Hængestilladser

Hængestilladser

Hængestilladser tages i brug, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at anvende almindelige stilladser. Det kan være nødvendigt at anvende hængestillads hvis; underlaget ikke kan bære, undgå trafik, friholde flugtveje eller byggehøjden er for stor. Hængestilladser er blevet udbredt indenfor offshore, kraft-varmeværker, raffinaderier og skibsværfter. Planlæg dit stilladsprojekt, se her – Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af Hængestilladser:

HAKI A/S

Erhvervsvej 16
2600 Glostrup
Tlf.: +45 44 84 77 66
E-mail: info@haki.dk

www.haki.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Helge Frandsen A/S


Hornsyld Industrivej 5
8783 Hornsyld
Tlf.: 75688033
E-mail: hfas@hfas.dk

www.helge-frandsen.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

JUMBO Stillads A/S

Stålvej 7 - 23
6000 Kolding
Tlf: 7550 5075

www.jumbo.as

Se hele vores produktprogram og profil her

Layher ApS

Vejleåvej 50
2635 Ishøj
Tlf.: 69 15 74 00
E-mail: info@layher.dk

www.layher.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Silkeborg Stigefabrik A/S

Adidasvej 2, Knudlund Industricenter
8653 Them
Telf.: 86 84 92 44
E-mail: mail@silkeborgstigefabrik.dk

www.silkeborgstigefabrik.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Sky Support V/ Michael Solander & Søren Mortensen

Mosaikvej 4
4293 Dianalund
Tlf.: 40 35 35 40
E-mail: ms@skysupport.dk

www.skysupport.dk

Se hele vores produktprogram og profil her

Stigefabrikken.dk ApS


Karolinevej 7
4200 Slagelse
Tlf.: 78 71 31 31
info@stigefabrikken.dk

www.stigefabrikken.dk - www.stegfabriken.se - www.stigefabrikken.no

Se hele vores produktprogram og profil her

Stilladsmontage Vest

Ravnevej 12
6705 Esbjerg
Tlf.: 60 64 55 93
E-mail: tks@stilladsmontage-vest.com

www.stilladsmontage-vest.com

Se hele vores produktprogram og profil her

UVEDA ApS

6000 Kolding
Tlf.: 40 78 76 12 / 74 56 68 88
E-mail: info@uveda.dk

www.uveda.dk

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden:

Et hængestillads må ikke fastgøres til et brandbart materiale, ligesom ophænget heller ikke må være brandbart. Med andre ord er det ikke tilladet at anvende reb og fibertove. Et hængestillads pendulbevægelse skal forhindres i alle retninger. Der gælder de samme bestemmelser for et hængestillads som for andre typer stilladser med hensyn til sikkerhed og miljø.

Adgangsforholdene skal inddrages så tidligt som muligt i planlægningen for at sikre en enkel og sikker adgang til stilladsets arbejdsplatform. Det er enhvers pligt at holde adgangsveje ryddelige. Adgangsveje er ikke beregnet som oplagsplads for materialer, værktøj og affald.

Formålet med et hængestillads er at give adgang til højder for forskellige arbejdsopgaver, såsom bygningskonstruktion, vedligeholdelse, malerarbejde og rengøring, mens man samtidig giver sikkerhed og stabilitet for arbejderne.

Samlet set er formålet med et hængestilladset at tilbyde en sikker, mobilitet og fleksibel løsning til adgang til højder i byggeri, vedligeholdelse og andre industrielle applikationer. Ved at kombinere sikkerhed, mobilitet og fleksibilitet kan hængestilladser forbedre effektiviteten og sikkerheden på arbejdspladsen.


Layher – FlexBeam øger effektiviteten og sikkerheden ved renoveringer af broer
Da et 120 meter langt stykke af den skotske Forth Road Bridge, nord for Edinburgh, skulle renoveres, valgte man at montere et hængestillads opbygget af Layher FlexBeam aluminiumsdragere. Med FlexBeams høje bæreevne er behovet for ophængspunkter begrænset, hvilket betyder hurtigere, mere effektiv og ikke mindst sikker montage, som skulle foregå i over 40 meters højde. Det var muligt at montere et op til 80m2 sikkert og stabilt arbejdsområde pr. dag. Arbejdsområdet blev fyldt ud med Layhers skridsikre ståldæk.

Da Flexbeam er fuldt kombinerbar med de øvrige Layher Allround stilladsdele kunne man samtidig tilføje gelændere af standarddele. Løsningen blev planlagt digitalt i 3D ved hjælp af LayPLAN CAD – som er en delproces af Layher SIM (Stillads Informations Modellering) og AutoCAD. Med dette værktøj var det muligt at lave en præcis geometritilpasning. LayPlan VR Viewer kunne herefter give bygherren et realistisk helhedsindtryk af projektet. En løsning med ét system.

Hængestilladset til brorenoveringen blev præcist tilpasset forholdene ved hjælp af 3D-tegning med kollisionstjek og koordineret med dygtige montører og bygherren ved hjælp af den realistiske visualisering via LayPLAN VR VIEWER.


Layher – Høj bæreevne ved lav byggehøjde
FlexBeam aluminiumsdrager gjorde det muligt at bygge en økonomisk stilladsløsning på Sentibroerne

A2 er ikke kun den ældste motorvej i Schweiz, det er samtidig en del af den vigtige nord-syd trafikrute i Europa, hvor trafikbelastningen er tilsvarende høj. For at værne indbyggerne i Luzern mod støjforurening, bliver støjskærmene i øjeblikket forhøjet yderligere. Inden dette arbejde kunne gå igang, skulle der bygges stillads om Sentibroerne. Det lokale stilladsfirma besluttede sig for at benytte FlexBeam aluminiums-dragere til dette projekt. Dette nye, men allerede prisbelønnede produkt, er med sin høje bæreevne ved lave byggehøjder et bedre alternativ til 450-stål-gitterdrageren. Samtidig med at de er i sikker højde i forhold til forhøjet vandstand er FlexBeam aluminiumsdragerne hurtige at montere. Med disse store FlexBeam dragere, kan horisontal afstivning undværes og der kan monteres dæk i systemmål. Fordi de kan kombineres med Allround stilladskomponenter kan de nødvendige rækværk også implementeres økonomisk. En løsning med et system.

Integrerede systemer: FlexBeam aluminiumsdrageren kan kombineres med Allround standarddele. Der kan bygges videre med Layhers systemstilladsdele – til for eksempel montering af rækværk kan vi tilbyde passende søjleadaptere.Cookie-indstillinger