Afløbssystemer

Afløbssystemer har til formål at lede regnvand og spildevand væk fra et givent område. Leverandører af afløbssystemer finder du i listen på denne side. Leder du efter noget andet end afløbssystemer, så brug søgefeltet under denne boks. Beregning af vandføringsevne finder du her - Formler, formelsamlinger og teknisk viden

Leverandører af og viden om afløbssystemer:


ACO NORDIC A/S

aco

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telf.: 57 66 65 00
E-mail: info.aco-nordic@aco.com

web

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsriste, Afløbsrør, Afløbssystemer, Boligafløb, Faldstammer, Fedtudskillere, Forsinkelsesbassiner, Gulvafløb, Højvandslukkere, Industriafløb, Nedsivningsanlæg, Rottespærrer, Rustfrie rør, Rørsystemer, Sandfang, Slidsrender, Stålrør, Udskillere, Vandlåse

Læs mere om ACO NORDIC A/S


Mosbaek A/S

Værkstedsvej 20
4600 Køge
Tlf.: +45 5663 8580
E-mail: info@mosbaek.dk

www.mosbaek.dk

Kompetencer: Afløbsregulatorer - vandbremser

Læs mere om Mosbaek A/S


PURUS A/S

purus logo

Ejby Industrivej 40
2600 Glostrup
Telf.: 46 16 19 19

www.purus.dk

kompetencer: PURUS Line Designgulvafløbsrender, PURUS MultiFlex Gulvafløb til smøremembran, MaxiFlex afløbsskåle, MaxiOne vandlåse, MaxiFlex gulvafløb til Klinker, PURUS afløbsskåle til Vinyl, PURUS Designafløbsrender til Vinyl, JotiFlex drejbare rørbøjninger og reduktioner, Fodbøjninger, P- & S-vandlåse, Afløbsrør & rørkoblinger, Afløbsrenovering, Vakuumventiler, Forkromede kobberrør og fittings, Industri render

Læs mere om PURUS A/S


Per Aarsleff A/S

Hasselager Allé 5                                                 Industriholmen 2
DK-8260 Viby J                                                   DK-2650 Hvidovre
Tlf.: 8744 2222                                                   Tlf.: 3679 3333

www.aarsleffpipe.dk

Kompetencer: Strømpeforing, NoDig, Faldstammer, Rørrenovering, Afløbssystemer, Sprængning, Rottebekæmpelse

Læs mere om Per Aarsleff A/S


Polysan A/S

Industrivej 17
5672 Broby
Tlf.: 62 66 12 21
E-mail: polysan@polysan.dk

www.polysan.dk

Kompetencer: Afløbsrender, Afvandingsløsninger, Skybrudsrender, Indgangspartiskåle, Polymerbetonprodukter, Sålbænke, Murafdækning, Sokkelaffugtere, skorstensafdækninger, Gesims

Læs mere om Polysan A/S


Ulefos A/S

Industriholmen 3-5
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 49 61 11
E-mail: post@ulefos.dk

www.ulefos.dk

Kompetencer: Alt i brøndgods (Karme, dæksler, rendestensriste, LAR-løsninger, pakninger, granulatfangere & reduktioner), linjeafvandingsrender, landskabsarkitektur og et stort VA-udvalg (Hovedledningsventiler, stikledningsventiler, el-fittings, kompressionsfittings, havnehydranter, trækfaste koblinger og målerbrønde)

Læs mere om Ulefos A/S


Unidrain A/S

Ejby Industrivej 40
2600 Glostrup
Tlf.: 39 10 10 10
E-mail: info@unidrain.dk

www.unidrain.dk

Kompetencer: Afløbsriste, gulvafløb, boligafløb, designerafløb, udløbshuse, vandlås, VVS-artikler, afløbsrender, afløbsriste, afløbsskåle, linjeafløb, afløbssystemer, lineære afløb, badeværelsestilbehør

Læs mere om Unidrain A/S


Viega A/S

Banevænget 13
3460 Birkerød
Tlf.: +45 4594 2950
E-mail: info@viega.dk

www.viega.dk

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsskåle, Afløbssystemer

Læs mere om Viega A/S


Dansk Standard – Ny standard for afløbsinstallationer på vej
DS 432 Norm for afløbsinstallationer er under revision - og du kan være med til at sætte fremtidens krav på området

I samarbejde med Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen er Dansk Standards udvalg, DS/S 315 - Afløbsteknik gået i gang med revisionen af DS 432 Norm for afløbsinstallationer.

DS 432 er senest revideret i 2009 og siden da er der sket en løbende produktudvikling på afløbsområdet, fx. med by-pass løsninger, pumpeanlæg med lille pumpesump, materialegodkendelser (EN produkt standarder med CE-mærkning) og godkendelse af produkter, som ikke kan CE-mærkes.

- Samtidig har der også været en markant udvikling i relation til klimatilpasning, som får fortsat større betydning for infrastrukturen, fx højere grundvandsstand i jorden, lokal afledning af regnvand, højere opstemningsniveauer i kloaksystemer og dermed behov for regulering og forsinkelse af afløbsstrømme til offentlige kloaksystemer, fortæller seniorkonsulent Henryk Stawicki fra Dansk Standard.

Den eksisterende udgave af standarden indeholder desuden flere afsnit med detaljeret gennemgang af lovgivning, som siden er ændret. Disse afsnit opdateres til den gældende lovgivning.

Alle med interesse og viden på området kan være med til at sætte fremtidens krav til afløbsteknik.

Læs mere på Dansk Standards hjemmeside eller kontakt seniorkonsulent Henryk Stawicki på hen@ds.dk.


Krüger – ROCKWOOL optimerer sine afløbssystemer
ROCKWOOL prioriterer miljøet højt – og ikke kun ved at fremstille produkter, der sparer kloden for CO₂

Det har også været naturligt for virksomheden at sætte ekstra fokus på afløbssystemerne ved en af sine danske fabrikker i forbindelse med en ny miljøgodkendelse.

ROCKWOOL opsamler og genbruger allerede overfladevand i produktionen til fx nedkøling og udskæring af stenuldsplader. Men en mere præcis styring af vandmængder og vandkvalitet er i fokus. Første skridt er at skabe et præcist overblik, og det hjælper Krüger med.
– Vi opsamler og genbruger allerede overfladevand i produktionen til fx nedkøling og udskæring af stenuldsplader. Nu vil vi gerne have en endnu mere præcis styring af vandmængder og vandkvalitet – og det kræver, at vi får skabt et præcist overblik. Det har vi valgt at få Krüger til at hjælpe med, fordi de besidder de rette kompetencer, siger fabrikschef Mogens H. Jensen fra ROCKWOOL.

Store mængder af data 
ROCKWOOL fabrikken i Vamdrup har eksisteret siden 1965. Før den tid lå en anden produktionsvirksomhed på adressen. Gennem mere end 50 år er fabriksbygningerne blevet udvidet løbende, så afløbssystemerne i dag består af flere forskellige enheder. Og de tilhørende data er komplekse.

For at skabe overblik over virksomhedens afløbssystemer screener Krüger eksisterende data ud fra en række kilder; digitale tegninger, ældre papirtegninger og TVinspektioner. Herudover bliver afløbssystemerne besigtiget på selve produktionsområdet.
– På den måde kan vi vurdere, hvilke områder vi skal sætte fokus på, fortæller Stig Pepke Andersen, seniortekniker hos Krüger. Det kan være, at sammenhængen mellem systemerne er uklar, eller at der er driftsmæssige udfordringer i nogle enheder, som er til gene i hverdagen.

Herefter sætter Krüger TV-inspektioner og anden opklaring af afløbssystemerne i gang.
– Parallelt med opklaringsarbejdet optegner vi kloakken digitalt. Kloakplanen giver et samlet overblik, da den viser samtlige afløbssystemer og er et vigtigt værktøj i den fremtidige drift. Ikke mindst når individuelle driftsintervaller for de enkelte lokaliteter skal planlægges, fortsætter Stig Pepke Andersen.

Punktsanering af kloakken
Den nuancerede gennemgang giver et godt indblik i kloakkens fysiske og driftsmæssige tilstand. Krüger skitserer løbende forslag til punktreparationer på kloakken, og ROCKWOOL fabrikken har valgt at punktsanere løbende, så gravearbejder kan udføres med et minimum af gener i forhold til produktionen. Arbejdet udføres af en lokal entreprenør i tæt dialog med fabrikken og Krügers medarbejdere.


ACO – Hygiejne-design af afløb øger fødevaresikkerheden
Vandbehandlingseksperterne i ACO har netop gennemført et forsøg i samarbejde med det tyske uafhængige forskningsinstitut Fraunhofer IVV Dresden

Resultaterne viser, at rengøringsvenligheden i afløb, der har et hygiejnisk design, kan rengøres 100 procent på under 10 minutter. En normalt designet afløb vil efter tre timers rengøring stadig have 2 procent af affaldsstofferne siddende.
 
Forsøget bygger på ACO’s hygiejniske afløbssystem. 
 
- Bortledning af spildevand har stor betydning i fødevareindustrien. I dag oplever mange fødevarevirksomheder, at afløbssystemer i produktionsmiljøet er dårligt designet og projekteret. I bedste fald medfører det øgede omkostninger til rengøring og vedligeholdelse. I værste fald kan det medføre forurening af fødevarer og lukning af produktionsanlægget. Og i yderste tilfælde kan det betyde hel eller delvis lukning af virksomheden, siger projekkonsulenterne Michael Juul Jensen og Michael Kristensen, ACO Nordic A/S.
 
ACO Industrigulvafløb under konceptet HygieneFirst er udviklet til storkøkkener, fødevareproduktion og andre industrielle områder, hvor hygiejne, holdbarhed og krav til korrosionsbestandighed er afgørende. Produktprogrammet omfatter et stort antal udformninger med forskellige ristetyper, størrelser og udløbsdimensioner.
 
ACO er specialiseret i rådgivning om design, service, installation og vedligehold af professionelle afvandingssystemer. ACO Nordic A/S er en del af den tyske ACO Group, der leverer sikre og effektive løsninger til håndtering af regn- og spildevand, i blandt andet bademiljøer, fødevareproduktion, restauranter, veje og pladser, parkeringsområder, boligområder og industriområder. ACO´s sortiment sælges gennem et bredt udvalg af distributører og grossister. 
 
Mere info hos projektkonsulent Michael Juul Jensen ACO Nordic A/S på telefon 3091 2252 /e- mail michael.juul.sorensen@aco.com eller hos projektkonsulent Michael Kristensen telefon 5766 6544 /e- mail michael.kristensen@aco.com


Wavin – Klimaændringerne kræver politisk holdning og solide regnvandsløsninger
Henover sommeren i år oplevede Europa på første hånd, hvordan klimaændringerne er årsag til et markant skifte i de kendte nedbørsmønstre

I takt med den globale opvarmning ophobes mere fugt i atmosfæren, og nedbøren bliver mere intens.

Mens de rystende billeder fra især Østrig, Tyskland og Frankrig løb hen over skærmen, måtte hele Europa spørge sig selv, hvordan man i fremtiden kan undgå de massive ødelæggelser og menneskelige omkostninger, der oftere end før følger i kølvandet af de mange skybrud.

Bekymringen er ikke nyligt opstået på baggrund af de seneste års udvikling. Gennem en lang årrække har plastrørsindustrien arbejdet intenst på at udvikle regnvandssystemer, der kan aflaste de eksisterende rørsystemer og afhjælpe de oversvømmelser, der er følger af de voldsomme skybrud.

Løsningerne findes allerede

Wavin har i mange år arbejdet sammen med både politikere og rådgivere på lokale plan om at skabe byplanlægning, der i renoverings- og nybyggeriprojekter inkluderer en aflastning af det eksisterende rørsystem. Herunder også udvikling af nye løsninger, der leder vandmasserne ud i undergrunden frem for i kloakken. Wavin var først på verdensmarkedet med et fleksibelt infiltrationssystem og bliver derfor i dag - allerede i projekteringsfasen - brugt som samarbejdspartner med erfaring og ekspertise inden for forsinkelse og nedsivning af regnvand.

” At oversvømmelser er et alvorligt fælles problem er ganske tydeligt, når man følger forsommerens mediedækninger fra hele Europa. Wavin kan ikke stoppe regnen, men vi kan tilbyde løsninger, der lokalt kan forebygge og afhjælpe de store vandmassers ophobning. Wavin’s infiltrationsanlæg er bygget til at håndtere de pludselige mængder nedbør og kontrollere en langsom udledning og fordeling til den omkringliggende undergrund”, siger Administrerende direktør Per Dollerup Mikkelsen fra Wavin.

Det kræver samarbejde

Wavin’s direktør understreger vigtigheden i, at det er et fælles ansvar og en fælles opgave for både myndigheder og branchen at udtænke modeller og udvikle produkter, der er gode nok til at modstå nutidens og fremtidens vandcirkulationer.

”Vi kan som producent langt hen ad vejen udtænke solide og fremtidssikrede løsninger, men det må og skal altid være i dialog med myndighederne, der jo sidder med den store viden om de infrastrukturelle forhold. Med en konstruktiv dialog om de bedst mulige løsninger kan vi udnytte den viden og de kompetencer, vi hver især besidder. Det er vigtigt, at vi holder fast i at bruge hinanden, hvis vi skal frem til holdbare løsninger”, siger Per Dollerup Mikkelsen, der ikke underkender de kæmpestore udfordringer, der ligger forude.

Bæredygtighed og minimering af klimamæssige trusler

Wavin’s løsningsprogram dækker alt fra grønne områder uden trafiklast til trafikerede bymiljøer samt områder med højt grundvandsspejl. Enhederne er fleksible, modulære og nemme at rense og inspicere. På baggrund af idéerne om bæredygtighed, effektiv reduktion af skader på bygninger og miljø samt minimering af de klimamæssige trusler mod befolkning og sundhed har Wavin udviklet et produktprogram, der kan være med til at afhjælpe konsekvenserne af en markant global udfordring.


Blücher – HygienicPro afløb til fødevareindustri
Et hygiejnisk afløbssystem yder et vigtigt bidrag til fødevaresikkerheden.
Gulvafløb fungerer som grænseflade mellem de hygiejnekrævende produktionsområder og kloaksystemet. Afløb, der er lette at rengøre og holde rene, kan derfor yde et væsentligt bidrag til den samlede hygiejne i produktionshallen. BLÜCHER, som blandt andet leverer til Arla Foods og Danish Crown, har udviklet en helt ny serie punktafløb og afløbsrender i rustfrit stål, der er specielt tilpasset til at imødekomme de hygiejnemæssige udfordringer i fødevareindustrien. De nye HygienicPro® render og afløb er udviklet i samarbejde med fødevarevirksomheder og rådgivere og er desuden i tråd med de nyligt udarbejdede EHEDG retningslinjer for afløbsprodukter, som BLÜCHER også aktivt har bidraget til som medlem af EHEDG. BLÜCHER er desuden den første HACCP-certificerede afløbsproducent, hvilket bekræfter, at BLÜCHER afløbsprodukterne bidrager til fødevaresikkerhed i henhold til branchens forventninger, lovgivning og standarder. "Vi har konstrueret HygienicPro® afløbsprodukterne specifikt for at imødekomme fødevarebranchens behov for effektiv afvanding af gulvet, nem rengøring og forebyggelse af bakterievækst. Og samtidig har vi skabt et design, der også begrænser vandforbrug og antal produktionsstop til drift og rengøring af afløbssystemet", udtaler BLÜCHER's produktchef Arne Skou Ernstsen og fortsætter: " Blandt andet er der til afløbene udviklet en specielt stor sikurv, som kan rumme store mængder produktionsaffald uden at stoppe til, ligesom produkterne overalt er udformet med afrundede hjørner både af hensyn til rengøringsvenligheden og for at sikre en holdbar forbindelse mellem afløbets kant og gulvet, så der ikke opstår revner, hvor der kan gemme sig bakterier." Som alle BLÜCHER® afløbsprodukter er HygienicPro® helt i rustfrit stål og opbygget af moduler, der kan kombineres indbyrdes for at sikre den optimale afløbsløsning til hvert enkelt projekt.

Linjeafløb giver mere værdi for renoveringspengene
Badeværelsesrenoveringer i ældre etageejendomme stiller krav til både materialer og udførelse, og VVS- og murerløsninger skal derfor vælges med omhu. Her skaber linjeafløb langs væggen optimal udnyttelse af hver kvadratmeter og forenkler samtidig projekterne for de udførende, påpeger københavnsk murermester.

Hver eneste dag renoveres stribevis af badeværelser i ældre etageejendomme over hele landet, og ofte inddrages en del af gangen eller trappearealerne i de nye planløsninger. Det enkelte projekt får dermed unikke kendetegn, idet de gamle konstruktioner dikterer smarte løsninger på alt fra afløbsplaceringer til rørføringer. Blikkenslageren og mureren mødes derfor af store krav om at udnytte hver kvadratcentimeter bedst muligt.
Høje krav til VVS- og murerarbejde
Det kan murermester Thomas Wiese tale med om: Som udførende er han lige nu involveret i et ombygningsprojekt på femte sal i en etageejendom fra 1913 i København. Her udvides badeværelset ved at inddrage trappen op mod loftet og noget af gangen.
- Det er faktisk et af de mest usædvanlige projekter, som jeg har været med til. Alle installations- og byggemæssige løsninger er derfor blevet valgt med omhu for at sikre, at rummet ikke kun lever op til alle moderne krav, men også giver den bedste oplevelse for brugeren, fortæller Thomas Wiese.
Maksimering af badeværelsesareal
Ikke mindst brusenichen i det udvidede badeværelse var en kompleks opgave for de udførende. Installationerne skulle føres ind i den gamle trappeopgang, så badeværelsets areal blev maksimeret, samtidig med at selve vådzonen skulle beklædes med store fliser. Thomas Wiese fortæller om valget af afløb langs brusenichens ene væg:
- unidrain-afløbet giver for det første en langt pænere færdig løsning end alternative afløb. Men det er også nemmere at arbejde med for os, fordi vi kun skal etablere fald i gulvet til én side. Det gør, at afløbet er det mest optimale, når man som her kombinerer et brusenicheareal på nogle få kvadratmeter med en gulv- og vægbeklædning af store fliser.
Samtidig sikrer løsningen med sine væg- og gulvflanger en vandtæt overlapning med vægmembranen og dermed en minimering af risikoen for vandskader.
Lav indbygningshøjde intet problem
Ifølge blikkenslager Kim Madsen fra VVS-firmaet Eriksen & Co., som stod for afløbsinstallationerne til renoveringsprojektet, har unidrain-afløbet den fordel ved etableringen af VVS-installationer i en etageejendom, at det ikke kræver en traditionel vandlås. Derved undgår både beboeren og de udførende som udgangspunkt at besvære underboerne i løbet af byggeprocessen, ligesom risikoen for fugtskader i etageadskillelsen falder:
- Du kan vælge mellem mange forskellige udløbshuse, så du er sikker på at finde et, der passer til projektet, uanset om du installerer i svømmende eller fast konstruktion. I det her projekt havde vi ikke meget indbygningshøjde at arbejde med, men det lykkedes at finde et udløbshus, som lige passede med etageadskillelsens tykkelse. Det gik ligeud ad landevejen, forklarer han


Bedre materialer kan stoppe rotteræset
Et vedvarende fokus på at holde materialeudgifterne nede er med til at sikre, at rotter fortsat trives og har fri adgang til de danske kloaksystemer.

Mange vælger stadig at anvende plastic- og betonrør, når de bygger nyt hus, fordi materialeprisen er lavere end på gnavefri rør i eksempelvis rustfrit stål. Det betyder, at rotter fortsat kan trække ind i kloaksystemer og boliger ved at gnave sig igennem rørene. Ved Danske Kloakmestre er formand Henning Lübcke opmærksom på, at der skal gøres mere for indsatsen for at holde rotterne ude af kloaksystemet.

"Hvis vi skal gøre op med problemerne med rotter, skal vi starte fra bunden. Det handler om materialevalg ved nybyggeri og renovering. Den seneste bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter anbefaler, at der anvendes gnavefri rør ved nybyggeri eller renovering af fødevarevirksomheder. Den anbefaling havde jeg gerne set til det øvrige byggeri også", siger formanden for Danske Kloakmestre, Henning Lübcke.

BLÜCHER producerer afløbssystemer i rustfrit stål og har i mange år leveret rør til brug i jord. Virksomheden oplever dog ofte at der bliver foretrukket plasticmaterialer til rørføringer under jorden. "Rustfrit stål er et dyrere materiale, men udgiften til rørene udgør kun en lille del af det samlede byggeri. Man glemmer let, at udgiften til udskiftning af rørene, efter huset er bygget, er mange gange større", fortæller Markedschef Jan Døssing Hansen fra BLÜCHER.

Brug af rottespærrer
I Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter lægges der især vægt på, at kommunerne skal opsætte rottespærrer. "Rottespærrer har aldrig kunnet holde en rotte ude af kloakken. Så længe der er utætte kloakrør eller kloakrør, som rotterne kan gnave sig igennem, så vil der være problemer med rotter. Den eneste måde at sikre huse, sygehuse og institutioner mod rotter er tætte kloakledninger, og det får man ved at anvende gnavefri materialer", siger Henning Lübcke.

Hos BLÜCHER finder man også rottespærrer som en del af sortimentet. "Det er en løsning, der hindrer rotten i at bevæge sig opad i faldstammer", fortæller Jan Døssing Hansen. "Men det er vores rustfri stålrør, der holder rotten ude af kloakken".

"Vil man yderligere sikre sin bolig mod rotter, skal man sørge for, at både afløb og vandlås er i rustfrit stål, og at afløbsristen kan skrues fast. Rotter kan nemt løfte 1 kg, så en almindelig løs rist er ingen hindring", siger Jan Døssing Hansen.

Ifølge Danske Kloakmestres formand Henning Lübcke kræver håndteringen af rotteproblemet en indsats fra alle involverede parter: "Jeg har oplevet tilfælde, hvor forsikringsselskaber vælger at erstatte gennemgnavede plasticrør med nye plasticrør. Det giver fast arbejde til kloakmestrene, men også fri adgang for rotterne. I et større perspektiv er det ikke en holdbar løsning. Hvis vi skal holde rotterne ude af rørene, så kræver det en investering i bedre materialer og i strammere anbefalinger om brug af gnavefrie rør".