Regnvandssystemer

Regnvandssystemer - Leverandører af regnvandssystemer finder du i listen på denne side. Leder du efter noget andet end regnvandssystemer, så brug søgefeltet under denne boks.

Leverandører af og viden om regnvandssystemer:


ACO NORDIC A/S

aco

Thorsvej 9
4100 Ringsted
Telf.: 57 66 65 00
E-mail: info.aco-nordic@aco.com

web

Kompetencer: Afløbsrender, Afløbsriste, Afløbsrør, Afløbssystemer, Boligafløb, Faldstammer, Fedtudskillere, Forsinkelsesbassiner, Gulvafløb, Højvandslukkere, Industriafløb, Nedsivningsanlæg, Rottespærrer, Rustfrie rør, Rørsystemer, Sandfang, Slidsrender, Stålrør, Udskillere, Vandlåse

Læs mere om ACO NORDIC A/S


Genvand.dk ApS

Lemmingvej 227
8361 Hasselager
​Tlf.: ​40 ​13 81 57
E-mail: genvand@gmail.com

www.genvand.dk

Kompetencer: Vandbehandling, Regnvandssystemer, Regnvandstanke, Jordtanke, Tanke, Regnvandsanlæg, Vandrensning, Vandpumper, Dykpumper, Centrifugalpumper, Vandfiltre, Kældertanke, Fladtanke, Tagtanke, Lagertanke, Grønne Vægge, Grønne Tage

Læs mere om Genvand.dk ApS


Brug regnvand til procesvand – Det er godt for både miljø og økonomi
Mange virksomheder ønsker at genbruge regnvandet, men hvordan gør man det bedst muligt, så både miljø, tid og pengepung tilgodeses? Det kan du læse om her, hvor der er også er en løsning til at reducere brandfaren med støvkontrol.

Besparelser på driftsomkostninger til at anskaffelse og bortskaffelse af vand er i dagens Danmark en stor udgift for mange. Vi tilbyder en specifik behandling til biologikontrol af regnvand, røggaskondensat og springvand.

Biologien er ofte en udfordring i forhold til regnvand, da overflader indeholder et væld af biologi og varierer efter årstiden. I Krüger udvikler vi løsninger tilpasset jeres behov, hvor vi kontrollerer biologi, doserer og monitorerer aktivt stof i en behandling, således at regnvand kan bruges som procesvand.

Kompetencepakke med kemi, udstyr og rådgivning

Krugers kompetencepakke tilbyder en løsning på en proces til at transformere regnvand til procesvand. Det er en totalløsning, som indeholder design og opbygning af faciliteter til at håndtere vandopsamling og fraktionering. Tilsat erfaring. Det gør det nemt og trygt at være kunde.

Udover rådgivning forhandler vi doserings- og monitoreringsudstyr, ligesom vi tilbyder Hydrex' gode produkter.

Månedlig besparelse på 75.000 kr

En af vores industrikunder anvender regnvand til flere forskellige formål. De bruger ca. 1.500 m3/mdr regnvand, og har opnået kontrol af biologisk vækst med følgende processer og special kemiprodukter fra Hydrex:

  • Monitorering af klor, som styrer dosering af natriumhypochlorit
  • Dosering af sulfitbaseret produkt for beskyttelse af RO membraner eller andre processer, der bliver påvirket negativt af klor

Det har betydet et væsentligt reduceret indkøb af vand og afledning til offentlig behandling, hvilket har givet dem en månedlig besparelse på ca. 75.000 DKK. Derudover bidrager løsningen aktivt til deres arbejde med at være en ansvarlig og miljøbevidst virksomhed.

Undgå brandfare med støvkontrol

Udfordringer med støv i industrien fra forskellige kilder kan lede til brandfare, og her hjælper befugtning med vand oftest ikke. I stedet kan Hydrex produkterne bruges til støvkontrol. Ved simple laboratorietest kan vi af- eller bekræfte, hvorvidt specifikt støv lader sig befugte og falder til jorden fremfor at hænge i luften. Det giver øget sikkerhed.

En af vores kunder er netop ved at teste Hydrex produkter for støvbefugtning. Resultaterne er meget lovende og har reduceret brandfaren markant for virksomheden.


SILHORKO – I Nye genanvendes regnvand til tøjvask og toiletskyl
Nye, nord for Aarhus, går nu forrest og er den første by i Danmark, hvor al regnvand bliver brugt til toiletskyl og tøjvask. Onsdag d. 25. august indvies det anlæg, der genanvender vandet. Ved at bruge regnvand - og ikke drikkevand - sparer man 40 procent af grundvandet.

Grundvandsressourcerne er mange steder i landet knappe, og det bliver sværere og sværere for vandværkerne at finde grundvand, der er fri for sprøjtegift. Derfor er mange optaget af at opfinde nye metoder til at spare på grundvandet og sikre, at der også i fremtiden er rent drikkevand i hanen.

I Nye, som er en ny bæredygtig by ved Aarhus, har man taget denne udfordring op. Tækker Group, Cowi, Silhorko og Aarhus Vand har udviklet en løsning, der sparer 40 procent af grundvandet. Det sker ved at opsamle regnvand fra tage, veje og pladser i søer, rense det på et centralt renseværk og herefter sende det til boligerne, hvor vandet bruges til toiletskyl og tøjvask.

Renseværket, der er tegnet af Loop Arkitekter, er udstyret med avanceret renseteknik, der sikrer, at vandet ikke misfarver tøjet og ikke udgør nogen sundhedsrisiko.

Jørn Tækker, direktør i Tækker Group, er idémanden bag Nye, og for ham er det stort, at beboerne i Nye nu kan glæde sig over at være med til at passe på grundvandsressourcerne. Det har fra starten været en vigtig vision for ham, at byen skulle understøtte en bæredygtig livsstil for beboerne. Han siger:

”Med Nye har jeg ønsket at skabe en by, hvor folk har det godt og føler sig godt tilpas og er socialt engagerede. Vi har lagt utrolig stor vægt på bæredygtighed – både socialt og miljømæssigt. Allerede inden de første huse blev planlagt, har vi analyseret vandets vej på terrænet med henblik på at kunne opsamle regnvandet og bruge det i husholdningerne. Med den bæredygtige vandhåndtering viser vi vejen for noget nyt, som forhåbentlig kan blive startskuddet til, at mange andre gør det samme - både herhjemme og andre steder i verden.”

Renseværket indvies d. 25. august, og dermed er Aarhus Vand klar til at levere renset regnvand til beboerne i Nye. Det markerer ifølge CEO i Aarhus Vand, Lars Schrøder, et vigtigt skifte i måden at håndtere vand på. Han siger:

”Det helt særlige ved projektet i Nye er, at man allerede ved etableringen af byen har tænkt vandhåndtering, regnvandsressourcer og klimatilpasning ind i én samlet løsning. Vi håndterer som vandselskab hele vandets kredsløb og sikrer en bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne. Samtidig er byen designet til at kunne håndtere og rumme de voldsomme skybrud, vi oplever som følge af klimforandringerne. I dansk sammenhæng er det den første løsning af sin art.”

Der er andre steder i verden, hvor man også arbejder med at udnytte regnvandet i husholdningen, for eksempel i Melbourne, men her sker vandbehandlingen i de enkelte boliger. I Nye har Aarhus Vand etableret en central styret løsning, og beboerne mærker ikke nogen forskel i forhold til en traditionel vandforsyning. Blot leveres det rensede regnvand til tøjvask og toiletskyl i et separat rørsystem, så vandet ikke er i kontakt med drikkevandet.


Rambøll – Aktive beboere skaber blågrøn trend
Klimatilpasning foretaget gennem design og implementering af blågrøn infrastruktur er ofte noget, man taler om i de helt store byer verden over. Men det kan også ske som følge af et lokalt initiativ fra beboere på en mindre villavej, hvilket et aktuelt eksempel fra Dalum i det sydvestlige Odense vidner om.

Grøn er det nye sort, og verden over arbejder byer ihærdigt på at blive mere grønne i både klima- og beplantningsmæssig forstand. Det gælder også på villavejen Fruens Bøge Allé i Dalum i den sydvestlige del af Odense, hvor gadeforeningens forgrønnelsesudvalg for et par år siden tog initiativ til at finde ud af, hvordan de kunne få flere træer langs deres vej. 

Udvalget tog kontakt til Vandcenter Syd, der var med på idéen, så længe der samtidig kunne etableres regnbede til opsamling af regnvand – og så længe at minimum 70 % af beboelserne sørgede for at frakoble deres tagvand og lade det nedsive på egne grunde. Det var beboerne med på, og resultatet blev et kombineret træ- og regnbedsprojekt, som rådgivere fra Rambølls vanddivision har designet.

”Det har været meget inspirerende at følge, hvordan et lokalt beboerinitiativ har ført til først positive dialoger med både kommune og vandforsyning og nu til implementeringen af et helt konkret projekt. Forløbet viser også, hvordan stor fleksibilitet fra myndighedernes side kan give plads til sådanne initiativer, der både styrker herlighedsværdien ved hjælp forgrønning og samtidig beskytter området endnu bedre mod fremtidige skybrud,” siger Miriam Lind, der er Rambølls projektleder på opgaven.

Konceptet breder sig

Helt konkret består projektet af etablering af otte regnbede, der bliver beplantet med både træer og stauder. Vandcenter Syd står for både finansiering og anlæggelse, der varetages af entreprenørfirmaet Munck. Jorden, der bruges til etablering – Vexti FilterVext – er i øvrigt af en særlig kvalitet, idet det består af to lag og har en bedre renseevne end de typer jord, der ofte benyttes. Ydermere har Vexti en volumenkapacitet, så der i dette tilfælde ikke var brug for yderligere regnvandskassetter. 

Projektet kan – qua det gode og positive samarbejde mellem gadeforening, kommune, vandforsyning, rådgiver og entreprenør – erklæres for en succes. Og da rygtet om projektet bredte sig i kvarteret, fik beboere på en anden vej i området Benzons Allé, til at forhøre sig om mulighederne for at igangsætte noget tilsvarende. 

Der er således tale om et win-win-win-projekt, hvor alle parter får gavn af et lokalt ’bottom-up’ initiativ. Til inspiration for andre gadeforeninger landet over.


ACO – Nyt og forbedret faskine-system
Ny generation af ACO Stormbrixx

ACO har netop lanceret en ny generation af den velkendte ACO Stormbrixx, der er et modulopbygget regnvandskassettesystem i kunststof.

Pga. de stigende nedbørsmængder oplever ACO stor efterspørgsel på regnvandskassetter, der kan holde på endnu mere vand på et mindre areal. Derfor bliver den nye generation introduceret med endnu skarpere produktfordele i udnyttelsesgrad, hurtig montage og optimeret logistik.

ACO Stormbrixx kan bygges op fra små til enorme anlæg og anvendes til forsinkelse eller nedsivning af regnvand under færdselsarealer, tilkørsler, offentlige pladser og private grunde.

De nye elementer kan rumme endnu mere vand end den første generation. Højden er øget fra 60 til 90 cm., ligesom hulrums-procenten er øget fra 95 til 97 procent.

Da elementerne er blevet større, kræver det færre kassetter at bygge en faskine. Det gør, at anlæg af de store faskiner bliver meget hurtigere og dermed billigere i forhold til tidligere.

En faskine-løsning bygges op af grundelementer, som ved hjælp af et intelligent samlesystem udlægges i forbandt og bibeholder den strukturelle styrke i hele kassetten. De åbne sider gør det nemt at inspicere og vedligeholde løsningen.

Grundelementerne kan stables oveni hinanden, hvilket mere end halverer pladsbehovet på lageret og på byggepladsen. En lastbil kan rumme hele 347 kubikmeter af de nye kassetter. Det er også med til at nedbringe transportudgifterne og CO2-udledningen markant.

Sammen med ACO linjedræn og ACO olieudskillere danner ACO Stormbrixx en komplet løsning til håndtering af fremtidens stigende regnmængde


Krüger A/S – Klimatilpasning af Prins Henriks Skole på rekordtid
Da det ringede ud til sommerferie for eleverne på Prins Henriks Skolen på Frederiksberg denne sommer, gik kapløbet i gang med at få klimasikret skolen inden eleverne var tilbage igen. Opgaven gik ud på at etablere forsinkelsesbassiner under skolegården for at minimere risikoen for oversvømmelse

Planchef og projektejer hos Frederiksberg Forsyning A/S, Henrik Bay siger: "Samarbejde er kodeordet for dette projekt. Som projektejer har det været en fornøjelse at opleve den energi og entusiasme, som alle har lagt i deres arbejde. Det har bidraget til, at vi har nået vores mål – og faktisk er blevet færdige tidligere end planlagt."

Projektleder i Krüger, Stig Plessing, udtaler: "Da projekteringen startede, havde vi en måned til at indhente tilladelser fra myndighederne og koordinere med den eksterne entreprenør og forsyningen, der udførte lednings- og bassinarbejdet.

Når det lykkes at gennemføre et projekt som dette på så kort tid, er det på grund af vores solide erfaring med at håndtere opgaver med regnvandshåndtering. Og vi er naturligvis ret stolte af at kunne sælge os selv på at være så erfarne og hurtige på aftrækkeren, at det er lykkes at få projektet kørt i mål til tiden, så børnene kan løbe tørskoede rundt på skolen i fremtiden."


ACO Nordic – Innovation: Fremtidens fortov fjerner regnvandet
ACO Nordic, der er specialister i afvandingssystemer, er partner i et klimatilpasningsprojekt om at fjerne regnvandet fra bybilledet gennem et fortov, der er anlagt med såkaldte klimafliser. Med en ny, innovativ håndtering af regnvandet i byerne håber ACO på at etablere et nyt forretningsområde til at sikre afvanding af fremtidens fortove.

- Det er en virkelig spændende udfordring. Vores opgave er at etablere det vandhåndteringssystem, der skal være fundamentet under en ny klimaflise. Løsningen er skalerbar og kan tilkobles ACOs øvrige produktsortiment som afløbsrender, magasiner og faskiner og i samspil lede vandet til grønne områder, der bliver etableret som en del af projektet, der også har til formål at skabe et naturrigt byrum, siger administrerende direktør Hans Olsen, ACO Nordic A/S.
 
Det nye fortov, der bliver udlagt som en forsøgsstrækning på Nørrebro i København i sommeren 2017, er en form for plug & play-system, der kan tilpasses og udbygges efter behov. Den nye klimaflise bliver et alternativ til traditionelle kloaker, da klimaflisen vil kunne fjerne 30 procent af regnvandet fra byens eksisterende kloaksystem. 
 
Det er arkitekterne TREDJE NATUR, der sammen med ACO Nordic og betonproducenten IBF har udtænkt klimaflisen og konceptet omkring den nye teknologi. Projektet er finansieret af Realdania med 8 mio. kr. Desuden har projektet modtaget støtte fra Markedsmodningsfonden til på 1,1 mio. kr. til at anlægge en teststrækning. Projektet evalueres endeligt i løbet af 2018.
 
- Det er en del af projektet at gøre klimasikringen synlig i bybilledet ved at fjerne regnvandet fra fortove og lede vandet hen til små oaser af bynatur, der skaber grøn stemning midt i byen. Det har nemlig konsekvenser for bymiljøet, at flere og flere ønsker at bo i byen. Desuden stiller ændringerne i klimaet krav til de teknologier, der skal sikre, hvordan de stigende mængder regnvand i byrummet skal håndteres, siger arkitekt Jeppe Ecklon fra TREDJE NATUR.
 
- Vi er optimistiske mht. at udvikle vores produktprogram fra erfaringerne i projektet, så vi kan tilbyde nye vandafledningsløsninger, der med udgangspunkt i klimaflisen bl.a. tager højde for kommunernes krav om, at 30 procent af vandet i de kommende år skal fjernes fra de bestående kloakker. Vi gennemfører dette første forsøgsprojekt lokalt, men vi ser oplagte globale perspektiver og nye forretningsområder for at levere fremtidssikrede fortove i løbet af få år, siger Hans Olsen


Krüger – Håndtering af regnvand på terræn
Spildevandskomiteens Regnudvalg er i den afsluttende fase inden udgivelsen af det nye Skrift 31 ”Metoder til bestemmelse af serviceniveau for regnvand på terræn”

Som med tidligere skrifter, eksempelvis Skrift 27, er også dette skrift en del af Spildevandskomiteens arbejde som bl.a. omfatter ”At udføre forarbejder med henblik på senere udarbejdelse af normer”. Skrift 31 skal være med til, at understøtte kommunerne og forsyningerne i deres arbejde med klimatilpasning og håndtering af de mere ekstreme skybrudssituationer.

Krüger har deltaget i arbejdsgruppen under Spildevandskomiteens Regnudvalg med tre medarbejdere. Krügers eksperter har således et indgående kendskab til Skrift 31 og de anviste metoder, der skal anvendes i de samfundsøkonomiske analyser. Disse analyser gør det muligt, at prioritere indsatser for klimatilpasningen, vurdere det nødvendige omfang af investeringer og identificere synergier med den øvrige byplanlægning.

Står I som kommune eller forsyning og skal i gang med at implementere jeres klimatilpasningsplaner, eller er der allerede besluttede helt konkrete projekter? Så kan vi hjælpe med at tilpasse indsatsen, og sikre at jeres investeringer gør mest mulig for at reducere skaderne fra oversvømmelser og bidrage positivt til bymiljøet.


IBF – Vandet var væk få timer efter voldsomt skybrud
Klimaforandringerne betyder, at vi i Danmark oplever større nedbørsmængder end tidligere. Vi ser gang på gang oversvømmede veje, boligområder og kældre. Jorden og kloakkerne kan ikke nå at absorbere vandet.

Kloaknettet er i mange kommuner ikke dimensioneret til at rumme de efterhånden unormalt store mængder vand, og der er derfor behov for effektive løsninger, som kan fremme vandafledningen. IBF’s permarør og permabrønde er en nyudviklet løsning, som kan håndtere denne udfordring. 

Brugbar jord allerede efter få timer...

I Horsens har man lang en tradition for afholdelse af udendørskoncerter - og specielt området omkring det gamle fængsel, bliver hyppigt anvendt til koncerter. Her er man dybt afhængig af et afvandingssystem, der kan håndtere de voldsomme skybrud. I foråret 2016 havde FÆNGSLET i samarbejde med Grøn Vækst Horsens etableret en LAR-løsning med permabrønde fra IBF. Selvom troen på systemet var stor, skulle det nu stå sin absolutte prøve, da uvejret ramte en onsdag i juni - og der faldt 115 mm nedbør. 

Claus Petterson, chef for FÆNGSLET fortæller: “Koncertpladsen fremstod brugbar allerede få timer efter skybruddet - så vi må sige at afvandingen af koncertpladsen er bestået. At vi så opnår dette indenfor en bæredygtig ramme, hvor vi nedsiver regnvandet fra mere end tre ha, er jo en ekstra gevinst. En miljøprofil er en del af alle moderne virksomheder - også koncertsteder”. 

Frode Frederiksen, Grøn Vækst Horsens siger: “Vi har i samarbejde med FÆNGSLET arbejdet med at forbedre publikumsfaciliteter på koncertpladsen. På baggrund af Byrådets ønske om at vi understøtter ny og grøn teknologi, rettede vi henvendelse til IBF om opgaven med at sikre LAR (Lokal afledning af Regnvand) på koncertpladsen. Vi fik et konstruktivt medspil fra dag et og står i dag med et resultat, der langt overstiger vores forventninger.

Der er ikke tvivl om, at vi og andre kommuner kommer til at anvende teknologien i arbejdet med klimasikring og dermed er der et forretningspotentiale, der kommer til at skabe arbejdspladser i branchen”. 

IBF’s Permarør og permabrønde er et bæredygtigt system til nedsivning af regnvand, som er fremstillet af en porøs beton, der både er stærk nok til at bære tung trafik, når brønd og rør er anlagt under vejbanen, og samtidig tillader regnvand at sive ud gennem rørets betonvæg. Når betonen netop tåler et højt tryk fra tung trafik, opbygges den direkte under befæstelsen. Alternativt opbygges systemet som et sideanlæg. 

Normalt opbygges et system af serieforbundne rør og brønde, med indløb i den ene ende. Derved er det også muligt at følge med i hvor meget af kapaciteten der udnyttes i systemet. Vandet som opfanges i brøndene ledes ud i undergrunden og vandet håndteres dermed lokalt. Systemet kommer ikke i kontakt med de eksisterende kloaksystemer. Permarør og -brønde passer i størrelse og dimensioner til det eksisterende kloaknet, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at udskifte hele kloaknettet for at skabe større kapacitet.

Rørets betonvægge opsamler og tilbageholder olie- og tjærerester samt andre miljøskadelige stoffer, som regnsvandet skylder væk fra vejbanen. Samtidig kan filtersandet omkring rørene også tilbageholde stoffer, det betyder at vandet er rent, når det når tilbage til grundvandslagene. 

Brochure kan hentes på ibf.dk


Wavin – Nye fordele inden for regnvandshåndtering
Wavin introducerer Q-Bic Plus – branchens mest innovative infiltrations- og opsamlingssystem til håndtering af regnvand. Systemet gør det nemmere at arbejde med regnvandsbassiner, idet det byder på større fleksibilitet i designprocessen, hurtigere installation og fri adgang til inspektion og rensning.

Wavin tilbyder en bred portefølje af innovative regnvandsløsninger. Produktpaletten inden for opsamling og infiltration af regnvand udvides nu med et system med modulær opbygning, regnvandskassetten Q-Bic Plus. Kassetten sætter nye standarder for måden at arbejde med regnvandsbassiner på og gør design- og beregningsfasen, installationen og inspektionen nemmere og mere omkostningseffektiv.
Frihed til at designe
Når regnvandsbassinet skal designes, beregnes og tilpasses, ligger den optimale løsning ligefor, i det der med Q-Bic Plus hverken skal tages højde for jordtype, pladsforhold eller belastning. Q-Bic Plus er yderst fleksibel med hensyn til placering og tilslutningsmuligheder, og, takket være tovejsinspektionskanaler, giver det langt bedre mulighed for inspektion.
Hurtigere installation
Q-Bic Plus er sammensat af letvægtsenheder med integrerede låsekiler. De modulære enheder og tilbehør har push-fit funktionalitet, således at de blot skal klikkes på plads - uden brug af værktøj. Sammenlignet med traditionelle kassettesystemer med clips og stabelpinde giver Q-Bic Plus en langt hurtigere og mere effektiv installation, således at der kan spares værdifuld tid og plads på byggepladsen. Hvor det tidligere tog tre mand 15 minutter at installere et bassin med traditionelle kassetter tager det kun to mand 7,25 minutter at installere samme antal kassetter med Q-Bic Plus!
Fri adgang til inspektion og rensning
Kassettens åbne design giver nem adgang til hurtig og effektiv inspektion og rensning, hvilket sikrer optimal kapacitet gennem hele regnvandsbassinets levetid. Q-Bic Plus' smarte søjledesign muliggør bidirektionel adgang, så hele 70 % af inspektionsarealet er frit tilgængeligt. Systemets bundplade er optimeret for inspektion med tovejs kanaler, så der åbnes for TV-inspektion og rensning med dyser, og det flade overfladedesign sikrer ligeledes uhindret inspektion og rensning


Højeffektiv belægningsløsning giver oversvømmelser tørt på
1 liter pr. m2 pr. sekund – så meget vand er Byggros’ nye permeable belægningsløsning PermaStone i stand til at optage. Samtidig reduceres behovet for dyr og kompliceret kloakering og vandafledning, fordi vandet helt naturligt optages i lokalområdet, ligesom forekomsten af eks. uheld i forbindelse med akvaplaning og is på kørebanen minimeres.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, kan Danmark se frem til ændrede vejrforhold som følge af den globale opvarmning. Resultatet bliver nedbørshændelser, som øges, hvad angår både hyppighed, intensitet og varighed, og DMI forventer således, at den årlige regnmængde vil stige med ca. 10-20 pct. Den voksende forekomst af voldsom regn rammer især byerne, som ud over oversvømmelser døjer med overbelastning af kloaksystemerne, dyre vandskader mv., fordi det ofte er vanskeligt at få afledt vandet hurtigt.
Optager 1 liter vand pr. m2 pr. sekund
Derfor introducerer Byggros, der er markedsledende leverandør af bl.a. LAR- og øvrige regnvandshåndteringsløsninger, nu belægningsløsningen PermaStone, som er en bundet permeabel stenoverflade, der tillader vandet at sive igennem belægningen og ned til jorden. Ifølge Torben Hoffman, der er teknisk ansvarlig for permeable belægninger hos Byggros, fungerer systemet nøjagtigt, som var det en normal, asfalteret vej eller flisebelægning. Men takket være belægningens design skabes der en passage til vandet, som frit kan løbe igennem til jorden under overfladen.
- PermaStone er designet med henblik på at imødekomme de stigende udfordringer med vandafledning i bymiljøerne. Løsningen øger med andre ord områdets muligheder for at optage store mængder regnvand, da belægningen kan optage op til 1 liter vand pr m2 hvert sekund. Permeable belægninger har endvidere den store fordel, at behovet for dyr og kompliceret kloakering og vandafledning reduceres, fordi vandet helt naturligt optages i lokalområdet. Derudover minimeres forekomsten af eks. uheld i forbindelse med akvaplaning og is på kørebanen, fortæller han.
Kan tilpasses natur- og boligmiljø
En hyppig årsag til oversvømmelser er, at de store vandmængder ikke afledes fra det berørte område hurtigt nok. Når der anlægges traditionelle asfaltbelægninger, fjerner man nemlig vandets mulighed for at blive optaget naturligt, da det ikke kommer i kontakt med den underliggende jord. Torben Hoffmann forklarer.
- En asfalteret overflade har kun én mulighed for at komme af med vandet, nemlig kunstig afvanding og dræning. Men når man overstiger kloakkers og afløbs ydeevne, hvad angår vandafledning, så bliver vandet, hvor det er, fordi asfaltbelægningen forhindrer det i at sive ned, siger han og fortsætter:
- Med Permastone får vandet mulighed for at løbe igennem belægningen og videre ned. Samtidig kombineres den permeable overflade med et bærelag, der fungerer som magasin for overfladevandet, før det nedsives. Derved kan løsningen på kort tid optage store mængder vand under eks. skybrud. Sidst men ikke mindst giver løsningen mulighed for at designe mange forskellige overflader, som arkitektonisk kan tilpasses enhver type natur- og boligmiljø, slutter han


Nominering til Bæredygtig Beton Prisen 2015
Belægning der slubrer vandet i sig efter skybrud

Derfor nomineres "Helenevej" til Bæredygtig Beton Prisen 2015
Dommerkomiteen udtaler: "Det er en udfordring at få vandet væk fra de mange uigennemtrængelige overflader, som veje og pladser udgør. På Frederiksberg er man gået enkelt til værks: Læg betonsten med passende mellemrum sammen med et materiale imellem og under stenene, der kan suge vandet væk. Det har gjort Helenevej til Danmarks første villavej, der kan optage regnvandet fra selv kraftige skybrud. Frederiksberg Kommune og beboerne på Helenevej har med dette pilotprojekt vist, hvordan man kan tænke i nye baner, når behovet er en fast belægning, der sikrer, at regnen forsvinder hurtigt og lokalt gennem nedsivning".

Det er Frederiksberg Kommune der har anvendt den miljøvenlige vejbelægning og anlagt Danmarks
1. klimavej på Helenevej. Den absorberende belægning "IBF Perma-Drain®" sikrer de omkringliggende områder mod skybrudsskader.

Den permeable belægning stod sin prøve i juli 2014 - hvor Frederiksberg blev ramt hårdt af oversvømmelser. Det forårsagede voldsomme ødelæggelser både for kommune og borgere. Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Frederiksberg Jan E. Jørgensen udtalte i den forbindelse: "Hvis alle vores veje havde været af den nye slags, havde vi slet ikke haft problemer".

På www.danskbeton.dk kan der stemmes på de tre finalister frem til 28. februar 2015. Ved at afgive sin stemme, deltager man automatisk i lodtrækningen om et rejsegavekort på 15.000 kr.

Hvad er en permeabel belægning?
En permeabel belægning er bygget op nedefra og består i hovedtræk af tre lag. Nederst på råjordsplanum lægges et bærelag, NCC DrænStabil, med en porrevolumen på ca. 30 %, der hurtigt kan optage endog meget store vandmængder. Vel at mærke uden, at bæreevnen stort set påvirkes. NCC DrænStabil ligner de bærelagsmaterialer, vi kender i forvejen - men har altså nogle helt specielle egenskaber.
Ovenpå bærelaget lægges afretningslaget, NCC DrænAf, der ligeledes kan transportere vand igennem - uden at miste sin bæreevne. Og øverst lægges så IBF Perma-Drain®, en specialudviklet belægning fra IBF, der gør det muligt for vand at trænge igennem fugerne- uden at gå på kompromis med stabiliteten.

IBF Perma-Drain® belægninger fåes i flere varianter, med forskellige funktioner og æstetiske egenskaber.

Har du lyst til at høre om vores belægningsteknologi så kontakt: Salgschef for udviklingsprodukter
Kim Falkenberg, IBF - mobil: 22 24 48 00 / mail: kfl@ibf.dk - eller kig ind på www.ibf.dk

Bæredygtig Beton Prisen, som er en publikumspris, er indstiftet af Dansk Beton. Prisen uddeles som en anerkendelse af arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer, som har lavet et bæredygtigt bygge- eller anlægsprojekt med beton, der forener miljø, økonomi, samfund og æstetik


Vild natur sår inspirationsfrø til grønnere anvendelse af overfladerne i bymiljøet
Øget fokus på effektiv håndtering af bl.a. regnvand, varme og CO2 i byerne gør det nødvendigt at gentænke designet af bymiljøets overflader. Byggros har derfor udviklet en række løsninger, som udnytter den vilde naturs potentialer til at skabe grønne tage, veje og pladser, der f.eks. kan absorbere CO2, aflede regnvand lokalt og optage overskudsvarme fra omgivelserne. Løsningerne kan bl.a. opleves på årets Building Green-messe d. 29.-30. oktober i København.

Med udsigt til flere jævnlige skybrudshændelser i fremtiden, øget varmeudvikling og forurening fra bl.a. CO2 bliver det i stigende grad nødvendigt at gentænke designet af byens overflader, så vi undgår overbelastede kloaksystemer og dårlige bymiljøer.
En af mulighederne er at bruge den vilde naturs potentialer til at skabe grønnere byer og byrum, forklarer teknisk konsulent Louise Hansen fra Byggros, som på årets Building Green-messe d. 29.-30. oktober i Forum i København medbringer en række løsninger, der bl.a. bygger på naturlige planter og jordlag.
Den vilde naturs bymæssige potentiale
- Både klima- og miljømæssigt giver det rigtig god mening at udnytte den evne, som naturlige plantemiljøer og jordbunde har til at absorbere vand, varme og CO2. Vi arbejder bl.a. med løsninger til grønne tage, som via deres specialdesignede opbygninger sikrer, at selv meget store mængder regnvand f.eks. i tilfælde af skybrud kan forsinkes, fortæller Louise Hansen.
Byggros har bl.a. udviklet DIADEM-serien til opbygning af grønne tage, hvor tykkelsen kan varieres alt efter tagets type, og hvordan det grønne areal skal anvendes. Samtidig udformes opbygningen, så den giver maksimal vandtilbageholdelse og fordampning på det grønne areal, der f.eks. kan beplantes med sedum-arter, stauder eller græssorter. 
Maksimering af biodiversitet
En anden løsning til at skabe grønnere byrum, som Byggros udstiller på Building Green, er biotoperne Urban Green, der er udviklet i et samarbejde mellem GXN, Nissen Consult og Gartneriet 3Kanten. Biotoperne bidrager til større biodiversitet og flere oplevelseskvaliteter i byrummet foruden at skabe de rette betingelser for lokal afledning af regnvand, forhindring af overophedning og reduktion af CO2.
- Idéen med Urban Green er at gå skridtet videre end almindelige grønne tagløsninger i forhold til at øge naturens fingeraftryk i byrummet. De syv forskellige biotoper er hver især sammensat til at maksimere antallet af sommerfugle-, insekt- og fuglearter inden for et område. Biotopernes udvikling kan i et vist omfang forudsiges, så man kan f.eks. bruge dem i sin langsigtede planlægning af byrummet, forklarer Louise Hansen.   
Afledning af regnvand også via stenoverflader
Byggros præsenterer derudover Building Green-deltagerne for den permeable belægning Permastone, som er udviklet for at skabe effektiv regnvandsafledning på bymæssige arealer, hvor en hård stenbelægning er at foretrække frem for de blødere beplantede løsninger, f.eks. på p-pladser, gågader eller cykelstier.
- Ofte oplever arkitekterne, at lokal afledning af regnvand kræver indskrænkninger af gadeniveauets hårde overflader, fordi asfalt, fliser og brosten ikke er i stand til at opsuge tilstrækkeligt med regnvand. Permastone kombinerer imidlertid en særlig vandgennemtrængelig stenoverflade med en opbygning over et regnvandsmagasin, så man får infiltrationsevnen fra en jordbund sammen med styrken fra en asfaltbelægning, der f.eks. sagtens kan bære tung kørende trafik, påpeger Louise Hansen og tilføjer:

- I kraft af sin høje porøsitet sparer Permastone kloaksystemet for betydelige mængder regnvand, men samtidig forhindrer belægningen akvaplaning, hvilket øger trafiksikkerheden


Specialdesignet regnvandshåndtering til gavn for både vandmiljø, bådejere og badegæster
I Kerteminde kommune er det via en såkaldt by-pass-løsning lykkedes at forhindre, at byens overfladevand i tilfælde af voldsomme skybrudshændelser ledes ud på den populære badestrand, Nordstranden.

 I stedet udledes overfladevandet nu i marinaen. På den måde risikerer Nordstranden ikke længere at miste sin 'Blå Flag'-klassificering, samtidig med at det udledte ferskvand i marinaen efterkommer et gammelt ønske fra bådejerne om bedre vandmiljø.

Udsigten til stadig flere store regnskyl og voldsomme skybrud stiller i disse år høje krav til forsyningsselskaberne om at sikre en tilstrækkeligt effektiv afledning af regnvand uden at forringe vandmiljøet i søer, åer og have pga. olierester og partikler, som føres med af det afledte regnvand fra byens overflader.

Slår flere fluer med ét smæk
Det har de bl.a. arbejdet med i Kerteminde kommune på Fyn, hvor et netop færdiggjort projekt nu sikrer, at byens populære badestrand Nordstranden ikke længere står i fare for at miste sin 'Blå Flag'-klassificering i tilfælde af kraftige nedbørshændelser.

- Som følge af kommunens nye vandplaner for 2015 har vi omlagt kloakrørene i Kerteminde by, så det ikke længere er nødvendigt med et nødoverløb ud til stranden. I stedet for nødoverløbet er der nu blevet etableret en såkaldt by-pass-løsning, som leder overfladevandet ud i marinaen, forklarer projektleder og anlægsingeniør Camilla Torp fra Kerteminde Forsyning A/S og fortsætter:  

- Den valgte løsning tilgodeser både hensynet til vandmiljøet på stranden, de mange badegæster og marinaens bådejere, som længe har haft et ønske om bedre vandmiljø i marinaen. Man kan sige, at vi på den måde får slået flere fluer med ét smæk.

Effektiv rensning og afledning af regnvandet
Den særlige by-pass-løsning, der erstatter nødoverløbet på Nordstranden, består af en fordelerbrønd forbundet med en en sandfangsbrønd, en koalescensudskiller og en samlebrønd. Fordelerbrønden sender overfladevandet igennem sandfanget og udskilleren, hvor det renses for evt. olie- og benzinrester samt større partikler og tungmetaller, før det rensede vand via samlebrønden ledes videre ud i marinaen. 

Systemet er desuden udformet med et overløbsrør, der aktiveres, så snart tilløbsmængden af overfladevand fra byen overstiger 100l/s. Dette sikrer effektiv afledning i tilfælde af voldsom nedbør, samtidig med at de første ca. 10 % nedbør, det såkaldte firstflush, som er mest beskidt, passerer igennem sandfanget og udskilleren og således renses helt, før det ledes videre. Den resterende vandmængde, som er ren, passerer derimod direkte ud i marinaen.

En specialdesignet løsning
- Den store mængde forventet regnvand, som skal afledes via systemet på Nordstranden, krævede en specialløsning med brønde på 2,5 m i diameter og 4,5 m i dybden. Der ligger en del beregninger og dialog frem og tilbage til grund for den måde, vi har opbygget systemet på, så Kerteminde Forsyning på én gang opnår effektiv afledning og tilstrækkelig rensning af regnvandet, forklarer ingeniør Troels E. Raabjerg fra Inja Miljøteknik, som sammen med Grindsted Betonvarefabrik leverede løsningen og lavede opdriftsberegninger for udskilleren og sandfanget.

Han suppleres af aut. kloakmester Jan Hansen fra entreprenøren JDH Anlæg, som har stået for udførelsen af det store anlægsprojekt:

- Noget af det usædvanlige ved dette projekt er, at vi har nedgravet så store brønde på en sandstrand lige ud til Storebælt, hvor vi samtidig har skullet sikre tilstrækkeligt fald i rørene og korrekt rørdybde og -højde. Der har kun været en fejlmargin på få cm at gøre godt med. Men vi er kommet godt i mål, lige i tide til at badesæsonen starter, lyder det afslutningsvis fra Jan Hansen.   

For yderligere information, kontakt:
Troels E. Raabjerg | ingeniør og teknisk salgskonsulent, Inja Miljøteknik A/S | 
+45 21 62 40 30 | ter@inja.dk


Vild natur forbedrer bymiljøet på mange parametre
Lokal afledning af regnvand, forhindring af overophedning, CO2-reduktion, større biodiversitet og flere oplevelseskvaliteter i byernes udemiljøer: Der er nok af fordele ved de specialdesignede Urban Green-biotoper, som Byggros netop har udviklet i samarbejde med bl.a. GXN, og som i stor skala er blevet anvendt til at forme det vilde naturmiljø, der omgiver det nye Novo Nordisk Domicilet i Bagsværd.

Lokal afledning af regnvand, forhindring af overophedning, CO2-reduktion, større biodiversitet og flere oplevelseskvaliteter i byernes udemiljøer: Der er nok af fordele ved de specialdesignede Urban Green-biotoper, som Byggros netop har udviklet i samarbejde med bl.a. GXN, og som i stor skala er blevet anvendt til at forme det vilde naturmiljø, der omgiver det nye Novo Nordisk Domicilet i Bagsværd.

Mange af de miljømæssige udfordringer, som byerne står over for i de kommende år, kan afhjælpes ved at lukke mere vild natur ind mellem husene, så der dannes flere grønne åndehuller. Sådan lyder idéen bag udviklingen af Urban Green-biotoperne, som Byggros netop har lanceret, og som er udviklet i et samarbejde mellem GXN, Nissen Consult og Gartneriet 3Kanten. Biotoperne kan f.eks. bruges til lokal afledning af regnvand, forhindring af overophedning og reduktion af CO2 - foruden at bidrage til større biodiversitet og flere oplevelseskvaliteter i byen.

Maksimering af biodiversitet
Urban Green består af 7 forskellige danske plantesamfund (biotoper): Eng, Strand, Strandeng, Rigkær, Hede og Skovbiotop. Biotoperne er sammensat på baggrund af Danmarks Miljøundersøgelsers overvågningsprogram for Natura 2000, der er et netværk af beskyttede naturområder inden for EU.

Hver biotop indeholder 25-30 forskellige vilde, danske plantearter, der er sammensat, så de giver det bedst mulige biologiske grundlag for at tiltrække forskellige bestøvende bier, sommerfugle og fugle:

- Urban Green er skræddersyet til at maksimere antallet af plante-, fugle- og insektarter inden for det pågældende areal, så der bliver størst mulig biodiversitet. De forskellige biotoper kan derudover kombineres, så biodiversiteten f.eks. på en plads, et vejanlæg eller i et parkområde bliver endnu større, forklarer Torben Hoffmann, der er projektleder hos Byggros.

Vilde byplanter kræver særlige jordbundstyper
En af de største udfordringer ved at etablere vild natur midt i bymiljøet er, at både jordbunden og luften ofte er alt for næringsrig til, at de vilde plantearter kan klare sig. Det skyldes bl.a. de store mængder kvælstof og CO2, som findes i byerne. Derfor er Urban Green-biotoperne opbygget på specialdesignede, næringsfattige jordbunde, så vækstbetingelserne optimeres og biotopernes udvikling i et vist omfang kan kontrolleres:

- Det unikke ved Urban Green er, at vi tager noget, som egentlig er vild natur, og etablerer det som kulturplanter, der f.eks. kan bruges til byfornyelsesprojekter, hvor der ønskes et frodigt naturislæt. Vi kan i en vis udstrækning forudsige, hvordan biotoperne vil udvikle sig, hvilket giver mulighed for planlægning på længere sigt, f.eks. i kombination med etablering af grønne tage eller andre løsninger til lokal afledning af regnvand, fortæller Torben Hoffmann.

Urban Green-biotoperne er bl.a. blevet anvendt til at etablere det vilde naturmiljø, som omgiver det nye Novo Nordisk Domicilet i Bagsværd, hvor Byggros har leveret ca. 5500 m2 af de specialdesignede plantesamfund til Skælskør Anlægsgartnere, der har stået for etableringen af de beplantede udendørsarealer.

For yderligere information, kontakt:
Torben Hoffmann | teknisk ansvarlig for grønne tage, Byggros A/S | 
+45 20 60 88 38 | teh@byggros.com


Boligforeninger kan tjene stort på faskinebaseret LAR-løsning
Lokal afledning af regnvand (LAR) sikrer ikke bare kloaknettet mod skybrudshændelser – det kan også være en rigtig god forretning, lyder det fra firmaet Dansk Regnvandsstyring, som bl.a. har etableret en faskinebaseret BIO-BLOK®-løsning for en boligforening i Charlottenlund.

Ved afslutningen af projektet stod foreningen med et overskud på 250.000 kr. som følge af kommunalt tilskud til afkobling fra det offentlige kloaknet.

Lokal afledning af regnvand (LAR) skal fremover ruste byerne mod voldsomme skybrudshændelser som dem, der i de senere år har kostet samfundet milliarder af kroner. Idéen bag LAR er, at overskydende regnvand fra byens tage og overflader ikke ledes væk via det offentlige kloaknet, men i stedet håndteres lokalt, hvor regnen falder. På den måde undgås overbelastning af kloaknettet, så risikoen for oversvømmelser minimeres.

Nedgravede BIO-BLOK®-elementer håndterer regnvandet
Firmaet Dansk Regnvandsstyring har specialiseret sig i LAR-løsninger baseret på BIO-BLOK®- elementer fra Expo-Net. BIO-BLOK® er en faskineløsning bestående af sammensvejsede, extruderede plastrør, som graves ned i jorden og derefter opsamler regnvandet, når der er nedbør. Direktør Thomas Gregersen fra Dansk Regnvandsstyring forklarer:

- Faskinerne håndterer regnvandet på stedet, så arealet kan afkobles fra det offentlige kloaknet. BIO-BLOK®-elementerne gør, at vi kan tilføre det afledte regnvand fra bunden af faskinen via en sandfangsbrønd i stedet for at lede det hen over toppen af faskinen. På den måde undgår man, at faskinen tilstoppes. Derudover sikrer man, at vandet stille og roligt nedsiver, samtidig med at det naturligt renses af de bakterier, der med tiden gror frem på blokkene.

Ingen penge op af lommen
Ud over de tekniske fordele ved LAR-løsninger baseret på BIO-BLOK®-elementer er der ofte store økonomiske gevinster at hente, da kommunerne giver tilskud til boligejere og boligforeninger, som afkobler deres regnvandshåndtering fra det offentlige kloaknet.

Dansk Regnvandsstyring har således etableret en 66 kubikmeter LAR-løsning baseret på 9 faskiner af BIO-BLOK®-elementer for boligforeningen Jagtparken i Charlottenlund, hvor det kommunale tilskud blev så stort, at det ikke alene dækkede alle udgifterne til anlæggelsen. Boligforeningen havde efterfølgende et overskud på 250.000 kr.

- Anlægget er dimensioneret til at kunne håndtere 10 års hændelser og en årlig nedbørsmængde på 2,7 mio. l vand. Alt er finansieret via det kommunale tilskud, og det eneste vi behøvede at gøre, var at underskrive aftalen. Vi har bl.a. investeret de 250.000 kr. i ny isolering af fjernvarmerør og renovering af fjernvarmecentralen, så vi årligt sparer 160.000 kr. på energi. Vi har ikke haft penge op af lommen på et eneste tidspunkt, påpeger Michael Nielsen, der er bestyrelsesformand i Jagtparken, afslutningsvis