere både små og hyppigt skiftende laboratorieopgaver. "Et stort antal laboranter bliver hvert år langtidssygemeldt på grund af håndholdt pipettering, der slider hårdt på hænder, håndled og arme. Derfor er vi meget stolte af at kunne tilbyde et alternativ til den opslidende hånd-pipettering: En såkaldt cobot - samarbejdende robot - flowbot ONE. Den har vi udviklet i samarbejde med laboranter, et stort dansk biotekfirma og forskere fra DTU. Det er en robot, som intuitivt kan betjenes af alle og ovenikøbet tjener sig selv hjem i løbet af 6 måneder. Den kan gøre en kæmpe forskel i laboratorier i hele verden," siger CEO Kasper Støy, som var med til at starte robotfrontløberen Universal Robots. I dag er han professor på IT Universitet i København, hvor han mødte adjunkt Andres Faiña. Sammen satte de sig for at skabe en automatiseringsløsning til de mange små og forskellige pipetteringsopgaver, som de eksisterende fuldautomatiserende laboratorierobotter ikke er egnet til. flowbot ONE er ligeså intuitiv at betjene som en smartphone. Ved hjælp af patenteret teknologi kombineres livevideo fra robotten med en grafisk brugergrænseflade. Det betyder, at alle er i stand til at sætte robotten i gang, uden at der behøves nogen form for programmeringsekspertise. "Ved at bruge den seneste teknologi, som også bruges i 3D printere, har vi kunnet skabe en lille fleksibel samarbejdende pipetterings-robot til under 200.000 kroner. Nu glæder vi os til at dele nyheden om, at det faktisk er muligt at automatisere små opgaver, der ændrer sig tit. Jeg har selv set, hvordan man i laboratorier tidligere kun har kunnet vælge mellem den anstrengende håndpipettering eller store, dyre maskiner, der først kunne køre efter seks til tolv måneders programmering. Nu er der en fornuftig mellemvej og dermed ikke længere grund til, at ansatte slides op af manuel pipettering Det er en virkelig god nyhed," siger Charlotte Rossmeisl, CCO i Flow Robotics og tidligere afdelingsleder hos Novo Nordisk. Hun fortsætter: "Vores udviklingsteam i Flow Robotics er et unikt tværfagligt mix; hvor vi kombinerer viden fra life science med ekspert-kompetencer indenfor robot, automation og det nyeste indenfor IT og software. Placeringen i København er også vigtig i forhold til at være tæt på alle virksomhederne i Medicon Vally, således at der er lokal support og hurtig service." Laborantens robot-assistent flowbot ONE er ikke kun et alternativ til manuel pipettering, men også et supplement til de eksisterende store laboratorierobotter til flere millioner kroner. De store robotter er optimale til high through-put opgaver, der sjældent ændrer sig, men de er ikke fleksible nok til laboratorieopgaver, som ændrer sig ofte. Hvor de store robotter kræver programmerings-ekspertise og omstillingstid hver gang proceduren ændres, kan flowbot ONE bruges intuitivt af alle og nemt omstilles indenfor få minutter til en ny opgave. Derudover er flowbot ONE også i stand til at håndtere de allerfleste typer af emballage og væskeklasser. flowbot ONE har fleksibiliteten til hurtigt at blive en uundværlig assistent for laboranter og kemikere. flowbot ONE er designet i samarbejde med Møller Jensen Innovation Design og 2C med rådgivning fra Danmarks Nationale Metrologiinstitut og Dandiag A/S omkring kalibrering, nøjagtighed og præcision. Alle pipettemoduler kalibreres af Dandiag A/S, som kan udføre sporbar og akkrediteret kalibrering (DANAK reg. nr. K490). Kalibrering udføres før levering samt periodisk iht. kundens ønske. Den nye cobot sættes i produktion i august 2018. Spin-off fra IT Universitet Flow Robotics A/S er en dansk spin-off virksomhed fra IT Universitetet i København. Virksomheden blev grundlagt i december 2015 af professor og Universal Robot-medstifter Kasper Støy og adjunkt Andres Faiña, oprindeligt fra University of A Coruña i Spanien. Begge er ansat på IT-Universitetet i København. Finansiering fra engagerede bestyrelsesmedlemmer, ejere, Innovationsfonden og Markedmodningsfonden har gjort det muligt at videreudvikle en patenteret robotteknologi og pipetteringsrobotten flowbot ONE. Robotten har været testet af pilotkunder siden august 2017. Lanceringen finder sted i august 2018. Flow Robotics A/S er baseret i København og har ti ansatte. I Flow Robotics bestyrelse sidder blandt andet Thomas Nagy, tidligere Executive Vice President for Novozymes og Niels Bo Theilgaard, tidligere IT direktør for Bang & Olufsen. Flow Robotics finder du hos VWR