Rottespærrer

Rottespærrer anvendes i henhold til DS 432/1/, der stiller krav om, at afløbssystemer skal udføres således, at rotter hindres i at trænge ud af disse, og at rotter dårligst mulige livsvilkår i disse. Derudover stilles der krav om, at i særligt rotteplagede områder skal indtrængen i og under bygninger forhindres ved hjælp af specielle sikringer

Leverandører af og viden om rottespærrer:


ACO NORDIC A/S

aco

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telf.: 57 66 65 00
E-mail: info.aco-nordic@aco.com

web

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsriste, Afløbsrør, Afløbssystemer, Boligafløb, Faldstammer, Fedtudskillere, Forsinkelsesbassiner, Gulvafløb, Højvandslukkere, Industriafløb, Nedsivningsanlæg, Rottespærrer, Rustfrie rør, Rørsystemer, Sandfang, Slidsrender, Stålrør, Udskillere, Vandlåse

Læs mere om ACO NORDIC A/S


Edialux/Pelsis

Glentevej 11
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 75 14 48 00
E-mail: tanaco@pelsis.com

www.edialux.dk

Kompetencer: Skadedyrsbekæmpelse, fuglesikring, gnaverbekæmpelse, rottesikring, muldvarper, insektbekæmpelse, personlige værnemidler, ukrudtsmidler

Læs mere om Edialux/Pelsis


JAC Kloak Teknik A/S

Mellemvang 10
4300 Holbæk
Tlf.: 21 84 96 96
E-mail: pa@jacas.dk

web

Kompetencer: Rottespærrer, rottesikring, strømpeforing, No Dig, kloakarbejde, tv-inspektion, spuling, gravearbejde

Læs mere om JAC Kloak Teknik A/S


Møllebæk Autoriseret Kloakmester

møllebæk

Rødkælkevej 218
2600 Glostrup
Telf.: 40 55 91 94
E-mail: skipper@kloaker.dk

www.møllebæk.dk

Kompetencer: Højvandslukker, Rottesikring, skybrudssikring, Tv-inspektion, drænløsninger

Læs mere om Møllebæk Autoriseret Kloakmester


Nordisk Innovation ApS

nordisk innovation 2

8250 Egaa
Tlf.: 86 35 14 66
E-mail: kontakt@nordisk-innovation.dk

www.nordisk-innovation.dk

kompetencer: Rottesikring, rottespærrer, skadedyrsbekæmpelse

Læs mere om Nordisk Innovation ApS


Per Aarsleff A/S

Hasselager Allé 5                                                 Industriholmen 2
DK-8260 Viby J                                                   DK-2650 Hvidovre
Tlf.: 8744 2222                                                   Tlf.: 3679 3333

www.aarsleffpipe.dk

Kompetencer: Strømpeforing, NoDig, Faldstammer, Rørrenovering, Afløbssystemer, Sprængning, Rottebekæmpelse

Læs mere om Per Aarsleff A/S


PestCare Aps

Gammelmarksvej 13
8762 Flemming
Tlf: 5195 5959
E-mail: info@pestcare.dk

web

Kompetencer: Skadedyr, skadedyrbekæmpelse, rottesikring, rottespærrer, gnaverbekæmpelse, insekter, møl, kakerlakker, skægkræ, sølvfisk

Læs mere om PestCare Aps


Pestibus Skadedyrssikring Aps

Peter Hansens Vej 7
8763 Rask Mølle
Tlf.: 30 91 37 00
E-mail: info@pestibus.dk

www.pestibus.dk

Kompetencer: Skadedyr, skadedyrsbekæmpelse, skadedyrsservice og forebyggelse, rottesikring, rottespærre, kloakfælder, smækfælder, Raxit dørtætningslister

Læs mere om Pestibus Skadedyrssikring Aps


Peter Meyer A/S


Foldagervej 7
4623 Lille Skensved
Tlf.: 56 56 20 38
E-mail: post@meyer-as.dk

www.meyer-as.dk

Kompetencer: Aut. Kloakmester. Strømpeforing opgravningsfri renovering, medlem af No Dig kontrol ordning. Renovering af faldstammer. TV-inspektion: medlem af DTVK. Aut. Rottebekæmper, Kloakspuling, Brønd renovering, Højvandslukke: Kessel installatør

Læs mere om Peter Meyer A/S


Rottefængeren ApS

Flinterupvej 15
4480 St. Fuglede
Kim: 40 411 412
kim@rottefaengeren.dk
Dennis: 30 68 44 47
Dennis@rottefaengeren.dk

www.rottefaengeren.dk

Kompetencer: Rottebekæmpelse, Rottesikring, Rottespærre, Rottefælder, Rotteprop, Rottefælder til kloak, Betonfyldning, TV-Inspektion, Røgprøve, Muldvarpe/Mosegrise

Læs mere om Rottefængeren ApS


mere viden om rottespærrer:

Rotter er sygdomsfremkaldende skadedyr og skal derfor bekæmpes. Rotter spreder resistente sygdomsfremkaldende bakterier til mennesker og dyr. Hidtil holdes rotterne kun nede i kortere perioder med giftudlægning, men en permanent reduktion i rottebestanden kan ikke lade sig gøre med de hidtidige virkemidler. Med klimaændringerne og de milde vintre får rottehunnerne et kuld mere per år, hvilket således vil medføre en 4-6 gange større bestand af rotter end før. 2 rotter kan formere sig til 862 individer per år under ideelle forhold. Anvendelse af rottespærrer kan forhindre den fri bevægelse rundt i kloakkerne og skabe rottefri områder i byerne. Anvendelse af rottespærrer er således et paradigmeskift i bekæmpelse af rotter. Rottespærrer.


Rentokil – Ny miljøvenlig rottefælde kan spare millioner
Nye EU-regler, der skal beskytte miljøet, betyder øget kontrol ved udlægning af rottegift.

Den øgede kontrol kan give merudgifter for kommuner og virksomheder på op til 100 millioner kroner. Nu lancerer Rentokil AutoGate, et intelligent giftdepot, der kan spare kommuner og virksomheder millioner og stadig sikre en effektiv rottebekæmpelse.

Hidtil har rottebekæmpelsen hovedsagligt foregået ved forebyggende udlægning af gift. Giften ligger frit tilgængeligt for rotterne i såkaldte giftdepoter, der typisk kontrolleres fire til tolv gange om året. Problemet er, at andre mindre dyr, bl.a. mus også kan komme til giftdepoterne, og det resulterer i en indirekte spredning af giften ud i fødekæden. For eksempel viser rovfugle forøgede niveauer af rottegift i blodet, og det kan true deres helbred og formeringsevne.

For at beskytte miljøet og leve op til EU's regler på området, må brugen af gift fremover kun finde sted, når der konkret er observeret rotter. Det betyder at giftdepoterne fremover skal kontrolleres langt oftere - og det giver flere udgifter.

"De nye regler betyder, at man i stedet for gift, skal lægge ugiftige lokkemad i fælderne. Derefter skal man konstatere at rotter spiser af den, før man må erstatte med gift. Loven siger, at rottefælder skal kontrolleres minimum 4 gange om året. Men med de nye regler, giver det selvsagt langt mindre tryghed, hvis man ikke kontrollerer oftere, for at sikre lokkemaden erstattes med gift, så snart der konstateres rotter. Og mere kontrol koster flere penge," siger Claus Schultz, teknisk chef hos Rentokil.

Derfor lancerer Rentokil som de eneste i Danmark nu et intelligent giftdepot - kaldet AutoGate, der lever op til de nye EU-regler, men som ikke kræver hyppigere kontrol. Giftdepotet har nemlig indbygget en intelligent sensor, der kan identificere præcist en rotte til forskel fra andre mindre dyr, der måtte gå ind i depotet. Først når rotten har været på besøg minimum tre gange i løbet af en uge, åbnes for selve giften som rotten så kan spise af.

"Auto Gate er det eneste system af sin slags på markedet, der giver samme tryghed, men uden merudgiften til øget kontrol. Vi anvender ny teknologi sammen med brugen af gift, som stadig i dag er det mest effektive våben mod rotter. Det giver tryghed for en mere præcis og intelligent bekæmpelse, der samtidig skåner miljøet." slutter Claus Schultz.

Kontakt for yderligere information

Rentokil

Claus Schulz, Teknisk Chef

Mobil 20 99 10 27

 


WiseTec/Tec-SolutionZ – Intelligente kloakløsninger skal bekæmpe rotteplage
Det koster hvert år kommuner og ejendomsselskaber millioner af kroner at rydde op efter rotteskader i det danske kloaknet.

Roskilde-virksomheden WiseTec/Tec-SolutionZ A/S går forrest i kampen mod plagen fra skadedyrene.

De offentlige og private kloaknet er i årtier blevet nedprioriteret. Nedslidte kloakker ligger derfor som tikkende bomber i undergrunden, og rotteplagen har aldrig været større. Tal fra Miljøministeriet viser, at antallet af rotteanmeldelser er steget fra 100.000 til 150.000 pr. år i gennemsnit siden slutningen af firserne. Det tal er stigende. Varierende fra år til år i forhold til kolde og lunere vintre.
Med pres fra klimaforandringer, stigende nedbør og nedslidte kloakker er mange danske kommuner, gået i gang med at rydde op i undergrunden. Her spiller Roskilde-virksomheden WiseTec/Tec-SolutionZ A/S en vigtig rolle. Virksomheden har samarbejdsaftaler med cirka halvdelen af landets kommuner, og tallet er stigende. Ikke mindst på baggrund af nyere lovgivning.

Stor erfaring med rottebekæmpelse
1. juli 2012 trådte en ny bekendtgørelse i kraft. Den forpligter kommunerne til at iværksætte handlingsplaner for bekæmpelse og forebyggelse mod rotter. De planer skal kommunerne opdatere hver tredje år.
»Med et solidt kundegrundlag blandt kommuner, boligselskaber og forsyningsselskaber over hele landet, har vi oparbejdet en stor ekspertise, der rækker ud over problemløsning i enkelte ejendomme. Det er vores styrke,« siger administrerende direktør i WiseTec/Tec-SolutionZ A/S Carsten Thulin.
WiseTec/Tec-SolutionZ A/S hjælper med at kortlægge og vurdere problemets omfang. Samtidig har virksomheden udført skadedyrsbekæmpelse med de elektroniske fælder WiseTrap, og man har også sat rottespærrer op for at forhindre indtrængning af rotter på ejendomme i skelbrønde.

Totalløsning til kunder
WiseTec/Tec-SolutionZ A/S har blandt andet sat 320 rottespærrer op i en af landets største boligforeninger. Her bliver installationerne efterset og serviceret hvert halve år. Tilsvarende opgaver i hele landet har givet virksomheden en solid erfaringsdatabase og viden.
»Vores kompetence rækker i dag over servicering af rottespærrer, bekæmpelse af skadedyr, tilsyn, reparation af kloakker, projektstyring, tv-inspektion, strømpeforinger, sug- og spul af kloakker, og vi er unikke på markedet. Vi kan levere en totalløsning til vores kunder,« siger Carsten Thulin. WiseTec/ Tec-SolutionZ A/S har derfor valgt at sælge den division, der udfører bekæmpelse af rotter med elektroniske fælder til Anticimex A/S. Denne virksomhed har derfor overtaget serviceaftale-forpligtelserne med hensyn til WiseTrap og Wisebox hos kunderne. WiseTec/Tec-SolutionZ samarbejder med Anticimex A/S, når kunderne har behov for direkte bekæmpelse.

Ud i Europa
Til gengæld styrker virksomheden forretningen med rådgivning, tilstandsrapportering, kloakreparation, projektstyring og rottebekæmpelse, samt salg og service af den mekaniske rottespærre fra det danske firma Nordisk Innovation under navnet Tec-SolutionZ A/S. Næste skridt er eksport af Nordisk Innovation rottespærrer og totalløsningskonceptet til andre europæiske lande, hvor rotteplagen også er stor. Her skal lokale entreprenører og skadedyrsbekæmpere løse opgaverne, med WiseTec/Tec-SolutionZ´s erfaring og viden i ryggen. Tec-SolutionZ A/S har indgået samarbejde med Nordisk Innovation om at varetage al salg af deres produkter uden for Danmarks grænser. Virksomheden er godt i gang med markederne i England, Tyskland og Sverige.
»Vi tror på vores ide. Vi er eksperter i projektstyring og med udgangspunkt i forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr kan vi tilbyde en totalløsning, hvor vores tilstandsrapporter kan ligge til grund for renovering af kloaknet og afløb i ind- og udland,« siger Carsten Thulin.

Kontaktoplysninger:
Carsten Thulin
Adm. Direktør/CEO
Mobil: +45 4088 8126
ct@tec-solutionz.com
Telefon: +45 3121 2989
Langebjergvænget 6
4000 Roskilde
www.tec-solutionz.com


WiseCon – EXPO verdensudstillingen i Milano sikret med ny dansk skadedyrsteknologi
Med fokus på ressourceeffektiv fødevareproduktion, fødevaresikkerhed samt gastronomi, koger EXPO verdensudstillingen i øjeblikket i Milano.

For at undgå at rotter og mus deltager i festlighederne, har den danske virksomhed WiseCon A/S i Helsinge installeret det sidste nye inden for højteknologiske sikringsløsninger, der 24/7 overvåger området og giver besked om skadedyrsaktivitet.

EXPO Verdensudstillinger er internationale mega-events, hvor verdens lande fremviser det bedste, de kan præstere. Markedschef Per Sørensen hos WiseCon er stolt over den internationale bevågenhed Wise-I konceptet har skabt og ser også EXPO som et stort internationalt udstillingsvindue for den patenterede teknologi.

Sikringsløsning med overvågning 24/7
- Wise-I er installeret i og ved en række af bygningerne på EXPO. Det er en sikringsløsning med konstant overvågning og bekæmpelse, hvilket betyder, at udstillerne konstant kan følge, overvåge og optimere indsatsen ud fra meldinger, der opdateres 24/7, forklarer Per Sørensen.

Wise-I er en intelligent fælde integreret med sensorer som både afliver skadedyrene og overvåger deres færden 24/7. Det betyder, at der nu er åbnet op for helt nye og banebrydende sikringsløsninger både udenfor og inde i bygninger hos fødevarevirksomheder, supermarkeder, fødevarelagre, landmænd m.fl. 
- Wise-I intensiverer overvågningen og gør de sikringsløsninger bekæmperne tilbyder i dag endnu bedre.  Samtidig åbner det op for nye sikkerhedsniveauer - f.eks. en totalt dækkende indendørs skadedyrsalarm, som man kender det fra tyveri- og brandalarmer siger Per Sørensen.

Aflivet på få sekunder
Wise-I konceptet består af fælder med sensorer, der placeres med udgangspunkt i skadedyrenes naturlige færden - typisk langs vægge og mure - og hvor der eksempelvis er madvarer. Selve fælden lokker rotterne/musene til ud fra deres naturlige trang til at gemme sig. To sensorer registrerer skadedyret, en slagarm udløses og brækker nakken på dyret.

Går skadedyret uden om fælden, registreres det alligevel via sensorer og informationen leveres omgående til brugerne på deres mobil/tablet/pc. Det giver igen mulighed for at skærpe den nuværende sikringsløsning, og der kan øjeblikkeligt tages hånd om et eventuelt problem.

WiseCon A/S har hovedkontor i Helsinge i Nordsjælland og beskæftiger ca. 50 medarbejdere. WiseCon har specialiseret sig i giftfrie, bæredygtige og langsigtede teknologiske løsninger til bekæmpelse af rotter og mus. WiseCon er førende i verden inden for teknologisk rottebekæmpelse og produkterne udnyttes i en lang række europæiske lande.


Bedre materialer kan stoppe rotteræset – Blücher
Et vedvarende fokus på at holde materialeudgifterne nede er med til at sikre, at rotter fortsat trives og har fri adgang til de danske kloaksystemer. Mange vælger stadig at anvende plastic- og betonrør, når de bygger nyt hus, fordi materialeprisen er lavere end på gnavefri rør i eksempelvis rustfrit stål. Det betyder, at rotter fortsat kan trække ind i kloaksystemer og boliger ved at gnave sig igennem rørene.

Ved Danske Kloakmestre er formand Henning Lübcke opmærksom på, at der skal gøres mere for indsatsen for at holde rotterne ude af kloaksystemet.

"Hvis vi skal gøre op med problemerne med rotter, skal vi starte fra bunden. Det handler om materialevalg ved nybyggeri og renovering. Den seneste bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter anbefaler, at der anvendes gnavefri rør ved nybyggeri eller renovering af fødevarevirksomheder. Den anbefaling havde jeg gerne set til det øvrige byggeri også", siger formanden for Danske Kloakmestre, Henning Lübcke.

BLÜCHER producerer afløbssystemer i rustfrit stål og har i mange år leveret rør til brug i jord. Virksomheden oplever dog ofte at der bliver foretrukket plasticmaterialer til rørføringer under jorden. "Rustfrit stål er et dyrere materiale, men udgiften til rørene udgør kun en lille del af det samlede byggeri. Man glemmer let, at udgiften til udskiftning af rørene efter, huset er bygget, er mange gange større", fortæller Markedschef Jan Døssing Hansen fra BLÜCHER.

Brug af rottespærrer
I Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter lægges der især vægt på, at kommunerne skal opsætte rottespærrer. "Rottespærrer har aldrig kunnet holde en rotte ude af kloakken. Så længe der er utætte kloakrør eller kloakrør, som rotterne kan gnave sig igennem, så vil der være problemer med rotter. Den eneste måde at sikre huse, sygehuse og institutioner mod rotter er tætte kloakledninger, og det får man ved at anvende gnavefri materialer", siger Henning Lübcke.

Hos BLÜCHER finder man også rottespærrer som en del af sortimentet. "Det er en løsning, der hindrer rotten i at bevæge sig opad i faldstammer", fortæller Jan Døssing Hansen. "Men det er vores rustfri stålrør, der holder rotten ude af kloakken".

"Vil man yderligere sikre sin bolig mod rotter, kan man vælge at både afløb og vandlås skal være i rustfrit stål, og at afløbsristen kan skrues fast. Rotter kan nemt løfte 1 kg, så en almindelig løs rist er ingen hindring", siger Jan Døssing Hansen.

Ifølge Danske Kloakmestres formand Henning Lübcke kræver håndteringen af rotteproblemet en indsats fra alle involverede parter: "Jeg har oplevet tilfælde, hvor forsikringsselskaber vælger at erstatte gennemgnavede plasticrør med nye plasticrør. Det giver fast arbejde til kloakmestrene, men også fri adgang for rotterne. I et større perspektiv er det ikke en holdbar løsning. Hvis vi skal holde rotterne ude af rørene, så kræver det en investering i bedre materialer og i strammere anbefalinger om brug af gnavefrie rør".

BLÜCHER udvikler og producerer afløbssystemer i rustfrit stål til anvendelse i boliger, kommercielle og industrielle byggerier samt skibe. BLÜCHER blev grundlagt i 1965 og har i dag egne kontorer i ni europæiske lande, Rusland, Mellemøsten, Indien og Kina. BLÜCHER har mere end 300 ansatte og omsatte i 2012 for ca. 468 mio. DKK.
BLÜCHER er ejet af den amerikanske koncern Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS), som er en af verdens førende koncerner inden for produktion af innovative produkter til at kontrollere vands effektivitet, sikkerhed og kvalitet.