Rundborde

Et rundbord er en type maskine, der bruges til at rotere eller dreje arbejdsstykker eller emner omkring en central akse. Det bruges ofte i metalbearbejdning og fremstilling af præcisionskomponenter, hvor det er vigtigt at udføre bearbejdning på flere sider eller vinkler af et arbejdsstykke uden at flytte det til en anden maskine. Et rundbord består typisk af en flad, rund plade eller skive, der er monteret på en akse og kan rotere 360 grader horisontalt.

Stig Bindner Værktøjsmaskiner ApS – Tlf.: +45 24408770


Leverandører af og viden om Rundborde:


Stig Bindner Værktøjsmaskiner ApS

Avedøreholmen 62-64
2650 Hvidovre
Tlf.: +45 24408770
E-mail: info@sbm.dk

www.sbm.dk

Kompetencer: Værktøjsmaskiner, CNC Værktøjsmaskiner, Automatdrejebænke, Boremaskiner, Båndslibere, CNC Bearbejdningscentre, CNC Fræsemaskiner, CNC Drejebænke, CNC Maskiner, CNC Rørbukkemaskiner, Drejeborde, Drejebænke, Fleroperationsmaskiner, Fræsere, Højhastighedsmaskiner, Kantbukkere, Kantpresser, Pladevalser, Planslibemaskiner, Rundborde, Rundslibemaskiner, Rørbukkemaskiner, Save, Skæremaskiner, Stangautomater, Stangfremføringsmagasiner, Svejsemaskiner

Læs mere om Stig Bindner Værktøjsmaskiner ApS


Mere viden om Rundborde:

Arbejdsstykket eller emnet fastgøres til rundbordet, og når det drejes, kan det behandles fra forskellige vinkler og sider ved hjælp af andre værktøjer eller maskindele.

Rundborde kan have forskellige funktioner og udformninger afhængigt af den specifikke anvendelse. Nogle fælles typer af rundborde inkluderer:

  1. Manuel rundbord: Dette er en enkel type rundbord, der betjenes manuelt ved at dreje det med håndkraft. Det bruges ofte i mindre værksteder eller til mindre opgaver, hvor nøjagtig positionering og bearbejdning er nødvendig.
  2. Indexerende rundbord: Et indexerende rundbord har en mekanisme, der tillader præcis positionering i faste intervaller, f.eks. 90 grader. Dette gør det muligt at udføre bearbejdning i bestemte trin eller positioner for gentagne operationer.
  3. CNC-rundbord: CNC (Computer Numerical Control) rundbord styres af en computer og kan programmere præcis positionering og rotation af arbejdsstykket. Det giver mulighed for avancerede bearbejdningsoperationer med høj præcision og gentagelsesnøjagtighed.

Rundborde bruges i forskellige applikationer, herunder drejning, fræsning, boring, slibning og andre former for metalbearbejdning. De tillader effektiv bearbejdning af arbejdsstykker fra forskellige vinkler og sider, hvilket sparer tid og øger nøjagtigheden i produktionsprocessen.