Sjækler

Sjækler anvendes til at forbinde forskelligt anhugningsgrej, eksempelvis til at koble 2 kæder sammen. Sjækler må udelukkende anvendes til anhugningsgrej, hvis sjæklerne er mærkede med størst tilladelige belastning. Sjækler må under ingen omstændigheder anvendes til løfteopgaver, som ikke er mærkede.

Leverandører af og viden om sjækler:


Fyns Kran Udstyr A/S

Brændekildevej 37
5250 Odense SV
Tlf.: +45 70152015
E-mail: fku@fku.dk

www.fyns-kran.dk

Kompetencer: Donkrafte, Dynamometre, El-taljer, Faldsikring, Hydraulisk værktøj, Kraner, Kranservice, Kæder, Løftegrej, Rundsling, Sjækler, Spil, Stålwirer, Surringer, Taljer, Vakuumløft, Wirestropper, Løfteklo, Løftemagnet, Surring, Svingkran, Traverskran, LøfteudstyrLøfteåg, Alle produkter, Udlejning, Taljer, Løftestrop, Kraner, Løfte udstyr, Fald sikring

Læs mere om Fyns Kran Udstyr A/S


NOS A/S

Overholm 7, Hatting
8700 Horsens
Tlf.: 7669 7070
E-mail: sales@nos-as.dk

www.nos-as.dk

Kompetencer: Løfteudstyr, løftegrej, surringer, stålwirer & tilbehør, løftekæder og tilbehør, sjækler og vantskruer, øjebolte og svirvler, tovværk og tilbehør, løftebånd, rundsling, kædetaljer, spil, løfteklør, magneter, hydrauliske donkrafte og tilbehør, pallegafler og løfteåg, faldsikringsudstyr, dynamometre og vandsække, ankre, ankerkæder og tilbehør, kabellægningsudstyr, sikkerheds og beskyttelsestape, anoder

Læs mere om NOS A/S


Mere viden om sjækler:

Der findes desværre sjækler, der betegnes 'handelskvalitet', som ikke er mærket og derfor ikke må anvendes til løfteopgaver.

Der findes to grundtyper af sjækler. Den ene type hvor bolten altid skal skrues helt i bund. Den anden type hvor møtrikken altid skal være sikret fx med split eller kontramøtrik. For begge typer gælder, at der kun må anvendes originale bolte eller bolte af tilsvarende materiale og kvalitet.

Sjækler skal destrueres, såfremt bøjlen er kommet ud af facon, bolten er bøjet eller har slidmærker, gevindet er ødelagt. Sjækler af stål må aldrig udglødes.


Certex – Store 300 tons sjækler


10.feb 2022


Vi tilbyder sjækler fra de helt små størrelser og op til de rigtig store.

Her har vi lige fået 27 Crosby sjækler med en WLL på 300 tons og en egenvægt på 368 kg hjem til en kunde.

Kontakt os gerne når du har et behov ud over det vi tilbyder på vores hjemmeside, vi vil gøre alt vi kan for at hjælpe dig videre


Carl Stahl tilbyder sjækler fra Greenpin
Vi har netop fået disse kæmpe sjækler fra Greenpin hjem til en af vores kunder. Sjæklerne er i den helt tunge ende og har WLL på henholdsvis 150 ton og 75 ton - skal du også bruge løftegrej til de større opgaver, kan vi helt sikkert hjælpe.