Diatom A/S

Tlf.: 36 77 36 00
Avedøreholmen 84
2650 Hvidovre
info@diatom.dk

www.diatom.dk

Om Diatom A/S

Diatom A/S er et ingeniør- og handelsselskab med mere end 50 års erfaring. Hjørnestenene i Diatom A/S er kompetence, innovation og kvalitet, og vores fokus er at skabe resultater og værdi for vores kunder.

Diatom A/S har seks kompetenceområder: Polymerteknik, Mekanisk Befæstelse & Pakninger, Dosering, Smøreteknik, Filtreringsteknik og Flow. Fælles for områderne er, at der fokuseres på at levere værdiforøgende løsninger, der giver en øget effektivitet og kvalitet for vores kunder.

Polymerteknik beskæftiger sig med kemiske materialer og leverer løsninger inden for indstøbning, coating, limning, varmeledende / beskyttende produkter, elektrisk ledende/isolerende produkter og UV-teknologi.

Mekanisk Befæstelse & Pakninger leverer løsninger og produkter til fastgørelsessystemer og sammenføjningsteknologier til både metal og plast samt løsninger inden for pakninger og tætninger.

Dosering leverer løsninger inden for robotteknik, pumper og doseringsteknik.

Smøreteknik omfatter hele paletten af smøremidler samt affedtning og rengøringsmidler.

Filtreringsteknik leverer løsninger til filtrering, separering og oprensning af væsker og gasser.

Flow leverer armaturer til procesinstrumentering, f.eks. regulatorer, fittings, ventiler og koblinger.

Vi samarbejder kun med de bedste producenter på markedet, og med flere producenter inden for hvert produktområde kan vi altid levere de bedste løsninger og produkter. Vi leverer løsninger og servicerer kunder i hele Europa, men vores hovedfokus er på de nordiske lande.

Diatom A/S er i dag 100 % ejet af den svenske handelsgruppe Indutrade AB, der omfatter mere end 100 virksomheder i Norden, Baltikum, Tyskland, Rusland og Benelux. Indutrade AB er børsnoteret på OMX Nordic Exchange Stockholm, Mid Cap list under Industrials.

Kompetencer: smøremidler, smøreoliersmørefedt, smørepasta, gevindindsatse, gevindspiraler, presmøtrikker, presstagafstandsbøsninger, panelskruer, blindnittemøtrikker, stansenitter, akryl lim, silikonelim, UV-hærdende lim, elektroniklimmethacrylatlim, skumdæmper, silikoneolie, konstruktionssilikone, elektroniksilikone, silikone indstøbning, polyurethan indstøbning,UV-hærdende indstøbning, Epoxy indstøbning, silikonelak til coating, elastomer silikonelak, elastoplastisk silikonelakvarmeledende lim, varmeledende pasta, varmeledende pads, smøring af rullelejer, smøring af kuglelejer, smøring af akselforbindelser, smøring af navforbindelser, smøring af fjedre, smøring af kæder, kompressorolie, gearolie, kædeoliegevindpasta, fedtpasta, antifriktions coating, korrosionsbeskyttelse, midlertidig korrosionsbeskyttelse, vejrbestandig korrosionsbeskyttelse, dosering af 1-komponent, dosering af 2-komponent, tryktanke, EFD kanyler, selvrensende filtre, fuldautomatiske selvrensende filtre, plastfiltre, stålfiltre, filterpatroner, filterhusevandbehandlingsfiltrestrainers, flettede pakninger, pladepakninger, pakninger, tætninger, læberingstætninger, metalpakningerflydende pakninger, fleksible pakninger, rørkoblinger, rørbøjler, mærkning, mærkepenne, mærkningsspray, Automatik, Dispensere, Dispensering, Dosering, DoseringsrobotterIndustrilim, Laboratoriepumper, Limanlæg, Robotter, UV-udstyr, Coating, Elastomer, Epoxy, Konstruktionslim, Polyuretan PURPolyuretanlim