Trykrørssystemer

Trykrørssystemer kan benyttes til transport af drikkevand, spildevand samt procesmedier. Trykrørssystemet kan være fremstillet af polyethylen som er et fleksibelt plastmateriale, som er meget medgørligt

Leverandører af og viden om trykrørssystemer: 


ReTherm Kruge AB

August Barks gata 1
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige +46 10 22 00 200
Danmark: +45 93 632 632

web

Kompetencer: Rørsystemer, rørsystemer til opvarmning, køling, vand fra hanen og sprinklere

Læs mere om ReTherm Kruge AB


Serman & Tipsmark A/S

Maltvej 12
9700 Brønderslev
Tlf.: 70 10 09 11
Email: info@serman-tipsmark.dk

www.serman-tipsmark.dk

Kompetencer: Akkumulatorer, Cylindre, Hydraulik og Pneumatik, Hydraulik service, Hydraulikanlæg, Hydraulikblokke, Hydraulikcylindre, Hydraulikfiltre, Hydraulikfittings, Hydraulikgear, Hydraulikkoblinger, Hydraulikmotorer, Hydraulikolier, Hydraulikpumper, Hydraulikrør, Hydraulikslanger, Hydrauliktanke, Hydraulikventiler, Hydraulikværktøj, Hydrauliske anlæg, Hydrauliske pumper, Hydrauliske ventilblokke, Højtryksanlæg, Højtryksfiltre, Højtryksfittings, Højtrykspumper, Højtryksslanger, Højtryksventiler, Oliepumper, Pumpeanlæg, Pumpeanlæg, Pumper, Pumpeservice, Pumpestationer, Pumpestyring, Service af pumper, Service og reparation af kraner, Serviceeftersyn maskiner, Smørepumper, Smøresystemer, Testbænke, Trykfiltre - trykfilter, Trykrørssystemer, Trækprøvning, Træktestbænke

Læs mere om Serman & Tipsmark A/S


Ny rørtype fra Emtelle
Ringkøbing Skjern Vandforsyning lancerer ny forsyningsstruktur med ny rørtype fra Emtelle
Ringkøbing Skjern Forsyning stod over for renovering af de gamle vandrør samt en ny forsyningsstruktur, derfor skulle der anlægges nye transportledninger. Den nye forsyningsstruktur skal bl.a. reducere antallet af vandværker fra 12 til 3. Projektet skulle både tage højde for forsyningssikkerheden fra flere indvindingsområder til det enkelte værk -og sammenhængen værkerne imellem ift. transportledningerne. Valget af rør til projektet faldt på Emtelle´s RC Protected, Iflg. Projektchef Erik Kærgaard af følgende årsager: - Røret opfyldte de krav, der var angivet i udbuddet. - RC fås i meget lange længder, hvilket giver færre svejsninger. Dette giver en ikke uvæsentlig besparelse ift.    Mandetimer - Længere levetid - Opgravet materiale kunne genanvendes Projektets størrelse: 16km Ø315mm RC SDR17 PN 10 17 km Ø450mm RC SDR17 PN 10 Om projektet udtaler Projektchef Erik Kærgaard, Ringkøbing Skjern Forsyning: ”Jeg synes vi har haft en rigtig god dialog med Emtelle om projektet. Emtelle har f.eks. arbejdet direkte sammen med vores underentreprenør og været i stand til at håndtere del leveringer direkte ud på pladserne, hvor produktet skulle bruges. Samtidig har projektet oplevet stor interesse fra andre, da det er første gang produktet er anvendt i Danmark”.