Strømpeforing

Strømpeforing - En variant af strømpeforingen anvendes af nogle få virksomheder til rør i bygninger, hvor man ved en sprayteknik sprøjter epoxy på indersiden af rørene og derved forlænger deres levetid. Strømpeforing er en teknik som anvendes til renovering af defekte kloakrør hvor et firma specialiseret i bl.a. strømpeforinger, kan skabe et nyt rør inden i det gamle kloakrør -

Peter Meyer A/S – Tlf.: 56 56 20 38 – www.meyer-as.dk


Leverandører af og viden om strømpeforing:


ABCliner – ABC rørteknik ApS
- Kloak- og ledningsrenoveringsvirksomhed
- Ingeniør- og opgravningsfrie No-Dig Løsninger

Østergårdsvej 25, Brejning
7080 Børkop
Tlf.: 24 87 85 93
E-mail: info@abcliner.dk

www.abcliner.dk

Kompetencer: Afløbs- og kloakteknik, Brønd- og Ledningsrenovering, Brøndrenovering, Kloak- og ledningsrenovering, No-Dig Løsninger, Relining, Strømpeforing

Læs mere om ABCliner ApS (ABC rørteknik ApS)


Axel Lindbeerg Eftf. ApS

Krakasvej 5
3400 Hillerød
E-mail: info@axellindbeerg.dk
Tlf.: 60 24 50 57

www.axellindbeerg.dk

Kompetencer: No-dig, Punktrenovering, Strømpeforing, TV-inspektion

Læs mere om Axel Lindbeerg Eftf. ApS


JAC Kloak Teknik A/S

Mellemvang 10
4300 Holbæk
Tlf.: 21 84 96 96
E-mail: pa@jacas.dk

web

Kompetencer: Rottespærrer, rottesikring, strømpeforing, No Dig, kloakarbejde, tv-inspektion, spuling, gravearbejde

Læs mere om JAC Kloak Teknik A/S


M.J. ERIKSSON A/S

Gl. Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 73 04 21
E-mail: mje@mje.dk

www.mjeriksson.dk

Kompetencer: Fundering, grundvandssænkning, havne og kajanlæg, klima og skybrudssikring, kloak og forsyning, kystsikring, diger og moler, mikrotunnelering, veje og motorveje, afvanding og bassiner, banearbejde og sporombygning, belægninger, byggegruber, byggemodning, beton og bygværker, byrum, brolægning, beplantning, datacentre og hightech.

Læs mere om M.J. ERIKSSON A/S


Møllebæk Autoriseret Kloakmester

møllebæk

Rødkælkevej 218
2600 Glostrup
Telf.: 40 55 91 94
E-mail: skipper@kloaker.dk

www.møllebæk.dk

Kompetencer: Højvandslukker, Rottesikring, skybrudssikring, Tv-inspektion, drænløsninger

Læs mere om Møllebæk Autoriseret Kloakmester


Per Aarsleff A/S

Hasselager Allé 5                                                 Industriholmen 2
DK-8260 Viby J                                                   DK-2650 Hvidovre
Tlf.: 8744 2222                                                   Tlf.: 3679 3333

www.aarsleffpipe.dk

Kompetencer: Strømpeforing, NoDig, Faldstammer, Rørrenovering, Afløbssystemer, Sprængning, Rottebekæmpelse

Læs mere om Per Aarsleff A/S


Peter Meyer A/S


Foldagervej 7
4623 Lille Skensved
Tlf.: 56 56 20 38
E-mail: post@meyer-as.dk

www.meyer-as.dk

Kompetencer: Aut. Kloakmester. Strømpeforing opgravningsfri renovering, medlem af No Dig kontrol ordning. Renovering af faldstammer. TV-inspektion: medlem af DTVK. Aut. Rottebekæmper, Kloakspuling, Brønd renovering, Højvandslukke: Kessel installatør

Læs mere om Peter Meyer A/S


Safe-coating

Tværstræde 14a
3600 Frederikssund
Tlf.: 22 11 75 26
E-mail: info@safe-coating.dk

www.safe-coating.dk

Kompetencer: Vores ventilations Coating er Brandgodkendt og testet for Ph 3-12 testet, robotter til rensning af ventilation, tv-inspektion af ventilation. Alle vores test er udført af Teknologisk Institut og Dansk Brandteknisk institut.

Læs mere om Safe-coating


Mere viden om Strømpeforing:

- ved hjælp af en særlig glasfiberslange som indsættes og derefter hærdes med enten polyester, epoxy, silikat eller damp.
Strømpeforing har den helt store fordel at det er muligt at renovere ledningsnettet (kloakrør) uden opgravning. Derfor er strømpeforing de senere år vundet massivt frem, da anlægsudgifterne på denne måde holdes nede.
Strømpeforing udføres traditionelt ved hjælp af polystyren, som ellers står på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Selv i meget små koncentrationer lugter polystyren meget kraftigt og stoffet anses for at være kræftfremkaldende, og optræder på EUs liste over dokumenteret hormonforstyrrende stoffer, hvorfor behandling med dette kræver stor opmærksomhed og årvågenhed. Det giver sig selv at sikkerhedsudstyr og materiel skal være i orden og klar på dette.
I dag bruges dog oftest strømpeforing ved damptryk. En del virksomheder har gennem en længere årrække specialiseret sig i at udføre foringerne i svært tilgængelige kloakrør og afløbsrør med mindre dimensioner.
Efter endt foring af rørsystemet sendes en robot ind i rørene for at fræse tilslutningerne til det nyforede rør fri.En anden variant af strømpeforing anvendes af enkelte virksomheder til rør i bygninger, hvor man ved at bruge en sprayteknik sprøjter epoxy på indersiden af rørene og derved forlænger rørenes levetid.


Aarsleff – Milliard investeringer i almene boliger kan være med til at indhente kæmpe efterslæb på kloakker og faldstammer
Med 30 milliarder kroner afsat til grønne renoveringer af almene boliger, og derved den største boligaftale nogensinde, er der en afgørende mulighed for at komme en stor del af efterslæbet på nedslidte kloakledninger og faldstammer til livs i den almene boligsektor.

Sådan lyder meldingen fra bl.a. entreprenøren Per Aarsleff A/S og Silberg Rådgivende Ingeniører ApS. En stor del af midlerne er nemlig allokeret til boliger opført i perioden mellem 1945-1959 og mellem 1960-1974, og derfor er der stor risiko for at både kloakker og faldstammer er ekstremt nedslidte.

”Vi forudser en ekstrem travl tid med renovering og fornyelse af afløbssystemer de kommende år. Vi forventer, at både kloakker og faldstammer indgår som en naturlig del af renoveringsløsningerne i de almennyttige boliger. Det gør vi bl.a. fordi der er millionbesparelser at hente, hvis de renoveres inden de falder helt sammen,” forklarer regionschef hos Aarsleff Rørteknik Peter Kim Pedersen.

Han peger endvidere på de ekstreme nedbørsmængder, som vi oplever i Danmark nu og i fremtiden. Hvis ikke kloakker og faldstammer er intakte, så kan det føre til fugtskader og derved også gå hårdt ud over bygningerne og klimaet i lejlighederne.

Millionbesparelser med vedligeholdelsesplaner

Hos Silberg Rådgivende Ingeniører, der bl.a. er i gang med at renovere og skybrudssikre 29 prominente ejendomme for Frederiksberg Kommune, peger Peter Silberg på, at når eksempelvis udearealer og grønne områder skal etableres i forbindelse med renoveringerne af de almene boliger, så er det essentielt, at kloakkerne bl.a. bliver TV-inspiceret og får udarbejdet planer for vedligeholdelse og fornyelse, så man får overblik over kloakkernes tilstand.

”Det er ingen hemmelighed, at mange af kloakkerne under de almene boligblokke er i meget dårlig stand, og der bliver brugt mange penge på akutte skader og æstetiske tiltag. En plan for vedligeholdelse og fornyelse, hvor kloakrørene inddeles i et funktionsindeks, så man har overblik over, hvornår de forskellige dele af kloaksystemet skal renoveres, kan spare boligforeningerne for millionbeløb,” forklarer Peter Silberg.

Han peger bl.a. på, at boligforeningerne i dag bruger rigtig mange penge på de akutte skader samt de rotteproblemer, det også medfører. Er der først kommet rotter ind i bygningerne, så kan de hurtigt brede sig til lejligheder gennem utætheder i kloakker, faldstammer samt øvrige konstruktioner, hvilket fører til store gener og renoveringsomkostninger.

”I dag er det muligt at undgå at grave op, når der skal renoveres kloakker. Kloakkerne kan renoveres med f.eks. strømpeforinger. Hvis skaderne på kloakken opdages i tide, er der mulighed for at minimere renoveringsomkostningerne ved brug af strømpeforing, specielt hvor kloakken ligger inde under bygninger eller ligger meget dybt. Det er samtidigt vigtigt at fastlægge brugen af kloakken, samt at undersøge hvilke udfordringer der ellers er i kloakken,” forklarer Peter Silberg.

Al renovering af kloakker samt udarbejdelse af planer for vedligeholdelse og fornyelse udføres typisk med udgangspunkt i en grundig TV-inspektion. Dette kunne for eksempel være efter standarder udstukket af Dansk TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK).

TV-inspektionen er ifølge Silberg Rådgivende Ingeniører hele fundamentet for det videre forløb i forbindelse med renoveringen, og uden den kan der begås utilsigtede fejl, som kan have store, negative konsekvenser. Der kan være stor forskel på tilstanden af kloakken, selv inden for en meget lille strækning, Derfor er det vigtigt at vælge den helt rigtige renoveringsmetode for hvert område.

”Derfor er det også ekstremt vigtigt, at bygherre modtager præcise inspektioner og efter ensartede standarder. Standarder som både rådgivere og de udførende entreprenører kan stole på og arbejde videre med, siger Peter Silberg.

Renoverede faldstammer med levetid på op til 100 år

Hos Aarsleff Rørteknik peger Peter Kim Pedersen samtidig på, at strømpeforingsteknologien er videreudviklet, så det de seneste 10 år også har været muligt at strømpefore faldstammer.

Herved undgår man traditionel udskiftning af slidte faldstammer og de mange gener, der følger med - nedbrydning af køkkener og toiletter, opbrydning af gulve, udskiftning af installationer, genhusning mm. Faldstammer kan strømpefores indvendigt uden at gulve, vægge og lofter skal hugges op og strømpeforingen har en levetid på op til 100 år. ”Derfor er det jo oplagt, at de almene boliger også får efterset faldstammerne, så de ikke ruster og bliver utætte, hvilket kan medføre fugtskader, lugtgener og dårligt indeklima. Det vil så betyde, at lejlighederne i løbet af kort tid igen skal renoveres,” slutter Peter Kim Pedersen.


Aarsleff Rørteknik – Forstærkede strømpeforinger forhindrer underminering når Odense Letbane krydser Albani Broen
I forbindelse med etableringen af letbanen i Odense, der bl.a. kommer til at køre over Albani Broen, er den gamle kloakledning under broen fornyet med en strømpeforing

Fornyelsen er et led i Vandcenter Syds krav om, at alle ledninger, der krydser eller ligger tæt ved letbanen, lever op til hårde krav om holdbarhed og kvalitet. Samtidig kan arbejdet klares på en dag i modsætning til mange ugers arbejde, hvis der skulle graves op og de gamle rør skulle udskiftes.

Strømpeforingen etableres i det fredede parkanlæg Eventyrhaven i Odense centrum og krydser bl.a. Albani Broen. Strømpeforingen sikrer bl.a., at alle samlinger i den gamle kloakledning forstærkes og tætnes, således der ikke kan opstå underminering. Strømpeforingen er 195 meter lang og har en diameter på Ø1450 mm.

- Forstærkninger af samlingerne i den gamle hovedledning er en del af strømpeforingsteknikken og helt essentielt, når vi som her i Odense krydser under en bro, hvor bl.a. en tung letbane skal passere, forklarer Martin Jensen, projektleder hos Aarsleff Rørteknik, der udfører strømpeforinger i forbindelse med etablering af Odense Letbane.

Denne ekstra forstærkning betyder ifølge Martin Jensen, at man er 100 procent sikker på, der ikke kan sive vand og jord ind i kloakken og dermed underminere jorden, så der er fare for at broen kan skride.

Strømpeforingens tykkelse er dimensioneret efter grundvandsbelastningen, jordbelastningen og den trafikale belastning, herunder belastning fra Letbanen. Strømpeforingen har en forventet levetid på 100 år.

Hos Vandcenter Syd følger man en klar strategi for fornyelsen af kloakkerne under og tæt ved den nye letbane. De steder hvor ledninger har rigeligt kapacitet til at transportere fremtidens regnvand og spildevand, her strømpeforer man systemet for at kunne leve op til levetidsgarantien.

- Strømpeforingsteknikken viser virkelig sit værd i forbindelse med Albani Broen. Det ville jo have store konsekvenser, både trafikalt og økonomisk, hvis vi skulle grave op og udskifte den gamle hovedledning under og ved broen, herunder understøttelse af broen. Jeg er ikke sikker på vi ville få tilladelse til det, siger ingeniør og projektleder Kim Tolstrup Jensen fra forsyningsselskabet Vandcenter Syd.

Minimale gener ved hærdning med UV-Lys

Det er Aarsleff Rørteknik, der står for fornyelsen af hovedledningen ved Eventyrhaven.

Arbejdet foretages med begrænset adgang i forhold til udførelsen, fordi det foretages ret op ad Odenses største byggeplads TBT samt fredede bygninger som bl.a. Odenses Adelige Jomfrukloster, hvilket kræver udførelse med ekstra forsigtighed og forholdsregler i forbindelse med udførelsen.

Samtidig er Eventyrhaven her i forårsmånederne et af de mest populære steder at opholde sig for forårskåde odenseanere, derfor har Aarsleff Rørteknik valgt at bruge en Glasfiber strømpe, der kan hærdes med UV-lys.

- Når vi installerer Glasfiber strømper har vi mulighed for at hærde med UV-lys. I forhold til denne opgave i Eventyrhaven er det den mest fordelagtige metode, bl.a. fordi installationsanlæggene fylder mindre, siger Martin Jensen.

En Aarsleff strømpeforing er en polyesterforing, der krænges ind i eksisterende, nedslidte kloakrør og efter hærdning danner den et rør inde i det eksisterende kloakrør.

Strømpeforingerne fra Aarsleff er testet hos Teknologisk Institut og har en forventet levetid på op til 100 år.


Per Aarsleff – Danfoss vil undgå dyre kloaksammenbrud –”vi ser nu mindst fem år frem i tiden”
Det er langt billigere og giver minimale gener for produktionen at forny kloaksystemer inden skader udvikler sig

Især hvis kloaksystemet er over 50 år gammelt eller ved industrivirksomheder, hvor anlægget er belastet af procesvand. Med 250.000 kvm. bygninger på Danfoss’ hovedsæde i Nordborg og med produktion 24 timer i døgnet, er det derfor helt essentielt at undgå kloaknedbrud og hele tiden være på forkant med udviklingen.

- Via TV-inspektion er vi i gang med at udarbejde en plan over tilstanden af ledningsnettet, så vi har et overblik over, hvilke rørstræk vi skal have strømpeforet inden for de næste fem år. Vi skal hele tiden kunne se mindst fem år frem i tiden, fortæller Bjarne Frederiksen, der er byggetekniker hos Danfoss i Nordborg.

For Bjarne Frederiksen og hans kollegaer handler det om at undgå, at kloaknettet bryder sammen eller kommer i så dårlig stand, at det ikke længere er muligt at forny via strømpeforinger og man derfor er nødsaget til at grave op og lægge helt nye ledninger.

Prioriteringen af ledningsnettet på hovedsædet i Nordborg sker i tæt samarbejde med entreprenøren Per Aarsleff A/S og er et led i en klar plan om at undgå dyre og akutte skader på både rør og bygninger og derved sikre overblik, driftssikkerhed samt en økonomisk gevinst på sigt.

- Med fornyelsesplanerne er vi sikre på optimal drift og på at kloakledningerne ikke pludselig falder sammen under gulvet på os. Og det er med til at holde økonomien på sporet, siger Bjarne Frederiksen.

Det er den ældre del af bygningsmassen, hvor der nu bliver udført TV-inspektion, der skal danne grundlag for renoveringsplanerne. Den ældste ejendom på hovedsædet i Nordborg er fra 1951.

- Bygningerne ændrer jo funktion over tid og det betyder f.eks., at der opstår en masse døde stik som bl.a. tiltrækker rotter. Det får vi styr på via TV-inspektionen, så vi kan få stikkene blændet af, hvis de ikke længere er i brug, siger Bjarne Frederiksen.

Led teknologi sikrer hurtig og smidig renovering

Hos Danfoss i Nordborg er der produktion og trafik døgnet rundt, og det er derfor helt afgørende, at den løbende vedligeholdelse og strømpeforing af ledningsnettet foregår uden at genere hele det logistiske flow.

- Når vi udfører strømpeforinger på industrivirksomheder, hvor det er vigtigt, at arbejdet foregår uden større indvirkning på den daglige drift, så foregår det typisk via vores patenterede LED-teknologi. En løsning, der er hurtigere, fylder mindre og giver minimale gener på hospitalsområdet, fordi logistik-flowet stort set foregår upåvirket, siger salgsleder hos Aarsleff Henrik Kjær.

En strømpeforing er en polyesterforing, der krænges ind i eksisterende, nedslidte kloakrør og efter hærdning danner den et rør inde i det eksisterende kloakrør. Renoveringen svarer til at få nye rør installeret i de eksisterende rør, og som bygherre undgår man alle de omkostninger, der er forbundet med opgravning, nedbrydning og reetablering, hvilket ofte resulterer i en markant besparelse.


Aarsleff – Danmarks største strømpeforing installeres i kloakken under letbanen i Odense
Danmarks største og tungeste strømpeforing er netop blevet installeret i en af de mest centrale og vigtigste hovedledninger i Odense

Strømpeforingen sker som led i etableringen af letbanen, hvor Vandcenter Syd sikrer, at alle kloakledninger, der krydser eller ligger tæt ved letbanen, lever op til krav om holdbarhed og kvalitet. Strømpeforingen er dimensioneret specifikt til at kunne holde til vægten fra trafikken på letbanen.

Den 370 meter lange strømpe med en diameter på 1,5 meter og en vægt på 140 tons lukkede det ene spor på Lillebæltsbroen da den blev transporteret fra Per Aarsleffs fabrik i Hasselager til Odense. Det samlede vogntog vejede 210 tons.

- Kloakrøret er 1,5 meter i diameter og bliver renoveret, fordi det ligger under de kommende letbaneskinner. Det er helt essentielt, at kloakrør, der krydser eller ligger tæt ved Letbanen har en levetid på minimum 50 år, så letbanedriften ikke bliver forstyrret af reparationer i de næste mange årtier, forklarer ingeniør og projektleder Kim Tolstrup Jensen fra forsyningsselskabet Vandcenter Syd.

Strømpen er dimensioneret efter grundvandsbelastningen, jordbelastningen og den trafikale belastning fra Letbanen. Strømpeforingen har en forventet levetid på 100 år.

Det er Aarsleff Rørteknik der har installeret den 370 meter lange strømpe i en hovedledning på en strækning under Ørbækvej. Hovedledningen ligger placeret direkte under Letbanen hele vejen.

Udover at være en central hovedfærdselsåre rent trafikmæssigt, så er det også er en stor færdselsåre under jorden, hvor den transporterer regn og spildevand fra et stort opland af butikker og private husejere.

Undgår stort opgravningsarbejde
- På en strækning som denne her på Ørbækvej kommer strømpeforing virkelig til sin ret. Ledningen ligger placeret mellem 4-6 meter nede i jorden, og hvis vi skulle grave den gamle hovedledning op og lægge nyt, så ville det være et kæmpe arbejde, tage markant længere tid samt blive en langt dyrere løsning, forklarer Martin Vingløv Jensen, projektleder hos Aarsleff Rørteknik.

Selve hovedledningen under Ørbækvej er i alt 620 meter, men er fordelt ud på 5 forskellige strømpeforinger, fordi hovedledningen har forskellige dimensioner på strækningen.

En strømpeforing betyder, at man krænger en polyesterforing ind i eksisterende, nedslidte kloakrør, og derved etablerer et rør inde i det gamle rør. Normalt hærder Aarsleff strømpeforingerne med enten damp eller LED-lys. Men når det er oppe i denne størrelse, så hærder man strømpen ved at pumpe 95 grader varmt vand ind.

- Den største udfordring har egentlig været transporten. Selve håndteringen af installationen er forløbet smertefrit. Strømpen bliver krænget ind i den eksisterende hovedledning direkte fra blokvognen ved hjælp af et specielt transportbånd, fortæller Martin Vingløv Jensen.

Kloakken skal være ren, for at strømpen kan installeres. Derfor har Aarsleff opstillet en række store pumper langs Ørbækvej for at lede regn- og kloakvand over jorden via nogle midlertidige rør.

Pumperne kan med en kapacitet på op til 1700 liter vand i sekundet sikre, at både regn og spildevand ledes hurtigt til Ejby Mølle Renseanlæg.


Aarsleff løfter kæmpe strømper på plads med kran
– sikrer lejligheder mod dampe fra ventilationsskakte

I forbindelse med opførelsen af Rentemesterhaven, der kommer til at bestå af 39 ejerlejligheder på Rentemestervej i København NV, skulle der for nylig sættes ekstra kræfter ind i forbindelse med strømpeforing af tre nye ventilationskanaler. Foringen af de nye betonskakte sker for at sikre, at der ikke siver dampe ud i lejlighederne fra en frisørskole, der bliver placeret i stueetagen.

En helt usædvanlig opgave i forbindelse med strømpeforing af tre meget store betonskakte med en størrelse på 1400x600 mm og 20 meter i højden udspillede sig for nylig i København NV, da entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S skulle udføre deres hidtil største strømpeforing af ventilationskanaler – en strømpepose på 20 meter og Ø 1250, der vejer 1 ton.

- Vi var simpelthen nødt til at have en 165 ton/meter kran til hjælp, som kunne nå de 21 meter op og 15 meter ind over taget, så strømpeforingen med spillet fra kranen kunne løftes fra bunden af skakten og hele vejen op på taget, forklarer projektsupervisor Allan Andersen fra Per Aarsleff A/S

Der tilsættes luft og damp nedefra, så strømpeforingen er helt udspilet i ventilationskanalen, hvor efter kranen slækker taget i strømpeforingen og køres væk.

Højteknologiske strømpeforinger
Det er Aarsleffs kendte renoveringsteknik, der i mere end 40 år har været benyttet i kloakledninger og de seneste 10 år er brugt i faldstammer og ventilationskanaler. Med strømpeforingsteknikken, hvor en imprægneret polyesterfilt krænges ind i nedslidte ventilationsrør og efterfølgende hærdes ud, tætnes og forstærkes de eksisterende ventilationsrør, så de har styrke som nye.

Ifølge salgsleder Jane Mark hos Aarsleff er strømpeforing af gamle utætte ventilationssystemer som oftest en hurtigere, smidigere samt økonomisk mere fordelagtig metode end traditionel udskiftning. En løsning som rigtig mange rådgivere og boligselskaber efterhånden har fået øjnene op for.

- Med vores strømpeforingsteknik kan boligselskaber, virksomheder, hospitaler m.fl. oftest undgå omfattende udskiftning af eksisterende nedslidte og utætte kanaler, når man vælger at strømpefore. Da foringen udføres som én lang, ubrudt længde, undgår man samlinger, hvilket betyder, at de renoverede ventilationskanaler er fuldstændig tætte. På den måde elimineres lugtgener og ventilationsanlægget kan indreguleres optimalt, med et ofte stærkt reduceret strømforbrug til følge, forklarer Jane Mark.

Godkendt til indblæsningsluft
Som den eneste entreprenør i Danmark har Aarsleff Rørteknik fået testet og godkendt et strømpeforingssystem som overholder krav til indblæsningskanaler. Det betyder, at Aarsleff kan strømpefore i alle typer af ventilationssystemer.

- De fleste ældre ventilationskanaler er udført enten som murede, i zink, stål eller asbestholdige materialer med mange samlinger. Det bevirker, at de med tiden bliver utætte. Med vores godkendte strømpeforingsteknik er renoverede ventilationssystemer hermetisk lukkede, og det betyder bl.a. rigtig meget i forhold til driftsomkostninger, hygiejnemæssige krav mm., fortæller Jane Mark.


Aarsleff under jorden i stor boligforening i Lejerbo i Kolding
Boligselskabet Lejerbo i Kolding har som led i en klar plan om at undgå sammenfaldne kloakker strømpeforet afdelingen Munkebo i Kolding

Ved at strømpefore inden kloaknettet falder helt sammen opnår Munkebo afdelingen med 610 lejemål massive besparelser, samtidig med, at beboerne undgår rotter.

Akutte skader, forstoppelser og stor rotteaktivitet i ledningsnettet under Munkebo afdelingen i Kolding, blev startskuddet til at entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S foretog et gennemsyn af det gamle ledningsnet fra tresserne og udarbejdede fornyelsesplaner.

- Via TV-inspektionen fandt vi jo hurtigt ud af, at det stod ret slemt til med kloakrørene. En række rør havde forskubbet sig og der var brud på rørene flere steder. Derfor fandt vi i samarbejde med forsikringsselskabet og Aarsleff ud af, at det var vigtigt at få strømpeforet inden kloaknettet faldt helt sammen, forklarer Jens Rudolph, der er lokalinspektør hos Lejerbo i Kolding og har været i spidsen for projektet.

Han peger bl.a. på, at hvis kloaknettet kollapser under afdelingen i Munkebo, så ville man ikke kunne undgå, at de gamle rør skulle graves op og lægge nye. Og så ville det blive markant dyrere og medføre langt større gener, end hvis man som nu kunne forny rørene med strømpeforinger.

Fremtidssikrer til gavn for beboerne
- Fornyelse af kloaknettet med strømpeforinger har vist sig at være den helt rigtige løsning for os. Via en tæt dialog med Aarsleff har selve processen forløbet smertefrit og det har betydet minimale gener for beboerne, siger Jens Rudolph.

Ifølge Jens Rudolph så handler det også om at fremtidssikre kloaknettet til gavn for beboerne, så man undgår bl.a. rotter i bebyggelser og lejligheder, oversvømmede kloakker mm. Det kan nemlig i sidste ende blive en meget dyr affære.

En Aarsleff Strømpeforing er en polyesterforing, der krænges ind i eksisterende, nedslidte rør. Med strømpeforinger sparer boligforeninger tid og omkostninger til f.eks. udskiftning af gamle kloakrør, herunder opgravning af asfalterede eller flisebelagte områder.

Levetid på op til 100 år
De strømpeforinger fra Aarsleff Rørteknik som afdelingen Munkebo i Kolding har fået udført er ifølge ingeniør og projektleder hos Aarsleff, Claus Vangsager, testet hos Teknologisk Institut og har en forventet levetid på op til 100 år.

- For boligbebyggelser med kloaknet fra halvfjerdserne og tidligere, er det vigtigt at få udarbejdet tilstandsvurderinger på baggrund af en professionel TV-inspektion fra medlemsvirksomheder af DTVK, hvor kloakledningerne deles op i et skadesindeks. Det sikrer dem et overblik over, hvilke ledninger, der skal renoveres her og nu og hvilke ledninger, der kan vente nogle år. Samtidig undgår de akutte skader, som typisk er rigtig dyre, siger Claus Vangsager.

Hvis ikke ledningsnettet i jorden vedligeholdes, er det ifølge Claus Vangsager ofte kun et spørgsmål om tid, inden der opstår alvorlige skader på kloakrørene. Forurenet spildevand kan sive ud, der kan opstå lunker i flisebelægningerne og rotterne har perfekte betingelser.

Synlige skader kan opleves ved fugtige og ødelagte vægge eller andre akutte skader, der kan have store økonomiske konsekvenser.


Per Aarsleff – Boligselskaber og ejerforeninger i Randers sparer millioner – undgår ophugninger af tærede faldstammer
En række ejerforeninger og boligselskaber i Randers har taget højteknologiske løsninger i brug i forbindelse med renovering af gamle faldstammer og ventilationskanaler. Det udløser millionbesparelser, bl.a. fordi boligforeningerne nu undgår nedbrydning af køkkener, badeværelser, gulve, installationer mm.

Boligselskabet Randers Bolig, Ejerforeningen Mølletoften 2-10 og E/F Elmely er blandt en række boligselskaber og ejerforeninger i Randers, der for alvor har fået øjnene op for højteknologiske løsninger til renovering af faldstammer og ventilationskanaler.

I stedet for at udskifte de gamle og gennemtærede køkken- og toiletfaldstammer, så har bl.a. Mølletoften 2-10 netop fornyet de nedslidte faldstammer med en indvendig polyesterforing, også kaldet en Aarsleff Strømpeforing. En hurtigere og mere effektiv metode end ved traditionel udskiftning. Man etablerer simpelthen et nyt rør inde i det gamle rør.

Massive besparelser og minimale gener
- Det er en effektiv løsning og med langt mindre gener for os beboere end ved udskiftning. Samtidig er det både samme kvalitet som nye og en økonomisk fordelagtig løsning, fordi vi ikke længere skal bruge penge på reetablering af køkkener, vægge samt gulve i badeværelser, mm., forklarer Knud- Erik Kjærgaard, der er formand for Mølletoften 2-10.

Renoveringen af de gamle køkken- og toiletfaldstammer i blokkene i Mølletoften, der er bygget i 1974, sker samtidig med, at der skiftes vandrør og varmemålere. Selve renoveringen af samtlige 30 faldstammer er foretaget i en periode over 5 uger. Hvis de skulle udskiftes, ville det have taget 30 uger.

Det er entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S, der har specialiseret sig i strømpeforingsteknikken, der har udført strømpeforingerne. Ifølge projektansvarlig Brian Højlund, så er det først og fremmest boligblokke fra tresserne og halvfjerdserne, der i øjeblikket er stor fokus på at renovere.

- Hvis man lige som i Mølletoften opdager problemerne i tide og undgår faldstammerne falder helt fra hinanden, så viser vores beregninger, at det er muligt at forny for 30 procent mindre udgifter i forhold til traditionel udskiftning, fordi reetableringsudgifter til murer, tømrer, maler og i visse tilfælde genhusning er ret omkostningstungt, forklarer Brian Højlund.

Styrke som nye
Med strømpeforingsteknikken, hvor en imprægneret polyesterfilt krænges ind i nedslidte faldstammer og efterfølgende hærdes ud og bliver til et rør, forstærkes de eksisterende faldstammer og afgreninger, så de har styrke som nye.

En Aarsleff Strømpeforing er testet hos Teknologisk Institut og har en forventet levetid på op til 100 år. Bl.a. derfor havde ejerforeningen i Mølletoften betinget sig af, at det skulle være Aarsleff strømpeforinger.

- En fornyelse af faldstammer eller ventilationskanaler med en Aarsleff Strømpeforing er kvalitetsmæssigt at sidestille med udskiftning til nyt, forklarer Brian Højlund.

Brian Højlund understreger, at hvis man vil have udført en fornyelse af de gamle faldstammer med strømpeforinger, så skal man sikre sig, at det anvendte strømpeforingssystem er testet efter samme normer, som hvis det var nye faldstammer


Aarsleff – LED-teknologi sikrer hurtig og smidig kloakfornyelse på Regionshospitalet Horsens
Regionshospitalet Horsens sætter i forbindelse med en større renovering af hospitalsbygningerne også gang i renovering af kloaknettet

Investeringen i fornyelsen af kloakkerne sker med en klar strategi om at forstyrre omgivelserne mindst muligt. Derfor er strømpeforing valgt frem for udskiftning, så man undgår opgravning. Patenteret LED-teknologi fra Per Aarsleff A/S sikrer en hurtig og smidig fornyelse med strømpeforinger.

- Hvis vi skulle grave store dele af området op, så siger det sig selv, at det får store konsekvenser for driften af sygehuset, samtidig med, at det bliver markant dyrere, siger sektionsleder for teknisk afdeling på Regionshospitalet Horsens Bjørn Laborne Dencker Hansen.

Han peger på, at store dele af ledningsnettet er fra tresserne og den ældste del er endda endnu ældre. TV-inspektionen viser, at ledningsnettet er nedslidt flere steder, og der har allerede været akutte skader, hvor det har været nødvendigt at grave op og udskifte de gamle rør.

- Sker der først kollaps af kloakledninger, så kan vi ikke undgå at skulle grave de gamle rør op og lægge nye. Derfor har vi på baggrund af TV-inspektion fået udarbejdet tilstandsvurderinger, så vi har et overblik over, hvilke ledninger, der kan nå at blive strømpeforet inden de kollapser, siger Bjørn Laborne Dencker Hansen.

Det er entreprenørvirksomheden Per Aarsleff der med udgangspunkt i TV-inspektion har udarbejdet tilstandsvurderinger og efterfølgende delt kloakledningerne op i et skadesindeks. Det giver overblik over, hvilke ledninger, der skal renoveres her og nu og hvilke ledninger, der godt kan vente nogle år.

- Fornyelsesplanerne giver os sikkerhed for en optimal drift, og sikrer samtidig, at vi ikke lige pludselig står med sammenfaldne kloakker, der bl.a. kan skade vores renoverede bygninger. Og ved at undgå de akutte driftsstop, sparer vi rigtig mange penge, og vi undgår store gener for patienter og ansatte, siger Bjørn Laborne Dencker Hansen

LED-teknologi sikrer minimale gener på hospitaler
Aarsleff er Danmarks førende inden for fornyelse af afløbsinstallationer med strømpeforinger og har ved hjælp af virksomhedens patenterede Bluelight teknologi gennem de senere år renoveret en række hospitaler i Danmark. Bl.a. Aarhus Universitetshospital, Vejle Sygehus, Bispebjerg Hospital, Regionshospitalet Randers m.fl.

Ifølge projektleder Henrik Brøndum hos Aarsleff har de driftsansvarlige på hospitalerne med tiden erfaret, at hvis der bliver renoveret inden ledningsnettet falder helt sammen, så er det ikke længere forbundet med driftstop og store gener for ansatte og patienter, når kloakkerne skal fornyes

- Vores patenterede og gennemtestede Bluelight teknologi til udhærdning af strømpeforinger, er ud over at være mere sikker i forhold til traditionelle udhærdningsmetoder, også markant hurtigere og kræver minimal plads. Derfor er den specielt velegnet til hospitalsområder som her i Horsens, siger Henrik Brøndum.

Det specielle ved den patenterede Bluelight teknologi er, at Aarsleff anvender lysdioder som ved en bestemt bølgelængde matcher polyesterstrømperne, så strømperne hærder, når LED-lampen kører forbi og lyser ind på strømperne. Hærdningen er computerstyret, hvilket sikrer en ensartet og 100 procents hærdning.

 


KLR – Parallel til MgO sagen skal undgås – der skal bedre styr på uprøvede metoder i kloakkerne
En kraftig stigning i antallet af nye aktører, der slår sig op på renovering af kloakker og stikledninger med uprøvede metoder, kan ifølge Kontrolordningen for Ledningsrenovering(KLR) under Dansk Byggeri koste private husejere og boligselskaber dyrt

En parallel til MgO-skandalen skal undgås ved at informere bedre og få bedre styr på de nye spillere på markedet.

- MgO-skandalen er jo et klokkeklart eksempel på, at hvis produkter og løsninger ikke er underlagt gennemprøvede standarder og tilstrækkelig dokumentation, så kan det have store økonomiske konsekvenser. På samme måde er det med kloakledninger og stikledninger, der renoveres med fejlbehæftede og uprøvede metoder, forklarer Per Hallager, der er formand for Kontrolordningen for Ledningsrenovering.

Kontrolordningen for Ledningsrenovering er Danmarks eneste uvildige kontrolording inden for opgravningsfri renoverings- og fornyelsesmetoder af afløbsledninger. Ordningen omfatter strømpeforing, stram foring, overgangsprofiler samt rørsprængning . Alle produkter og metoder skal bl.a. godkendes af Teknologisk Institut inden de kan optages i kontrolordningen.

- Inden for de senere år har der været en stor stigning i aktører, der bl.a.slår sig op på at renovere stikledninger. De udfører først og fremmest arbejde for private husejere og boligselskaber. Dem vil vi gerne have mere styr på og evt. med i KLR, så vi kan kontrollere ledninger på privat grund. Problemet er jo, at de sælger nogle produkter, som ingen kender kvaliteten af, siger Per Hallager.

Dokumenteret sikkerhed
Det er Teknologisk Institut, der kontrollerer og tester de produkter, der optages i KLR. Der har været tilfælde hvor Teknologisk Institut har måtte kassere systemer i forhold til optagelse i kontrolordningen, men det betyder jo ikke, at de ikke er på markedet. Ifølge seniorspecialist og civilingeniør Flemming Springborg hos Teknologisk Institut, er det helt afgørende for Bygherre, at de har en sikkerhed for, at de køber et produkt , der lever op til det entreprenøren har lovet.

- Når vi f.eks. taler strømpeforinger, som udføres under Kontrolordningen for Ledningsrenovering, så giver det jo bygherre en sikkerhed for, at systemerne indstalleres i overensstemmelse med godkendte deklarationer og installationsmanualer, og at det færdige produkt derved har de egenskaber og den kvalitet, som sikrer en lang levetid , siger Flemming Springborg.

Flemming Springborg pointerer vigtigheden af dokumenterede og gennemtestede produkter -specielt inden for ledningsrenovering - bl.a. fordi det installeres i et af de mest aggresive miljøer, der findes.

Kontrolordningen for Ledningsrenovering er etableret i 1997 og der har indtil nu ikke været rejst klagesager.


Peter Meyer A/S – Investering i certificeret TV-inspektion skal løfte omsætningen yderligere
Kloak- og entreprenørvirksomheden Peter Meyer A/S i Lille Skensved ved Køge med 42 medarbejdere, har med en årlig vækst på 15 procent de senere år vokset sig til en af Midtsjællands største kloakvirksomheder

Virksomhedens største forretningsområde er strømpeforing af kloakker, og som led i en klar vækststrategi investerer Peter Meyer nu yderligere i TV-inspektion og bliver derved medlem af Dansk TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning(DTVK).

- Vi udfører TV-inspektion og renoverer kloakker for bl.a. rigtig mange boligselskaber. Og flere og flere af de store begynder at stille krav om certificeret TV-inspektion. Bl.a. derfor opruster vi nu med certificerede DTVK-operatører, forklarer indehaver Peter Meyer.

Unikke kompetencer og yderligere vækst
Som medlem af DTVK er der en række krav, som virksomheden Peter Meyer og medarbejderne skal opfylde. Der stilles bl.a. krav til udstyret, TV-operatørerne skal være uddannede efter DTVK standarder og skal løbende på efteruddannelse.

- Som DTVK medlem er der jo nogle helt unikke standarder og procedurer, der skal leves op til. Bl.a. skal vi være i stand til at rapportere digitalt til kommuner og forsyningsselskabers databaser i XML filer. Og som den eneste kontrolordning har DTVK løbende kontrol af medlemsfirmaernes TV-produktion, som er med til at hæve standarderne herhjemme, siger Peter Meyer.

Peter Meyer understreger, at renoveringen af kloakker jo sker med udgangspunkt i TV-inspektionen, som derved er hele fundamentet for det videre forløb i forbindelse med renoveringen. Derfor er det ekstremt vigtigt, at levere præcise inspektioner og efter ensartede standarder.

- Standarderne inden for kloakrenovering hæves hele tiden, og den udvikling vil vi gerne være med til at udvikle. I takt med vi satser mere på TV-inspektion, så ligger det i naturlig forlængelse også at operere som certificeret DTVK operatør. Det er samtidig med til at understøtte vores vækst de kommende år, siger Peter Meyer.

Flere muligheder hos forsyningsselskaberne
Peter Meyer A/S udfører renovering for både kommuner, forsyningsselskaber samt forsikringsselskaber. Virksomheden er højt specialiseret i strømpeforinger og er derfor også medlem af Kontrolordningen for Ledningsrenovering.

- Fornyelse af kloakker med strømpeforinger fylder langt størstedelen af vores forretning. I forbindelse med renoveringen er TV-inspektionen jo en vigtig del – både før og efter vi har renoveret med strømpeforinger eller lagt nye rør. Ved at være en del af DTVK, så kan vi nu byde ind på flere TV-inspektionsopgaver – bl.a. kan vi nu køre TV-inspektion af de strømper, vi udfører for forsyningsselskaberne, siger Peter Meyer.

Peter Meyer havde i forvejen en fuldt udstyret TV-inspektionsbil, der lever op til standarderne hos DTVK. Peter Meyer kan køre TV fra 50-1100 mm. og bilen er udstyret med satellit-TV, hvor man sender et kamera videre op i stikledninger – en såkaldt stiktraktor.

Vi har hele tiden kørt efter de højeste standarder, men som medlem af DTVK, så bliver vi nu officielt underlagt de højeste standarder, hvor al vores arbejde indberettes og kontrolleres, siger Peter Meyer


Per Aarsleff A/S – Undgår driftsstop – rekordantal hospitaler strømpeforer afløbsinstallationer
Aarhus Universitetshospital(Skejby), Vejle Sygehus, Regionshospitalet Randers, Regionshospital Nordjylland m.fl. - Hospitalerne i Danmark er i øjeblikket i gang med at forny bl.a. de hårdt belastede kloakledninger og faldstammer som aldrig før. Tiltagene sker som led i en klar strategi om at opretholde driften og sikre sunde hospitalsbygninger for patienter og ansatte

Hospitaler og industrivirksomheder tænker nemlig i stigende grad afløbsinstallationer ind som en del af helhedsløsninger. Sådan lyder meldingen fra entreprenørvirksomheden Per Aarsleff, der er Danmarks førende inden for fornyelse af afløbsinstallationer med strømpeforinger.

Minimale gener
- De driftsansvarlige på hospitalerne har med tiden erfaret, at hvis der bliver renoveret inden ledningsnettet falder helt sammen, så er det ikke længere forbundet med driftstop samt store gener for ansatte og patienter, når kloakker, faldstammer og regnvandsstammer skal fornyes. Det sker ved hjælp af såkaldte strømpeforinger, forklarer salgsleder Henrik Kjær fra Per Aarsleff A/S.

En Aarsleff Strømpeforing er en polyesterforing, der krænges ind i eksisterende, nedslidte rør. Med strømpeforinger sparer hospitalerne tid og omkostninger til f.eks. udskiftning af gamle kloakrør eller faldstammer. Der er endvidere mulighed for at tilpasse de forskellige typer af strømpeforinger til det spildevand, der udledes på hospitalerne.

En Aarsleff Strømpeforing er testet hos Teknologisk Institut og har alt efter belastningen en forventet levetid på op til 100 år.

Faldstammer på AUH tæret efter 30 år
På AUH i Skejby er Aarsleff i øjeblikket i gang med at strømpefore både faldstammer og kloakledninger. Her har det bl.a. vist sig, at de blot 30 år gamle faldstammer er tæret op. Her udnytter man bl.a. strømpeforingsteknikken på børneafdelingen og i Blodbanken, så patienter og personale ikke udsættes for støj og støvgener.

- Faldstammerne er støbt ind i betonen, så med strømpeforingsteknikken kan vi slippe for at banke beton ned fra gulv til loft. Endvidere er der så mange ledninger og installationer flere steder, at der slet ikke er plads til at banke betonen ned uden at det hele skal demonteres. Derfor er strømpeforing ofte også en billigere løsning, forklarer Martin Kallesø-Hansen, senior projektleder og diplomingeniør hos Alectia, der er rådgiver for AUH.

Tiårs planer sikrer færre udgifter
På selve kloaknettet er tendensen, at hospitalerne på baggrund af TV-inspektion får udarbejdet tilstandsvurderinger og efterfølgende deles kloakrørene op i et skadesindeks, der viser kloaknettets tilstand i de forskellige områder.

På den måde får de driftsansvarlige på hospitalerne et prioriteret og budgetteret overblik over økonomien og det fremtidige vedligeholdelsesarbejde - hvilke dele af kloaksystemet skal renoveres med det samme og hvilke del kan vente i nogle år.

Henrik Kjær peger på, at sker der først kollaps af kloakledninger, så kan det ikke undgås, at de gamle rør skal graves op og lægge nye. Og så bliver det markant dyrere, end hvis det var muligt at forny rørene med strømpeforinger


Aarsleff vinder kloakfornyelsen af Aarhus Universitetshospital i Skejby
Per Aarsleff A/S vinder endnu en gang kloakfornyelsen af et hospital i Danmark

Denne gang er det Aarhus Universitetshospital(AUH) i Skejby, der får udarbejdet fornyelsesplaner samt strømpeforet ledningsnettet med LED-teknologi. Alectia er rådgiver på projektet.

På AUH i Skejby nord for Aarhus, har man netop igangsat renoveringen af kloaknettet under fem af bygningerne, der hører til den ældste del af bygningsmassen. Det er entreprenørvirksomheden Aarsleff, der med udgangspunkt i Aarsleff Fornyelsesplaner er i gang med at strømpefore første etape i en fireårig renoveringsplan, der munder ud i et komplet renoveret ledningsnet under den ældste del af sygehuset.
- Det er kun ganske få firmaer i Danmark, der kan løfte denne type af opgaver. Selv om det var et udbud til laveste pris, så var der også indlagt en række betingelser. Bl.a. skulle strømpeforingerne udføres med LED- eller UV-teknologi, første etape skulle være færdig 31-12-2016 og så skulle det garanteres, at arbejdet kunne udføres uden driftsstop, forklarer Dino C. Fortuna fra Alectia.

Specialdesignede elbiler til kælderarealer
Aarsleff har stor erfaring i at udarbejde fornyelsesplaner og renovere kloaknettet på bl.a. hospitaler og har derfor ekstrem stor fokus på, at arbejdet skal foregå med mindst mulig gene for den daglige drift.
På AUH måtte Aarsleff dog tænke længere ud af boksen end normalt, da man skulle i gang med at udføre arbejde i gangene i kælderen, som er en vigtig hovedfærdselsåre for personalet.
- I stedet for at benytte vores sædvanlige store TV- og spulebiler, så har vi simpelthen fået bygget to specialdesignede elbiler oven på konstruktionen af de elbiler hospitalet i forvejen bruger til transport. På den måde undgår vi kabler og slanger på tværs i gangarealerne, fordi vi nu kan holde direkte ved den ene side af brøndene, mens trafikken passerer gnidningsfrit på den anden side, forklarer projektkonsulent Brian Højlund fra Aarsleff.

Sikkerhed for optimal drift af ledningsnettet
Med udgangspunkt i TV-inspektion udarbejder Aarsleff tilstandsvurderinger og deler efterfølgende kloakledningerne op i et skadesindeks alt efter hvilken stand de er i. På den måde får AUH i Skejby overblik over, hvilke ledninger, der skal renoveres her og nu og hvilke ledninger, der kan vente nogle år. Med fornyelsesplanerne følger en langsigtet plan for renoveringen af kloaknettet.
- Fornyelsesplanerne giver os sikkerhed for en optimal drift, og sikrer samtidig, at vi ikke lige pludselig står med et nedbrudt ledningsnet under nogle af vores bygninger. Ved bl.a. at undgå de akutte driftsstop sparer vi rigtig mange penge, og vi undgår store gener for patienter og ansatte, siger Ole B. Jacobsen, der er sektionsleder ved Teknisk Afdeling på AUH i Skejby.

En strømpeforing er en polyesterforing, der krænges ind i eksisterende, nedslidte kloakrør og derved sparer tid og omkostninger i forhold til opgravning af eksisterende asfalterede eller flisebelagte områder.

En Aarsleff Strømpeforing er testet hos Teknologisk Institut og har alt efter belastningen en forventet levetid på op til 100 år. Det er endvidere mulighed for at tilpasse de forskellige typer af strømpeforinger til det spildevand, der udledes på hospitalerne.


Per Aarsleff – Vejle Sygehus fremtidssikrer kloakledninger – Undgår akutte sammenbrud
Vejle sygehus tager temperaturen på deres kloakledninger og prioriterer en langsigtet planlægning af investeringerne i kloakkerne

Det sker for at undgå dyre og akutte skader på rør og bygninger. En investering der på sigt også er en økonomisk gevinst for Sygehuset.

Som led i en klar strategi om at opretholde driften og sikre sunde hospitalsbygninger for patienter og ansatte, har Vejle Sygehus nu taget konsekvensen og sat gang i udarbejdelsen af tilstandsvurderinger og langsigtede fornyelsesplaner for renovering af kloaknettet.

Undgår akutte sammenbrud
- Sygehuset er ekstremt afhængig af et velfungerende kloaknet, så vi skal for alt i verden undgå, at vores kloaknet bryder sammen. Via nøje, udarbejdede fornyelsesplaner er vi i samarbejde med entreprenøren Per Aarsleff i gang med at få overblik over vores ledningsnet, forklarer Peter Dan Kristiansen, funktionsleder på Vejle Sygehus.

Med fornyelsesplanerne følger en langsigtet plan for renoveringen af kloaknettet, og det kan ifølge Peter Dan Kristiansen også rent økonomisk betale sig, fordi det ikke koster ret meget at få udarbejdet tilstandsvurderinger i forhold til, at der sker brud eller andre alvorlige skader på rørene.

- Fornyelsesplanerne giver os sikkerhed for en optimal drift, og sikrer samtidig, at vi ikke lige pludselig står med et nedbrudt ledningsnet under nogle af vores bygninger. På den konto kan vi sparer rigtig mange penge ved bl.a. at undgå dyre driftsstop samt undgå store gener for patienter og ansatte, siger han.

Langsigtede planer sikrer færre udgifter
Det er entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S der på baggrund af TV-inspektion udarbejder tilstandsvurderinger og efterfølgende deler kloakrørene op i et skadesindeks alt efter hvilken stand de er i.

På den måde bliver der faktuel klarhed over fremtidige investeringer. Hvilke dele af kloaksystemet, der skal renoveres med det samme og hvilke dele, der eksempelvis godt kan vente i nogle år.

- Vejle Sygehus` proaktive tilgang med udarbejdelse af TV-inspektioner og vedligeholdelsesplaner inden dele af kloaknettet falder helt sammen, vil helt sikkert betyde en økonomisk gevinst over tid. Sker der først kollaps af kloakledninger, så kan vi ikke undgå at skulle grave de gamle rør op og lægge nye. Og så bliver det markant dyrere, end hvis vi kunne forny rørene med en såkaldt strømpeforing, forklarer Henrik Brøndum, projektansvarlig hos Per Aarsleff.

Strømpeforinger med 100 års levetid
En strømpeforing er en polyesterforing, der krænges ind i eksisterende, nedslidte kloakrør og derved sparer tid og omkostninger i forhold til opgravning af eksisterende asfalterede eller flisebelagte områder. En Aarsleff Strømpeforing er testet hos Teknologisk Institut og har alt efter belastningen en forventet levetid på op til 100 år.

- Vejle Sygehus skal fungere 24 timer i døgnet, så det af ekstrem vigtighed, at arbejdet kan udføres på den hurtigste og mest smidige måde. Hvis vi skulle grave store dele af området op, så ville det få store konsekvenser for driften af sygehuset, siger Henrik Brøndum.


AL2bolig – Beboere og 34 boligblokke i Aarhus reddet af strømpeforinger
Der var fra start projekteret med, at alle betongulve i kældrene på de 34 boligblokke skulle hugges op og nedslidte kloakker udskiftes til nye

Men hensynet til beboerne, samt en økonomisk fordelagtig løsning, der kvalitetsmæssigt er på niveau med nye kloakrør, fik overbevist det almene boligselskab AL2bolig i Aarhus om, at strømpeforingsteknikken fra Per Aarsleff var løsningen for boligforeningen Langkærparken i Tilst.

Kloaknettet under Langkærparken var 45 år gammelt og i så ringe forfatning, at der flere steder har været problemer med driften og med rotter. Det var derfor tid til en fornyelse af kloaknettet i forbindelse med en helhedsplan, der omfatter udskiftning af facader, køkkener og bad, faldstammer samt grønne arealer og parkanlæg.

Minimale gener for beboere
- Vores helt klare holdning er, at den del af en bebyggelse, der ligger under jorden, det skal vi have 100 procent styr på. Derfor var vores holdning fra start, at der skulle lægges nye ledninger under jorden. Men efter en nøje gennemgang af erfaringer og kvalitetstest, var vi ikke i tvivl om, at Aarsleff Strømpeforing kvalitetsmæssigt er at sidestille med nye rør og den optimale løsning for Langkærparken, siger Peter Brix Westergaard Teknisk chef hos AL2bolig.

For AL2bolig har hele processen omkring minimale gener for beboerne vejet tungt, herunder bl.a. at undgå genhusning. Med strømpeforingsteknikken, hvor man krænger en polyesterforing ind i eksisterende kloakrør og derved etablerer et rør i røret, har beboerne undgået et kæmpe indgreb i deres kælderarealer, som bl.a. har fungeret som midlertidige køkkener og adgangsveje til boligerne.

- Hvis vi skulle have lagt helt nye rør, så skulle alle kældergulve have været brækket op og genstøbt. Nu har vi både kunnet arbejde på facaderenoveringen og kloakkerne samtidig, og det har været medvirkende til, at hele byggeprocessen for alle håndværkerne er forløbet langt smidigere, forklarer driftsleder Bo Reiff Larsen hos AL2bolig.

Punktfundamenter komplicerede processen
Under selve dækket fra kælderen i de 34 boligblokke ligger nogle punkfundamenter, der støtter de bærende vægge, og i de punktfundamenter er de gamle ledninger også støbt ind. Hvis de skulle hugges op og der skulle lægges nye rør, så ville det besværliggøre processen yderligere.

- Det er jo lige præcis ved denne type af projekter, at strømpeforing kommer til sin ret. Vores strømpeforinger udføres efter forskrifterne udstukket af Kontrolordningen for Ledningsrenovering og er testet af Teknologisk Institut med en forventet levetid på op til 100 år, så det er fuldstændig som at få helt nye rør, forklarer Henrik Kjær, salgsleder hos Per Aarsleff.

Inden udførelsen af strømpeforingerne er de lunker, som gennem tiden naturligt er dannet i det gamle kloaknet, rettet op. Samtidig har en kritisk gennemgang af kloaksystemet medført, at de mange ledninger, som ikke længere er i brug er blevet lukket af, så rotterne ikke længere har mulighed for at indtage kloaksystemet.

 


Aarsleff Rørteknik – Se processen med strømpeforing her
Aarsleff Rørteknik er en del af Per Aarsleff A/S og har speciale i opgravningsfri fornyelse af rør- og ledningssystemer. Vi har mere end 35 års international erfaring og er i dag blandt de førende i verden.

Vi har blandt andet udviklet Aarsleff Strømpeforing, som er en effektiv løsning til fornyelse af såvel vandrette som lodrette afløbssystemer i jorden og i bygninger.

En Aarsleff Strømpeforing er en imprægneret polyesterfilt, som krænges ind i eksisterende nedslidte rør og efterfølgende hærdes ud. Forventet levetid for en  Aarsleff Strømpeforing er 100 år.